2013. március 30., szombat

Húsvéti köszöntő

Ezzel a William Blake versrészlettel kívánok boldog húsvéti ünnepeket minden kedves Olvasómnak!

"Miért élnél hunyászkodva, hisz
Az öröklét a hazád neked is.
Ember vagy, több Isten se lehet,
Tanuld imádni emberségedet.
Im ez az élet főparancsa.
Ébredj, készülj a Szellemi Harcra,
S a Bosszu napját így megéred,
Ha eljön majd a Végitélet.
Isten bár irgalmas, hosszutűrő,
Nem ment meg az itélet rémeitől.
Könyörögsz értük a Keresztfán
S Bosszut állsz az Itélet Napján."
Felelt Jézus, mig az ég dörgött:
"Én a világért nem könyörgök.
A Kertben ajkam fohászkodott,
A Testnek kértem Bocsánatot."
Teheti-é ezt anyaszülte lény,
Kitől még messze a Hajnali Fény,
Mikor a Lélek Álomba merül
S Arkangyalok sirnak körös-körül,
S ő a Fény ellen zúdítja itt
Egy halálos éj rostjait,
Töprengve káprázat képein,
Ön-Ellentmondás kétségein?
Alázat: kétség; tép, nyomorgat,
Kioltja a Napot s a Holdat,
S tüskés szárai elfödik
A Lélek drágaköveit.
Az élet a Lélek Öt Ablakán át
Nem látja, csak torzult világát,
S hited lesz egy hazug világ,
Ha csak szemeddel s nem szemeden át
Látod, mit az éj ad s elvesz az éj,
Mig fényárban a lélek álma mély."

- William Blake: Az örökkévaló evangélium, részlet -

2013. március 29., péntek

Olaj a tűzre: négyes stellium a Kosban

"A szerelem a leghatalmasabb szenvedély. Minden más szenvedélynél a vágyak kénytelenek a hideg valósághoz idomulni; itt éppen ellenkezőleg, a valóság idomul készségesen a vágyakhoz; ez az a szenvedély tehát, melyben a szertelen vágyakat a legnagyobb gyönyörök jutalmazzák."
- Stendhal -

A Nap utolérte az Uránuszt, és becsatlakozott a Vénusz és Mars mellé a négyes fogatba. (2013.03.29 1h 34p égi képe)
Ezeknek az energiák a vegyi képletét valahogy így tudnám leírni: NAP + URÁNUSZ + VÉNUSZ + MARS = !!!!!!
Vagyis: az akarat, a szándék találkozik össze a pattanásig feszült szexuális energiákkal = olaj a tűzre.
Itt most az elfojtott érzékiség, az ebből fakadó frusztrációk, a párkapcsolatról kialakított, de korlátozóvá szűkülő nézetek kerülnek a középpontba. Nem feltétlenül ezen a téren fog felrobbanni az időzített bomba, de a gyökerek ide nyúlnak vissza.

Most sem úszhatjuk meg számonkérés nélkül

Ahogy az utóbbi együttállásoknál megszokhattuk, az "őrzők", most is strázsálnak, vagyis a Plútó és a Szaturnusz a tengelyek mentén felügyeli a folyamatokat.
A Plútó kvadrátja - erős eufemizmussal élve - arra biztat minket, hogy foglalkozzunk végre a szorongásokkal, önbizalomhiánnyal, a sötét vágyakkal, az alárendelődéssel, a kényszerképzetekkel, a tabunak kezelt gondolatainkkal is. Ezen a téren elfojtott, eltemetett energiákkal az életkedv, az örömre való képesség is megcsappan. Sérülnek az erkölcsi értékek, hiányzik az önszeretet. Életunttá vagy élvezethajszolóvá válhatunk, mindkét út kiégéshez vezethet.
A Szaturnusszal együttműködve a régi struktúrák módszeres lebontására, a tapasztalásra, a megújulásra - és mellette a megfontoltságra, a belső, erkölcsi felelősségre hívják fel a figyelmet.

A kígyó is becsusszant (a képbe)

Minő véletlen - a maják kalendáriuma szerint (ami nem ért véget tavaly decemberben) ma Vörös Kígyó napja van.
Ezeken a napokon a szexuális energiák, a vitalitás, a szenvedély, az intenzitás és a dinamizmus éled fel az emberekben.
De a vágyak mellett megjelenik a kísértés is, hasonló ruhába öltözve, még a szavai, mozdulatai is ugyanolyanok, ezért nehéz különbséget tenni közöttük. Ráadásul a tiszta vágy és a kísértő ördög is bennünk él. Ami mégis mássá teszi őket, az a lelkiismeretünk hangjai. (És itt nem a társadalmi elvárásokról, normákról van szó, hanem sokkal mélyebben élő értékekről.)
Ellentmondás a fejvesztés és a józanság, de most ez a célravezető magatartás.
Elfojtás helyett tudatos felszabadítás.
Elengedés után a befogadás.

2013. március 28., csütörtök

Persephoné visszatér

"Két dolog létezik, (...) ami egyet alkot: a valóság és az árnyéka, a fény és a sötétség. Az egyensúly két oldala. Az élet a halálból keletkezik, és a halál az élet következménye. Mivel kiengesztelhetetlenül ellenségesek, folytonosan viaskodnak egymással: ők szülik egymást folyvást és folyvást. És velük együtt születik újjá minden: az almafák virága és a csillagok fénye."
- Ursula Kroeber Le Guin -

Idén tavasszal nehezére esik Persephónénak a visszatérés. Nem tudom, mivel kecsegtetik "odaát", ami vonzóbb lehet az itteni tavasznál, de lassan úgy érzem, korrumpálni kellene őt valahogy, hogy élvezhessük végre a napsütést, a lassan melegedő levegőt, a madarak vidám csivitelését, a friss zöldségek ízét, a megújulással együtt járó eufóriát. Lehet, hogy a Matrix II nyomán valaki felajánlhatná, hogy elkápráztatja a hölgyet a szerelemre emlékeztető csókkal... Uraim? Valaki? Senki? Akkor kénytelenek leszünk várni még egy kicsit az olvadásra.

