2015. augusztus 28., péntek

Áldozatok

Telihold a Szűz havában

"Csodás dolog áldozatot hozni, de keserves áldozatnak lenni."

(Thomas Mann)


Annyira élesek, erőteljesek mostanában a mindennapi történetek. Szinte egyik pillanatról a másikra megváltozott valami az emberekben.
Lehet, hogy csak nekem tűnik így, de az is lehet, hogy mások is ezt érzik. Önmagukban. A velük együtt élők életében. A világban...

Az "áldozat" szó kimondva, kimondatlanul, ott ég sokaknak a szívében.

Van, aki a menekülteket látja áldozatnak, van, aki önmagát, mert retteg a hírektől, a következményektől.
Van, akit egy robbanás tesz áldozattá, míg mást a saját élete.
Feláldozzuk magunkat a gyerekeinkért, a családunkat a munkánkért, a szerelembe vetett hitet a csalódásoktól való félelemért, a jelen pillanatot egy szebb jövő ígéretéért...
Áldozatok vagyunk...

Mégis megriaszt, ha azt halljuk: áldozatot kellene hoznunk valamiért, valakiért, főképp: önmagunkért.

Az elmúlt napok, égi állások kapcsán folyton a tarot 17-es kártyája villan be. A konstelláció megmutatja, miért is.

A telihold képlete

Időpont: 2015. augusztus 29. 20 óra 35 perc

Együttállásoktól hemzseg a képlet, de ami most minket leginkább a telihold viszonylatában érint, az a Nap-Jupiter és a Hold-Neptunusz fényszögei.

Jupiter és Neptunusz a két nagy szemfényvesztő a mitológiában - így lélektani értelemben is.
Jupiter tudatosan használja a csalást, az átváltozás képességét arra, hogy elérje céljait. Egy-egy szerelmi kaland kedvéért kimeríthetetlen furfanggal képes kicselezni örökké figyelő, féltékeny asszonyát. Liezonjaiban fehér bikától kezdve, a hattyún át, az aranyesőig mindenfajta "szerepjáték" előfordult, sok esetben az ártatlan hölgyek beleegyezése nélkül.

Mindeközben Jupiter az igazságot, a jogrendet, a világi törvényeket is képviseli.
Kedvelem ezt a planétát, ki ne szeretné azt, aki emelő szavakkal dicsér, bőkezűen ajándékokat osztogat, bizalmat ébreszt bennünk, szerencsés fordulatokkal kecsegtet?
De a jupiteri nagyvonalúságból sokszor hiányzik az elengedés, a megadás, az áldozat.

A Neptunusz maga a folyamatos átváltozás, a létezés csillogó ködfátyla, illúziója. A megfoghatatlan, ésszel felfoghatatlan, csak szívvel sejthető, mindent átható "valami". Isten? Hit? Szeretet? Még csak neve sincs.
Az ő áldozatairól sokszor azt sem tudjuk, miért lettek áldozatok. Mások bűnéért vagy meg sem történt dolgokért.

Egy ideig Neptunuszt is szeretjük. Rózsaszín, elbódító köd a szerelemben, könnyű alkoholmámor, új világokat kinyitó drogmámor. De mindegyikből fájdalmas, fejfájós, kiábrándító az ébredés.

A telihold fényében azokat a húrokat pendítik meg lelkünkben, ahol álmaink és vágyódásaink áldozatai vagyunk.
Van az életünkben csalás, csalódás, önbecsapás? Valódi, tiszta érzéseink szerint érzünk-élünk vagy hazudunk a szavainkkal, tetteinkkel?
Menekülünk a problémák elől, ahelyett, hogy végre szembefordulnánk velünk?
Ha igen a válasz, akkor áldozatok vagyunk. A bűntudat, a felelősség áthárítása is áldozatszerep!
Ha változtatni szeretnénk, akkor pedig - elkerülhetetlenül - áldozatot kell hoznunk.

Földbe és égbe

Jupiter és Neptunusz, a mitológia istenei, planéták és lelkünk részei, de energiák csupán. Az energia megnyilvánul, hogy mire használjuk, mihez kezdünk vele, rajtunk áll.
A tűz, a a kés, az atom egyszerre lehet életmentő vagy pusztító.

Jupiter és Neptunusz is lehet önbecsapásunk eszköztára vagy az életbe vetett bizalom, legmélyebb spiritualitás, legőszintébb hit megnyilvánulása. Főképp egy Szaturnusz kvadráttal.

