2012. április 20., péntek

Birtok és biztonság - 2-es ház

"Az életben a valódi biztonság nem más, mint az élet bizonytalanságának élvezete."
- Morgan Scott Peck -

Az I-es ház volt a "bejárati ajtó", a kettes ház pedig lelkünk "konyhája és éléskamrája", ahol felhalmozzuk javainak és "főzünk", vagyis gazdálkodunk velük.
Ez a ház elsősorban az anyagi dolgokhoz való viszonyulásunkat mutatja. Ide tartoznak az értékek; a tehetséget éppúgy, mint a tehetősség. Ez a pénz megszerzése, a vele való bánásmód, a nyereségek és a veszteségek házterülete. Itt keressük a biztonságot a fizikai javakban, a kapcsolatokban, a tudásban, vagy mélyen önmagunkban. A test megtapasztalása, a test-tudatosság szintén kettes házas jellegű.
Az aszcendens a születés pillanata, ez pedig a csecsemőkor, amikor minden érzéki élményeken alapul: az evés, a simogatás, az ölelés jelentik az alapot felnőttkori biztonságérzetünkhöz.
Hangsúlyos kettes ház esetén (ide esik a Nap, a születési uralkodó vagy több bolygó is tartózkodik benne) fokozottan fontos az anyagi és érzelmi biztonság. Az ilyen ember szereti, ha szilárd talaj van a lába alatt. Gyakorlatias módon azt nézi, mit lehet kihozni egy adott helyzetekből.

Kos 2-es ház
A pénzszerzés számára igazi kihívás. Teljes erejéből képes küzdeni az anyagi biztonság megteremtéséért. Hajlamos azonban a kockázatvállalásra, ebből adódhatnak veszteségei. Ösztönösen, spontán és önkényesen dönt, ha pénzügyekről van szó.
Akkor érzi magát biztonságban, ha ő irányíthatja az életét.

Bika 2-es ház:
Pénzügyekben a biztonságra törekszik, szereti a megtakarításokat, a befektetéseket, de akár értéktárgyakban, ingatlanokban is szívesen tartja a vagyonát. A pénzzel kiegyensúlyozottan, megfontoltan bánik, bár szereti maga körül a kényelmet.
Akkor érzi magát biztonságban, ha némi tartalékot tudhat magáénak.

Ikrek 2-es ház:
Ha pénzről van szó, szeret több lábon állni. Találékony és ötletes a pénz megszerzésében, ám olykor a kétes dolgoktól sem riad vissza. Leleményes, jó üzleti  érzékkel, rábeszélőkészséggel rendelkezik, de ami könnyen jön, néha bizony könnyen is megy...
Biztonságérzetét a tudás felhalmozásában és az információk birtoklásában találja.

Rák 2-es ház:
Az ingadozó anyagi helyzete annak köszönhető, hogy leginkább érzelmi alapon hoz döntéseket a pénzügyekben. Intuícióját azonban kiválóan kamatoztathatja ezen a téren. A családi vagyonhoz éppúgy ragaszkodik, mint a kisebb, értéktelen emléktárgyakhoz.
Családja, szerettei körében érzi magát igazán biztonságban.

Oroszlán 2-es ház:
A jólét számára alapfogalom, szívesen mutatja ki az elégedettségét az élettel, akkor is, ha körülményei erre látszólag nem adnak okot. Nagyvonalú és életélvező, ami olykor mértéktelen költekezésbe csap át.
Pénzügyei felett önállóan szeret rendelkezni.
Akkor érzi magát biztonságban, ha környezetében kivívja az elismerést.

Szűz 2-es ház:
Pénzügyekben előrelátó, alapos, megfontolt, sőt meglehetősen óvatos. Nagyon gyakorlatias és gazdaságos gondolkodású, ezért javait jól osztja be. Bizonyos helyzetekben azonban hajlamos lehet a túlzott spórolásra, a garasoskodásra.
Biztonságérzetét a tervezhetőségben és a kiszámíthatóságban találja.

Mérleg 2-es ház:
Jó érzékkel bánik az szépséget és gazdagságot egyaránt képviselő értékekkel: ékszerekkel, festményekkel, dísztárgyakkal, befektetéseit gyakran ezekben őrzi. A pénzel kapcsolatban szeret mérlegelni, de egy meggyőző tűnő érv hatására könnyen befolyásolhatóvá válik.
Egy stabil párkapcsolatban, harmonikus környezetben érzi magát igazán biztonságban.

Skorpió 2-es ház:
A pénz - hatalom, s nála fordul elő leggyakrabban, hogy másokat saját magától anyagilag függőségbe hoz, vagy épp ő válik másoktól anyagilag kiszolgáltatottá. Gyakran a veszteségek, anyagi krízisek indítják el benne a spirituális változásokat. Lelki gyógyítóként is kereshet pénzt.
Mélyen belül önmagában, belső gazdagsága felkutatásában találja a biztonságot. 

Nyilas 2-es ház:
Szerencsés kézzel vagy épp szerencsevadászként nyúl a pénzügyekhez. Szereti a gazdagságot és a jólétet, szívesen támogatja a rászorulókat. Bízik benne, hogy anyagi helyzete mindig jól alakul, ezért néha túlzottan könnyelműen, pazarlóan bánik a javaival.
Az élet / Isten / az Univerzum gondoskodásában találja a biztonságot.

Bak 2-es ház:
Jól ért a pénzügyekhez, a javakkal felelősségteljesen, éretten bánik. Fél a szegénységtől, ezért igyekszik bebiztosítani a jövőjét. Inkább a biztos hozamban, ingatlanban, s nem a kockázatos, gyors meggazdagodást ígérő befektetésekben bízik.
Biztonságát a kézzel fogható javakban, a jól felépített karrierjében találja.

Vízöntő 2-es ház:
Anyagi függetlenségre törekszik, sőt még a pénztől sem szeretne függeni, ezért meglehetősen kiszámíthatatlan, erősen ingadozó anyagi helyzet jellemzi. Gyakran igen szokatlan módon keresi és rendhagyó módon kezeli a pénzt. Anyagiak dolgában ötletes és találékony.
Biztonságát a tejes szabadságban, a függetlenségben érzi. 

Halak 2-es ház:
Pénzügyei ingadozóak, kiszámíthatatlanok, s legtöbbször a valóságtól függetlenek. Anyagi helyzete gyakran kusza, átláthatatlan. Finom érzéke van a pénzügyi áramlatokhoz, a jövedelmező üzletekhez.  Spirituális vagy mediális adottságaival is kereshet pénzt.
Biztonságérzete a hitében rejlik.
Related Posts with Thumbnails