Kitekintő azoknak, akik Monica Belucci felejthetetlen alakítását leszámítva, nem tudják, kiről van szó
Persephóné különleges női erőt képvisel a görög mitológiában.
Ismeri az élet változékonyságát, a halál és a feltámadás misztériumát. Egy személyben lány és feleség, terméketlen, mégis tőle függ a világ termékenysége.
Az év kétharmadában Démétér természetanya lányaként, Koré néven a föld felszíne felett él, ilyenkor az anyja örömében bőséggel, kies tájakkal, kövér legelőkkel ajándékozza meg az embereket.
A maradék időben Persephónéként az Alvilág királynője, Hádész felesége, a Holtak Birodalmának kegyet gyakorló úrnője.
Ilyenkor azonban Démétér szomorúsága miatt a föld halottá és fagyossá válik.
Persephóné odalent is bőségben él, mivel Hádész a mélységek gazdagságát birtokolja. A föld gyomra nem csupán drágaköveket, kincseket rejt, hanem szimbolikusan a láthatatlan, megfoghatatlan, a tudat mélyén rejlő, lelki gazdagságot is.

Ahol az almák felbukkannak...
...ott a kígyók is előkerülnek.
Ádám és Éva történetében a kígyó a "rábeszélő", az elfogyasztott alma pedig a tiltott tudás.
De más mítoszban is az alma mellé kígyó társul.
Hesperisek kertjében állt Héra vagy Aphrodité aranyalmafája, amit Ladón, az örökké éber kígyó őrzött. A hagyományok szerint ez az alma is a szexualitással volt összefüggésben, és senki, még a Hesperisek sem kóstolhatták. Amikor egyetlen gyümölcs mégis idegen kézbe jutott, Szép Heléné miatt kirobbant a trójai háború.
Persephóné esetében ugyanígy megjelenik mindkét szimbólum. A kígyó Démétér egyik szent állata, s mikor Persephóné megfogant, ő ebben az alakban egyesült Zeusszal. A kibogozhatatlan csomóvá tekeredő kígyók jele a symbolon. A gránátalma az alvilági visszatérésre (halálra és feltámadásra) kényszeríti Persephónét - vagyis a létezés ciklikusságának részévé teszi.
Az isteni tudás a nemzés (élet-teremtés) és az újjászületés képessége, előbbi szexualitás, utóbbi halál nélkül nem létezne.

2013. március 27., szerda

Hajnal(ká)tól alkonyatig

"Hisz a tegnap csak álom, a holnap csak látomás, de ha jól éled, a ma boldog álommá tesz minden tegnapot, és minden holnapot reménylátomássá.
Várd hát nagyon ezt a napot!
Így szól a hajnal köszöntése."
- Kálidásza -

Ma van a nővérem névnapja, így egy személyes hangvételű bejegyzés következik.
Családi titkokra derül fény, de lesz benne nosztalgia, asztrológia, első azonban az ünnepelt: BOLDOG HAJNALKA NAPOT, TESÓ!

A hajnal és az alkonyat színei
A Vénusznak két arca van, mint ahogy a felkelő és lenyugvó nap színeiben is másféle. A hajnal festőpalettáján friss, kora tavaszi hangulatokat kever, rózsaszínt, halványodó kéket, korallt pingál a sötét, komor égre, míg az megadja magát az ecset csiklandozásának és kivilágosodik végre.
Az alkonyat a napvilágot árnyalja el, nyár végi színekkel pacsmagol, így lesz az ég óarany, narancs, vörös, szépia, végül pedig mindent beborít a bársonyfekete.
Ha a Vénusz fényhozóként a Nap előtt lép az égre, Hajnalcsillagnak, Lucifernek vagy Eosphorosnak nevezik.(Latinul a lux ferre azt jelenti fényt hozni. Hasonló a görög elnevezés is: Eos a Hajnalistennő, phoros szintén a hozni igéből származik.) Ő a Vénusz a Bikában: az ébredés, a tavasz, a virágba borulás, a bőség és a szerelem istennője.
Álomhozóként a Napot búcsúztatja, ekkor Estcsillag vagy Hesperus (Alkonyuló) a neve, és a Mérleg jegyét uralja. Itt a Vénusz a megpihenés, az ősz, az este királynője lesz.

Este és Hajnal, avagy hogyan szerettem bele a csillagokba
Apuval a ház lépcsőjén ücsörögtünk, és a háztetők mögött lehanyatló napot figyeltük. Az égnek az a fele, ahol eltűnőben volt, bíbor, arany és narancsvörös színekben játszott, a másik oldal azonban már kékesfeketévé sötétedett. Egyetlen csillag volt csupán a makulátlan égen, ő a két szín határán ragyogott.
- Tudod, mi az ott? – kérdezte apu. Megráztam a fejemet. – Az, az esthajnalcsillag.
Azt gondoltam, milyen fantasztikus, hogy épp úgy hívják azt a tündöklő valamicsodát az égen, mint engem és a nővéremet. Eszter és Hajnalka. Én az este, ő a hajnal.
- Tulajdonképpen nem is csillag, hanem bolygó. A Vénusz. Hogy is vannak sorba a naprendszer bolygói?
Szorgalmasan sorolni kezdtem, hisz kívülről fújtam őket:
- Merkúr, Vénusz, Föld, Mars… - volt egy táblám, ami a naprendszert ábrázolt. Nem is tudom, miért éreztem késztetést, hogy sorba megtanuljam a planétákat, de rettenetesen büszke voltam magamra, hogy tudom. Apukám is mosolygott.
Azon gondolkoztam, hogy ezt a csillagot magamnak választom. Úgy képzeltem, bár akkoriban nem sokat elmélkedtem a halálról, hogy ott ülnek azok, akik nincsenek már velem. Figyelnek és vigyáznak rám. Nem is tudom, honnan jött ez az egész, hiszen addig még egy aranyhaltól sem kellett búcsút vennem.
Éreztem, hogy ott biztonságban van ez a gondolat, és a csillag is jól érzi magát attól, hogy kiválasztottam. Elégedetten bámultuk egymást: a Vénusz és én...

S micsoda véletlen! Nem csak a nevünkben rejlik a Vénusz ereje, hanem az asztrológiai képletünkbe is kétféle Vénusz jutott: Hajninak Bika, nekem Mérleg.

2013. március 26., kedd

Kivirágzik végre a világ? Márciusi telihold

"Az elviselhetetlennek tűnő konfliktus azt bizonyítja, hogy Ön helyesen él. A belső ellentmondás nélküli élet ugyanis vagy csupán fél élet, vagy túlvilági élet, de az csak angyaloknak jár.
Isten azonban jobban szereti az embereket, mint az angyalokat."
- Carl Gustav Jung -

2013.03.27-én, szerdán, budapesti idő szerint 10 óra 30 perckor a mélyben felragyog a Kivirágzás Holdja.
A legtöbb nép holdvilágában ez az utolsó hideg, téli telihold. Nevezik szűziesnek, halálnak, álmosnak, szelesnek, böjtinek, éhínségnek. A dakotáknál valahogy így hangzik a neve: "Hold, amikor a szem megfájdul a hó ragyogásától". Reméljük idén tavasszal utoljára fájdítja szemünket a hóragyogás. Inkább bízzunk benne, hogy végre elérkezik a kivirágzás...