A tarot Csillag kártyája is ezt üzeni nekünk. Teszem a dolgomat, azt, amiért erre a világra érkeztem. Összhangban vagyok a saját igazságérzetemmel, ami az égi rendet és nem a társadalom értékítéletét tükrözi. Ha össze is omlott körülöttem a világ (16-os kártyát követi ez a lap), a remény képes ismét talpra állítani.
Teszem a dolgomat. A teljesen hétköznapi tennivalókat, öntözöm a kertet, a föld virágait. De közben öntözöm a hitem virágát, a csillagok, az Univerzum tervét, ami bennem fog kicsírázni.
Alázattal. Áldozathozatallal. Nem önmagadat kell elárulni, szétdarabolni, mert az megtörtént már a darabjaira hulló Torony minőségében. Itt azokat az áldozatokat kell meghozni, amik megakadályoznak abban, hogy teljessé válj. Hogy képes legyél bízni, hinni.
Hogy mik ezek, neked kell tudni...

2015. augusztus 25., kedd

Kapcsolati tükröződések

Lilith a Mérleg jegyében

"A szépség az örökkévalóság, mely önmagát tükörben szemléli.
De ti vagytok az örökkévalóság, és ti vagytok a tükör is."
(Kahlil Gibran)


Újabb jelentős égi váltás következik be, aminek hatását kilenc hónapon keresztül (közvetve vagy közvetlenül) érzékelhetjük.
A Fekete Hold Lilith belép a Mérleg jegyébe.

A Mérleg az egyetlen eszköz a Zodiákusban, ami azt jelenti, hogy nem ösztönök és nem gondolatok irányítják, mint az állati, illetve az emberi jegyeket.
Ő az objektivitás, az ítélet nélküli ítélet. Mutat. Viszonyít.
Másik szimbóluma a tükör, ami szintén hasonló funkcióval bír: visszatükrözi a valóságot. Hogy mi mit látunk meg benne; szépséget, kövérséget, kócos hajat, fáradt tekintetet, az szemünk (és elménk) szűrőjén múlik.

Lélektanilag a Mérleg jegye a párkapcsolat, a társulások területe.
Hogy kapcsolódik össze a kettő?
Úgy, hogy a külvilág, a környezetünk - és elsősorban a kapcsolataink - az objektív mutatóink, belső harmóniánkhoz vagy diszharmóniánkhoz igazodnak.
Saját értékeink szerinti súlyt helyezzük az egyik serpenyőbe, pakolhatunk ide bármit: önbizalomhiányt, életszeretetet, féltékenységet, függetlenséget, félelmeket, gátlásokat, egészséges önértékelést, a mérleg "másik fele" mindig hozzánk igazodik.

Lilith, aki most ezeket az energiákat megmozgatja, a tradicionális asztrológiában nem kap szerepet. De ha a lélek mélységeibe szeretnénk merülni, rajta keresztül vezet az utunk.

Az égitestek jegyváltásai egy folyamat részét képezik. Ahogy a ma a tegnap következménye és a jövő előrevetítése, úgy az adott konstellációk is egymást követve aktiválódnak. Létrehoznak egy egyetemes tartalmat, amit a személyes történetünkbe a tapasztalataink, jelen élethelyzetünk alapján illeszthetünk be.

A Mérleg Lilith képlete

Időpont: 2015. augusztus 25, 6 óra 35 perc

A képletben a Lilith, együtt áll a felszálló holdcsomóponttal és feszes kvadrátot alkot a Bak Holddal.

Ennek a képletnek a "tegnapja" a 2014-es év eleje volt. Amikor az Uránusz, a Jupiter, a Mars és a Plútó átfutó kvadrátja "bazi nagy metszőollóként" funkcionálva elkezdte levagdosni rólunk a felesleget, hogy személyiségünknek csak a tiszta lényege maradhasson.

A nyirbálás finoman szólva kissé fájdalmas volt. Érzékeny pontokat érintett: a világban jól bejáratott önképeket.
Családi mintákkal, újraálmodott élettervekkel, felboruló vagy átstrukturálódó párkapcsolatokkal, elfojtott indulatokkal szembesülhettünk.
A Mérlegbe lépő Lilith kapcsán most mélységeket érintve találkozhatunk ugyanezekkel az energiákkal.

Lázadó és lázító

Lilith története ezzel a mondattal kezdődik:
"A nő így szólt a férfihoz: nem akarok alattad lenni. A férfi azt mondta: nem akarok alattad lenni, inkább feletted, mert megérdemled, hogy alul maradj, én pedig felül. A nő így válaszolt: egyformák vagyunk, mivel mindketten a földből vétettünk. De nem hallgattak egymásra."

