2016. június 23., csütörtök

Összeért az ég a földdel?

Jupiter és felszálló-holdcsomópont együttállása a Szűzben: 2016.06.25 (00h38p)

"Életed parancsa nem az, hogy kell. Mert nem kell semmi.
Nincs kényszer. De tudd meg, hogy ezt itt soha nem tudod megtenni többé.
Amit nem teszel meg itt, ma, most, azt nem fogod tudni soha.
Amit félsz megtenni most, az elvesztetted örökre.
Soha ily szép, ily nagy, mint most, ma, itt, nem lesz többé semmi."
(Hamvas Béla: A magyar Hüperion)

Ritka-szép asztrológiai jelenségnek lehetünk tanúi, átélői, átlényegítői.
Tavaly augusztusban kezdődött a történet, amikor a  Jupiter a 0. fokon át belépett a Szűzbe (Mindennapok spiritualitása), majd rövid időn belül a "másik oldalról", vagyis a jegy 30. fokáról behátrált a felszálló-holdcsomópont (A tökéletesség gyakorlata). Ezek, mint egy nagy olló szárai, hol közelítettek egymáshoz, hol kinyíltak, most pedig egzakt együttállásuknak köszönhetően lenyisszantják végre rólunk a felesleget.

Az, hogy a sárkány feje és a Jupiter összetalálkozik különböző jegyekben nem olyan kivételes esemény, átlag 7 évente előfordul. De a Szűzben utoljára 1979 októberében, előtte pedig 1885 (!) októberben voltak. Az újabb randevúra röpke 130 évet kell várnunk, ezért most van itt az ideje annak, hogy megragadjuk ezeket az energiákat.

Izgalmas a nagy távolságok közt ez a belátható 37 év. Azt jelenti, hogy az életünkön belül is rápillanthatunk az energiaminőségben bekövetkezett változásokra. De előbb lássuk, mit is kellene látnunk.
A Szűz jegy a hétköznapok valósága. Minden, amit szemben, a Halakban megálmodunk, itt válik kézzel foghatóvá. Az álom lehet bármi: egy esküvő, gyermek érkezése, új ház megvásárlása, fejesugrás egy vállalkozásba. De a "nagy pillanatok" természetükből adódóan rendkívül múlékonyak, felvillannak csupán, majd beleolvadnak a gyakorlatias, praktikus megszokásokba.

A Jupiter és felszálló-holdcsomópont ennél jóval spirituálisabb, tágabb értelemben mozgatja meg bennünk az álmok megélésének kérdését. Vajon aszerint éljük az életünket, amit a lelkünk megálmodott?

Ezt írtam korábban: "A múlt-takarítás része, hogy megszabaduljunk az évek (életek) óta hurcolt sérelmektől, a panaszkodás, a sajnálat és a bűntudatjátszmák nyújtotta menekülési útvonalaktól. Helyette mondjuk ki, amit valójában érzünk. Tanuljunk meg nemet mondani arra, amit nem szeretnénk és igent arra, amire teljes szívünkből vágytunk.
A Szűz jegye az élet(el)hivatottság felfedezésének irányába terelget bennünket.
Elakadások a maximalizmusban, a folyamatos önkritikában, az önsajnálatban, a "nem vagyok elég jó" érzésében, az áldozatszerepekben vannak. (...) Álmainkat "le kell hozni" a hétköznapok szintjére, világos célok meghatározásával, saját értékrend felállításával és főképp az önbizalom fejlesztésével. Hinni kell benne, hogy el is érhetjük ezeket. Aprólékos munkával, önmagunk tökéletesítésével."
Az Arató Szűz mindenkinek bőséget ígér - természetesen a befektetett tartalmak (áldozat, hit, kitartás, és a többi) arányában. A földeken való munka éppolyan folyamatos kaland, mint az, amit a lelkünk kertjében végzünk el. Nem tántoríthat el bennünket, hogy egy jégeső elverheti a termést vagy a heves nap kiégetheti. Jön az új tavasz és mi folytatjuk azt, amit elkezdtünk. Ugyanígy a kudarcok, az elbizonytalanító élettapasztalatok is megrendíthetnek, de nem téríthetnek el bennünket a céltól. Ha nem most, akkor majd egy következő életben...

