2020. augusztus 4., kedd

Éleslátás

Nap együttállása Alfa Lyncis-szel: 2020.08.04

Bevezető gondolat: "A tudatos ember mindig a jelen pillanatra felel, mert felelősségteljes, szó szerint felelős azért, amit tesz - nem gépiesen reagál. Az ő cselekvése éber tudatosságából fakad, nem pedig külső manipuláció hatására. A figyelés a spontaneitás kezdete, a spontaneitás pedig a figyelés beteljesedése." (Osho)


Nyúl, pontosabban hiúzfarknyi bejegyzést terveztem mára. Nagyon kedvelem az állócsillagokat és szeretek is írni róluk, de ezen a téren még rengeteg pótolnivalóm van a blogon.

Ráadásul a mai állócsillagunk olyan aprócska, hogy alig észrevehető a körülötte lévő fényes csillagok között. Nevének keletkezése is összefügg ezzel a ténnyel.

Csillagászati érdekességek

● Johannes Hevelius volt az utolsó nagy csillagász, aki még szabad szemmel vizsgálódott az éjszakai égbolton. 1687-ben ő fedezte fel a Nagy Medve, az Ikrek és a Szekeres által határolt területen megbúvó halvány csillagokat és megállapította, hogy azok megfigyeléséhez egy h hiúz éles szemére van szükség. Így lett a csillagkép neve Lynx, vagyis Hiúz.

● A csillagkép csillagai közül csak a κ (kappa) Lyncis-nek van saját neve: Alsciaukat, ami azt jelenti: tüske, tövis, csipkebokor.

● Az α (alfa) csillag egy vörös óriás, ami a Földtől 203 fényév távolságra található.

● A csillagkép kínai neve "tiān māo zuò", ami "mennyei macska csillagképet" jelent.

● A konstellációnak sokáig nem voltak zárt határai, csak 1930-ban, a Nemzetközi Csillagászati Unió konferenciáján nyerte el végső formáját.

Mitológiai háttér

Bár a csillagképek és égi objektumok elnevezései véletlenszerűek, mégis meglepő összefüggéseket mutatnak a mítoszokkal.

● Bizonyos feltételezések szerint a Hiúz csillagkép meséje Perszephoné történetéhez vezet vissza bennünket. Triptolemosz királyfi volt az, aki Perszephoné elrablása után először vezette nyomra a lányát kereső Démétért. Az istennő hálából ezért élete végégi őrködött Triptolemosz sorsa felett, s amikor a fiút ellensége, Lycinus, a szkíták királya meg akarta ölni őt, Démétér hiúzzá változtatta a gonosz királyt, így megmentve az ifjút a haláltól.

● Más mítoszokban az Ikrek csillagkép névadóival fedezhetünk fel párhuzamot. Messéniának is megvoltak a maga isteni ikrei, akik a spártai dioszkuroszok unokatestvérei voltak. Az ikrek egyike Idas, a tenger ura, míg a másikuk Lynkeus "a hiúzszemű". Idas – hasonlóan Hádészhez – a szüzek kartáncából rabolta el Marpéssát, hogy a feleségévé tegye.
 
● A lányrablás a menyegzőnek bizonyos formája volt, amit Persephoné elrablása már az ősidőkben megszentelt, s főként Lakóniában vált bevett szokássá. Nahát, újabb véletlen!
A kelta Lammas ünnep, ami augusztus 1-jére esik, szintén megemlékezik erről a szokásról. A Taillte-menyegző afféle próbaházasság volt, ami egy évre szólt, és a következő Lammas alkalmával a jegyespár dönthetett róla, hogy közös megegyezéssel búcsút vesznek egymástól vagy pedig kapcsolatukat egy életre szólóan érvényesítik.

A hiúz, mint szimbólum

● A hiúz az éleslátás, az éberség szimbóluma, a görögöknél Dionüszosz szent állata.

● A történetekben mint az elmésség példája jelenik meg: hatalma van a homály (tudatlanság) és a fény (tudás) felett.

● A keresztény kultúrában Krisztus éberségét fejezi ki.

● A középkorban azt tartották, hogy képes átlátni a falakon, ezáltal a titkok tudója.

Mit üzen az alfa Lyncis?

A szimbólumok úgy képezik részét az emberiség gondolkodásának, mint a szőttesek színes fonalszálai. Tudatosan vagy öntudatlanul használjuk őket, hiszen a képzettársítás a kollektív ismereteinkből ered. Így ha meglátunk egy jaguár-emblémát egy autó orrán, rögtön a megzabolázhatatlan erő, a lenyűgöző elegancia jut eszünkbe – amit a marketing szakemberek jól ki is használnak.
Éppen ezért, ha meg akarjuk érteni a csillagképeket, vissza kell térnünk az analógiák ősi, titkos nyelvezetéhez. Nézzük sorba a hiúz tulajdonságait!

● A nagymacskák a tápláléklánc csúcsán állnak, így bátorságra, az akaratunk öntudatos érvényesítésére tanítanak bennünket.

● Magányosan vadásznak, vagyis megmutatják, hogyan hagyatkozhatunk magunkra, az ösztöneinkre és az érzékeinkre. Megtanítják nekünk a szabadság és a függetlenség útját.

● Kitartóan futnak, kiváló nyomkövető érzékkel rendelkeznek, így az álmaink-céljaink állhatatos követésére buzdítanak bennünket. Remekül másznak fára, úsznak a folyókban vagy könnyedén lépdelnek a mély hóban, így utunk követésének kreatív lehetőségeit is feltárja előttünk.

●  Az alfa csillag az állat szemét jelöli az égen, így az éleslátás, a megfigyelés képességét még hangsúlyosabbá teszi.

Összegezve: tűzzünk ki magunk elé bátran célokat és rendíthetetlenül kövessük azokat. Az élet folyamatosan új kihívásokat állít elénk – akár egy kanyargó folyó, akár egy leomló szikla formájában – de ez ne tántorítson el bennünket. Keressük meg a lehetőséget az akadály legyőzésére vagy megkerülésére. Ehhez azonban az éberség szükségeltetik.

Ám az éberség nem mindig jelent tágra nyitott szemet. Olykor a félhomály vagy a sötétség erői – a tudatalatti inspirációi, a megérzéseink vagy a megmagyarázhatatlan ösztöneink azok, amik a helyes úton vezetnek minket.

Ha tetszett a bejegyzés, kérlek oszd meg, hogy másokhoz is eljusson!

Amennyiben érdekelnek az asztrológiai aktualitások, kövesd a Padparadsa facebook oldalát.

2020. augusztus 3., hétfő

Élni vagy létezni

Telihold az Oroszlán havában: 2020.08.03 (17h59p)

Bevezető gondolat: "Saját magunkkal való kapcsolatunk és az, hogy mennyi gyönyörűséget találunk az életben, végső soron attól függ, hogy az elménk hogyan szűri meg és értelmezi mindennapi élményeinket. Boldogságunk belső harmóniánkból ered, nem pedig abból, mennyire vagyunk képesek irányításunk alá vonni az univerzum hatalmas erőit." (Csíkszentmihályi Mihály)

☉☽

Mozgalmas és átmozdító feszültségeket hordozó telihold-képletünk van mára: a "drámai hatást" az egzakt fényszögek adják. Egzakt annyit tesz: pontos, egyértelműen meghatározott. Asztrológiai értelemben akkor beszélünk ilyen fényszögről, ha két égi jelölőpont ugyanazon a fokon áll – emiatt kettejük kapcsolata a legerősebb hatású. Bár folyamatokról beszélünk, ha szeretnénk az adott energiákat feltérképezni, mindig a legmarkánsabb momentumokat emeljük ki.

