2012. november 13., kedd

Az Ikrek szemüvegén keresztül a világ

“Bölcsesség az, ha mindig tudatában vagyunk annak, mennyire tévesek lehetnek nézeteink és mennyire bizonytalanok mindazok a dolgok, amelyekre a leginkább számítunk.”
- Gerald Brenan -

Az a jegy, ahol a Napunk áll, határozza meg azt a „szemüveget”, amin keresztül a világ dolgait szemléljük, érzékeljük. Így hozzuk létre a nagy egész valóságában a saját szubjektív valóságunkat. Ahogy a makrokozmoszban a Naprendszerünk egy központi csillag köré rendeződik, úgy a horoszkópban a Nap is ezt a központi szerepet képviseli. Az asztrológia szimbólumokra és analógiákra épül, így a legegyszerűbb az értelmezéshez megvizsgálni az adott szimbólumot.

Az Ikrek az első emberi jegy a Zodiákusban. Az állati jegyek ösztönösségével szemben az emberi jegyek a humánumot, a szellemiséget, a tudatosságot képviselik.
Az Ikrek szimbóluma a két fiatal ember, a mitológiai ikrek: Castor és Pollux, Romolus és Remus, Ézsau és Jákob. Ők képviselik az eredetet azonosságát és az egyén különbözőséget a világban.
A dualitás az emberi élet sajátossága: világképünk az érzések és gondolatok harca vagy összjátéka.
Az Ikrek-típusú emberben ez a kettősség még erőteljesebben jelen van, állandóan keresi a kapcsolatot az esze és a szíve között. Az érzésekhez hajlamos intellektuális alapon közelíteni, megmagyarázni, megérteni akarja őket, de a szenvedélyes megélésnek nehezen adja át magát.
Legfontosabb tanulási feladata ezzel a polaritással való megbékélés.
A Zodiákusban az Ikrek képviseli a világra való gyermeki kíváncsiságot, nyitottságot. Érdeklődése, tudásvágya csillapíthatatlannak tűnik és roppant szerteágazó. Jegye az ezoterikus tudás megtapasztalása, a világ intellektuális megismerésének lépcsőfoka.
A megszerzett információkat, ismereteket nem őrzi, nem birtokolja, hanem továbbadja. Kiválóan kommunikál, mindenkinél jobban ismeri a kapcsolatok, a hírek értékét.

Az Ikrek jegy ura a hajnali Merkúr, az istenek követe, az utak, az utazás, a kereskedők, a kézművesek és a tolvajok istene. Ő képviseli a szellem könnyedségét, ami lehetővé teszi, hogy egyszerre legyen részese az Olümposz magasságainak és az Alvilág mélységeinek. Az Ikrek jegy szülöttei nem csupán kiváló gondolkodók, de kereskedői vénájuk is megmutatkozik, illetve kézügyességükről is híresek lehetnek.

Related Posts with Thumbnails