Plútó, a kapuőr
A görög mitológiában a tavasz akkor kezdődik, mikor Persephóné visszatér az Alvilágból. Hádész, mielőtt visszaengedte a fenti világba kedvesét, arra kérte, hogy egyen meg egy gránátalmát. Deméter figyelmeztette lányát, hogy semmit se fogadjon el a lenti étkekből, de Persephóné úgy vélte, egyetlen gránátalma-magocskából nem lehet baj. A varázslat azonban egy apró magban is működött, így az Alvilág királynőjét örökre a Holtak Birodalmához rögzítette a mágia.
Fél év a felszínen, Deméter gondtalan, bőséggel megáldott leányaként, fél év a föld mélyében rejlő gazdagság úrnőjeként. Most épp a visszatérésére várakozunk...
(A tiltott gyümölcsökről, az égi-föld mélyi almákról lesz még szó egy külön bejegyzésben.)
Minden, amit fél évig a tudatalattink óceánjában ringattunk (álmodoztunk róla), most a felszínre, a tudatos megvalósítás felé törekszik.
A telihold képlete várakozó feszültséggel teli. A Nap a Kos jegyében együtt vibrál, feszül, izzik a Vénusszal, Marssal és Uránusszal. A Hold a Mérlegben, a IV-es házban várakozik, hogy felemelkedhessen. A kapu, amin keresztül kell jutnia a deszcendens, amin ott trónol a gránátalmát osztogató Plútó.

A kilépés ára
Nehéz születés az, ahol a Plútó bábáskodik. Pedig most ő szedegeti az "életbe lépési díjakat". 
A teliholdnál a látszólagos ellenmondások éleződnek ki. Ez megnyilvánulhat a külvilággal való összeütközésekben, elsősorban párkapcsolati feszültségekben, de a bennünk lévő ellentétes pólusok (tudatos és tudattalan, aktív és passzív, akarat és elfogadás) is okozhatják a feszítő erőket.
Felfelé törekszünk, vágyunk, akarunk, mennénk, robbannánk, változnánk, szeretnénk, szárnyalnánk, örülnénk... de valami - talán egy lélek-darab, egy emlék, egy múlt-hangulat - a mélyben ragadt. Ezért még várakozunk.
Ezt tükrözi a havas, jegeces időjárás is. A hó analógiája a halálnak, a terméketlenségnek, az érzelmek visszafojtásának, de egyben felkészülés az újjászületésre.
Erőszakkal most sem lehet kikényszeríteni a változást. Nálunk hatalmasabbak vívják csatájukat: a Mars feszül a Plútónak, akarati erő és lelki hatalom ütközik össze. Amíg az előbbi az izmaival, a fiatalos dinamikájával és pusztítással próbál győzedelmeskedni, addig a Plútó mágikus erőket, az átalakítás tapasztalatát és a gyógyítást veti be. A harc ebben a pillanatban döntetlenre áll.

Egyetlen magocska
A gránátalma nem más, mint egy emlékeztető.
Itt a felemelkedés ideje, de útravalóul mindannyian magunkkal kell vinni a plútói magot.
Hogy ki mit tanult, tapasztalt, látott, érzékelt az elmúlt években, hogyan szembesül a tehetetlenséggel, az elmúlással, a változás időszerűségével - nem tudhatom.
Ezek nagyon személyes és intenzív belső folyamatok voltak.
A kapun átlépve, a magocskát rágcsálva mindenki emlékezzen ezekre, emlékezzen önmagára. A visszaszerzett erejére, varázslatos teremtő hatalmára, fájdalmára, vágyaira, elbukásaira, szertefoszlott illúzióira, zuhanásaira, szárnyalásaira.
A mag most mindenkinek jár.
De rajtad áll, hogy mit látsz meg benne.

2013. március 19., kedd

Az élet célja: SZÜLETÉS - Kos és Tavasz

"Átkozott minden, ami józan, csak racionális, hideg szívvel végrehajtott. És legalább egy fikarcnyi áldás van mindenben, amit megérintett a szenvedélynek egy szikrája is. Egyedül a szenvedély teszi megbocsáthatóvá a bűnöket."
- Popper Péter -

2013. március 20-án, a napéjegyenlőséggel új asztrológiai-csillagászati év kezdődik. Tavaszt dalolnak a madarak, rügyeznek a fák, kizöldül a természet, emelkedik a hőmérséklet. Életre kel és energiáktól duzzad minden. A csillagászati évforduló nem csak a Kos jegyét jelöli, hanem ez egyben a 2013-as év képlete is.

Nagyon Kos...
Ez az időszaka - ahogy az elmúlt hónapokra jellemző volt - erősen magán viseli az adott jegy energiáit. Ezt a harminc napot a Nap és a Mars szinte kézen fogva rohanja végig. Négy-öt planéta fixen vagy átmenetileg a Kos jegyében táboroz.
A jegybe lépés ráadásul a Nap-Mars-Uránusz együttállásával indul.
Jó hír azoknak, akik szeretik a mozgást, a változékonyságot, az örök készenléti állapotot - ez a hónap pontosan ilyen lesz.
Kevésbé örömteli információ azoknak, akik nyugodt, kényelmes, kiszámítható hétköznapokra vágynak. Nekik majd a Bika hónap lesz élvezetesebb. 

Öveket becsatolni, Kansas nincs többé!
A Halak befelé forduló, lelassult álmodozása után hirtelen és megrendítően jön az ébredés.
A Kos időszaka mintegy gyorsítósávként működik: a körülöttünk zajló események dinamikusabbá válnak, a bemerevedett élethelyzetek friss, új lendületet kapnak.
Most a tetteken, a megvalósításon van a hangsúly. Legyünk nagyon rugalmasak sok váratlan, előre nem látható, kiszámíthatatlan eseményt hozhat elénk az élet.
Gyakran találjuk magunkat szembe türelmetlenséggel, kritikával, de mi is sokkal nyughatatlanabbak, hevesebbek leszünk, mint általában.
A feszültségeket veszekedések helyett próbáljuk meg mozgással levezetni.
Érdemes fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedni. Ez igaz a sportolásra is, alapos bemelegítés nélkül ne kezdjünk testedzésbe, könnyebben megsérülhetünk, mint máskor.
Berobban a tavasz, s ilyenkor mindenkinek felpezsdül a vére. Most a Mars és Vénusz folyamatos közelsége és együtt haladása miatt szinte mindenkire hatással lesznek ezek a felfokozott, szexuális töltetű energiák.