Olyan ez, mintha az életünk eseményeit kellene csokorba gyűjteni, vannak állomások, amikhez tudunk viszonyítani: megszülettünk, lediplomáztunk, elköltöztünk, megházasodtunk és így tovább.

Ezek életünk behatárolható keretei, de maga a létezés jóval több ennél: túlcsordul ezeken a pillanatokon.

A bejegyzések is egzakt pontok mentén fogalmazódnak meg: jegybe lépések, újholdak, teliholdak. Utóbbinál pontosan szemben áll egymással a Nap és a Hold, de a mai időpillanatban egymáshoz viszonyítva egzakt a Merkúr és a Szaturnusz, a Mars és a Jupiter, illetve a Vénusz és a felszálló-holdcsomópont. Ezt további szoros (majdnem egzakt) fényszögek egészítik ki: például a teliholdat felajzó Uránusz.
Az Oroszlán hónap "mottója" a Sorsbelépés, amihez ezek az izgalmas konstellációk is hozzáteszik a magukét.

Egyre több élethelyzetben fedezhetjük fel, hogy valami nem stimmel: nem éljük önmagunkat.

Automatizmusokkal reagálunk mindarra, ami velünk történik. Viszont ezeknek a gondolati-viselkedési beidegződések mentén csak egy helyben toporgunk: nem haladunk semerre. Előbb-utóbb az vesszük észre, hogy ugyan mi még mindig ugyanott vagyunk – egy rossz munkahelyen, egy fojtogató kapcsolatban vagy az isteni szikrára várva –, viszont az élet elszalad velünk anélkül, hogy valóban léteznénk.

Az Oroszlán Nap egyik magas szintű minősége az éb(e)ren lét. Ez az az állapot, amikor nem csak megtörténik velünk az életünk, hanem látó módon jelenlévőként veszünk részt a létezésünkben.

A telihold uránuszi kvadrátja folyamatosan provokál bennünket, hogy vegyük észre mindezt és legyen bátorságunk kilépni az elme mókuskerekéből. A bevezetőben felvázolt feszültségfaktorok igazán ösztönzően hatnak. A Merkúr-Szaturnusz segít felismerni a problémákat a gondolkodásunk és az elképzelések érvényesítése körül. A Mars-Jupiter hatalmas erőlöketet ad a változtatáshoz. A Vénusz pedig valamiféle békés-derűs, belső bizonyosságot ad ahhoz, hogy jó irányba mozdulunk (Információ, energia és anyag).

Ha tetszett a bejegyzés, kérlek oszd meg, hogy másokhoz is eljusson!

Amennyiben érdekelnek az asztrológiai aktualitások, kövesd a Padparadsa facebook oldalát.

2020. július 30., csütörtök

Információ, energia és anyag

Galaxis Központ és leszálló-holdcsomópont együttállás: 2020.07.31

Bevezető gondolat: "A végtelen lehetőségek energiáját, csakúgy, mint az anyagot, a tudat alakítja: az elméd. Márpedig ha az anyag energiából áll, akkor helyes a megállapítás, amely szerint a tudat (...) és az energia (...) olyan szorosan összekapcsolódik, hogy a kettő egy és ugyanaz. Elme és anyag tökéletesen egymásba fonódik. Tudatod (elméd) hatással van az anyagra, mert a tudat maga is energia, és az energiának is van tudata. Megvan benned a képesség, hogy hatással legyél az anyagra, mert a legmélyebb szinten tudatos energia vagy: tudattal bíró anyag." (Dr. Joe Dispenza)


Az asztrológiában, a mitológiában, a tarotban azt találom a legizgalmasabbnak, hogy a belőlük kiolvasható tartalmak örök érvényűek. Mivel nem a szavak, hanem a jóval árnyaltabb, rétegeltebb szimbólumok nyelvén "szólalnak meg", így üzeneteik az emberi tudás formálódásával együtt fejlődnek-változnak.

A címben szereplő három momentummal egyre gyakrabban találkozhatunk például a kvantumfizikát laikusok számára is érthetővé tévő Dispenza írásaiban, videóiban. Pedig a trinitás szinte minden gondolati rendszer alapja, így az asztrológiában is felfedezhetjük a minőségek kapcsán.

Az információ a változó jegyeknek felel meg (Halak, Ikrek, Szűz, Nyilas), a kardinális jegyek az energia különböző elemi megnyilvánulásai (Kos, Rák, Mérleg, Bak), végül a fix jegyekben formát öltenek. Anyagi formát a Bikában, akarati formát az Oroszlánban, érzelmi formát a Skorpióban és gondolati formát a Vízöntőben. Ahogy a mottóban is olvashatjuk ezek folyamatosan hatnak egymásra.

Például a köztes lét Halak állomásánál születik meg az adott inkarnáció asztrális (érzelmi) információja, ami a Kos akarati energiájával lép az életbe és a Bika anyagi formájában építi fel a fizikai testet.

Ha ezt a tényt felfedezzük az asztrológiai képletben, akkor láthatjuk, hogy a létezés újonnan felfedezett tudása mindig is a birtokunkban volt. Ez nem az asztrológiai kiváltsága, hiszen a hinduizmus, a tao, a jóga vagy bármelyik archaikus rendszer erre épül, viszont én ezt a nyelvezetet ismerem a legjobban.

De miért is írtam mindezt? Mert ebben az időszakban – nagyjából június 23. és szeptember 6. között – a leszálló-holdcsomópont együtt áll a Galaktika Központtal (továbbiakban: GK). Az együttállás július 31-én válik egzakttá.

Juj! Mindez úgy hangzik, mintha egy sci-fi novellát írnék!
Pedig a GK nem a Csillagkapu vagy a Star Trek forgatókönyvíróinak agyszüleménye, hanem a Tejút Galaxis középső része: sok millió más csillagrendszerrel együtt a mi Naprendszerünk is körülötte kering. A csillagászatban Sagittarius A a jelölése és a Zodiákusban a Nyilas csillagjegy 28. fokán találjuk.

Olyan terület az éjszakai égbolton, ahol a fény és az anyag teljesen eltűnni látszik. A GK egy hatalmas, elképzelhetetlen nagy sűrűségű, szupermasszív fekete lyuk. Hogy lehet anyagi természetű, vagyis sűrű a „semmi”? Erre meglepő módon a teremtéstörténetekből kapunk választ.

A görögök a kezdeti állapotot Khaosnak, vagyis zűrzavaros, anyagi jellegű ürességnek nevezeték, pedig még mit sem tudtak az ilyen csillagászati jelenségekről. Analógiásan mondhatjuk, hogy egy ilyen káoszállapot került most a fókuszba.