Most még szélesebbre van tárva előttünk a lehetőségek kapuja. Az előző együttállás a 6. fokon volt, a mostani a 17.-en. A fokokhoz tartozó üzenettartalmak a következőek: akkor - "nyugtalanító fejesugrás az életbe, felületes tapasztalatok vég nélküli ismétlése, most - "elfojtott impulzusok elkerülhetetlen kirobbanása kreatívan vagy regenerálóan, szándék a teljességre". Szép íve van ennek az égi rendnek.

Jelenleg a Jupiter-holdcsomópont két állócsillaggal is együtt áll. Ez a Mizar és az Alcor kettőse a Nagy Medvében. Utóbbi olyan halvány, hogy alig lehet észrevenni a fényes Mizar mellett. Az ókori Rómában a legionárius-jelöltek látását tesztelték vele: aki felfedezte az égbolton ezt az aprócska csillagot, az felvételt nyert a hadseregbe.
Az Alcor másik neve "Suha", ami elfeledettet, elveszettet vagy elhanyagoltat jelentett.
Hányszor fordul elő, hogy mások ragyogó(nak hitt) életére pillantva elfog bennünket a kisebbség érzése? Vagy a nagy dolgokra vágyakozva elfeledkezünk a hétköznapi kis megélésekről, boldogságokról?

Mizar és Alcor a csillagmitológiákban ló és lovas, férfi és nő szerelmes párosa - vagyis összetartoznak, együtt lesznek azzá, akik. Mint ahogy bennünk is eggyé kell, hogy váljanak a ragyogó, káprázatos életterveink a mindennapok kisebb fénypontjaival.

2016. június 21., kedd

Felszíni és tengermélyi áramlatok

Rák jegyében a Nap: 2016.06.21 (00h35p)

"Ne engedd lelkednek, hogy az önkétségek óceánja legyen,
ha egy extázis-tenger szívében akarsz élni."
(Sri Chinmoy)

A tegnapi telihold kaput nyitott nekünk a mai Rák jegybe lépéshez, úgyhogy most tulajdonképpen"átúszunk" egyik bejegyzésből a másikba. Szinte szó szerint, mert meglehetősen intenzív víz-energiákkal találjuk szembe magunkat.
Ám mielőtt az aktuális képletre pillantanánk, nézzük meg a nyári napforduló üzenetét.

Az élet egyik legalapvetőbb és legegyetemesebb törvénye egy hatalmas kerékkel ábrázolható. Ezen a keréken nyolc, egymástól azonos távolságra elhelyezkedő küllő található, középen pedig a kerékagy. Ahogy a kerék gördül, ezek a küllők hol emelkednek, hol süllyednek, de kerékagy mindig mozdulatlan marad.

Ez az ábrázolás megjelenik például a keltáknál, akik nyolc jelentős ünnepre osztották az évet. Ezek voltak a nap fordulópontjai és a közöttük lévő "félidők". A középpont maga a Föld, aminek a nézőpontjából szemléljük ezt a ciklikusságot.

Ugyanez a mintázat megjelenik a buddhizmusban is, a dharmacsakrában, ami a "nemes nyolcrétű ösvényt" futtatja össze a megvilágosodás állandósult állapotába, de a tarot X. Szerencsekerék lapján is ezt az illusztrációt találjuk.

Asztrológiában a nyolc pont: a kardinális jegyek 0. foka és a szilárd jegyek közepe. Aktív-passzív ritmusok váltakozása: elindítunk, tapasztalatokat rögzítünk, majd tovább lépünk és ismét megállunk.

Manapság a felgyorsult világ igyekszik kiölni belőlünk ezeket a ritmusokat, és ez nem csak a felfokozott tempónkat, de a spirituális utakat is jellemzi. Ha elfeledkezünk a fenti élettörvényről, akkor vagy az egyik vagy a másik véglettel azonosulunk: beleragadunk az illuzórikus álmodozásba (majd az Univerzum megoldja helyettünk) vagy teremtünk, felismerünk, átalakítunk, de elfeledkezünk az élmények lelki szintű rögzítéséről.

