2012. november 30., péntek

Folytatódik... 2012.12.21

„Minden teremtés áldozatot követel.
Rájöhetünk arra, hogy mikor és hogyan történik meg az áldozat vagy veszteség,
néha még arra is, hogy mit kell feláldoznunk, de magát az áldozatot nem kerülhetjük el.”
- Edward C. Withmont -

Nyakunkon a rettegett / kétséges / megunt / kíváncsian várt / hihetetlennek gondolt dátum. Világvégét még mindig nem ígérhetek, de egy újabb érdekes asztrológiai látványossággal egészítem ki a 2012.12.21-ről írt gondolataimat. Az előző bejegyzésemben a majákról és a nagy világciklusokról írtam, most az aktuális égi állásokról olvashattok.

Yod az égen
December 21-én, Yod, vagyis Isten ujja jelenik meg az égbolton.
A Jupiter pontosan 150°-ra áll az egymástól 60°-ra lévő Szaturnusztól és Plútótól.
A kvinkunx fényszöget (150 fok) a következő módon kapjuk meg: a kör 360 fokát elosztjuk 12-vel és megszorozzuk 5-tel. A pentagramma - az ember - így mutatkozik meg a tökéletes 12-es isteni térben.
A tizenkettő tovább osztható 3×4-re. A fényszöget tehát a trigon, a szabadon folyó erők hármasa, a kvadrát, a feszültséget okozó erők négyese és a kvintil, az kreatív alkotóerők ötöse hozzák létre.
A kvinkunx karmikus fényszög. A döntés lehetőségét mutatja. Cselekedhetünk is, de el is mulaszthatjuk a cselekvést. Akár így, akár úgy teszünk, a karma törvényei alapján minden döntésünknek következménye van...
A Yod egy tökéletes "Y". Ahogy William Blake festményén (fent) Isten szétnyíló ujjai megteremtik a világot, úgy nyílik meg most előttünk is a lehetőségek teremtésének kapuja.
A Jupiter és a Szaturnusz, a két sorsbolygó, a mindent átalakító erejű Plútóval kerül kapcsolatba. A fényszögkapcsolat csúcsán a Jupiter áll, aki bőséggel, gazdagsággal, növekedéssel és hittel támogat. A Szaturnusz a szilárdságot, a tartósságot, de a megszigorításokat, a karmikus terheket is képviseli. A Plútó a mély, gyökeres, végérvényes transzformáció ígéretét hordozza.
Nagy lelkierőt, elszántságot, bátorságot, éberséget és kitartást kér a pozitív változásokért cserébe. Az elkerülhetetlen áldozat: a félelmek elengedése, a hitetlenség, a bizalmatlanság.

Yod: a fordulópont
A Yod a főníciai, héber, arámi ábécé 10. betűje. Jelentése "Isten keze".
A tarot-ban a 10. lap, a Szerencsekerék. Ez a végtelen teremtőerő lapja, a Mágus hatalmának (1) megsokszorozása (0). Ez már túlmutat az emberi teremtőerőn, ez az Univerzum, Isten, Felettes hatalom - kinek hogy tetszik - alkotó energiája.
Az isteni "szer", amiből a szer-encse, a szer-etet vagy a szer-elem szó is születik, a szer-tartások örökké égő szent tüzét is jelenti.
A kerék nem más, mint az élet változása, az egymást követő sorsciklusok. Egyszer fent, egyszer lent: Jupiter és Szaturnusz.
Ahol ez az üzenet felbukkan, ott az élet minden területén változásokat ígér.
Egyiptomban, a Holtak könyve örökíti meg ezt a folyamatot. A lelkek az Alvilágban (Plútó) egy mérlegre kerülnek, ahol a másik serpenyőbe Maat tollát helyezik. Ha a lélek könnyebb, mint a toll, jutalmul Aaruba kerül. Ez a jupiteri felemelkedés. Ha az ítélet a lélek ellen szól, örökre a Duatban reked. Ez a szaturnuszi sors-ismétlés. Az ítélet végrehajtója az életünkben nem a mitikus Ammit, a Szívek szörnyűséges felfalója lesz, hanem mi magunk. Mi döntünk a sorsunkról.
Akkor tiszta a lelkünk, ha nem terheli félelem, hitetlenség vagy bizalmatlanság. Ha a teremtőerőnkért cserébe lemondunk róluk és meghoztuk ezt az áldozatot.
A Yod egy fordulópont.
Arra hívja fel a figyelmünket, hogy legyünk érzékenyek a változásra és merészek a cselekvésre. Ne hagyjuk elúszni a szerencsénket. Mert "lehetőséget kapni könnyű, élni vele nehéz".
De tiszta szívvel, erős hittel, megingathatatlan bizalommal felkapaszkodhatunk a sorskerékre, együtt mozdulhatunk, együtt áramolhatunk az élettel, így megláthatjuk a lehetőségeket és befogadhatjuk a változásokat.

2012. november 27., kedd

Vadászok holdja: novemberi telihold

Szórd szét kincseid - a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid - a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid - a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid - a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid - az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid - a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid - a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid - a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod - a teljesség legyél te magad.
- Weöres Sándor: Tíz lépcső -

Ikrek és Nyilas tengelye
A telihold állapota a polaritás. A Nap és a Hold - a földi világ alapjait képező ellentétpárok - szembekerülnek egymással: férfi és nő, aktivitás és passzivitás, tudatos és tudattalan, értelemmel felfogható és intuitív, mindent beragyogó szellemiség és mindent befogadó lelkiség.
A szembenállás tartalmi mondandóját a két planéta jegy- és házbéli helyzete határozza meg.
Az Ikrek és a Nyilas jegyénél a kulcsszavak a következők: közeledés - távolodás, kétség - hit, profán - szent, diák - tanár. Mivel a Nap, a tudatos én a Nyilas jegyében, így az ő üzenete tükröződik vissza az Ikrek holdjában. A két nézőpont között pedig létrejön a tanító tengely.
Maga a képlet olyan, mint az elmúlt időszak összefoglalója, vagy ha úgy tetszik: vizsgafeladata. A Nyilas Nap, a külvilág felől számon kéri tőlünk, mit is tanultunk mostanában...

A vizsgatételek
nagyítás a képre kattintva
A telihold 2012.11.28-án épp napnyugtakor (15h46p) jön létre. A holdcsomópontok közelsége miatt félárnyékos holdfogyatkozás alakul ki, de Magyarország területéről csak a hold felkelte látható.
A képlet három fő stratégiai ponttal bír, ezeket különböző színű jelölőkkel emeltem ki. A vizsgabiztosok a négy királycsillag.

Talán ezek a vizsgakérdések egyszerűbbek, mint az érettségi, mégis sokszor olyan nehéz rá megfelelni. Mert csak egyetlen válasz az elfogadható. A tiszta szívből jövő: IGEN!
A kérdések a következők:

● Megtetted az első lépéseket álmaid felé, mozdultál azért, hogy végre önmagad legyél?
● Vállalod a felelősségedet minden helyzetben a döntéseidért?
● Tudod mikor kell uralni és mikor kell szabadon engedni a benned lévő szenvedélyt?