Jung kreatív káosznak nevezte ezt – annak a kiindulási, teremtés előtti állapotnak, amiből a végtelen lehetőségek létrehívhatók.

A GK elnyeli az anyagot és az energiát (fényt), cserébe viszont erős rádióhullámokat (információ) bocsát ki magából. A rádióhullám vételéhez megfelelő vevőkészülékre, helyesen beállított frekvenciára van szükség. Rengeteg rádióhullám van körülöttünk, ezen az elven működik a radar, a mikrohullámú sütő, a rádió- és tv-adás, a mobiltelefon, a műholdas kommunikáció, a wi-fi, a GPS. Ha a rádióhullám megfelelője az információ, akkor a vevőkészülék az agyunk.

Nem csak fizikailag rezegnek körülöttünk a rádióhullámok, de a hírek, posztok, videók szintén információkat hordoznak.

A finomhangolást mi tesszük meg azzal, hogy eldöntjük, milyen mennyiségű és főképp minőségű információt engedünk be az életünkbe.

A "hangolókulcs" a leszálló-felszálló holdcsomópont-tengely, ami azt a kérdést szegezi nekünk: Mit nevezünk valóságnak? Másfél éves égi útja alatt világlátásunk, hitrendszereink rapid és mélyreható átalakítása történik meg – akár külső tényezők, mint a pandémia jelenség által, akár belső, útkeresési indíttatásból fakadóan.

A GK-val való együttállása tovább gyorsít a felismerési folyamatokon, így ha szeretnénk magunkévá tenni a gondolatot, hogy tudatunk hatással van az anyagra – nem csak a fizikai testünkre, de a valóságérzékelésünkre is – akkor szuperintenzív módon tehetjük meg mindezt.

Philip Sedgewick, a GK-t kutató asztrológus "kozmikus porszívóként" definiálja a Tejút közepén örvénylő fekete lyukat. Így amíg aktív ez a konstelláció, addig a régi gondolatmintáknak is könnyebben tudunk búcsút mondani és helyettük új világlátást kialakítani.

A lét folyamatos teremtési modelljén belül egyfajta újrateremtés zajlik. Ebben akár aktívan mi is részt vehetünk és a saját javunkra fordíthatjuk a rendelkezésünkre álló égi energiákat.

Ami most történik az az agy evolúciója: játékos, kreatív, teremtő elménk életre hívása.


Ha tetszett a bejegyzés, kérlek oszd meg, hogy másokhoz is eljusson!

Amennyiben érdekelnek az asztrológiai aktualitások, kövesd a Padparadsa facebook oldalát.

2020. július 24., péntek

Az imakerék, a tükör és a vihar

Tízmilliószoros nap, maja időn kívüli nap és maja újév: 2020.07.24-26.

Bevezető gondolat: „Megtisztítom és átalakítom magam. Lángra lobbantom fénytestem, meggyógyítva minden elszakadást.” (Az idő törvénye: Kék Vihar)

🌈

Ez a három nap most szoros egységet alkot, így a látszólag két egymástól független esemény – a buddhista és a maja ünnep – közös bejegyzést kapott.

Lássuk sorban, miről is van szó!

Mielőtt tükörbe néznénk...

A "tízmilliószorosnak" titulált buddhista ünnepek közül ez a harmadik az évben. "Az imakerék ünnepe" (Chokhor Düchen), amikor a tibetiek Buddha első beszédére, a Négy Nemes Igazság tanára emlékeznek. Ez a tibeti naptár 6. holdhónapjának 4. napja. Ilyenkor a hold növő fázisban van.


A Négy Nemes Igazság tana tulajdonképpen a felébredéshez vezető út állomásait jelenti. Felfedezhetünk némi ellentmondást abban, hogy itt nyugaton hogyan "használjuk" a teremtő napokat. Általában kívánunk valamit (tízmilliószoros erővel és nagyon pozitívan) – valami olyasmit, amiben hiányt szenvedünk. Partnert, pénzt, jobb munkahelyet, menőbb autót, kielégítőbb életkörülményeket.

Ám ezekben a kívánságokban ott van a sürgetés, a türelmetlenség és annak a ténye, hogy amiben épp vagyunk, az nem tölt el bennünket boldogsággal, elégedettséggel. Buddha ebben a négy pontban épp azt fogalmazta meg, hogy az élet azért szenvedés, mert tele vagyunk önzéssel és vágyakozással.

Mivel a buddhizmussal kapcsolatban mélyebb ismereteim, személyes tapasztalataim nincsenek, így a Négy Nemes Igazságot sem szeretném elemezgetni. De a jelen energiák mentén mondhatom, hogy

hiányból semmit sem tudunk teremteni.

Az emberek nagy többségének az valódi és a vágyott élete külön szálakon fut. Boldogok leszünk, amikor... meglesz az új ház, megkérik a kezünket, nyugdíjba megy végre az undok főnökünk és minket neveznek ki a helyére – és nem vesszük észre, hogy ez a jövő idő sosem érkezik el. Mert ez egy ördögi kör. A hiány vágyat szül, a vágy pedig szenvedéshez vezet – hisz hogyan is érezhetném jól magam, míg nem az enyém az, amit akarok?

Aztán a vágyak kielégülnek, de itt nincs vége. Mivel az új házhoz medence is kell, a lánykérés után világra szóló lakodalom, a főnöki pozíció után fizetésemelés vagy céges autó.

A hála teréből való teremtés teljesen más. Buddha negyedik pontja ezt mondja: "Ez tehát a szenvedés megszűnéséhez vezető út nemes igazsága, szerzetesek: ez bizony a nemes nyolcas út, nevezetesen a helyes szemlélet, helyes elhatározás, helyes beszéd, helyes cselekedet, helyes életvitel, helyes törekvés, helyes figyelem, helyes összeszedettség." (wikipédia). 

Legelső lépésben összhangba kell kerülni önmagunkkal. Tudatosan jelen lenni a létezésben.

Ha nem is akarjuk a szerzetesek útját járni, a hétköznapokban sem árt megfigyelni, hogy a gondolataink, szándékaink, kommunikációnk, tetteink és érzéseink mennyire mutatnak egyazon irányba.

Ha vágyom valamire fejben, de a szívemben a hiányt érzem, akkor máris fülön csíphetjük az ellentmondást.

Tükröződő világ

"A szinkronárium újéve július 26-án kezdődik és július 24-én van az év utolsó napja. Július 25. a zöld nap, vagy más néven az „időn kívüli” nap, „amikor képesek vagyunk megtisztulni és megtapasztalni a negyedik dimenzió valóságát, sőt a „g-erőt”, az ötödik dimenziós szervezőerőt, ami a feljebb való valóság radiális mátrixával hoz bennünket szinkronba.”  – mondja Dr. José Argüelles, a maja kalendáriummal kapcsolatban.

Az időn kívüli nap idén a Fehér Magnetikus Tükör lenyomatát viseli. A maja naptárritmusnak köszönhetően a Tükör-nap négyévente ismétlődik, utoljára 2016-ban voltak hasonló átmozdító erejű energiák.