Lilith egyenrangúságot szeretett volna a kapcsolatban, mivel ezt nem kapta meg, fellázadt, kitaszítottá vált egy olyan világban, ahol kizárólag férfi értékrendek uralkodnak.

Több ezer éven keresztül mindez szó szerint így volt, a nő apja, majd férje tulajdonaként sem vagyonnal, sem egyéni célokkal, de még személyiséggel sem rendelkezhetett. (A témához ajánlom elolvasásra Jack Holland: Nőgyűlölet című könyvét).

Mára már látszólag helyrebillent az egyensúly, a nők szavazhatnak, elválhatnak, lehetnek nagy iparvállalatok vezetői vagy akár sebészprofesszorok, asztronauták, rendelkezhetnek a testük felett fogamzásgátlással, s a világban való értéküket nem csupán egy egészséges elsőszülött fiú világra hozatalában határozhatják meg.

De az egyensúly csupán látszólagos. Nem beszélhetek a harmadik világ nősorsairól, bizonyos vallási közösségek mai napig fennálló megkülönböztető szokásairól - nem ismerem, nem élem őket.
Nem is kell ilyen messzire menni, elég a saját életünkben körbenézni. A kifelé áradó, avagy férfias energiák világát éljük, ahol a csendes, befogadó, elfogadó, intuitív, érzékeny női energiák háttérbe szorulnak. Nőben, férfiben egyaránt, mivel ez nem nemiség kérdése.

Lilith először lázad: egyensúlyt szeretne. Majd lázadást szít.

Ez a történet ismertebb, mivel néhány olvasatban az Évát megkísértő kígyóval azonosítják őt.
Nem szeretnék teológiai értekezést folytatni, csupán a történetet és a benne rejlő szimbólumokat felidézni. Adott egy kert, a világmindenség kicsinyített, eszmei mása. Eszmei, vagyis elvont, vegytiszta, tökéletes, kezdet előtti. Az idő még áll, nincsenek személyes tapasztalatok, nincs mulandóság, nincsenek érzelmi-fizikai megélések.
Minden egy harapással kezdődik, abba a bizonyos almába, amivel elkezdődik az emberiség földi élete. Innentől kezdve a paradicsomi életszerűvé válik. Szenvedéllyel és szenvedéssel teli, amit vágyak, ambíciók, elengedések, mélységek és magasságok színeznek olyan emberivé.

A lázadó Lilith a Kos analógiája, a lázító a Mérlegé. Békétlenséget teremt, hogy visszaállíthassa az egyensúlyt. Másokon keresztül manipulál - felhasználja Évát, hogy újra megmutathassa a lázadást.

Rávilágít a tökéletesnek (vagy legalábbis sziklaszilárdnak) hitt önképek, párkapcsolati elképzelések gyenge, sebezhető pontjaira.
Olyan akarsz lenni, mint egy teremtő isten? Akkor ne csak a rózsaszín és szép dolgokkal, hanem döntéseid súlyával, sorsod alakításának a felelősségével is azonosulj!

Szerelmi minták szövevénye

Szeretni, szerelmesnek lenni olyan természetes, olyan egyértelmű. Hogy lehetséges mégis az, hogy ez a legtöbb probléma, szomorúság és frusztráció okozója?

Az önismeret hiánya miatt. Ha téves elképzeléseimet, elvárásaimat, másoktól átvett vágyaimat vetítem bele a másikba: csalódni fogok.

Önbizalomhiányom van, de jó lenne, ha valaki megdicsérne, megerősíteni. Nem szeretem magam, hát jöjjön valaki más, és szeressen.
Nem láttam otthon sem intimitást, sem összetartást, sem őszinte, egymásra figyelő szeretet, de nagyon vágyom erre, elképzelem, milyen is lenne...

A kiegészülés azonban mindig a hiányhoz igazodik.
Így ha jön valaki, aki minket tükröz (objektív módon, mert ugyebár ő csak egy eszköz), akkor egyre kevésbé tetszik a kép.

Ebben az időszakban az ismétlődő (karmikus) mintáinkra ismerhetünk rá.
Főképp olyan helyzetekre érdemes figyelni, ahol megjelenik a függőség, az egyenlőtlenség.
Ahol függünk a másiktól, a véleményétől, a figyelmétől, a "szeretetétől", a társadalmi státuszától, a gyerektől, a tulajdontól, a pénztől. Nem a közös megegyezésen és egyetértésen alapuló kötelékekről van szó, hanem arról, amikor ez a függés megbéklyóz, kiszolgáltatottá tesz, indulatokat generál.

