2012. november 17., szombat

Doktor House, a Vízöntő kor embere

„A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk.”
- Doktor House c. filmsorozat -

Szeretem a tévé-sorozatokat. Legfőképpen azokat, ahol a cinikus, érzelmileg sérült, mizantróp, ám pengeéles logikával megáldott Sherlock Holmes-i főhős különc viselkedésével görbe tükröt tart a világ elé, és az epizód végére bebizonyítja, hogy az emberi elme tökéletes tárgyilagossága a mindenek felett álló végső igazság.
Egyre több ilyen karakter bukkan fel: House vagy Bones (Dr. Csont), Cal Lightman (Hazudj, ha tudsz) és Patrick Jane (A mentalista) személyében. Ők az új világkorszak "reklámarcai"...

Átmenet
„A vallás nem a tömegek ópiuma, hanem a tömegek placebója.”
- Doktor House c. filmsorozat -

A Halak korszak a végéhez közeledik, de az átmenet nem egyik napról a másikra történik. Az érák határait lehetetlen pontosan kijelölni. Ennek oka egyrészt a használatban lévő Gergely-naptár pontatlansága, másrészt a ciklusok több ezer évet átölelő hossza, sőt az is közrejátszik, hogy magukat a csillagképeket sem lehet egzakt módon körülhatárolni. 2012-ben valahol a két világkorszakot elválasztó senki földjén járunk...
A Halak kétezer éve Buddha és Jézus eszmeiségével átitatódott  világvallások időszaka volt, ami az univerzális szeretetet, a megbocsátást, a lelkiséget és az egységet hirdette. (Igaz, a történelem bebizonyította, hogy ezek az ideák is többféleképpen lehet értelmezni.)
A Vízöntő-kor előfutára a francia forradalom volt, ami hosszú évszázadok társadalmi hierarchiáját rúgta fel a királyi család kivégzésével. A jegy esszenciája, a "szabadság, egyenlőség, testvériség" jelmondattá vált. Néhány évvel később felfedezték az Uránuszt, ami a jegy uralkodó planétájává lépett elő. A tudomány újdonságai felforgatták, sőt néha szó szerint megrengették a világot. Szélsőségesen hullámzó, zűrzavaros időszak következett, folyamatos változásokkal, fejlődéssel, visszafejlődéssel. Az idő felgyorsult, a régi eszmék, felfedezések, találmányok sorra elbuktak, átadva helyüket valami egészen újnak, csak azért, hogy az új is elavulttá váljon, hogy valami még nála is modernebb trend vehesse át a helyét. Az Uránusz nem csak a határtalan szellemiség, hanem a végtelen űr szimbóluma is, amit az emberiség repülőgépekkel, űrsiklókkal, műholdakkal elkezdett meghódítani.
A Vízöntő ősi jelképe a fiatal ember, aki magába integrálja mind a négy elemet. Eszközt használva vízzel öntözi a földet, vagyis a tudását felhasználva termékennyé változtatja a világot. És nem fordítva - úgy, hogy tudományával kizsákmányolja a Földet, míg végül felperzseli, kiégeti azt.
A világkorszakok az egész emberiség egymásra épülő beavatási állomásai. A Halak spiritualitása már elméletileg megtanult lecke (talán 2012. december 21 a vizsga dátuma), utána a Vízöntő inspirációi következnek.

Hogy jön ide doktor House?
„Minden feltételhez kötött, csak nem mindig ismerjük a feltételt.”
- Doktor House c. filmsorozat -

A Vízöntő archetípusát régen udvari bolondnak nevezték. Ő volt az az ember, aki nem törődve a következményekkel még a királlyal szemben is kimondhatta a kíméletlen, ám bölcs igazságait.
Doktor House figurája tökéletes példája a modern Vízöntőnek.
Szabad és független, legalábbis nem függ a többi ember véleményétől. Kapcsolatait nem egy boldog család idilli képében, hanem szakmai-társadalmi szinten éli ki. Önmagvalósítása, saját identitása mindenek felett áll. Széles látókörű, igazi reneszánsz ember, tele új és rendhagyó ötletekkel, amik leginkább villámcsapáshoz hasonló megvilágosodásként, felismerésekként jutnak az eszébe. Gondolkodása szellemdús, asszociatív, újat alkotó, zseniális, excentrikus - és nem mellékesen, humoros. Árnyoldala a kiszámíthatatlansága és az érzelmi hidegsége.

A Vízöntő-kor üzenete a saját egyediség, az őseredet megtalálása, a régi és idejétmúlt (hit)rendszerek felszámolása, kiszabadulás a tér és az idő korlátai közül, úgy, hogy a szívünktől nem távolodunk el.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts with Thumbnails