Az a nap, amelyik gyakorlatilag "kívül esik az időn" a meditáció állapotának a megfelelője. Vagyis ezen a napon sokkal jobban elmélyedhetünk önmagunkban – pontosabban

belenézhetünk lelkünk tükrébe.

A Fehér Tükörben rejlő erő: az önfelismerés ereje. Ha a tízmilliószoros napon felfedezzük az ellentmondásainkat, itt még jobban elmerülhetünk ebben a témában. Ráadásul a tükör egy belépési pont az időtlenségbe, nem véletlenül találkozunk a mesékben (Hófehérke, A szépség és a szörnyeteg), illetve a beavatásokban a tükörmágiával.

A tükör egyszerre lehet valósághű és torz – hogy mit látunk benne: tőlünk függ. Tulajdonképpen mindig objektív képet mutat rólunk, de a szemünk azt látja, amit látni akarunk. Így lesz a valósághű visszatükrözésből önkétely, mikor csúnyának, kövérnek, öregnek, ilyen-olyannak látjuk magunkat a foncsorüvegen. Érdekes módon feldobott hangulatban, netán egy szerelmes éjszaka után hirtelen szebbnek, csinosabbnak, fiatalabbnak látjuk magunkat.

Pedig semmi nem változott belső állapotunkon kívül.

Életkörülményeink, kapcsolataink hasonlóképpen tükörként működnek. Az Univerzum önmagunk hiányait dugja szüntelenül az orrunk alá környezetünk hiányosságainak a képében. Minél többet idegeskedünk, elégedetlenkedünk, annál több ilyen embert és helyzetet vontunk magunkhoz.

Megtisztulás és újjászületés

A maja új év a Kék Lunáris Vihar megtisztító-megújító erejével veszi kezdetét. Érdekes, hogy a maják szerint a vihar alapeleme maga az ENERGIA, míg a benne rejlő cselekvés a TRANSZFORMÁCIÓ. Pontosan erre mutatnak a mostani asztrológiai konstellációk is.

Újabb megerősítést kapunk arra vonatkoztatva, hogy ideje kimozdulni gondolkodásunk, világlátásunk holtpontjáról.

A tükörben felismerhetjük, hogy a körülményeink alakításáért mi magunk vagyunk a felelősek, így az ismeretlentől való félelem, a folyamatos kétely csak egy kifogás – felnagyított illúzió, illetve a megszokásoktól való függés.

Ha azonban összeszedjük a bátorságunkat és elköteleződünk végre saját magunk mellett, robbanásszerű és gyors átalakulást tapasztalhatunk. A vihar energiáját leginkább Fodor Ákos: Ott című versével tudnám szemléltetni.

Ott állsz a Vihar
Dobbanatlan Szívében.
Állsz. Állsz és mozgatsz.

Ne várjunk, hanem provokáljuk ki az életünkben a változást. Merjünk lüktetni az élettel. Szabadítsuk fel az érzelmeinket és hagyjuk, hogy egy kiadós záporhoz hasonlóan azok megtisztítsanak bennünket.


Ha tetszett a bejegyzés, kérlek oszd meg, hogy másokhoz is eljusson!

Amennyiben érdekelnek az asztrológiai aktualitások, kövesd a Padparadsa facebook oldalát.

2020. július 22., szerda

Sorsbelépés

Oroszlán jegybe lép a Nap: 2020.07.22 (10h37p)


Bevezető gondolat: "Az ajtók azért voltak zárva, mert soha nem értettem meg, hogy én vagyok az egyetlen személy, aki kinyithatja őket." (Paulo Coelho)


Egyszerre lesz nyugodt és mozgalmas az Oroszlán hónap. Látványos jegybelépések ugyan nem várhatók, de a felszín alatt – a láthatatlan energiák szintjén – érezhető lesz a kaland formálódása.

Ez az időszak elsősorban rengeteg kérdést fog feltenni nekünk. Na jó, nem transzparensek vagy online kérdőívek formájában, inkább belső párbeszédekre vagy a kialakuló helyzetekből adódó felismerésekre gondolok.

Az Oroszlánnál a legstabilabb az "én", nem csak mint egó, de úgy is mint én-tudat. Itt van lehetőségünk a leginkább (szívvel-lélekkel) azonosulni az önmagunkról kialakított énképekkel vagy mögéjük látva a valódi önmagunkkal.

Ha szeretnénk mind közelebb kerülni Oroszlán-részünkhöz, tegyük fel a kérdést és válaszoljunk őszintén mindannyiszor, mikor elbizonytalanodunk:

"Összhangban van az, amit most gondolok / mondok / teszek a hosszú távú céljaimmal, az életszemléletemmel? Vagy megalkuvásból, lustaságból, kényelemszeretetből kötök mára megint egy kis kompromisszumot?"
A címben szereplő sorsbelépésekre akkor van lehetőségünk, ha mind közelebb kerülünk önmagunkhoz. A virtuális kapukat a hónap konstellációiban találjuk.

Amíg öntudatlanul vagyunk jelen a létezésben, addig életünk úgy tűnik, tőlünk javarészt függetlenül zajlik. Belekeveredünk drámákba, rossz párkapcsolatokban találjuk magunkat, munkahelyünk köszönőviszonyban sincs a hivatásunkkal. Daráljuk az egyforma napokat és csodálkozunk, hogy nélkülünk múlik el az élet. (Villoldo rémálomnak hívja ezt a létállapotot.)

Sorsunkba való belépés akkor történik meg, mikor ráeszmélünk minderre és végre saját álmot kezdünk álmodni.

Ez nem új keletű new age szemlélet, hiszen a mesék vagy a beavatás történetek is erről szólnak. Abban a pillanatban, mikor a mesében szereplő legkisebb fiú a körülményeihez képest elérhetetlen vágyakat fogalmaz meg – átlépi a tér és az idő korlátait azzal, hogy kivetít magát egy vágyott jövőbe – máris erre az útra lép.

Ugyanígy a tarot Mágusa, amikor a Bolond kavargó illúziói helyett imaginálni kezd, vagyis működésbe hozza a teremtő képzeletet.

A sorsteremtés csak akkor veheti kezdetét, ha képesek vagyunk a legteljesebb, leghitelesebb, leginkább összhangban lévő énből útjára indítani azt.

Az Oroszlán hónap legfontosabb állomásai

Július 24., péntek: chokor düchen – tízmilliószoros nap

Az év harmadik és energetikailag (általában) a legnyugisabb teremtő napja. Most azonban a sok feszült fényszögnek köszönhetően lehet, hogy nehezebb lesz pozitív dolgokra koncentrálni, nyugtalanságot, ellentmondást érezhetünk. Ha mégis szeretnénk kihasználni a napban rejlő lehetőségeket, alakítsuk tudatosan nyugalmi állapot felé a napunkat.

Július 25-26., szombat-vasárnap: maja időn kívüli nap és az új ciklus kezdete

Minden évben, július 25-én a maja naptár szerinti "időn kívüli nap" van, Ez a két ciklus közti kapu, ahol a Fehér Magnetikus Tükör energiáján keresztül pillanthatunk az előző évünkre. A Fehér Magnetikus Varázsló évet pedig a Kék Lunáris Vihar év váltja, ami kimozdít, felszabadít bennünket a beragadt élethelyzetekből.