A Mérleg Lilith tanítása: a teljesség a kapcsolatokban két egyenrangú, azonos értékű és önértékelésű félen múlik.
Te mennyire vagy egységben magaddal?

Akiknek a Lilith a Mérleg jegyében van:

1927. március 5. – 1927. november 28.
1936. január 9. – 1936. október 3.
1944. november 14. – 1945. augusztus 9.
1953. szeptember 19.  – 1954. június 14.
1962. július 26.  – 1963. április 20.
1971. május 31. – 1972. február 24.
1980. április 5. – 1980. december 30.
1989. február 8. – 1989. november 4.
1997. december 14. – 1998. szeptember 10.
2006. október 20. – 2007. július 17.
2015. augusztus 25 – 2016. május 21.

Olvasnivalók ebben a témában:

A tökéletesség bűne: Lilith a Szűz jegyében

"Sok embernél (nálam is!) hétköznapi rutinná vált az önbecsmérlés. Nem voltam elég hatékony, elég spirituális, nem fogytam eleget, megint elcsábultam egy új táska megvételére... vagyis ma sem voltam tökéletes. A jó érzést, a lazítást, az örömet okozó tevékenységet gondolatbeli nádpálcázás követi. Az önostorozás szadista élvezet. Tudom, hogy meg fogom tenni, várom az alkalmat, hogy jól lecsaphassak önmagamra."

Az árnyék fénye: Lilith az Oroszlán jegyében

"A befogadó, kiegyenlítő női energia a mai napig csapdában vergődik. Bár látszatra a férfi és a nő egyenértékűvé vált, mégis kevés tetőtől-talpig férfi és ízig-vérig nő szaladgál a világban. A külsőségek elvakítják a valódi tartalmakat. Egy nő nem a mindent megmutató ruháktól, a tökéletessé plasztikázott alaktól válik nővé, ahogy a férfit sem a felpumpált izomzata, márkás autója vagy drága telefonja teszi férfivá. A színfalak mögött, lélekben-tudatban kell férfinak-nőnek lenni."

Lilith és én

"S a történetben megláttam magamat, ahogy éveken keresztül hol fellázadtam ellene, hol alárendelődtem ennek az érzésnek. Inkább befagyasztottam a szenvedélyem, csak hogy ne köteleződjek el egyikőjük mellett sem. Odalent a felszín bősége, idefent a mélység gazdagsága után sóvárogtam."

A mélység bölcsessége: Lilith a Rák jegyében

"Le kell ásni a gyökerekig, le a mélybe, ahol óvatosan ki kell emelni azokat, megtisztítani, levágni az elhalt részeket, ápolni a sérülteket, és új, tiszta földbe elültetni. A függőségi állapotokat úgy lehet megszüntetni, hogy nem válunk mások szeretetének, gondoskodásának kiszolgáltatott áldozatává és mi magunk sem manipulálunk a szeretettünkkel."

Az alkímia nyelve: Lilith az Ikrek jegyében

"Csapdaként megjelenhet az indiszkréció, a pletyka, a megszólás, az árulás, akár öntudatlanul, akár tudatos, manipulatív célokkal. A szó fegyverré, a hallgatás páncéllá válik. Tiszta, nyílt, egyenes és őszinte kommunikációra van most szükség. A Lilith ősi tudásunk felébresztését, felszínre hozatalát teszi lehetővé, ám ez az út, előbb befelé - az önismeret, a mélységek felé - vezet.Mert "az alkímia nyelve a szívhez szól, nem pedig az értelemhez"

2015. augusztus 24., hétfő

A hitelesség válsága vagy megváltása?

Előadás Nádas Nándorral

"Nem mindig diadalmenet az élet, nem csupa siker, de az is igaz, hogy bármi sikerülhet, ha az ember valóban akarja,
de nem azonnal;
sikerülhet, ha kitartóan, saját vágyával összhangban cselekszik, és ha hitelesen sajátja a vágy;
nem pedig olyasmi, amit mások "ültettek" a szívébe."

(Jorge Bucay)

Mostani előadásunk "összevont" tartalom lesz. Témaadó a Szűz Jupiter, de a hamarosan jegyet váltó, Nyilasba lépő Szaturnuszt is hozzávesszük.
Mert a mondanivalójuk közös: mennyire tudunk beletágulni a saját valóságunkba.