Aminek kedvez ez az időszak: cselekvés, mozgás, spontaneitás, önérvényesítés, az akarat kinyilvánítása, életcélok újratervezése, friss szerelem kibontakozása
Aminek nem kedvez: türelem, megfontoltság, ragaszkodás az idejétmúlt dolgokhoz és élettervekhez

Kos havi horoszkóp csillagjegyek szerint:
a Mindennapi nők oldalán  

Kiemelt napok a Kos havában: (a kiemelt témákról olvashatsz a blogon!)
2013.03.20, szerda (11h57p)
- Nap a Kos jegyébe lép
- Ostara, a tavaszi napéjegyenlőség ünnepe
2013.03.22, péntek
- Vénusz a Kos jegyébe lép
- négyes stellium a Kosban - Vénusz, Nap, Mars, Uránusz
(ez majdnem a hónap végéig így marad, a Holddal, majd a Merkúrral ötös lesz a négyesfogat) 
- Hold az Oroszlánban
2013.03.24, vasárnap
- Hold a Szűzben
2013.03.26, kedd
- Hold a Mérlegben
2013.03.27, szerda
- telihold a Mérleg jegyében (10h30p): Kivirágzás Holdja
2013.03.29, péntek
- Hold a Skorpióban
- Nap-Vénusz-Mars-Uránusz konjunkció a Kosban
2013.03.31, vasárnap
- Hold a Nyilasban
- Húsvét vasárnapja
2013.04.01, hétfő
- Húsvét hétfő
2013.04.02, kedd
- Hold a Bakban
2013.04.04, csütörtök
- Hold a Vízöntőben
2013.04.06, szombat
- Hold a Halakban
2013.04.08, hétfő
- Hold a Kosban
2013.04.10, szerda
- újhold a Kosban (10h36p)
2013.04.11, csütörtök
- Hold a Bikában
2013.04.13, szombat
- Hold az Ikrekben
2013.04.14, vasárnap
- Merkúr a Kos jegyébe lép
2013.04.15, hétfő
- Vénusz a Bikában (URALOMBAN)
- Plútó retrográd mozgásban
2013.04.16, kedd
- Hold a Rákban
2013.04.18, csütörtök
- Hold az Oroszlánban

2013. március 15., péntek

A legpontosabb időjós

ZENzáció

Nézd: testet ad a szélnek a hó!

- Fodor Ákos -

A mostani tavasz alaposan megtréfált minket: március közepén szakadó hó! Az időjárás kiszámíthatatlan - a mai meteorológiai jelentéseket tekintve mindenféleképpen. Pedig ha az asztrológiai képletre tekintünk, pontosabban prognosztizálhatunk.

Már a régi görögök is...
...úgy gondolták, hogy az istenek felelősek az időjárás alakulásáért. Ha közöttük vita dúlt, repkedtek a villámok, rengett a föld, zápor hullott. Az asztrológiában az istenek megfelelői a planéták.
Merkúr - a szeleket uralja, rajta múlik, hogy mennyire erős a szél egy adott napon.
Jupiter - az eső természetes ura, ő felel a viharokért és a villámlásért. Hajlamos az időjárás alakulásában a túlzásokra.
Uránusz - a légkör magasabb régiói tartoznak hozzá. A forgószelek, tornádók kialakulása és a kiszámíthatatlan időjárás-változások felelőse.
Neptunusz - a víz alatti földrengések, így a szökőárak is hozzá tartoznak.
Plútó - a föld mélyében zajló folyamatok, lassan alakuló, de pusztító földmozgások, illetve a vulkánkitörések múlnak rajta.

Hideg, meleg, száraz, nedves
A csillagjegyek elemi jellemzői határozzák meg, hogy milyen is lesz az időjárás. A Hold mozgását követve 2-3 naponta ennek megfelelően változik az idő.
Természetesen a téli hideg és a nyári hideg között (jó esetben) van néhány foknyi különbség.
Tűz jegyek esetén (Kos, Oroszlán, Nyilas) az időjárás meleg és száraz.
Föld jegyeknél (Bika, Szűz, Bak) hideg, de száraz az idő.
Levegő jegynél (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) a levegő meleg és nedves.
Vizes napokon (Rák, Skorpió, Halak) az idő hideg és nedves.
Nedves napokon nem biztos, hogy esik az eső, de mindenképpen párásabb a levegő.

Kérdezz-felelek
Ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor az egész világot egyfajta időjárás uralná. Globálisan elsősorban a Szaturnuszon túli égitestek jegyváltásai, a Plútó fokváltásai okoznak felfordulást. Az asztrológiai időjárás-előrejelzést leginkább a kérdőasztrológia (más néven horary) alkalmazza. Egy fontos esemény időjárás-előrejelzését ezzel a módszerrel vizsgálhatjuk.

2013. március 14., csütörtök

Árulkodó születésnapok

„Azért vagyunk itt a Földön,
hogy egyedi különlegességeinkkel
hozzájáruljunk a világ sorsához.”
- Anthony Robbins -

Egy ember számtalanképpen vizsgálható. Lehet a nézőpont nyugati, kínai, vagy maja asztrológia esetleg grafológia, numerológia.
Gyakran találkozom azzal a kijelentéssel, hogy "Jé, de érdekes, éppen ugyanezt mondta rólam a...". Ha nagyon eltérő eredményt adna ki a születési képlet, mint az írás, a hiba nem a módszerben, hanem az eszköz értelmezőjében lenne. A különböző rendszerek útjelzői mások, de bármelyik úton is közelítünk, mindig ugyanoda érkezünk meg: az individuumhoz.
A megismételhetetlenül egyedi emberi lélekhez.
Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk valakiről, személyre szabottan és komplexen kell hozzá közelítenünk, azonban az apró részletek is árulkodóak, jellemzőek lehetnek. Ilyen például az asztrológiában a napjegy, vagy a számmisztikában a születés napja.

Ha 1-es napon születtél:
feladatod: a TEREMTÉS
Független, kezdeményező és ambiciózus vagy, szívesen vágsz bele új dolgokba.
Irányítói pozícióra törekszel, és meg is van hozzá minden adottságot, hogy vezető legyél. Fontos számodra az önmegvalósítás, akaratod érvényesítése, tehetséged kibontakoztatása.
Fényed: magabiztosság, alkotóerők
Árnyékod: arrogancia, erőszakosság
Ha 1-jén születtél - bármit, amit elképzelsz, képes vagy valóra váltani, ezért bátran merj álmodni!
Ha 10-én születtél - életed számtalan lehetőséget tartogat, rajtad múlik, hogy észreveszed-e őket.
Ha 19-én születtél - harmóniába tudod hozni elvárásaid a külső körülményekkel, és másokat is erre inspirálsz.
Ha 28-án születtél - tudatosan és felelősségteljesen viszonyulsz az élethez, mielőtt cselekednél gondosan mérlegelsz.