Ha három igen válasz érkezik, az Élet gratulál, mi pedig érezzük ez elismerést elégedettség, boldogság, nyugalom, derű formájában.
A nemleges válaszok azonban osztályismétléssel járnak. Szerencsére az Élet Iskolája nem földi időrend szerint működik, nem kell egy újabb szemesztert várni, már akár holnap nekifuthatunk a feladatnak és a nemet igenre változtathatjuk...

2012. november 23., péntek

Telihold-nevek

Sok ösvény vezet
A hegy lábától,
De a csúcson
Mind ugyanazt a
Fényes holdat bámuljuk.
- Ikkiu -

Körbeértem. Épp egy éve, a novemberi teliholddal kezdtem itt a blogon nevükön nevezni a teliholdakat. Nagyon szeretem őket. Dallamosak, szépek, kifejezőek, és amúgy is: telihold-rajongó vagyok! Nincs romantikusabb, elvarázsolóbb, mint a telihold fényében ücsörögni, szerelmesen, magányosan, egyedül vagy párosan. Borozgatva, teát kortyolva, víz tükrén csodálva vagy a hold képén keresztül a vízbe csobbanva. Szépséges mindenféleképpen. Nagyváros színes fényeivel összeolvadva, fák lombjai között kirajzolódva vagy felhőkön sejtelmesen átragyogva. Ezernyi arca van! Egyszer jeges fényű aprócska üveggolyó, másszor óriási, nyálcsorgatóan sárgálló sajtkorong. Van, hogy szenvedély hevétől véres, van, hogy szemérmesen beleolvad az ég fátyolos kékjébe. Néha lágy, krémes fénybe vonja a tájat, máskor ijesztő árnyakat fest az ablakokra...
Neked melyik arca, neve a kedvenced?

   1 - JANUÁR
angol: öreg hold
kelta: teljes hold
új-pogány: jég hold
kínai: ünnep hold
cseroki indián: hideg hold
dakota-sziú indián: szörnyűségek holdja
   2 - FEBRUÁR
angol: farkas hold
kelta: jég hold
új-pogány: hó hold
kínai: bimbózó hold
cseroki indián: csontos hold
dakota-sziú indián: mosómedvék holdja
   3 - MÁRCIUS
angol: nagyböjt hold
kelta: szél hold
új-pogány: halál holdja
kínai: álmos hold
cseroki indián: szél hold
dakota-sziú indián: ragyogó hold
   4 - ÁPRILIS
angol: tojás hold
kelta: termő hold
új-pogány: ébredés holdja
kínai: babarózsa hold
cseroki indián: virág hold
dakota-sziú indián: vadludak visszatérésének holdja 
   5 - MÁJUS
angol: tej hold
kelta: fényes hold
új-pogány: fű hold
kínai: sárkány hold
cseroki indián: ültetés holdja
dakota-sziú indián: zöld levelek holdja
   6 - JÚNIUS
angol: virág hold
kelta: lovak holdja
új-pogány: ültetés hold
kínai: lótusz hold
cseroki indián: zöld kukorica hold
dakota-sziú indián: érett bogyók holdja
   7 - JÚLIUS
angol: széna hold
kelta: követelők holdja
új-pogány: rózsa hold
kínai: éhes szellem hold
cseroki indián: érett kukorica hold
dakota-sziú indián: nyár közepi hold
   8 - AUGUSZTUS
angol: gabona hold
kelta: vitázók holdja
új-pogány: villámló hold
kínai: aratás hold
cseroki indián: gabona hold
dakota-sziú indián: mindent megérlelő hold
   9 - SZEPTEMBER
angol: gyümölcs hold
kelta: éneklő hold
új-pogány: szüret holdja
kínai: krizantém hold
cseroki indián: fekete pillangó hold
dakota-sziú indián: hajas borjak holdja
  10 - OKTÓBER
angol: szüret hold
kelta: aratás holdja
új-pogány: vér hold
kínai: kedves hold
cseroki indián: aratás holdja
dakota-sziú indián: szalagok és gyöngyök holdja
  11 - NOVEMBER
angol: vadász hold
kelta: sötét hold
új-pogány: fa hold
kínai: fehér hold
cseroki indián: kereskedés holdja
dakota-sziú indián:hold, aminek letört a szarva
  12 - DECEMBER
angol: tölgy hold
kelta: hideg hold
új-pogány: hosszú éjek holdja
kínai: keserű hold
cseroki indián: hó hold
dakota-sziú indián: tizenkettedik hold
  13 - A TIZENHARMADIK TELIHOLD
Bár minden év tizenhárom holdhónapból áll, csak két-háromévente jut egy hónapra két telihold. Ennek a tizenharmadik teliholdnak a neve angolul „Blue Moon”, vagyis Kék hold. Ebből származik az az angol kifejezés is, hogy „once in a blue moon”, ami annyit tesz, hébe-hóba, igen ritkán.

2012. november 22., csütörtök

Hálaadás

Együgyű ima

elégedett
vagyok Veled,
Uram


Fodor Ákos

Ma van az amerikai hálaadás ünnepe, amikor a hagyomány szerint az emberek az őszi aratás, a szüret, a betakarítás után köszönetet mondanak Istennek a tápláló termésért. Mára már, mint minden szakrális napnak, ennek is megkopott az eredeti mondanivalója, de számomra így is fontos és szép az üzenete.
Nem hatalmas sült pulykával vagy sütőtök-tortával emlékezem meg róla, csak a szobámban ücsörögve csendesen végigtekintek az életemen.
Lám, milyen gazdag is vagyok, mennyi csodálatos ember, lehetőség, tapasztalás vesz körül.

Hálát adok anyuért, tesómért, a párjáért, unokaöcséimért, keresztmamámért, keresztpapámért, unokatesókért, a bőséges nagy famíliáért, a már más dimenziókból vigyázókért, apuért, mamáért, szeretetükért, támogatásukért, türelmükért, hitükért. Hogy igazi erős, stabil gyökereim lehetnek, hogy a tehetségükből, érdeklődésükből, világlátásukból nekem is jutott.
Hálát adok a szerelmeimért, mert nélkülük nem az az ember lennék, aki vagyok.
Hálát adok barátaimért, szomszédaimért, mert öröm velük minden beszélgetés, minden korty kávé vagy pálinka. Hálát adok, hogy ismerve a hibáimat, gyengeségeimet is elfogadnak önmagamnak. Hogy megoszthatom velük örömömet-bánatomat, és viszonzásul ugyanezt teszik.
Hálát adok tanítóimért, akik felébresztették bennem a tudást, megmutatták az utat, és mai is folyamatosan inspirálnak, terelgetnek, sőt, ha megfeledkeznék róla, ki is vagyok, szeretettel fenéken billentenek és visszaállítanak a helyes irányba.
Hálát adok azért, mert megtaláltam hivatásomat, mert azt tehetem, amit teljes szívemből szeretek és hálát adok, mert ezt másokkal is megoszthatom.
Hálát adok azokért az emberekért, akik megtisztelnek figyelmükkel, bizalmukkal, olvassák a soraimat, tanulnak tőlem vagy tanácsért, útmutatásért felkeresnek.
Hálát adok a lehetőségekért, mert ettől ilyen izgalmas és tágas ez a nagy világ. Hálát adok, hogy minden napom más és más. Hálát adok, hogy megtanultam örülni az Életnek.
Hálát adok a múlt minden pillanatáért, mert még a fájdalmas emlékek is gazdagabbá tették a lelkemet.
Hálát adok a jövő álmaiért, mert ígéretük mindig segít túlélni és előre tekinteni.
Hálát adok a jelenért, mert ezeket a sorokat megoszthatom Veled...