A Rák jegy képletében a vizes elemek most nagyon hangsúlyosak. Amit a teliholdnál a viharos hasonlattal már felvezettem, ezzel a "kóddal" válik igazán érvényessé. Most jöhet minden, ami az emocionalitáshoz, a víz teremtő erejéhez kapcsolódik. Álmok, intuíciók, felszínre bukkanó régi sérelmek, mélybe húzó érzések, vagy az ezekből való felszínre rugaszkodás. Sokkal szenzibilisebbekké, érzékenyebbé válhatunk.

Olyan lesz ez az időszak, mint amikor a tengerrel eggyé olvadunk. Minél jobban bele tudunk simulni az ő sajátságos hullámzásába (minél inkább az érzéseinkre és az ehhez kapcsolódó érzékeléseinkre hagyatkozunk), annál élvezetesebb, vagy legalábbis könnyebb lesz az előrehaladás.

Jelentős napok a Rák havában

2016.06.21, kedd

Nyári napfordulóval, éjfél után 35 perccel belépünk a Rák jegyébe.

2016.06.24, péntek

Szentiván-éj, a keltáknál és az északi népeknél Midsummer ünnepe. Ahogy a Szenteste is a 21-i téli napfordulóhoz képest 24-ére esik, úgy Keresztelő Szent János ünnepe is három napot "csúszik", mivel a Nap az égi útján látszólag három napig mozdulatlan, és maga a változás 24-én következik be.
Ezt az ünnepet például a svédek praktikus okok miatt is teszik mindig hétvégére, hogy legyen idő a bulit kiheverni.

Egyéb izgalmakat is tartogat számunkra ez a pénteki nap: a Jupiter és a felszálló-holdcsomópont együttállása egzakttá válik.

2016.06.30, csütörtök

A Merkúr 1 óra 25 perckor átlép a Rák jegyébe. Ezáltal a kommunikáció is érzelmesebbé válik. Könnyebben tudjuk kifejezni a bennünk lévő emóciókat, talán itt az ideje mindezt megosztani azokkal, akikre tartozik. Régi sérelmeket, félreértéseket tisztázhatunk.

2016.07.04, hétfő

Újhold a Rákban (13h01p). Plútó szembenállással itt jöhetnek az igazán felszabadító, átalakító érzelmi helyzetek.
Ezen a napon a Mars direkt mozgásba vált.

2016.07.08, péntek

Az év harmadik, buddhista tízmilliószoros teremtő ünnepe (Chokhor Düchen = "Az imakerék ünnepe"), lám, lám, megint csak felbukkan az a bizonyos kerék.

2016.07.12, kedd

7 óra 35 perckor a Vénusz átlép az Oroszlán jegyébe. Elindulhat az érzelmi stabilizálás, rögzítés ideje.

2016.07.14, csütörtök

Őt a másik gyors mozgású planétánk, a Merkúr is követi (02h47p), majd a hónap végéig együtt haladnak végig az Oroszlán jegyén.

2016.07.20, szerda

Az időszakot teliholddal zárjuk (00h57p), amiben néhány rendkívül izgalmas állócsillag is érdekelt lesz!

2016. június 19., vasárnap

Szolgálati közlemény

Sokadik kéretlen tartalomlopás után végre írásvédetté tettem a blogomat. Aki a továbbiakban szeretne bármilyen írott anyagot kölcsönözni tőlem, kérem, keressen meg a padparadsa@gmail.com e-mail címen.

Rengeteg munkám, időm van egy-egy bejegyzésben. Azok, akik nem végeznek kreatív alkotói tevékenységet bele sem gondolnak ebbe, csak használják a Ctrl+C Ctrl+V funkciót a billentyűzeten.

Nekem az összes bejegyzés minden szavában ott van a szívem, a lelkem, a meglátásaim, a tíz évnyi intenzív és interaktív tudásom.

A gondolataimat szeretném megosztani veletek, ezért is írok több, mint hat éve blogot.
De ezt továbbra is a saját felületeimen szeretném megtenni, nem pedig olyan gyűjtőoldalakon keresztül, akik mást sem csinálnak, csak innen-onnan ollóznak össze ellenőrizetlen tartalmakat.