Ha 2-es napon születtél:
feladatod: HALLGATNI A MEGÉRZÉSEIDRE
Nagyon intuitív vagy, kitűnőek a megérzéseid és erős álom-élet jellemez, de sokáig kételkedsz magadban és ezekben a képességeidben. Érzékenyen reagálsz mások igényeire, hangulataidra. Kedves és diplomatikus természeted miatt szeretnek.
Fényed: segítőkészség, türelem
Árnyékod: szkeptikusság, kétségek
Ha 2-án születtél - veled született mély, intuitív bölcsesség jellemez, mindig hallgass a sugallatokra!
Ha 11-én születtél - rendkívül jól gazdálkodsz az erőiddel, alapos áttekintés után minden nehézségen felülkerekedsz.
Ha 20-án születtél - képes vagy a dolgokat egy magasabb perspektívából szemlélni, ezáltal belátó és elfogadó vagy.
Ha 29-én születtél - igényled az elvonulást, az egyedüllétet, mert a legjobb gondolatok ebben a termékeny magányban születnek. 

Ha 3-as napon születtél:
feladatod: KREATIVITÁSOD KIBONTAKOZTATÁSA
Te mindig észreveszed az élet könnyed és örömteli oldalát, de valódi célod az önszeretet és az önelfogadás. Akkor tudod igazán megosztani a vidámságot és a szépséget másokkal, ha magadban is felismered azt. Ezt bármilyen kreatív tevékenységben ki tudod nyilvánítani.
Fényed: az öröm és harmónia képessége
Árnyékod: konfliktuskerülés, felszínesség
Ha 3-án születtél - kellő kitartással és türelemmel bármilyen vállalkozást, elképzelést gyümölcsözővé, sikeressé tehetsz.
Ha 12-én születtél - fontos a saját meggyőződésed, világlátásod kialakítása, mert amíg eszed és szíved ellent mond egymásnak, nem tudsz igazán hatékony lenni.
Ha 21-én születtél - boldogságot titka abban a felismerésben rejlik, hogy egy vagy az Univerzummal.
Ha 30-án születtél - a kreativitás olyan kiapadhatatlan forrása vagy, hogy vétek lenne ebből bármit is elpazarolni.

Ha 4-es napon születtél:
feladatod: STABILITÁS KIALAKÍTÁSA
Az életedben valamilyen formában mindig jelen van a rend, szükséged is van bizonyos fokú véglegességre. Képes vagy uralni magadban és körülötted az elemeket: a vágyakat, az eszméket, az elhatározásokat és az anyagot. De ha hiányzik a kellő egzisztencia, az anyagi biztonság, az egész életed felborul.
Fényed: fegyelmezettség, kitartás
Árnyékod: földhözragadtság, bezártság
Ha 4-én születtél - életedben sok támogatást kapsz, de ha megerősödsz, te válsz azzá a személlyé, aki másokat védelmez, oltalmaz.
Ha 13-án születtél - el kell engedned a ragaszkodást és a látszatbiztonságot ahhoz, hogy a valódi értékek és tapasztalatok váljanak életed biztos talajává.
Ha 22-én születtél - biztonságod kulcsa a szabadság. Ne függj semmitől és senkitől, keresd meg a saját utad, még ha mások egy kicsit őrültnek is tartanak érte.
Ha 31-én születtél - maradandót a belső harmóniádból tudsz teremteni. Ellentétben a 13-sal, neked a ragaszkodást és a rögzítést kell megtanulni.

Ha 5-ös napon születtél:
feladatod: KÖZVETÍTÉS
Életedben gyakran vállalsz önkéntelenül is központi szerepet. Nálad futnak össze a szálak, az információk. Nyitott vagy mindenre és tovább is tudod adni a megszerzett ismereteket. Örök diák és született tanító vagy egy személyben. Szeretsz úton lenni, akár fizikai akár szellemi értelemben.
Fényed: belső középpont, kommunikációs adottságok
Árnyékod: nehézségek folytonos elkerülése, "nincs probléma"
Ha 5-én születtél - az élet minden mozzanatában a megismerés lehetőségét ismered fel. Fontos, hogy megbízható szellemi vezetőre lelj.
Ha 14-én születtél - képes vagy a megszerzett tudást, tapasztalatokat magasabb szintre átlényegíteni, a belső ellentmondásokat kiegyenlíteni.
Ha 23-án születtél - könnyen megtalál az ihlet, az inspiráció, amit mások felé leginkább a művészetek területén tudod közvetíteni.

Ha 6-os napon születtél:
feladatod: HARMÓNIATEREMTÉS
Szeretnéd szebbé, harmonikusabbá tenni a világot. A divat, a szépségápolás, a lakberendezés éppúgy közel áll hozzád, mint a lélek kiegyensúlyozása. A kapcsolatok és főképp a párkapcsolat kiemelkedő szerepet játszik az életedben.
Fényed: tudsz szívből dönteni
Árnyékod: halogatás, elcsábíthatóság
Ha 6-án születtél - rendíthetetlenül hiszed, hogy a világban létezik a lelki társad, és ha nem árulod el a szíved vágyát középszerű kompromisszumokkal, előbb-utóbb rá is találsz.
Ha 15-én születtél - nehezedre esik bármilyen kapcsolatot elengedni, de fontos, hogy ne az anyagi érdekek, függőségek tartsanak egy házasságban, partnerkapcsolatban.
Ha 24-én születtél - nem mindegy, hogy intuícióid vagy kételkedésed árán teremted meg a harmóniát. Előbbi biztonságot ad, utóbbi bezártságot teremt.

Ha 7-es napon születtél:
feladatod: ÁTLÉNYEGÍTÉS
Képes vagy felismerni az idő korlátait, így élvezni az itt és most pillanatnyi, soha meg nem ismételhető csodáját. Nyitott vagy a spiritualitásra, de a válaszokat nem csupán kívül, hanem önmagadban, legbelül is kutatod. Az utadon az erős hited hozza el a sikert.
Fényed: saját és mások határainak tiszteletben tartása
Árnyékod: beleragadás a kudarcélményekbe
Ha 7-én születtél - az eredményesség titka egyensúly, fegyelem és figyelem. Fontos, hogy belső iránymutatód ne billenjen se a túlzott anyagiasság, se az elvont szellemiség irányába.
Ha 16-án születtél - fontos, hogy egyetlen élethelyzetbe se ragadj bele, mindig legyél nyitott az új lehetőségekre, különben az életed meglehetősen kiszámíthatatlanul alakul.
Ha 25-én születtél - igazi eredményeket akkor érhetsz el, ha emberekkel foglalkozol, akár segítőként, akár tanácsadóként.