"Elégedett vagyok Veled, Uram!"


Ha tetszett a bejegyzés, és megosztod, megköszönöm. Ha még nem lájkoltad a Padparadsa facebook oldalát, itt megteheted.

2012. november 20., kedd

Nyilas jegyében

"Neked azért fura a világ, mert amikor nem unod, akkor valami nem tetszik benne. Számomra azért fura a világ, mert rendkívüli, fenséges, titokzatos, felfoghatatlan; arról igyekezlek meggyőzni, hogy felelősséget kell vállalnod, amiért itt vagy ezen a csodálatos világon, ebben a csodálatos sivatagban, ebben a csodálatos pillanatban. Meg akarlak győzni, hogy tanuld meg minden cselekedetedet értékessé tenni, mert csak rövid ideig leszel itt; túlságosan is rövid az időd ahhoz, hogy a világ minden csodájának tanúja lehess."
- Carlos Castaneda: Ixtláni utazás -

2012. november 21-én (22h45p) a Nap a Nyilas jegyébe lép.
A változó jegyek hónapjai az átmenetek, így a Nyilas hava is: már nem ősz, de még nem is tél. Még nem karácsony, de már készülődünk, hangolódunk rá. A Skorpió halálos komorsága után a Nyilas a fény újjászületésének megjövendölése. Égő gyertyák, finom édes-fűszeres illatok, ünnepi hangulat. Advent időszaka. Elvágyódás oda, ahol az ember rátalál a boldogságára.

A Nyilas jegye az élet szemlélete, az élet filozófiája, azok az alaphitrendszerek, ami szerint az ember unalmasnak, problémásnak vagy varázslatos és rendkívüli helynek látja a világot.
Ebben az időszakban lehetőségünk van arra, hogy megnyissuk magunkat világ felé, és a világ is kinyíljon számunkra.

A hónap képletére pillantva kedvenc Fodor Ákosom egyik verse jutott eszembe:
(
milyen érvényes
lett arcom: két tenyered
zárójelében!)

A Skorpió jegye az "arc", amit a Vénusz és a Nap tenyérként keretez, s amire a Neptunusz "pillant" egzakt fényszögekkel.
A Bakban lévő Mars és Plútó a Skorpió Szaturnusz felségcseréjeként csatlakozik ehhez a "romantikus történethez".
A Neptunusz szívesen csomagolja csillogó ködökbe, elvarázsoló illúziókba, szédítő spiritualitás fátyla mögé a lényeget. Itt éppen a mélyreható változásokat zárja karácsonyi csomagolásba - csak nehogy túlságosan meglepődjünk, amikor egy hónap múlva, december 21-én, lekerül a doboz fedele.
Ez a beteljesülés időszaka, mégsem éljük meg feltétel nélkül boldogan. Mert az álmokhoz képest a valóság kopottabbnak, szürkébbnek tűnik. Ez talán elkedvtelenít minket, lemondóan legyintünk, és a fejünkre húzzuk a takarót. Vagy arra ösztönöz, hogy még merészebbeket, színesebbeket, határtalanabbakat álmodjunk. 

Kiemelt napok
2012.11.21, szerda
- Nap a Nyilas jegyébe lép (22h45p)
2012.11.22, csütörtök
- Vénusz a Skorpió jegyébe lép, rangvesztésbe kerül
- az amerikai Hálaadás napja
2012.11.28, szerda
- telihold az Ikrek jegyében (15h46p): Vadász hold
- félárnyékos holdfogyatkozás, Magyarország területéről nem látható
2012.12.06, csütörtök
- Hold utolsó negyed a Szűz jegyében
- Mikulás napja
2012.12.11, szombat
- Merkúr a Nyilas jegyébe lép, rangvesztésbe kerül
2012.12.13, hétfő - újhold a Nyilas jegyében (09h42p)
- az Uránusz direkt mozgásban
- Luca napja
2012.12.16, vasárnap
- Vénusz a Nyilas jegyébe lép
2012.12.20, csütörtök
- Hold első negyed a Halak jegyében

2012. november 19., hétfő

Maja holdhónapok

„Mi, akik a hagyományaikat őrző indiánok közé tartozunk, igyekszünk a hagyományaink szerint élni, ez a szertartásaink lényege. A legtöbb ember soha nem kerül kapcsolatba a szellemmel, mert nem jutnak túl a testen. Ez bizony nagy kár. Mások nem jutnak túl az észen, a dolgok logikáján. A szellemi túl kevés táplálékot kap, de ettől még létezik."
- idős indián asszony -

A maja havi horoszkóp időben és szimbolikájában is kissé eltér a nyugati asztrológiától. Az évet tizenhárom, 28 napos holdhónapra osztották fel. Az újév július 26-án kezdődött, amikor a Nap együtt lépett az égre az égbolt legfényesebb csillagával, a Szíriusszal.
A maják, a többi indián néphez hasonlóan, az állatoknak különleges erőt tulajdonítottak, ami tükröződött az adott holdhónapban született ember személyiségében is, és összekapcsolódott annak az állatnak a szellemével, akinek a jele alatt meglátta a napvilágot.

a Cél Mágneses Denevér hava
időszaka: július 26 - augusztus 21
maja neve: Tzootz
A denevérnek a maja kultúrában különös, mágikus erőt tulajdonítottak. Természetfölötti képessége a sötétben való tájékozódásban és a más birodalmakkal való kommunikációban rejlik.
A Tzootz jelében született emberek bízva megérzéseikben, bátran nekivágnak az ismeretlennek. Mindig a szívük szavára és az ösztöneikre hallgatnak. Született vezető egyéniségek, képesek egy csoport irányítójává válni.
A denevér-amulett véd az éjszakai rémálmoktól és erősíti a belső látás képességét.

a Kihívás Lunáris Skorpió hava
időszaka: augusztus 22 - szeptember 19
maja neve: Dzec
A skorpiót a világ minden kultúrájában félik és tisztelik. Egyszerre vonzó és félelmetes élőlény. Természetfölötti képessége mágikus-misztikus hatalmában rejlik.
A Dzec jelében született emberekben sok az ellentmondás. Reakcióik kiszámíthatatlanok, spontának, harciasak. Féltékenyek és sérelmeiket általában nem hagyják annyiban. Élesen szembesítik a másikat hibáival, hiányosságaival. Vonzza őket a misztikum.
A skorpió-amulett véd a démonokkal szemben, útmutatást, mély felismeréseket ad.