Július 31., péntek: Galaktika központ és leszálló-holdcsomópont együttállás

Újabb láthatatlan kapu: a Tejútrendszer középpontja és a holdcsomópont tengely pontosan egy irányba mutat.

Augusztus 1., szombat: lammas

A nyár és az ősz közti határvonal, az aratás kezdete. Bővebben: Az aratás ünnepe

Augusztus 3., hétfőn: telihold

Az Uránusztól "megfeszítve" szegezhetjük magunknak a kérdést: mennyire éljük önmagunkat? A telihold (17h59p) képletében a Mars-Jupiter kvadrátja is feszegeti a határainkat, egyre nehezebb lesz a régi énképek mentén tovább "működni". Egyre inkább érezni fogjuk, hogy nem működni, hanem ÉLNI akarunk.

Augusztus 5., szerda: Oroszlán Merkúr

Épp napfelkeltekor lép át az Oroszlán jegyébe a Merkúr, így a teliholdnál megfogalmazódott vágyainknak egyre inkább szeretnénk és tudunk is hangot adni. Azokban az élethelyzetekben, ahol valami miatt nem tudunk magunk mellett szólni (megfelelni akarás, félelem, őszintétlenség, önbecsapás), ott éles és folyamatos szembesüléseket tapasztalhatunk.

Augusztus 7., péntek: Rák Vénusz

A Rák jegyébe lépő Vénusz az érzelmi kapcsolataink színét és fonákját hozza felszínre.

Augusztus 15., szombat: retrográd Uránusz

Ezzel egy hónapon keresztül az összes lassú mozgású planéta, a Jupitertől a Plútóig retrográd mozgásban lesz. Ez az időszak hozhat egyrészt lelassulási igényt vagy kényszert, de visszatekintést, befejezetlen ügyek lezárását is eredményezheti.

Augusztus 17., hétfő: Mars-Eris konjunkció

A hosszú Kos útja alatt a Mars háromszor is kapcsolódik az Erishez, így a bennünk zajló viszályokra kaphatunk más szemszögből rálátást.

Augusztus 19., szerda: újhold

Ahogy megszokhattuk, az újhold "összegzi" a hónap alatt tanultakat. A mérleg billenhet a megelégedettség, a céltudatos ambicionáltság vagy a környezetünkkel való folyamatos konfrontáció felé. Rajtunk múlik és azon, hogy mennyire feleltünk őszintén az önmagunknak feltett kérdésekre!

Augusztus 20., csütörtök: Szűz Merkúr

Végül a Merkúr átlép a Szűzbe és néhány napig a Nappal együtt mindketten uralomban lesznek. Az önmagunkról kialakított elképzelések és gondolkodásunk összhangjára pillanthatunk rá ebben a három napban.


Ha tetszett a bejegyzés, kérlek oszd meg, hogy másokhoz is eljusson!
Amennyiben érdekelnek az asztrológiai aktualitások, kövesd a Padparadsa facebook oldalát.

2020. július 20., hétfő

Elköteleződés

A Rák hónap második újholdja: 2020.07.20 (19h33p)


Bevezető gondolat: "Minden egyes ember valódi és eredendő változást idéz elő a bolygón. Amennyiben elkötelezzük magunkat saját tudatosság-utazásunk mellett, valójában jelentős szerepet vállalunk a világ átalakításában." (Shakti Gawain)

☉☽

Ez a hónap olyan volt, mint egy gyors fordulatú centrifuga: alaposan megforgatta, felkavarta érzelmeinket. Akármi is történt velünk, abban valahogy nyakig benne voltunk érzelmileg – cserébe ezekben az intenzív megélésekben saját (automatikus) viselkedésünkre ébredhettünk rá.

Nem az volt az újdonság, hogy dühösek vagyunk, netán félünk, bizakodunk, halogatunk vagy sóvárgunk, hanem az adott érzelemnek a tudatosítása. Akár csak egyetlen pillanatra is átfutott rajtunk ehhez hasonló gondolat – "jé, milyen reakciót váltott ki belőlem a szituáció/másik ember" –

akkor már nem öntudatlanul, hanem teljes valónkkal voltunk jelen.

Ráadásul gyönyörű íve volt a Rák havának, hiszen első perctől kezdve szembenéztünk a szív bátorságával, majd felismertük az érzelmi felelősségünket, most pedig az utolsó újholddal elköteleződhetünk mindamellett, ahova lelkünk irányítja a figyelmet.

Csodásan hangzik, ettől függetlenül az érzelmi munka sosem könnyű, mivel rengeteg elengedéssel jár. Tisztább, magasabb rezgésű érzelmeket csak akkor vagyunk képesek beengedni az életünkbe, ha elengedjük a nem kívánatosakat.

Ráadásul az érzelmi válaszok szorosan – a test kémiájának szintjén – hálózzák be a mindennapjainkat. Így a megszokott érzések átalakítása majdnem olyan, mint egy drogelvonó. Ebből adódik, hogy a negatív mintákból való kilépés nem hogy nem könnyű, de még jó időbe is telik önmagunk "átprogramozása". Ám akár fizikai, akár lelki életmódunkon akarunk változtatni: első lépésünk az elköteleződés lesz.
A Szaturnuszhoz – aki a jelen képlet kulcsfigurája, mert pontosan szemben helyezkedik el az újholddal – gyakran társítjuk a kötelesség kifejezést.

Köteles vagyok gondoskodni a családomról, köteles vagyok megcsinálni a házi feladatot vagy elvégezni a munkát. Életünk gyakran a kötelességektől való szenvedésről vagy épp a kötelességek elől való menekülésről szól.

A kötelességek mentén a külső körülmények "áldozatai" vagyunk, míg az elköteleződés belülről fakad. Szárnyakat és távlatokat ad.

Mennyivel másképp hangzik a fenti példa, ha azt mondom: elköteleződöm a családomról való gondoskodás vagy a feladataim elvégzése mellett!

Mielőtt átlépnénk az Oroszlánba, az újhold képlet ezt a kérdést szegezi nekünk: képesek vagyunk szívvel-lélekkel, sőt mi több – felelősséggel, hosszú távon – elköteleződni valami mellett? Ez a valami lehet egy konkrét cél, de lehet pusztán a saját "tudatosság-utazásunk". Bármi, amivel kapcsolatban meg tudjuk hozni ezt a döntést, azzal "szerepet vállalunk a világ átalakításában".

Mivel a Nap a Szaturnusz oppozíciójával indítja majd a következő hónapot is, így lesz időnk érlelni magunkban a választ, de az Oroszlánban az óvatos kis belső suttogások helyett hangos igenekre lesz majd szükség. Épp olyanra, mint a szavannák királyának tiszteletet parancsoló üvöltése. "Igen, elköteleződöm az új énem mellett!"


Ha tetszett a bejegyzés, kérlek oszd meg, hogy másokhoz is eljusson!
Amennyiben érdekelnek az asztrológiai aktualitások, kövesd a Padparadsa facebook oldalát.