Én minden soromért felelősséget vállalok. Lehet, hogy tévedek, lehet, hogy mások másképp látják ezeket a dolgokat, de a személyes blog lényege éppen ez: rólam szól.

Természetesen kölcsönössé, áramlóvá rajtatok keresztül válik mind a gondolat, mind a szó - azáltal, hogy elolvassátok, megosztjátok, szeretitek, netán továbbgondoljátok mindazt, amit írok.

De ez maradjon itt: kettőnk közt...

"Tori iru" Haladj keresztül és lépj be

Az Ikrek hónap második teliholdja: 2016.06.20 (12h05p)

Úgy lehetséges, hogy az Ikrek havára két telihold is jut nekünk, hogy az első a jegy legelejére, a második pedig a legutolsó fokokra esik, mintegy zárójelbe téve ezt az időszakot.

A belépésnél (az aktuális konstelláció alapján) a bennünk élő - kézzel fogható - férfi és női mintákról beszéltünk (a bejegyzés Férfi és nő egyensúlya címmel olvasható). Most, ahogy átlépünk az Ikrek és a Rák láthatatlan kapuján ennek jóval elvontabb energetikai formáival találkozhatunk.

A jegyek közti váltás mindig nagyon erőteljes, hiszen nincs ismerős elemi vagy minőségi csatlakozás. Az Ikrek könnyed, levegős, változékony intellektusát a Rák kardinális, mindent elárasztó érzelmi közege követi. Az ellentmondás azonban csupán csak látszólagos, mert minden beavatási lépcsőfoknak van egy sajátos rendje, ok-okozatisága.

Nem elég a dolgokat megérteni, vagy ahogy az Ikrek kapcsán szoktam fogalmazni "fejben lejátszani". A tapasztalatoknak, az élményeknek el kell jutni a szívünkbe - az átérzés középpontjába. Ha ez a mozzanat kimarad, lehet számtalan remek felismerésünk, meglátásunk, az átlényegítés nem fog megtörténni és az elménk újabb álruhába öltöztetve ismételget. Kapcsolatokat, helyzeteket, életeseményeket.

A spirituális szó egyszerre jelent szellemit és lelkit. Számomra a szellemi a fejhez, a gondolkodáshoz, a kereséshez, a megértéshez kapcsolódik, míg a lelki a szívhez, az emóciókhoz, az együttérzéshez. Előbbi maszkulin, utóbbi feminin karakter, amit a spiritualitás olvaszt magába. Ez a bennünk lévő férfi és női minőség esszenciája.

Ami nem valósulhat meg addig, míg az első apai-anyai mintát nem hoztuk egyensúlyba magunkban.
Már korábban többször írtam, hogy ez a mostani átmeneti időszak, a nyári napforduló határmezsgyéje rendkívül intenzív. Érezzük ezt a mindennapjainkban, az időjárásban, sőt, talán a lelkünk legmélyén is: valami véget ér... Sok esetben szó szerint viharosan, de azért, hogy utána kitisztulhasson az ég, és elkezdődhessen valami más.
Nem feltétlenül jobb vagy szebb - kivéve ha mi magunk vagyunk életünk megtisztító viharai.

Jól látszik a képletben a kvadrátok és az oppozíciók vörössel kirajzolódó feszültsége. A feloldás, a kulcs a Plútó és az Uránusz kezében van. Változzunk viharrá!
Nem azt jelenti, hogy borogassunk asztalt, rúgjuk fel a régi kapcsolatokat. Magunkban éljük át ezt az élményt. Lelki viharokról van itt szó, amikor mindazt, amit megértettünk, felismertünk elfogadássá égetjük magunkban.

A maják a viharhoz Kawak vagy Cauac istenséget rendelik. Az alapeleme maga az energia, míg a benne rejlő erő az önmegújulás képessége. A vihar nagyon lenyűgöző és egyben félelmetes jelenség. Amit egyik végletként hozzá kapcsolunk az az ismeretlentől való félelem, a kételyek, a kritikusság, a spirituális elkülönültség, a stagnálás, az elkeseredettség, a reménytelenség, a felnagyított illúziók. Mintha csak az Ikrek jegy árnyoldaláról beszélnénk. Az Ikrek a valóság illúziója.