a Szolgálat Elektromos Szarvas hava
időszaka: szeptember 20 - október 18
maja neve: Keh
A szarvasok az elegancia és a szépség megtestesítői. Természetfölötti képessége fogékonyságában, érzékenységében, áldozatkészségében rejlik.
A Keh jelében született emberek jellemzője a szépség és a vonzerő. Kiválóan kommunikálnak, előzékenyek és stílusosak. Segítőkészek és együttérzőek, ám nekik is szükségük van gondoskodásra, védelemre, szeretetre. Hajlamosak a naivitásra, a túlzott kitárulkozásra, társ híján pedig a céltalanságra.
A szarvas-amulett éberséget és nyitottságot ad, segíti felismerni az élet szépségeit.

a Forma Önálló Bagoly hava
időszaka: október 19 - november 14
maja neve: Moan
A bagoly a maja kultúrában pozitív energiájú szent lény. Természetfeletti ereje bölcsességében és sötétben való tökéletes navigációs képességében rejlik.
A Moan jelében született emberek nagyon intuitívak, ismerik a tudatalatti rejtett üzeneteit, az álmok birodalmát. Tájékozottak és pontosan ráéreznek, mikor mit kell tenniük. Képesek meglátni az összefüggéseket és a mélyen rejtőző igazságokat. Előfordulhat azonban, hogy mások felé nehezen tudják kifejezni szeretetüket.
A bagoly-amulett felismerések bölcsességét hordozza, ami segít változtatni a dolgokon.

a Kisugárzás Felhangos Páva hava
időszaka: november 15 - december 12
maja neve: Cutz
A páva dús kék és zöld színes tollaival igazán látványos megjelenésű. Természetfeletti ereje a tollak szem-formájában, a mindent-látás képességében rejlik.
A Cutz jelében született emberek folyamatosan figyelemmel kísérik az őket körülvevő világot. Elegánsak, drámai és érzéki megjelenésűek egyszerre. Igénylik a csodálatot, a társadalmi elismerést, a népszerűséget. Jó érzékük van a képzőművészetekhez.
A páva-amulett szép és látványos változásokat hoz az ember életébe.

az Egyenlőség Ritmikus Gyík hava
időszaka: december 13 - január 9
maja neve: Xibkay
A gyíkok az alkalmazkodás mesterei. Természetfeletti erejük fürgeségükben és színváltó képességükben rejlik.
A Xibkay jelében született emberek is képesek céljaik elérése érdekében az átváltozásra. Okosak, trükkösek, de ez nem jelenti azt, hogy tisztességtelenek is. Érzékenyen reagálnak környezetük legapróbb változásaira is. Vagy hozzáigazodnak vagy pedig elmenekülnek. Hajlamosak az érzelmi rejtőzködésre.
A gyík-amulett a Nap energiáját képviseli, támogatva ez által a megújulást, a regenerációt.

a Ráhangolódás Rezonáns Majom hava
időszaka: január 10 - február 6
maja neve: Batz
A majmok gyorsak, ügyesek, lendületesek. Természetfeletti képességük abban rejlik, hogy képesek akár fejjel lefelé is szemlélni a világot.
A Batz jelében született emberek gyors észjárásúak, szellemesek, játékosak. Kíváncsian közelítenek az őket körülvevő világhoz, szeretnének mindent megérinteni, megízlelni. Könnyen barátkoznak, beszédesek, pajkosak. Állandóan sürögnek, forognak, örökké akad valami elfoglaltságuk.
A majom-amulettje a játékos bölcsességet támogatja, védelmet nyújt az utazóknak.

az Egységesség Galaktikus Sólyom hava
időszaka: február 7 - március 6
maja neve: Coz
A sólyom az égbolt uralkodója. Természetfeletti képessége halálpontos időzítésében, éleslátásában rejlik.
A Coz jelében született emberek pontosan tudják, hogy a célt sosem szabad szem elől téveszteni. Nagyra törő terveik vannak és az álmodozás mellett cselekedni is képesek. Nehéz helyzetekben is felkutatják a megfelelő megoldást. A maják úgy tartják, hogy a Coz jele nagy szerencsét hoz.
A sólyom-amulettje segíti a vágyak beteljesülését és a váratlan lehetőségek meglátását.

a Szándék Szoláris Jaguár hava
időszaka: március 7 - április 3
maja neve: Balam
A jaguárt mélységesen tisztelték a maja kultúrában. Természetfeletti képessége a tévedhetetlenségben és a kegyelemben rejlik.
A Balam jelében született emberek gyakran kiemelkednek a többiek közül. Méltóságteljesek, tiszteletet parancsolók és sokszor megjelenésükben is impozánsak. Sokoldalúak, jeleskednek a hegymászásban, úszásban vagy a futásban. A pénzzel is igen jól bánnak. Nem szalasztják el az élet nyújtotta lehetőségeket.
A jaguár-amulett irányítást, védelmet, kitartást ad és kozmikus bölcsességet nyújt.

a Megvalósulás Planetáris Kutya hava
időszaka: április 4 - május 1
maja neve: Pek
Időtlen idők óta a kutya az ember leghűebb barátja. Természetfölötti képessége a kötelezettségvállalásban és a létezés iránt érzett hálájában rejlik.
A Pek jelében született embereket a szeretet vezérli: segítőkészek, megbízhatóak és hűségesek. Gondolataik, szándékaik tiszták. Éberen figyelnek minden apró részletre. Érzékenységükből fakadóan meglehetősen sértődékenyek. Az életet szeretik vidáman és egyszerűen megélni.
A kutya-amulett éberséget és védelmet ad erősíti a hűség-kötelékeket.

a Szabadulás Spektrális Kígyó hava
időszaka: május 2 - május 29
maja neve: Kaw
A maják a kígyóban a gyógyító erőt tisztelték. Természetfeletti képessége kivételes átalakuló és megújuló erejében, a bőrének levedlésében rejlik.
A Kaw jelében született emberek nagyon erős ellenálló-képességgel rendelkeznek. Képesek elengedni az idejétmúlt dolgokat és időről időre megújulni, teljesen új emberként megszületni. Nagyravágyóak és eltökéltek. Kifinomult érzékekkel és kiváló intuitív képességük segítségével haladnak előre útjukon.
A kígyó-amulett segíti a mélyre merülést, a tudatalatti üzeneteinek megfejtését és a rejtélyek feltárását.

az Együttműködés Kristályos Nyúl hava
időszaka: május 30 - június 26
maja neve: Tzub
A nyúl jellemzője a vitalitás és a nyughatatlanság. Természetfeletti képessége termékenységében és ártatlanságában rejlik.
A Tzub jelében született emberek kiváló csapatjátékosok. Sokan csodálják őket kedvességük, bájos, vidám természetük miatt. Jó ítélőképességgel rendelkeznek. Nagy igényük van a szeretetre. Néhány dolgot túlbonyolítanak az életben és meglehetősen félénkek.
A nyúl-amulett segíti az érzelmek gyógyulását, gyengédséget, szeretetet, bizalmat ad.

a Jelenlét Kozmikus Teknős hava
időszaka: június 27 - július 25
maja neve: Aak
A legtöbb kultúrában a teknős a türelem és a kitartás szimbóluma. Természetfölötti képessége a tapasztalatban és a visszavonulás képességében rejlik.
Az Aak jelében született emberek állhatatosak és praktikusak. Gyakran azonban nagyon konzervatívak lehetnek, így egy egész élet feladata gondolkodásuk megváltoztatása. Hajlamosak az elzárkózásra, a visszavonulásra. Kiegyensúlyozott, nyugodt életre törekszenek.
A teknős-amulett védelmet nyújt, erősíti az összetartozás érzését, bölcsességet és hosszú életet ad.