2020. július 13., hétfő

Kellő távolságból

Nap-Jupiter és Nap-Plútó oppozíció: 2020.07.14-15.

Bevezető gondolat: "Azáltal, ahogy a dolgokkal foglalkozik, mindegyikünk szó szerint megválasztja, hogy milyen univerzumban látja önmagát." (William James)

☉♃♇

Akkor, amikor épp nyakig benne vagyunk egy szituációban, ritkán látunk tisztán, mivel az aktuális reakcióink szemszögéből tapasztaljuk a dolgokat. Mindegy, hogy ez egy negatív érzelmi helyzet, mikor a dühtől vörös köd ereszkedik az agyunkra vagy pozitív, mikor a szerelemtől rózsaszínben látjuk a világot – nem vagyunk objektívek.

Milyen érdekes, hogy az érzelmeinkre rengeteg színt használunk: sárgák leszünk az irigységtől, vagy a féltékenység zöld szemű szörnyetege hatalmasodik el rajtunk, netán túl sötéten – feketén – látjuk az előttünk álló ügy kimenetelét. Gyönyörű képzettársítás, hiszen gondoljunk csak bele, ha szivárványszínű szemüvegeket illesztenénk az orrunkra, teljesen megváltoztatná a valóságérzékelésünket: mindent valamiféle színtorzításban látnánk.

És mi illesztünk is, minden olyan pillanatban, mikor az ösztönök, az érzelmek veszik át felettünk az irányítást. Lehet, hogy lehiggadva belátjuk, hogy amiért a másikkal kiabáltunk, nem volt jogos vagy esetleg az ő érveinek is van némi igazságtartalma. Utólag felismerhetjük, hogy a kapcsolatainkban hiába próbáljuk szépíteni a másik rossz tulajdonságait, azokkal ő nem akar érdemi módon foglalkozni.

Az érzelmek bevonnak minket ezekbe a helyzetekbe és teljesen azonosulunk velük, míg a tudatosságunk semleges – mondhatni színszűrő-mentes  rálátást biztosít.

Asztrológiai értelemben a "bevonódás" az együttállás, míg a legnagyobb távolság a szembenállás fényszöge. Bár az oppozícióban rengeteg a feszültség (naná, hiszen be kell ismerni, hogy esetleg tévedtünk, hülyén reagáltunk), de épp itt találjuk a feloldás lehetőségeit is (elnézést kérhetünk vagy megfogadhatjuk, hogy legközelebb másképp csináljuk).

A Nap szembenállások a tudatos áttekintésre kínálnak remek időpontot. Ezekben a napokban a Jupiter-Plútó közös átalakító-gyógyító folyamatira tekinthetünk, majd jövő hétfőn az újholdon keresztül a Szaturnusz oppozícióval zárjuk ezt a "mini önismereti tanfolyamot".
A Jupiter és a Plútó utoljára 2007-ben állt együtt, a Nyilas 29. fokán (ami jelenleg a leszálló-holdcsomópont által érintett terület), de akkor az együttállásuk nagyjából két hónapot fedett le. Idén ez majdnem az egész évet!

Egy szavunk nem lehet arra, hogy mostanában nem alaposak a planéták: jóóóól megdolgoztatják bennünk-körülöttünk az energiákat. Ahogy korábban fogalmaztam "A Plútó a Jupiterrel együtt állva a hitünket igyekszik kiszabadítani a merev dogmák páncélja alól. Tele vagyunk rögzült meggyőződésekkel, előítéletekkel, s hitrendszereinkkel kapcsolatban alig vannak kétségeink." (teljes cikk: A változás állapota)

Ez volt a kiindulási alap. Ehhez csatalakozott meglehetősen hasonló üzenettel az Ikrek-Nyilas holdcsomópont-tengely (Mit nevezünk valóságnak?), ami ráadásul a 13 évvel ezelőtti Jupiter-Plútó együttállásra is emlékeztet bennünket.

Mindkét égi pozíció arra ösztönöz bennünket, hogy térjünk vissza gondolkodásunk alapjához. A Jupiter és Plútó csak ott tud gyógyítani, ahol elengedtük az idejétmúlt gondolati mintákat, ahol képesek vagyunk beengedni a most születő új (eszmei) világrendet.

Nem állítom, hogy ez sétagalopp, hiszen az, ahogyan a világot látjuk, ahogy a valóságról gondolkodunk már rég nem egy vidám színű szemüveg, hanem a látóidegekkel eggyé olvadt ilyen-olyan árnyalatú lencse.

Azoknak, akik szeretnék visszaállítani látásmódjuk eredeti, romlatlan, befogadó, a világra rácsodálkozó állapotát, minden nap észre kell venni, amikor gondolkodásuk visszahúzza őket a rutinba. Újra és újra állítani kell a fókuszon, "észrevenni azt, hogyan sebeztük meg magunkat nap mint nap, az önmagunk leértékelésével, a másoknak megfelelni akarással, a negatív érzelmekkel – a kétellyel, a haraggal, az aggódással, a bűntudattal, a szorongással." (teljes cikk: Önmagunkat látni)

Óriási felelősségünk van abban, hogyan látjuk a világot, hogyan gondolkodunk. Ez azonban nem a vállunkra nehezedő spirituális súly, épp ellenkezőleg! Ez az, ami felszabadít!

Jóval könnyebb, kellemesebb, kiegyensúlyozottabb tudatosnak lenni, mint az indulatainknak engedni. Neheztelni, meg nem bocsátani, stressz alatt élni rendkívül energiarabló állapot. Viszont csak tiszta szemmel vehetjük észre, hogyan pazaroljuk el ilyen érzelmekre nap mint nap az életünket.
 
Természetesen az érzelmi reakciók a tudatosságunk mellett is velünk maradnak. Bőven belefér, ha egy rövid időre más színszűrőn keresztül tapasztaljuk a világot, lehet rossz napunk, elbizonytalanodhatunk, csalódhatunk, érhetnek minket veszteségek. Csak ne hagyjuk, hogy  a harag, az irigység, a félelem, a negatív hozzáállás állandósuljon!

Az általam "mini önismereti tanfolyamnak" aposztrofált időszakban jobban ráláthatunk ezekre a működéseinkre és ha konstatáljuk őket, akkor nagyobb eséllyel változtatni is tudunk.

De legyünk türelmesek magunkkal. A mostani átalakulási folyamatok erőteljesek és az egész emberiség előtt ismeretlenek, így mindannyian babacipőben járunk ezen az úton.


Ha tetszett a bejegyzés, kérlek oszd meg, hogy másokhoz is eljusson!

Amennyiben érdekelnek az asztrológiai aktualitások, kövesd a Padparadsa facebook oldalát.

2020. július 12., vasárnap

Halandó és halhatatlan

Nap együttállás Castorral: 2019.07.13

Bevezető gondolat: "Minden meditáció elősegíti a megvilágosodást vagy rávilágít, hogy mi áll még az útjában." (Rüdiger Dahlke)


Ma a Nap az Ikrek csillagkép alfa csillagával, a Castorral találkozik össze az égen, jövő szerdán pedig eléri a másik ikret: Polluxot.