Most egy kapuhoz érkeztünk. Olyasmi kapuhoz, mint a japánok toriija, ami a semmiből a semmibe vagy a mindenből a mindenbe enged átlépni bennünket. A másik oldalon vár ránk a megtisztulás, a robbanásszerű és gyors átalakulások, a szabadság eksztázisa, az élet felfrissítő és felrázó dinamikája, a legmagasabb transzformáló potenciál. Annak lehetősége, hogy azzá alakuljunk, akik valójában vagyunk.

Hogy ez kinél mennyi idő alatt zajlik le, mindig egyéni beállítottság, nyitottság, tapasztalat, akarat kérdése. De a kapu nyitva áll... Tori iru!

"Egy nap az ördög azt súgta a fülembe:
'Te nem vagy elég erős, hogy legyőzd a vihart!'
Ma én suttogtam az ördög fülébe:
'Én vagyok a vihar...!'"
(ismeretlen)

2016. június 8., szerda

Miért vásárolnak iGlasst a csillagjegyek?

Unokaöcsémnek van egy induló vállalkozása. Nem szokásom reklámot elhelyezni az oldalon, de hát mégiscsak büszke vagyok rá, hogy tizennyolc évesen ilyen menő, úgyhogy kérlek, nézzétek el nekem azt a "kilengést"!

A direkt marketing helyett a bújtatott reklám mellett döntöttem, és azt gondoltam, megírom, mi is a 12 csillagjegy motivációja az iGlass termékek megvásárlására. (Senki ne vegye magára, ez csak egy kedves, játékos bejegyzés. Aki mégis magára - pontosabban a telefonjára venné, keresse bátran a fiúkat!)

Kos: mert az iGlass fóliák töréstesztje kiváló!
Ha dühödben netán tán a falhoz csapdosod a telefonodat (bár veled ez sosem szokott előfordulni), a kijelzője akkor is ép marad.

Bika: mert fő a biztonság!
A drága készülékedet kis befektetéssel még értékállóbbá teheted. Ugye te nagyon szereted a telefonodat?

Ikrek: mert a telefon a kapcsolattartás legfontosabb eszköze!
Ha főzés közben telefonálsz, nem lesz gond, ha véletlenül a vágódeszka helyett a képernyőn szeleteled a salátát.

Rák: mert gyerekbarát!
Ha a telefonodra ömlik a ragacsos szörp elég csak letörölnöd és máris nézheti tovább a csemetéd Peppa malac legújabb kalandjait.

Oroszlán: mert stílusos!
Épp olyan, mint te! Kell ennél több indok?

Szűz: mert hasznos!
Lehet, hogy ez az üvegfólia drágább, mint a többi, de ár-érték arányban a legkiválóbb. Többet lehet spórolni egy megbízható termékkel, mint egy olcsóval.

Mérleg: mert divatos!
Trendi csomagolás, ízléses megjelenés, figyelmes kiszolgálás... És már a legtöbb barátodnak is van ilyen, te se maradj ki belőle.

Skorpió: mert...
Ööö... téged úgysem tudlak semmivel sem meggyőzni. Ha akarod, megveszed, és kész! Senki nem fog beleszólni.

Nyilas: mert mindent kibír!
Beutazhatod az egész világot, London - eső, New York - viharos szél, de a telefonod kijelzője még mindig tart.

Bak: mert már a főnöködnek is ilyen van!
És ha valaki előbbre akar jutni a hivatali ranglétrán, nem árt, ha tudja, mi a titka a vezető beosztású emberek sikerének.

Vízöntő: mert ez a legújabb technika!
Törés és karcálló? Próbáld ki, hogy igaz-e amit állítanak!

Halak: mert tök spirkó!
Lila szín, ezer szirmú lótusz, tiszta zen az egész...

2016. június 4., szombat

Álom és ébredés határán

Újhold az Ikrekben: 2016.06.05 (04h59p)

"Van, aki fél a sötéttől. Én nem.
Odateszem az ágy mellé az ecsetet és a festékdobozt.
Hajnalig kifestem vele az egész éjszakát."
(Ágai Ágnes)

A hajnal, főleg a késő tavaszi-kora nyári hajnal olyan különleges. Képzeljük csak el! Nyitva az ablak, illatok, hangok és fények tódulnak befele az ablakon. Mi álom és ébrenlét határán lebegünk, összemosódnak bennünk a külvilág impressziói az éjszaka szürrealitásával.