Ha 8-as napon születtél:
feladatod: ÖNMAGADÉRT VÁLLALT FELELŐSSÉG
Mások igazáért könnyedén kiállsz, de a magadéért már nehezebben harcolsz meg. Időbe telik, míg megtanulsz felelősséget vállalni döntéseidért és érdekeidért. Ehhez segítségedre lehet bármilyen önismereti út, ahol objektíven magadra pillanthatsz és felismerheted sorsfeladatodat.
Fényed: önismeret, igazságérzet
Árnyékod: túlzott szókimondás, öntörvényűség
Ha 8-án születtél - pontosan tudod, hogy minden ok okozatot szül, ezért megfontoltan mérlegelsz minden élethelyzetet és kapcsolatot. Csak ritkán ragadtatod el magad.
Ha 17-én születtél - vágyaiért, kívánságaidért is felelősséget kell vállalnod. Ahhoz, hogy kapj, adnod kell. Ez a legtöbb esetben félelmeid, korlátaid feláldozását jelenti.
Ha 26-án születtél - ezoterikus, mély igazságérzeted, magas fokú érzékenységed miatt gyakran vállalsz vitás ügyekben döntőbírói szerepet.

Ha 9-es napon születtél:
feladatod: SZOLGÁLAT
Az egyedüllét, az elvonultság lehet körülményeid következménye, de ha már nem félsz a magánytól, a csendben felismerheted a magasabb rendű összefüggéseket. Életfeladatod az emberiség alázatos szolgálata, de nem áldozatos mártíromsága.
Fényed: szociális érzékenység
Árnyékod: zavarodottság, irányvesztettség
Ha 9-én születtél - született gyógyító vagy. Ám addig nem tudsz másokat gyógyítani, míg a saját fájdalmadon és szenvedéseden nem lépsz túl.
Ha 18-án születtél - félelmeiden és múltbeli sérelmeiden nehezen lépsz túl. A visszatartó érzelmeket fel kell oldanod, ahhoz, hogy valódi lényedet kibontakoztathasd.
Ha 27-én születtél - a totális szkepticizmus és a buzgó vakhit között létezik egy járható út, úgy hívják spiritualitás. Erre kell magadban rátalálni.
Ha szeretnél többet tudni a tarot-ról, a számmisztikáról, jelentkezz az Élet 22 kulcskérdése egyéni vagy kis csoportos tanfolyamomra!

2013. március 12., kedd

A Mars tiszteletére: szenvedélyt támogató kristályok

„Ne mondj le semmiről: mert ki amiről lemondott, abban elszáradt.
De kívánságaid rabja se legyél. Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni éppoly keserves,
mint szabadjára eresztett szenvedélyek közt morzsolódni.
Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak.
Ha vágyaidat megölöd: kísértetként visszajárnak.
Ha vágyaidat megszelídíted: igába foghatod őket,
és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga.”
- Weöres Sándor: A teljesség felé -

Mars a testi-lelki egészségben
Egészségügyi asztrológiában a Mars fizikai szinten a vért, a vasháztartást, az immunrendszert uralja. Hozzá tartoznak a védekezés és az erő megnyilvánulásai, az izmok, a körmök és a fogak is, illetve az epe, ami az étel agresszív lebontását segíti. A Mars uralja a nemi szerveket és az orrot is. Betegségtünetei az akut, intenzív lefolyású tünetek, a gyulladások, a láz, a fej- és fogfájás, a nemi betegségek és a kimerültség.
Az egyik legelterjedtebb népbetegség, az allergia hátterében is a Mars áll. Erről így ír Rüdiger Dahlke: „Az allergiások azoktól a küzdelmektől szenvednek, amelyeket az immunrendszerük vív valamely vélt ellenség (allergén) hadai ellen. A harcot a Mars ősprincípiuma szimbolizálja, tehát a Mars az, amire az allergiásnak szüksége van. Az allergiás beteg alapvetően békére vágyik, amit viszont a Vénusz képvisel. Ha azonban a betegség képében a Mars jut kifejezésre, ez egyben azt is jelenti, hogy ezen princípium tudatos megélése hiányzik. Ekkor a Mars princípiuma az, amit a betegnek elsősorban meg kell tanulnia, vagyis az érintett személynek képessé kell válnia a saját energiáit nyíltan és offenzív módon kifejezésre juttatni, mintegy bevetni azokat az élet csatáiban, vagyis tűzzel-vassal keresztülvinni a saját akaratát.”

Vörös és vas
Marshoz elsődlegesen a vörös és/vagy a vastartalmú ásványok tartoznak.
A vörös azért, mert az a legsűrűbb, leganyagiasabb jellegű energia. A vörös a düh, a harag, a frusztrációk, a bátorság, a szenvedély, a dominancia, a versenyszellem, a magabiztosság, a szexualitás és az agresszió színe
A vas (Fe) a vér hemoglobinjának egyik alkotóeleme. A hemoglobinban található vas létfontosságú az oxigén felvételében és szállításában; javítja a fizikai és szellemi teljesítményt, biztosítja az idegrendszer megfelelő működését, elősegíti a növekedést, fokozza a fertőzésekkel szembeni ellenálló-képességet. A férfiak szervezetében a vas kb. 3,5-5 g, nőké 2,5-3 g (60-70%-a aktív formában), a nők havonta kétszer annyi vasat veszítenek, mint a férfiak. A vas sok enzim alkotórésze. Természetes vas-források: vörös húsok, húsok, máj és egyéb belsőségek, sörélesztő, mák, búzakorpa, -csíra, napraforgómag, mandula, tojás, tofu, barna rizs. 

Kristályba zárt Marsok
A Mars minden egyes csillagjegyben másként viselkedik, van, ahol könnyedén és határozottan fejti ki energiáját, máshol visszafogottabban vagy nehézkesebben megy az akarati-ösztöni erők érvényesítése. Mind a tizenkét különböző Marshoz hozzárendelhető tizenkét különböző kristály, ami lényegében az ő vörös energiáját képviseli, de más árnyalatban fejti ki a hatását.