Míg a legtöbb testvérmítosz viszályokról és ellenségeskedésről szól (Káin és Ábel, Romolus és Remus, Attila és Buda, bővebben: Ikerjogok), addig a görögök az ikerpárokban

az egység kétféle, de egymástól szét nem választható megnyilvánulását látták.

Mitológia

A dioszkuroszok Léda ikerfiai voltak, Kasztór a spártai királytól, míg Polüdeukész Zeusztól fogant. Tojásból születtek, mivel a szépséges királylányt a főisten hattyú alakjában csábította el. (Hattyúvá válás) Mindkét fiú erős volt, bátor és hősies, de apjuk révén egyik halandóságot, míg a másik halhatatlanságot örökölt.

Mindent együtt csináltak: vadásztak, kalandoztak, háborúztak, míg nem az egyik csatában Kasztór életét vesztette. Fivére nem akart elválni tőle, ezért saját halhatatlanságát áldozta volna, de apja inkább megosztotta kettejük közt az öröklétet. Így - bár fele időben az égen, másik felében az alvilágban tartózkodnak - továbbra is együtt maradhattak.

Csillagászat

Castor egy kettőscsillag az Ikrek csillagképben, "A" jelű csillaga 22-szer fényesebb a Napunknál. Viszonylag közel, 52 fényév távolságra van a Földtől, "testvére" azonban még közelebb, csupán 34-re.

Érdekesség, hogy Castor kapta meg az alfa jelölést, pedig Pollux kissé fényesebb. (Általában a csillagképekben az ɑ a legfényesebb csillag.)

A Geminidák meteorraj december 13-14. körnékén figyelhető meg.

Castor az elképzelt csillagalakzat halandó ikerpárjának a bal szemét, míg Pollux a halhatatlan iker jobb szemét jelöli.

Asztrológiai lélektana

Castor és Pollux a bennünk lévő kettősséget - halandó létünket és halhatatlan lelkünket jelképezi. Legnagyobb és leghangosabb elme-csatáinkat épp ennek az ellentmondásnak a feloldáskeresésével vívjuk magunkban.

Halandó: a test, a fizikai valónk - egónk - ami ennek a korlátozásának a csapdájában vergődik. Folyton menekülne, ide-oda csapong, ugrál, kergetőzik, elméleteket, félelmeket gyárt, múlton nosztalgiázik vagy a jövőről ábrándozik. Retteg az elmúlástól, a végtől, de a pillanatokat észrevétlenül felégetve, habzsolva, fogyasztva rohan a megsemmisülés felé.

Tér is idő foglya, ám sosincs jelen.

Pedig halhatatlan másik felét - a teljességét - épp akkor pillantaná meg, ha megállna és észrevenné önnön jelenlétét. Ha belakná a földi létezését, ha a végtelen és időtlen tartalommal töltené azt meg.

Az emberekben mindig is ott volt az igény a halhatatlanság felkutatására. Több ezer éven keresztül a nyugati vallások az isteni részt rajtunk kívül, egy felettes entitásban határozták meg. Keleten azonban isten irányába nem felfelé mutatnak, hanem belül, önmagukban keresik.

Egyre több emberben ébredezik a spiritualitás iránti igény, a vágy, hogy felfedezhessük magunkban azt, ami örök. Ennek az egyetlen lehetősége, ha a halandó (elmei és elemi) részünket kézen fogva elvezetjük az elmén túlra, a belső halhatatlanság csendjébe.Tetszett a bejegyzés? Kérlek, oszd meg, hogy másokhoz is eljusson!
Ha érdekelnek az asztrológiai aktualitások, kövesd a Padparadsa facebook oldalát.

2020. július 6., hétfő

Ösztöntudat

Nap együttállás Szíriusszal: 2020.07.06

Bevezető gondolat: "A kutyák etológiai vizsgálata végső soron, ahogyan már korábban is sokszor állítottuk, saját magunk, az ember jobb megismerését is szolgálja." (Miklósi Ádám)


Ma a Nap együtt áll az éjszakai égbolt legfényesebb csillagával, a Szíriusszal. Természetesen ezt a fényességet a központi csillagunk mellett most nem láthatjuk, magát a Szíriuszt augusztus vége eleje és május eleje között figyelhetjük meg.

Néveredet

Neve a görög "szeiriosz" szóból ered, ami perzselőt jelent. A régi korban a "seir" kifejezést minden fényes és ragyogó mennyei jelenséghez – naphoz, csillagokhoz – társították.

Meglepő módon a szóval több, különböző nyelvben is találkozhatunk. Egyiptomban Osiris isten nevében fedezhetjük fel, a keltáknál Freyja (az aranyszínű) istennő névváltozata a Sýr. A szanszkrit szúrja szó szintén ragyogót jelent és a Nap erőteljes megnyilvánulását reprezentálja. Asszíria névadója Assur isten, akit szárnyas napkorongként ábrázoltak.

A Szíriusz másik neve "kutyacsillag", mivel a Nagy Kutya csillagképben található. A magyar csillagmitológiában Sánta Kata nevet viseli, aki a Kaszás (Orion) után szalad az ebéddel. Kínában, Koreában a neve "Égi Farkas", a dakota indiánok szerint pedig a "Szent kör" egyik kijelölője.

Csillagászati érdekességek

● Naprendszerünkhöz egészen közel, mindössze 8,6 fényév távolságra található.
● fényessége 25,4-szer, átmérője 1,71-szer, tömege 2,35-szor nagyobb, mint a Napunké.
● a ragyogó fehér csillag a Föld bizonyos pontjairól más és más színűnek látszik. Délen, a Földközi-tenger térésgében, Észak-Afrikában és az ókori Babilóniában vörösnek látták, északon (Izlandon) kék, míg Hawaii-on sárga színnel jellemezték. Valószínűleg ez a horizont közeli pozíciójának és a légkör elszínező hatásának köszönhető.

Kulturális sajátosságok

● az ókori Egyiptomban a Szíriusz kiemelten fontos szereppel bírt. A csillag heliákus (vagyis Nappal együtti) kelése egybeesett a Nílus áradásával. Innen datálták az új évet, mivel az ország ilyenkor újjászületett. A folyó fekete, szerves és vulkáni eredetű földet tartalmazó iszapréteget terített a völgyre, ez adta a termőképességét. Egyiptomban a sivatag neve "Vörös Föld" vagyis "al Deseret" volt, míg a fentebb említett "Fekete Föld" neve al Kemet. Innen ered az alkímia szavunk.
● a kánikula kifejezés szintén a Szíriusz kelésével van összefüggésben. A "cane" szó kutyát jelent, a Nagy Kutya csillagképre utalva. Amikor ő kulminál, vagyis a Nappal együtt a tetőfokára hág, akkor van általában az év legmelegebb időszaka.
● A Szíriusz csillag a nyugat-afrikai Maliban élő dogon népcsoporthoz is szorosan kötődik. Állítólag ők már évszázadokkal korábban tudtak a Szíriusz A mellett megbúvó B jelű csillagról, amit csak az 1800-as évek közepén fedezett fel a nyugati csillagászat. Szertartásaikat is ehhez az apró kísérőcsillaghoz viszonyították.(Itt olvasható erről egy részletes cikk: A dogonok rejtélyes tudása.)