2012. november 17., szombat

Doktor House, a Vízöntő kor embere

„A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk.”
- Doktor House c. filmsorozat -

Szeretem a tévé-sorozatokat. Legfőképpen azokat, ahol a cinikus, érzelmileg sérült, mizantróp, ám pengeéles logikával megáldott Sherlock Holmes-i főhős különc viselkedésével görbe tükröt tart a világ elé, és az epizód végére bebizonyítja, hogy az emberi elme tökéletes tárgyilagossága a mindenek felett álló végső igazság.
Egyre több ilyen karakter bukkan fel: House vagy Bones (Dr. Csont), Cal Lightman (Hazudj, ha tudsz) és Patrick Jane (A mentalista) személyében. Ők az új világkorszak "reklámarcai"...

Átmenet
„A vallás nem a tömegek ópiuma, hanem a tömegek placebója.”
- Doktor House c. filmsorozat -

A Halak korszak a végéhez közeledik, de az átmenet nem egyik napról a másikra történik. Az érák határait lehetetlen pontosan kijelölni. Ennek oka egyrészt a használatban lévő Gergely-naptár pontatlansága, másrészt a ciklusok több ezer évet átölelő hossza, sőt az is közrejátszik, hogy magukat a csillagképeket sem lehet egzakt módon körülhatárolni. 2012-ben valahol a két világkorszakot elválasztó senki földjén járunk...
A Halak kétezer éve Buddha és Jézus eszmeiségével átitatódott  világvallások időszaka volt, ami az univerzális szeretetet, a megbocsátást, a lelkiséget és az egységet hirdette. (Igaz, a történelem bebizonyította, hogy ezek az ideák is többféleképpen lehet értelmezni.)
A Vízöntő-kor előfutára a francia forradalom volt, ami hosszú évszázadok társadalmi hierarchiáját rúgta fel a királyi család kivégzésével. A jegy esszenciája, a "szabadság, egyenlőség, testvériség" jelmondattá vált. Néhány évvel később felfedezték az Uránuszt, ami a jegy uralkodó planétájává lépett elő. A tudomány újdonságai felforgatták, sőt néha szó szerint megrengették a világot. Szélsőségesen hullámzó, zűrzavaros időszak következett, folyamatos változásokkal, fejlődéssel, visszafejlődéssel. Az idő felgyorsult, a régi eszmék, felfedezések, találmányok sorra elbuktak, átadva helyüket valami egészen újnak, csak azért, hogy az új is elavulttá váljon, hogy valami még nála is modernebb trend vehesse át a helyét. Az Uránusz nem csak a határtalan szellemiség, hanem a végtelen űr szimbóluma is, amit az emberiség repülőgépekkel, űrsiklókkal, műholdakkal elkezdett meghódítani.
A Vízöntő ősi jelképe a fiatal ember, aki magába integrálja mind a négy elemet. Eszközt használva vízzel öntözi a földet, vagyis a tudását felhasználva termékennyé változtatja a világot. És nem fordítva - úgy, hogy tudományával kizsákmányolja a Földet, míg végül felperzseli, kiégeti azt.
A világkorszakok az egész emberiség egymásra épülő beavatási állomásai. A Halak spiritualitása már elméletileg megtanult lecke (talán 2012. december 21 a vizsga dátuma), utána a Vízöntő inspirációi következnek.

Hogy jön ide doktor House?
„Minden feltételhez kötött, csak nem mindig ismerjük a feltételt.”
- Doktor House c. filmsorozat -

A Vízöntő archetípusát régen udvari bolondnak nevezték. Ő volt az az ember, aki nem törődve a következményekkel még a királlyal szemben is kimondhatta a kíméletlen, ám bölcs igazságait.
Doktor House figurája tökéletes példája a modern Vízöntőnek.
Szabad és független, legalábbis nem függ a többi ember véleményétől. Kapcsolatait nem egy boldog család idilli képében, hanem szakmai-társadalmi szinten éli ki. Önmagvalósítása, saját identitása mindenek felett áll. Széles látókörű, igazi reneszánsz ember, tele új és rendhagyó ötletekkel, amik leginkább villámcsapáshoz hasonló megvilágosodásként, felismerésekként jutnak az eszébe. Gondolkodása szellemdús, asszociatív, újat alkotó, zseniális, excentrikus - és nem mellékesen, humoros. Árnyoldala a kiszámíthatatlansága és az érzelmi hidegsége.

A Vízöntő-kor üzenete a saját egyediség, az őseredet megtalálása, a régi és idejétmúlt (hit)rendszerek felszámolása, kiszabadulás a tér és az idő korlátai közül, úgy, hogy a szívünktől nem távolodunk el.

2012. november 13., kedd

Az Ikrek szemüvegén keresztül a világ

“Bölcsesség az, ha mindig tudatában vagyunk annak, mennyire tévesek lehetnek nézeteink és mennyire bizonytalanok mindazok a dolgok, amelyekre a leginkább számítunk.”
- Gerald Brenan -

Az a jegy, ahol a Napunk áll, határozza meg azt a „szemüveget”, amin keresztül a világ dolgait szemléljük, érzékeljük. Így hozzuk létre a nagy egész valóságában a saját szubjektív valóságunkat. Ahogy a makrokozmoszban a Naprendszerünk egy központi csillag köré rendeződik, úgy a horoszkópban a Nap is ezt a központi szerepet képviseli. Az asztrológia szimbólumokra és analógiákra épül, így a legegyszerűbb az értelmezéshez megvizsgálni az adott szimbólumot.