Mars a Kosban: hematit és pirop
A Mars a saját tüzes jegyében nem ismer akadályokat, nagy energiával, célratörő lendülettel és lelkesedéssel rendelkezik. Mivel a bolygó itt van uralomban, ezért ennek a jegynek két kristály is "jár".
A hematit 70 százalékban vasat tartalmaz. Nevének jelentése "aima" - vér, csiszolása közben a hűtővize is vérvörössé változik.
Növeli az akaraterőt, segít küzdeni a céljainkért. Úgy tartják, hatásosan kiszívja a betegséget a testből. Fizikai síkon segíti a vasfelvételt és a vérképzést.
A pirop, vagy más néven cseh gránát színét a nyomelemi szinten beépült vas és króm okozza. Nevének jelentése tüzes szemű.
Oldottságot, bátorságot ad és segít a szexuális gátlások oldásában is.

Mars a Bikában: karneol
A Mars ebben a földies jegyben lelassul, nehezebben indul be, de szívóssá, kitartóvá válik, így hosszabb távú teljesítményekre is képes.
A karneol (vörös kalcedon) színét is a vas okozza. Nevének jelentése cseresznye, esetleg som. A régi egyiptomiak "Ízisz vérének" nevezték.
Növeli a tetterőt, az állhatatosságot, gyakorlatias cselekvésre ösztönöz. Fizikai szinten a vérellátást és a vérminőséget javítja.

Mars az Ikrekben: rubellit
A Mars az Ikrekben főképp a szellemi erőkre hat serkentően. Szókimondóvá, élénk észjárásúvá és fizikailag is mozgékonnyá teszi az embert.
A rubellit (vörös színű turmalin) nevét a latin rubeus lithos, vagyis vörös kő után kapta.
Minden síkon élénkít, fokozza a szexuális örömöket és segít, hogy aktívan, nyomatékosan és odaadással álljunk ki egy ügy érdekében.

Mars a Rákban: vörös korall
A Mars ereje a Rákban jelentősen lecsökken, határozatlanná, ingadozó hangulatúvá és nyughatatlanabbá válik.
A vörös korall egy tengeri élőlény kemény, külső váza. Színét is szerves eredetű festékanyag adja, és több árnyalatban is előfordul.
Szabályozza a menstruációs ciklust. A mediterrán országokban a csecsemők nyakába korall láncot akasztottak, hogy megkönnyítsék a fogzást.

Mars az Oroszlánban: rubin
Ebben a jegyben a Mars tele van nemes ambíciókkal, büszkeséggel, önérzettel. Érzelmei szenvedélyesek és előszeretettel mutatja ki azokat.
A rubint Indiában az Istenek vérének nevezik, legszebb árnyalatnak a galambvér-vöröst tartják.
Viselőjének szenvedélyt, életörömet, bátorságot és erényességet ad, fokozza a szexuális potenciált. Lázcsillapító és élénkíti a vérnyomást.

Mars a Szűzben: hússzínű achát
Mars a Szűzben az intellektusra, a felfogóképességre hat, becsvágyóvá, módszeressé tesz.
A természetes vörös achát színét szennyeződés okozza, ez mesterségesen vas-nitrát oldattal és égetéssel érhető el.
Erőt, terhelhetőséget, szilárdságot ad, és támogatja, hogy a saját képességeket kibontakoztassa az ember. Jó hatással van a keringésre.

Mars a Mérlegben: rodokrozit
A Mérlegben a Mars konfliktuskerülővé válik, helyette inkább megnyerő modorú és megalkuvó.
A rodokrozit színét adó mangán számos enzim működésének beindításához nélkülözhetetlen, amely a káros szabad gyökök felbontásával megelőzi a szívinfarktust. Fokozza a szexualitást, testi, lelki és szellemi szinten is élénkít, dinamikát és aktivitást ad. A legtöbb altesti panaszra használható.

Mars a Skorpióban: piros cirkon és almandin
A Mars itt a Koshoz hasonlóan uralmi pozícióban van. Mivel vizes jegyben tartózkodik, így elsősorban az érzelmeket hevíti forrpontra.
A cirkon azt jelenti "cinóberpiros", narancsvörös változatát, a hiacintot már az Ószövetség is megemlíti. Minimális mennyiségbe radiokatív anyagokat is tartalmaz, ezért 570 millió éves "élettartama" alatt fokozatosan bomlik.
Fizikai szinten csökkenti a menstruációs görcsöket. Lelki síkon pedig a ragaszkodástól segít megszabadulni.
Az almandin a gránátcsoport tagja, kémiai összetétel vas-alumínium-szilikát. Hasonló a pirophoz, de tömörebb, sűrűbb annál. Fizikai szinten élénkíti a keringést, a vérképzést. Fokozza az ellenálló- és az akaraterőt, illetve támogatja a szexualitást.

Mars a Nyilasban: vörös spinell
Itt a Mars tevékeny és önérzetes, szívesen száll síkra az igazságért, a gyengébbekért vagy bármilyen nemes célért.
A spinell nevét a szikra szó után kapta. Legkeresettebb változata épp olyan piros, mint a rubin.
A fizikai és lelki energiák fellendítésére használható, életigenlővé tesz és a kitartó cselekvést támogatja. Izomerősítő és élénkíti az érzéketlen területeket.

Mars a Bakban: vörös jáspis
Mars a Bakban becsvágyó, türelmes és a végletekig kitartó, gyakran ez már a csökönyösségbe, hajthatatlanságba csap át.
A jáspis eredeti elnevezése azt jelenti lángolt kő. A vörös változata tartozik a Mars uralma alá.
Dinamikussá, bátorrá tesz, fokozza a harci kedvet, élénkíti a szellemet. Átmelegít, serkenti a keringést, de lázcsillapításra is használható.

Mars a Vízöntőben: tűzopál
Levegős jegyben a Mars a szellemi aktivitást fokozza, ötletessé, idealistává és elméletivé válik, sokszor azonban a gyakorlati megvalósító erők hiányoznak.
A tűzopált viszonylag későn, 1804-ben fedezték fel Mexikóban. Általában nem mutat opalizálást, ha mégis, akkor girasolnak - napraforgónak - nevezik.
Életkedvet, életélvezetet ad, segít a gátlások feloldásában, a szexualitás teljesebb megélésben. Érdekes eszmék iránt lelkesít.

Mars a Halakban: rodonit
A Mars ebben a vizes jegyben az intuíciókat teszi igazán erőssé. Úgy győzedelmeskedik, hogy látszólag enged.
Kristálya a rodonit, vastartalmú mangán-szilikát. Nevének jelentése a rodon - rózsa szóból ered.
Begyógyítja a testi vagy a lelki sebeket, erősíti az izmokat, a szívet, de vérzéscsillapításra is használták.