Beszélgetünk a hitről, a hit-élésről, a hitrendszerekről, azokról a gondolkodásbeli mintákról, amik elválasztanak bennünket attól, hogy azzá váljunk, akivé lenni szeretnénk...

Az előadás részletei

Időpontja:
2015. szeptember 6, vasárnap
16-tól 18 óráig

Helyszín:
Liebling (Fogas Ház)
1073 Budapest, Akácfa utca 51.

Regisztráció:
Kérlek, jelezd, ha szeretnél jönni az előadásra.
Ez megteheted
- a bejegyzés alatti megjegyzés rovatban
- e-mailben (padparadsa kukac gmail pont com címre küldve) vagy
- Facebookon

A gondolatcserét Nádas Nándorral közösen vezetjük.

Az előadásra a belépés 1.000 Ft, várunk szeretettel!

2015. augusztus 23., vasárnap

Ez az életünk!

Szűz jegyébe lép a Nap

"Életvezetésünk legnagyobb csapdája, önbecsapása az "átmeneti korszakok és helyzetek" kultusza. Gyakran úgy nyugtatjuk meg magunkat, úgy próbálunk szabadulni napi rossz érzéseinktől, hogy adott életszakaszunkat átmenetinek nyilvánítjuk. (...) S nem vesszük észre, hogy egész életünk átmeneti korszakokból áll, mindig történik valami, amire hivatkozva felmentést adhatunk magunknak. Mélyen át kellene éreznünk, hogy nincsenek átmeneti korszakok, minden napunk az életünk legvalódibb része: ez az életünk."
(Popper Péter)


fotó: innen
Asztrológiában a szemben lévő jegyek olyanok, mint a mágnes pirosra és kékre festett végei: ellentétes pólusok, amik szorosan összetartoznak.
Ám ezek az ellentétek látszólagosak: a polaritás az egységből fakad.

A Szűz-Halak "mágnes" két vég(let)e a rend és a káosz. Elvont értelmezésben ez a teremtés folyamata: a semmiből (kreatív káosz) szerveződik a rendezettség, ami önmagába - semmivé - hullik vissza. Örökkön örökké pulzáló energia.

Profán megközelítésben ezek a napi rutinjaink, az elvégzendő feladataink. A használt edények, amik mosogatás után tisztán kerülnek a polcra, hogy újra megtöltsük őket étellel, aminek következtében ismételten a mosogatóban kötnek ki...

Kisebb és nagyobb, folytonosan ismétlődő egységek, amik napjaink, heteink, életünk tartópillérét alkotják. Szinte észre sem vesszük, úgy építjük belőlük a mindennapokat: a reggeli kávé rituáléjából, a fogmosásból, a telefon ki-és bekapcsolásából, a közös vasárnapi ebédekből, kéthavonta a hajvágásból...

Mi történne, ha hirtelen feje tetejére állna a rendszer?
Oké, olykor kifejezetten jó lenne, ha nem kéne hajnalban kelni tízórait készíteni vagy munkába igyekezni vagy ruhákat teregetni - de ezekhez a megszokásokhoz viszonyítjuk magunkat. Ez igazolja vissza, hogy van családunk, van munkánk, vannak kötelezettségeink.

A legnehezebb dolog a világon, ezeken az "apróságokon" változtatni. Az egész életvitelünk, életmódunk a Szűz rendjén alapul. Láthatatlan téglácskák, amiket ha kiemelünk a falból, meggyengül, majd összeomlik. (Így értelmezhető az egész-ség és a betegség analógiája is, ami szintén ehhez a jegyhez tartozik.)

Bármilyen nagy változást is szeretnénk: itt kell kezdeni. Téglánként. Napról napra picikét másképp tenni, másképp lenni.

A Szűz hónap képlete

Időpont: 2015. augusztus 23, 12 óra 38 perc

A Nap Jupiter együttállással kezdi meg "pályafutását" a jegyben, ketten együtt a Nyilas Holdtól kvadrátot, míg a Halak Neptunusztól oppozit fényszöget kapnak.

Ez a konstelláció ugyanarról szól, mint Popper Péter idézete a bevezetőben. Hajlamosak lehetünk távoli célokra, a "majd"-ra vetíteni boldogulásunkat.

Közben elszalad mellettünk az élet...

Pontról pontra

Ha jobban belegondolunk ez az időszak a mindennapok újraszervezéséről szól.
Kezdődik az iskola, az óvoda, nyaralás után a munka: logisztikázni kell, ki hozza-viszi a srácokat, ilyenkor rázódunk vissza a nyáron hanyagolt edzésekbe, folytatjuk vagy épp elkezdjük a tanfolyamokat.