Az Ikrek az első emberi jegy a Zodiákusban. Az állati jegyek ösztönösségével szemben az emberi jegyek a humánumot, a szellemiséget, a tudatosságot képviselik.
Az Ikrek szimbóluma a két fiatal ember, a mitológiai ikrek: Castor és Pollux, Romolus és Remus, Ézsau és Jákob. Ők képviselik az eredetet azonosságát és az egyén különbözőséget a világban.
A dualitás az emberi élet sajátossága: világképünk az érzések és gondolatok harca vagy összjátéka.
Az Ikrek-típusú emberben ez a kettősség még erőteljesebben jelen van, állandóan keresi a kapcsolatot az esze és a szíve között. Az érzésekhez hajlamos intellektuális alapon közelíteni, megmagyarázni, megérteni akarja őket, de a szenvedélyes megélésnek nehezen adja át magát.
Legfontosabb tanulási feladata ezzel a polaritással való megbékélés.
A Zodiákusban az Ikrek képviseli a világra való gyermeki kíváncsiságot, nyitottságot. Érdeklődése, tudásvágya csillapíthatatlannak tűnik és roppant szerteágazó. Jegye az ezoterikus tudás megtapasztalása, a világ intellektuális megismerésének lépcsőfoka.
A megszerzett információkat, ismereteket nem őrzi, nem birtokolja, hanem továbbadja. Kiválóan kommunikál, mindenkinél jobban ismeri a kapcsolatok, a hírek értékét.

Az Ikrek jegy ura a hajnali Merkúr, az istenek követe, az utak, az utazás, a kereskedők, a kézművesek és a tolvajok istene. Ő képviseli a szellem könnyedségét, ami lehetővé teszi, hogy egyszerre legyen részese az Olümposz magasságainak és az Alvilág mélységeinek. Az Ikrek jegy szülöttei nem csupán kiváló gondolkodók, de kereskedői vénájuk is megmutatkozik, illetve kézügyességükről is híresek lehetnek.

2012. november 11., vasárnap

Napfogyatkozás a világ másik felén

"Új világot csakis új ember teremthet.
Ez az, amit az újkori történelmünk forradalmai rendre elmulasztottak.
Először magadat kell megváltoztatni - s csak utána a "rendszert".
Ez vonatkozik az élethelyzeteinkre is.
Az nem "megújulás", ha valaki átrendezi a bútorait a lakásban.
Sohasem a körülményeken kell kezdeni.
A megújulás először mindig belső lépés.
Isten felé.
A beteljesedés felé."
- Müller Péter: Jóskönyv -

2012. november 13-án, 22 óra 13 perckor a világ másik felén élőknek - Ausztráliában, Új-Zélandon, Csendes-Óceánia déli részén és Dél-Amerika déli részén - jut most a teljes napfogyatkozás látványa.

A napfogyatkozásról általában
Napfogyatkozás mindig újholdkor jön létre. Azokon a területeken látható, ahol ez idő alatt a Nap az égen tartózkodik.
Ilyenkor a Nap és a Hold egy síkba kerül a Földdel, vagyis az égre pillantva a Hold "kitakarja" előlünk a Napot. A két égitest metszéspontjaikkal - a holdcsomópontokkal - kerülnek együttállásba. Ezek a metszéspontok az asztrológiai értelmezésben olyan "kapuk", olyan földi időn kívüli pillanatok, ahol a múlt, a jelen és a jövő valósága egyé válik.
A napfogyatkozásokat megelőző vagy követő teliholdkor holdfogyatkozás is esedékes, mivel két hét alatt - egy fél holdciklus alatt - a Nap még mindig a tengelyek közelében tartózkodik. (Ez idén 11.28-ra esik.)

Fogyatkozás a Skorpióban
A Skorpió felszálló holdcsomópont és az Algol energiája adódik össze a Skorpió Szaturnusszal, Nappal és Holddal. Ez a totális transzformáció ereje. Itt a lehetőség végleg megszabadulni azoktól a kötöttségektől - félelmektől, tulajdonságoktól, helyzetektől, amik leláncolnak bennünket. Az alsóbb világok, az ösztönök és vágyak Skorpiója képes sassá: a felsőbb világok, a mindent látó perspektívák lényévé átváltozni. Mert mindkettő ott van benne.

A napfogyatkozás erőteljes Skorpió jellege adja ennek a folyamatnak az alapenergiáját, a "Hogyan?" válasza pedig az égi keresztben rejlik.
A fix jegyek tengelyeit az apokalipszis keresztjének is nevezik. A négy szilárd jegy négy mágikus erényt képvisel. Az Oroszlán az "akarat" erényét, a Skorpió a "merészségét", a Vízöntő a "tudásét" és a Bika a "hallgatás" erényét. Ők a négy elem, a négy irány, a teremtés négy lépcsője, a földi lét kifejeződése, az apokalipszis négy lovasa, az Univerzum négy alappillére.
Ezekhez a csillagképekhez kapcsolódik a négy királycsillag: Regulus, az Oroszlán szíve, Antares, a Skorpió szíve, a Vízöntő vizét elnyelő Fomalhaut és a Bika jobb szeme, az Aldebaran.
Rajtuk keresztül történik az átváltozás.
Első lépcső: AKARNI
A tiszta szándék, a vágyak kinyilvánítása.
A Regulus fényén - saját szívünk erején - keresztül ragyogva eggyé válik az Univerzum teremtő mindenségével.
Második lépcső: MERNI
Szembenézés a félelmekkel, a megvalósulást akadályozó tényezőkkel.
Az út a Skorpió szívén - a szívünk mélyén rejtőző félelmeken keresztül vezet. Felszínre hozzuk, átminősítjük, magasabb szintre emeljük és erővé változtatjuk. Cselekszünk!
Harmadik lépcső: TUDNI
Ez a tiszta, egó nélküli, végtelen tudást befogadása, ahogy a Déli Hal elnyeli a Vízöntő éltető vizét. Felébresztjük magunkban ezt a tudást és fényét megosztjuk másokkal.
Negyedik lépcső: HALLGATNI
Ez a jelen-lét.
A létbe, az anyagba, a múltba ragadás, a jövő elérhetetlenségének hajszolása helyett a Bika szemén keresztül pillantunk a világra: vagyis megéljük a jelen pillanatot.
Ahogy Eckhart Tolle fogalmaz a Most hatalmában: "Az igazi üdvözülés beteljesülés, béke, az élet megélése a maga teljességében. Nem egy passzív élmény, hanem maradandó jelenlét. Tudod, hogy ki vagy, érzed magadban a jót, amelynek nincs ellentettje. megtapasztalod a Létezés örömét, amely nem függ semmitől."

2012. november 9., péntek

Pusztítás vs. teremtés

"- Ketut, járt már a pokolban?
Elmosolyodott. Hát persze, hogy járt már ott.
- Milyen a pokol?
- Ugyanolyan, mint a mennyország - felelte.
Látta rajtam a megrökönyödést, mert hozzáfűzte: - Liss, a világegyetem egy kör.