Milyennek érzékeljük a hajnal realitását? Zajosnak, kellemetlennek, bosszantónak vagy hívogatónak és ígéretekkel telinek? És milyen az álom? Olyan, amiből mindenáron felkelni igyekeznénk, ragacsos és bénító? Vagy lágy és marasztaló, amiből inkább nem is akarunk felébredni, mert szebb minden valóságnál?

A mostani Ikrek újhold valami ilyesfajta ébredést hoz. Eggyé olvad múlt és jövő, vágyak és lehetőségek, és ha akarjuk, ha nem, döntenünk kell. Alszunk tovább vagy kinyitjuk végre a szemünket?
Két éve, 2014-ben, tapasztalhattuk utoljára milyen az, amikor a planéták elfoglalták egymáshoz viszonyított 90 fokos pozíciójukat: akkor kardinális, most változó jegyeket érint a folyamat. A kardinális egy elindító energia. Képzeljük el, hogy ott és akkor kiárasztottunk magunkból egy gondolati, jövőteremtő "hullámot", ami megtört a határaink sziklafalán és most visszatér hozzánk (visszacsapódik ránk).

A kardinális keresztnél a ki vagyok és merre tartok kérdéseket fogalmazhattuk újra magunkban (Felsorakoztak... Kezdődik...) Ebben az első mozdulatban erő volt, akaratot vittünk bele: útjára bocsátottuk a változás vágyát.
Két év "tanulóidőnk" volt, hogy lebontsuk magunkban és felépítsük azt az énképet, identitást, ami jobban megfelel annak, akivé lenni szeretnénk. Hogy ez csak egy vágykibocsátás volt valódi önmunka, azt mindenki érzi magában. Honnan?
Onnan, hogy a változó keresztnél nem tehetünk mást, mint elfogadjuk vagy elszenvedjük az események sodrását. Most a változás fog "elindítani bennünket".
Zita barátnőm hívta fel rá a figyelmet, hogy az álom és ébredés határán való létezésnek van egy nagyon erőteljes, mindenki által megtapasztalt élménye: ez pedig a vajúdás. Az anyák és gyerekek természetesen teljesen más aspektusból élik meg, de egy dolog ugyanaz: ha ez a folyamat beindul nem lehet visszafordítani.

A "fájások" vagyis a kellemetlen érzések, a negatív gondolatok hullámokban törnek ránk. Aztán kapunk egy kis "pihenőidőt", hogy összegyűjtsük az erőtartalékainkat. Sokan ezekben a kényelmes megállókban elfelejtkeznek róla, hogy min is munkálkodnak. Ilyenkor a figyelmeztetések még erőteljesebbek, felrázóbbak lehetnek. Ha viszont bele tudunk simulni az áramlatban, felismerjük annak ritmikusságát. És ezen keresztül (újra) a részünkké tehetjük a világ elementáris erőibe vetett ősbizalmat.

Nagyon sok gyerek érkezik az idén, de sokan önmagukat szülik újjá. Tehát van, aki kívül és van, aki belül éli át, de bármilyen szülésről-születésről legyen is szó, az erőfeszítés, az akarat és minden férfi-típusú energia itt elveszti a hatalmát, hogy valami mélyebbnek és ősibbnek adja át a helyét. Nevezzük ezt most "tudatos sodródásnak".

Álom és ébredés között is van egy vékony sáv, amolyan átvezető határmezsgye. Nekem az a lebegés egyfajta meditáció, de mindenki máshol találhatja meg magában. Jóga közben, erdei sétában, légzőgyakorlatokkal, egy kád vízben ücsörögve... Keressük meg, és hagyjuk, hogy ez az érzés átjárja a mindennapjainkat. Fogadjuk a képeket, az álomüzeneteket, a megérzéseket. Kövessük a ritmust. És higgyük el, a változás, amit mi magunk indítottunk el, már visszafordíthatatlanul zajlik.
Related Posts with Thumbnails