Csillagmitológia

A csillagmitológia már elvezet bennünket az állócsillag üzenetéhez. A Nagy és Kis Kutya az Oriont, vagyis az Égi Vadászt követi az égen.

A kutya az ember hű társa immár több tízezer éve, így a hétköznapokon túl a jelképtárunkban is régóta jelen van.

A kutya a tudatos és tudattalan határát őrzi. Megjelenik, mint a görög Kerberosz, az egyiptomi Anubisz vagy Upuaut (Wepwawete), de a germánoknál is egy kutya vigyázta a holtak birodalmának kapuját. A tarotban két állomáson is találkozhatunk vele. Először a Bolondnál, aki a múltat hátrahagyva új szellemi utakat keres magának. Itt a kutya az úgynevezett "visszatartó erőként" van jelen. Másodjára a 18-as Hold arkánumon bukkan fel, ahol szintén a félelmeink megtestesítője.
 Az állatszimbólumok az ösztöntartalmainkkal való szembesülést, az abban rejlő erő integrálását jeleníti meg. Minél "vadabb" egy élőlény, annál megzabolázatlanabb ösztönökről beszélünk.

A kutya a legközelebb áll hozzánk, hiszen osztozik az életünkön, a feladatainkon, sőt még az érzelmeinken is. Így ő valóban a "kapu őre", ami közvetlen hozzáférést biztosít a tudattalan működéseinkhez.

A spirituális útkeresés során gyakran megfeledkezünk énünk ezen oldaláról, pedig a teljesen, harmonikus létezéshez elengedhetetlen, hogy minden a helyén legyen és a sorrendet se cseréljük fel.

A valóság fizikai szintje az első, ezután jön az elme és az érzelmek világa, majd a szív és a lélek birodalma, végül az érzékelés legmagasabb szintje: a mindent átható energia.

Ösztöneink fontos szerepet kapnak az életünkben, hiszen jelzik a veszélyt, mozgósítják az erőtartalékainkat, sőt megvéd minket az idegen behatásokkal szemben. De ahogy a kutyának is szüksége van jó vezetőre, úgy az ösztöneink is igénylik a tudatosan rálátást.

Ahogy a korábban említett tarot-képeken a kutya a félelmet jelzi. Félelmet az ismeretlentől, a változástól. Ha viszont megtanuljuk helyesen értelmezni a jeleket a folytonos (egészségtelen) aggódást az (egészséges) éberség váltja fel.

A mai kor embere meglehetősen rosszul használja az ösztönenergiáit. Vagy "alul működteti" őket, akkor elfojtásokról beszélhetünk, vagy épp túl, akkor viszont megjelenik a düh, az agresszió, az egzisztenciális félelmek, amik túlzott szerzéshez, birtokláshoz, felhalmozáshoz, a múltban ragadáshoz vezetnek.

Ebben az időszakban lehetőségünk van a tudatunk fényével (Nap együttállás) "átragyogtatni", nemesíteni ösztöneinket.


Ha tetszett a bejegyzés, kérlek oszd meg, hogy másokhoz is eljusson!

Amennyiben érdekelnek az asztrológiai aktualitások, kövesd a Padparadsa facebook oldalát

2020. július 4., szombat

Érzelmi felelősség

Telihold és holdfogyatkozás a Rák havában: 2020.07.05 (06h45p)


Bevezető gondolat: "Egyetlen érzés sem rossz. A szomorúság sem. A félelem sem. Még a negativitás sem. Nem az a lényeg, hogy megszabaduljunk a szomorúságunktól, hanem hogy kitágítsuk a horizontot, el tudjuk fogadni és szeretni tudjuk minden részünket. Nem az a fontos, hogy elkerüljük a sötétséget, és a fény felé orientálódjunk. Csak annyi fényt tudunk a világba hozni, amennyi sötétséget képesek vagyunk elfogadni és szeretni." (Kyle Cease)

☉☽

A Rák hónap közepénél járunk, amit két újhold keretez (az első: A szív bátorsága), így ez a telihold mondhatni a hullám csúcsa. Vagy mélye – nézőpont kérdése.

A telihold mindig feszültséggel teli átmozdító erőket képvisel. Míg az újholdnál a Rák Hold ereje teljében van, itt rangvesztésben, ráadásul a Bak Szaturnusz uralma alatt. A hónap fő motívuma az érzelmeinkkel való munka: újholdnál a totális azonosulás, teliholdnál az éles szembesülés.

Ez a pozíció az érzelmi felelősségvállalásra hívja fel a figyelmet. Mit jelent ez? Azt, hogy minden pillanatban tudatosak vagyunk az érzelmeinkre, így képesek vagyunk vállalni értük a felelősséget. Mindegy, hogy épp boldogok vagyunk, netán dühösek, csalódottak, szomorúak, bizonytalanok vagy frusztráltak. Egyszerűen csak ismerjük fel és el őket.

Egy-egy helyzetben érezhetjük magunkat így is, úgy is. Az egy rossz "spirituális" hozzáállás, ha azt gondoljuk, minden pillanatban szentnek kell lennünk. Fájón mosolyogni akkor is, ha kényelmetlenül érezzük magunkat. Nyelni a mérget, csak hogy meg nem bántsuk a másikat, el ne hagyjanak, ki ne rúgjanak. Elfojtani az indulatainkat ahelyett, hogy felvállalnánk és a megfelelő helyen, időben és módon konfrontálódnánk.
Ez a telihold az érzelmi minták újjászületését támogatja és az Uránusz – mint az azonnal megvalósuló inspiráció – oldja a tudatos és tudattalan énünk közti feszültséget. Szó szerint arra világít rá, hogy

álarcok nélkül élni rendkívül felszabadító.

Érdemes ezekben a napokban még jobban odafigyelni, hogy mennyire vagyunk érzelmi téren önazonosak. Minél jobban elismerjük érzelmeink létjogosultságát, annál kevésbé függünk tőlük. Itt kizárólag a negatív, korlátozott érzelmekre gondolok. Ilyen a kétely, a félelem, a harag, az aggódás,a szorongás, az ítélkezés, a szégyen vagy a bűntudat.

Igen, van, hogy aggódunk, haragszunk, netán bűntudatot érzünk. Önazonosak viszont csak akkor vagyunk, ha miután bevallottuk magunknak az aktuális érzéseinket, a tudatos énünk veszi át felettük az irányítást. Nem fordítva – nem az érzelmek ragadnak magukkal.

Egyszerűen csak hagyjuk, hogy jöjjenek-menjenek. Ezáltal nem ragadnak meg bennünk napokra hangulattá, nem válnak hónapok alatt kedélyállapottá és nem rögzülnek évek alatt olyan személyiségvonássá, amitől már nehéz szabadulni.

Ha tetszett a bejegyzés, kérlek oszd meg, hogy másokhoz is eljusson!
Amennyiben érdekelnek az asztrológiai aktualitások, kövesd a Padparadsa facebook oldalát.
Related Posts with Thumbnails