Nem voltam biztos benne, hogy értem.
Azt mondta: - Fel, le - mindkettő hasonló.
Eszembe jutott az ősi keresztény mondás: "Miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön". - Akkor hogyan tudunk különbséget tenni a mennyország és a pokol között? - kérdeztem.
- Attól függ, hogyan utazol. A mennybe felfelé mész, hét boldog helyen át. A pokol - oda lefelé mész, hét szomorú helyen keresztül. Ezért jobb, ha felfelé mész, Liss - nevetett.
- Úgy érti, az ember jobban teszi, ha azzal tölti életét, hogy felfelé halad, a boldog helyeken keresztül, mivel a menny és a pokol - a végállomás - ugyanaz?
- Ugyanaz-ugyanaz. A végén ugyanaz, tehát jobb, ha az utazás során boldog az ember.
- Szóval, ha a mennyország szeretet, akkor a pokol...
- Szintén szeretet - világosított fel.
Ezen elgondolkodtam egy darabig, ahogy próbáltam összeadni a dolgokat.
Ketut megint elnevette magát, és kedveskedve rácsapott a térdemre. - A fiatalok olyan nehezen értik ezt meg!"
- Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek -

Az elmúlt napokban-hetekben kissé feje tetejére állt a világ. Megdöbbentő, drámai hírek, felkavaró találkozások, szembesülések, hideg zuhanyként érkező felébredések azt hiszem kijutottak mindenkinek.
Néhány nap múlva (11.13-án a Skorpió újhold idején) teljes napfogyatkozás lesz, ez is hozzájárul ezekhez a történetekhez.
Titkos "fűszerezése" az égi eseményeknek, hogy a legdiszharmonikusabb állócsillag, az Algol, együtt áll a leszálló holdcsomóponttal.

Medusa történetete
A Gorgók, mint a görög mitológia női minőséget megjelenítő istennői (Gráciák, a kellem, Erinnüszek, a bosszúállás, Moirák, a sors) szintén hárman voltak: Sthennó, Euryalé és a történet főhőse, Medusa.
Nevük jelentése "erős", "széles tenger" és "tenger uralkodónője". Míg előbbi kettő halhatatlan, addig Medusa halandó volt, de a különbség külsejükben is megmutatkozott. Mindhármójuknak tekergőző kígyóhaja és aranyszárnya volt, de a halhatatlan nővérek szájából vadkanagyarak meredtek elő, testüket pikkelyek borították. A halandó Medusa ezzel szemben szép arcú, vonzó testű nő volt. Bárki, aki rájuk pillantott, vagy az ijedtségtől vagy a döbbenettől azonnal kővé dermedt.
Perszeusz egyik hősi próbatétele volt Medusa fejének megszerzése. A lehetetlennek tűnő vállalkozáshoz isteni segítséget kapott. Így Hádész láthatatlanná tevő köpenyében osont be az alvó gorgókhoz, Hermész szárnyas sarujában magasra szökkent, és Athéné tükröződő pajzsába pillantva vágta le Medusa fejét. Halhatatlan nővérei hiába próbáltak bosszút állni húgukon, hiába keresték a gyilkost, a köpeny rejtekén nem láthatták meg.
Medusa Poszeidóntól volt viselős, és abban a pillanatban, mikor a feje elvált testétől, előpattant belőle Khrysaór és Pegazus.
A levágott fej rémisztő tulajdonsága holtában is megmaradt. Perszeusz Pallas Athénének ajándékozta azt, cserébe a támogatásért, aki pajzsára tűzve ellenségeivel szemben a csatákban vette hasznát.

Az Algol
Az Algol a Perszeusz β csillaga. Kettős csillag a csillagképben: a hős a kezében tartja a levágott gorgófejet, és annak a homlokán helyezkedik el az Algol. 2000-ben a Bika csillagkép 26°10'-vel állt együtt.
Az Algol jelentése démon, az arabok "Ras al Ghul"-nak, a démonok vezetőjének nevezik. Kezdetben a démon az istenek és az emberek közt elhelyezkedő lényeket jelentette, a főistenek kísérőit, megnyilvánulásait. Lehettek akár pusztító vagy akár segítő lények az isten természete szerint. Például Árész mellett Deimosz és Phobosz - a rettegés és a félelem - jártak.
A démonok szinte minden nép mitológiájában felbukkantak, Egyiptomban, a hindu vallásban, a perzsáknál és a zsidóknál egyaránt találkozhatunk elemi erőkben - vízben, földben, levegőben, fában - lakozó démonlényekkel.
Később a kereszténység a démonokat az ördöggel, a gonosszal, az ártó szellemekkel és a bukott angyalokkal azonosította.

Az Algol felbukkanása a képletben
Medus történetéből következtethetünk az állócsillag jelentőségére. Azokat az élettörténeteket, sorsfeladatokat, szörnyűségeket jelöli, amire rápillantva "kővé váltunk". Diszharmonikus hatása erőszakos tettekben, gyilkosságok formájában is manifesztálódhat. (Miről is szólnak mai napság a hírek?)
Ebben az időszakban a leszálló holdcsomópont és az Algol hatása összeadódik. A karmikus múlt elfeledett, eltemetett, lezáratlan - kővé dermesztett dolgai kerülnek felszínre. Múlt, jelen és jövő - egy - így nem kell időutazásba kezdenünk: álmainkban, valós élethelyzetekben szembesülhetünk saját "gorgófőinkkel".
A démonok legyőzésének fegyvere: ha nevén nevezzük őket.
Félelem a... - ide mindenki helyettesítse be a saját szavát - ...ami akadályoz sorsom beteljesítésében.
A démonok ettől nem szűnnek meg létezni, hiszen nem emberi lények, de erejüket így már nem pusztításra, hanem teremtésre használhatjuk.

2012. november 4., vasárnap

Bőség és megosztás, gondolatok a tízmilliószoros nap kapcsán

„Isten "táncolja" a teremtést. Ő a Táncos, a teremtés az Isten tánca. A tánc különbözik a táncostól, de mégsem létezik a táncostól függetlenül. … Abban a pillanatban, hogy a táncos megáll, a tánc megszűnik létezni. Isten keresése közben az ember túl sokat gondolkodik, túl sokat reflektál, és túl sokat beszel. … Maradj csendben, és nézd a táncot! Csak nézz: egy csillag, egy virág, egy hervadó levél, egy madár, kő… A tánc bármelyik töredéke megteszi. Nézz! Hallgass! Tapints! Ízlelj! És akkor, remélhetőleg, hamarosan megpillantod Őt - magát a Táncost.”
- Anthony de Mello -

2012. november 6-i teremtő vagy más néven tízmilliószoros nap kapcsán született ez a bejegyzés. A bőség mindenkinek más jelent: nem csupán anyagi javakat, de a szellemi gazdagságot, családot, derűs életszemléletet vagy akár a spirituális kiteljesedést is.
Bőség az, amiből annyi áll rendelkezésünkre, hogy túlcsordul rajtunk, bőség az, amit ezáltal másokkal is megoszthatunk.

A Kos bősége: energia, lelkesedés, lendület, bátor elindulás.

A Bika bősége: anyag-jellegű dolgok, a fizikai-érzéki világ élvezete.

Az Ikrek bősége: kapcsolatok, ötletek, szellemi inspirációk.

A Rák bősége: érzelmek, családias gondoskodás, romantikus hangulatok.
 