Ha szeretnél többet tudni a kristályok csodálatos világáról, jelentkezz a Kristálytestek, kristálylelkek egyéni vagy kis csoportos tanfolyamomra!
Asztrológiai, természetgyógyászati előképzettség nem szükséges, de asztrológusok és természetgyógyászok számára is tartogat érdekességet ez a képzés.

2013. március 11., hétfő

Harcias energiák: Mars a Kosban

„A harcos hangulatára minden egyes tetthez szükség van – válaszolta. – Különben torzzá és gonosszá leszünk. Nincs erő abban az életben, melyből hiányzik ez a hangulat. Tekints magadra! Minden sért és kikészít. Siránkozol, panaszkodsz, és azt érzed, úgy kell táncolnod, ahogy mások fütyülnek. Levél vagy a szélben. Nincs erő az életedben. Milyen ocsmány érzés lehet ez! A harcos ellenben vadászik. Kiszámít mindent. Ez az uralom. De amikor kiszámította, cselekedni kezd. Elengedi magát. Ez az elengedettség. A harcos nem a szél kényének-kedvének kitett levél. Senki sem kényszerítheti, senki sem veheti rá, hogy ártson magának, vagy a meggyőződése ellen tegyen. A harcos az életben maradásra hangolódott, és a lehető legtökéletesebb módon marad életben.”
- Carlos Castaneda: Ixtláni utazás -

Holnap kora reggel (2013.03.12-én, 7h11p) a Mars saját uralmi Kos jegyébe lép. Ez a bolygó itt és a Skorpióban tudja kibontakoztatni legerőteljesebben lényegi, harcias esszenciáját.

Amit a Marsról tudni érdemes…
Mars azonos a görög mitológia Árész hadistenével. Zeusz és Héra kegyetlen és féktelen gyermeke nem örvendett túl nagy népszerűségnek az emberek körében, mivel a csatáknak és az öldöklésnek sosem tudott ellenállni. Ha két sereg egymásnak rontott, ő belevetette magát a harc sűrűjébe, ott pedig kiszámíthatatlanul hol az egyik, hol a másik felet támogatta. Egyaránt élvezte a bátorságot, a hősiességet, de az elvesztett életek miatt sosem bánkódott. Ő volt az Alvilág legfőbb lélek-szállítója, ezért Hádésszal/Plútóval hasonló érdekek vezérelték. Ennek köszönhető, hogy második "otthona" a Skorpió jegye lett.
A harcokba fiai, Deimosz (Rettenet) és Phobosz (Iszonyat) kísérték - csillagászatban a Mars bolygó két holdját is róluk nevezték el. Szent állatai a farkas és a harkály. Leggyakrabban karddal és pajzzsal a kezében, dühödt, vad fiatal férfiként ábrázolták. (Ha mozi-hasonlattal kellene élni, Brad Pitt a Trójában Achilleuszként tökéletesen testesíti meg ezt az energiát.)

Félelmetes és kíméletlen ellenfél volt, de közben igazi "macsó" is. Ösztöni természetének, férfiasságának a legszebb istennő, a férjezett Aphrodité sem tudott ellenállni, ezért kalandjaikkal gyakran forgatták fel az amúgy sem botránymentes Olympos életét. Vad ölelkezésükből fogant a már említett két fiú. Az ő gyermekük az édes, pufók, soha fel nem növő Érosz (Szerelem), aki bátyja Antérosz (Viszontszerelem) nélkül létezni sem tudott. Ritka, meghitt pillanatukból született a gyönyörűséges Harmónia.
Így ők ketten Mars és Vénusz lettek az asztrológiai képletben a szenvedély, a szexualitás férfi, illetve  csábítás és az erotika női megtestesítői.

Harcos a csatamezőn
Mars szimbolizálja az akarat- és tetterőt, a cselekvőképességet, a megvalósító erőket, a határozottságot és az agressziót. Legjobban a Kos erőtől és élettől kirobbanó jegyében, illetve a Skorpió szexualitásától fűtött otthonában érzi jól magát. A Bika lassú és a Mérleg finomkodó közegében megfosztva érzi cselekvőerejét, férfiasságát. A Bakban összeszedettséget, keretet és kitartást kap a benne lévő potenciál, de a Rákban mindez határozatlansággá folyik széjjel.
Kedveli továbbá a tüzes jegyeket, az Oroszlánt, ahol a király mellett igazi hadvezér lehet és a Nyilast, ahol a szent háborúkért folytathat keresztes hadjáratot.
A többi jegyben peregrinus, vagyis átutazó, vándor.
Az Ikrekben és a Vízöntőben az intellektusával, eszességével vívja meg a csatáit, a Szűzben visszafogottságával, módszerességével tör utat magának, a Halakban pedig spirituális harcossá, szamurájjá válik.

2013. március 10., vasárnap

Sötét Hold és a Halak stellium fináléja

"A gyáva faj, a törpe lelkek…
Nem tudják, amit mi tudunk.
Míg ők a tegnapot alusszák,
mi a holnap felé futunk.
Új hajnal ví a régi éjjel
s a ma küzdelmükből terem
és bármilyen sötét az éjjel,
a hajnalé a győzelem!"
- Babits Mihály -

A február 26-án kezdődött Halak-stellium a március 12-i újholddal tetőzik.
Hamarosan átlépünk a Kos jegyébe, ami már az új tavasz ideje. Ahol pedig most vagyunk, az az utolsó, születés előtti stádium. Ami eddig történt: beléptünk az álmaink birodalmába, tízmilliószoros napon megteremtettünk vágyainkat, a stellium kezdetekor elkezdtük szép fényű igazgyönggyé érlelni őket.

Negyedik kapu: felkészülés a születésre
Az újhold mindig az erők koncentráltságát jelenti, ennél a konstellációnál pedig hat planéta energiája halmozódik.
Ez a hit esszenciája.
A lényegi párlat itt nem más, mint az a kreatív káosz, ahonnan minden idea, élet, létezés ered.
Még nem jött el a cselekvés ideje, hátra van még egy fontos lépés. Fel kell nőni a sors megvalósításához, az életterv beteljesítéséhez.
Le kell győzni magunkban az ellenállásokat, a bizonytalanságot, a hitetlenséget, és össze kell szedni minden erőnket a születéshez. Épp úgy, ahogy egy gyermek a kilencedik hónap végére, a biztonságos álmodozásból a kalandos, kihívásokkal teli élet felé vezető út irányába fordul.

Related Posts with Thumbnails