Az Oroszlán bősége: kreativitás, nagylelkűség, napfényes derű.
 
A Szűz bősége: nyugodság, gyakorlatias gondoskodás, rendezettség.

A Mérleg bősége: harmónia, jó ízlés, finom elegancia.
 
A Skorpió bősége: állhatatosság, mélyről fakadó spirituális tudatosság.
 
A Nyilas bősége: optimizmus, lelkesedés, vidámság.
 
A Bak bősége: felelősségvállalás, kitartás, eredendő bölcsesség.
 
A Vízöntő bősége: új és eredeti gondolatok, nyitottság az egész világra.
 
A Halak bősége: életbe vetett hit és bizalom, intuíciók, együttérzés.

A Bika szemüvegén keresztül a világ

„Aki képtelen a dolgokat továbbadni, azt a dolgok birtokolják. Bármi legyen a kincsed, úgy tartsd a kezedben, mintha vizet markolnál.”
- Buddha -

Az a jegy, ahol a Napunk áll, határozza meg azt a „szemüveget”, amin keresztül a világ dolgait szemléljük, érzékeljük. Így hozzuk létre a nagy egész valóságában a saját szubjektív valóságunkat. Ahogy a makrokozmoszban a Naprendszerünk egy központi csillag köré rendeződik, úgy a horoszkópban a Nap is ezt a központi szerepet képviseli. Az asztrológia szimbólumokra és analógiákra épül, így a legegyszerűbb az értelmezéshez megvizsgálni az adott szimbólumot.

A Bika, vagyis a mezőn nyugodtan ácsorgó, békésen legelésző tehén az egyik legkorábban háziasított állat. Minden porcikája – teje, húsa, bőre hasznos az ember számára.
Van azonban egy másik megjelenése is: a viadalok harcias, tüzes bikája, akik lehengerlő táncos eleganciával, fékezhetetlen lendülettel, és dühös elvakultsággal csap össze a torreádorral.
A Bika típusú emberben is ott rejlik ez a kettősség: türelme rendíthetetlennek tűnik, de ha egyszer kihozza valaki vagy valami a sodrából, akkor jobb, ha nem áll senki az útjába.
A Zodiákusban ő képviseli az anyagi természetet, aki élvezi a fizikai világ bőkezű, sokszínű adományait. Minden érzékével jelen van: szereti a finom ételeket-italokat, a jó zenét, a szemet gyönyörködtető képeket, a parfümöket, a simogatást és az ölelést. Mindent az érzékszerveiken keresztül tapasztalnak, emlékeik is ízekhez, illatokhoz, érintésekhez kötődnek.
A Bika-jegyűek számára rendkívül fontos a kényelem, a biztonság és az „enyém” élménye. Ha ez túlzásba csap át, lustává, mozdíthatatlanná, birtoklóvá válnak. Nehezen engednek el bármit, nem csak tárgyakat, hanem embereket, kapcsolatokat, helyzeteket és szokásokat is.
Legfontosabb tanulási feladatai, hogy elfogadja a saját testét, hogy a külső biztonság és anyagi bebiztosítás helyett megtalálja belső stabilitását, és hogy a létbe ragadás helyett megélje a könnyedséget és a rugalmasságot.


A Bika jegy ura a hajnali Vénusz, a szépség, a szerelem, a vágyakozás istennője. Ő képviseli az erotikát, az érzékiséget, ezért a Bika jegy szülöttei gyakran kifejezetten vonzóak, jó megjelenésűek. Érdeklődnek a tánc, a zene iránt, vagy épp ők maguk mutatnak ezen a téren tehetséget.

További bejegyzések a Bikáról:
Csillagjegyek és borok: BIKA
Híres férfiak a Bika jegyében
Híres nők a Bika jegyében
Hold a Bikában
Bika-kristályok 

Csilivili Bika-ékszer: szerafinit medál
Gondolatok a Bika jegyéről

A Vénusz arcai
2012, a Bika hava
2011, a Bika hava
2010, a Bika hava

Holdcsomópontok a Bikában

2012. november 2., péntek

A Kos szemüvegén keresztül a világ

„A jó harcos mindig tudja, hogy miért érdemes küzdenie. Nem bocsátkozik értelmetlen ütközetbe és nem vesztegeti az idejét apró sérelmekre.”
- Paulo Coelho: Az Ötödik hegy -

Az a jegy, ahol a Napunk áll, határozza meg azt a „szemüveget”, amin keresztül a világ dolgait szemléljük, érzékeljük. Így hozzuk létre a nagy egész valóságában a saját szubjektív valóságunkat. Ahogy a makrokozmoszban a Naprendszerünk egy központi csillag köré rendeződik, úgy a horoszkópban a Nap is ezt a központi szerepet képviseli. Az asztrológia szimbólumokra és analógiákra épül, így a legegyszerűbb az értelmezéshez megvizsgálni az adott szimbólumot.

A Kos a háziasított vadjuh hímnemű egyede. Ismerjük úgy, mint kezes bárányt, szelíd birkát, de úgy is, mint harcias vezérkost. Ezek az alapvetően higgadt, „birkatürelmű” állatok a párzási időszak alatt megvadulnak, és keményen összecsapnak hatalmi pozíciójuk megerősítése vagy épp kivívása érdekében. A kosok ilyenkor leszegett fejjel egymásnak rontanak és összeöklelik a szarvukat. A keresztény kultúrában a bárány a legjelentősebb áldozati állat, oltározása az Istennel való megbékélést szimbolizálja.
A Kos-típusú emberekben is ez a kettős természet lakozik: vagy alkalmazkodó csapatjátékosok vagy ők a főnökök.
Ezzel a jeggyel indul az asztrológiai évkör, ez a születés pillanata. Itt még minden az „én”-ről szól, a Kosok a „helló, világ!” ártatlan naivitásával vetik bele magukat a létezésbe. Tele vannak tettvággyal, energiával, életerővel, akarattal. Számukra az élet folyamatos versenyhelyzetek sorozata: az utakon vezetés közben, munkában a kollégákkal, kapcsolatban a másik féllel kell összemérniük az erejüket. Nekik ez a legtöbb esetben nem véres háború, hanem játékos próbatétel.
Szenvedélyes természetükből fakadóan a legtöbb szituációt úgy oldják meg, hogy fejjel rontanak a falnak: azonnal reagálnak, és csak később állnak meg gondolkodni az esetleges következményeken.
Tiszta szívvel képesek dühöngeni, ordibálni, tombolni, sérelmeiket nem hurcolják éveken keresztül magukkal.
Legfontosabb tanulási feladatuk belső békéjük megtalálása, illetve megbékélés önmagukkal, sorsukkal.

A Kos jegy ura a Mars, a harc, a küzdelem és a zabolátlan férfiasság istene. Ő szimbolizálja az aktivitást, a cselekvőerőt, a döntési képességeket, az ösztönöket, a szexuális potenciát, ezért a jegy szülöttei is bővében vannak ezeknek az energiáknak.
Related Posts with Thumbnails