Mókuskerék vagy megnyugtató, békés kiszámíthatóság? Mindent felőrlő rohanó hétköznapok vagy ünnepi módon megélt pillanatok? Rajtunk múlik.

Ne éljünk "átmeneti helyzetekben".
Az átalakulás mágiája a legapróbb részletekben zajlik. Tettekben, amik napról napra közelebb visznek az álmainkhoz...

Jelentős napok a Szűz havában:

2015.08.23, vasárnap

12 óra 38 perckor a Nap belép a Szűz jegyébe. Vége a nyaralásnak, feladataink, figyelmünk a mindennapi teendőkre irányul.

2015.08.25, kedd

Hold a Bak jegyében (06 óra 23 perc)

A Lilith (6 óra 35 perc) átlép a Mérleg jegyébe. Kilenc hónapnyi itt-tartózkodása alatt elsősorban párkapcsolati téren érzékelhető, (főképp felforgató-jellegű) változásokat hoz.

2015.08.26, szerda

A Nagy Medve csillagképben - a Szűz 4. fokán - együtt áll a Nap és a Jupiter.

2015.08.27, csütörtök

Hold a Vízöntőben (10 óra 05 perc)

Merkúr a Mérleg jegyébe lép (17 óra 45 perc). Ismételten érintetté válik a párkapcsolat területe. Igyekezzünk kerülni a játszmákat és nagyon figyeljünk arra mit  mondunk. Minden szó különös jelentőséggel, nyomatékkal bír.

2015.08.29, szombat

Hold a Halak jegyében (10 óra 51 perc).

Izgalmas telihold a Halakban (20 óra 35 perc), Neptunusz és Jupiter együttállással. Az alázat, a tiszta hit, a valódi spiritualitás kérdésével szembesít bennünket.

2015.08.31, hétfő

Hold a Kos jegyében (10 óra 33 perc).

2015.09.01, kedd

A Nagy Medve csillagképben - az Oroszlán 15. fokán - együtt áll a Mars és a Vénusz.
Ha felnézünk az égre, a Göncölszekér "szekér" részét képező négy csillagból keressük az elsőt, annak a közelében találjuk ezt a konjunkciót.

"Augusztus 26-tól szeptember 13-ig újra együtt állnak, ez időszak alatt az Oroszlánban. Kapcsolati szempontból a nagy, látványos gesztusok, a színpadias megnyilvánulások és főképp a játékosság lehet a jellemző."
Bővebben: Hevület - Mars és Vénusz végigtáncolja az évet

2015.09.02, szerda

Hold a Bikában (11 óra 02 perc).

2015.09.04, péntek

Hold az Ikrekben (13 óra 48 perc).

Merkúr legnagyobb keleti kitérésben 27,1°-ra a Naptól.

2015.09.06, vasárnap

ELŐADÁS Nádas Nándorral! Téma: a Szűz Jupiter és a Nyilas Szaturnusz, "A hitelesség válsága vagy megváltása?"

Vénusz ismét direkt mozgásban - érzelmi téren előremozdulás, új lendület várható.

Hold a Rákban (19 óra 41 perc).

2015.09.09, szerda

Hold az Oroszlánban (4 óra 37 perc).

2015.09.11, péntek

Hold a Szűzben (15 óra 56 perc).

2015.09.13, vasárnap

Újhold a Szűzben (08 óra 40 perc). Az újholdat egy részleges napfogyatkozás is kíséri, ami Magyarország területéről nem lesz látható. Dél-Afrikából és az Antarktiszról viszont megfigyelhető.
Ez az újhold hosszú távra szóló, megtisztító változásokat (gyógyulásokat) hozhat.

2015.09.14, hétfő

Hold a Mérlegben (04 óra 41 perc).

2015.09.16, szerda

Hold a Skorpióban (17 óra 44 perc)

2015.09.17, csütörtök

A Merkúr retrográd mozgásban. Elsősorban a kapcsolati kommunikációban jelenhetnek meg félreértések, de a Merkúr hátráló mozgása a hétköznapi életben is érzékelhető. Érdemes figyelmesebben közlekedni és a megbeszélt időpontokat többször egyeztetni-ellenőrizni.

2015.09.18, péntek

A Szaturnusz végleg átlép a Nyilas jegyébe (04 óra 50 perckor).

2015.09.19, szombat

Hold a Nyilasban (05 óra 32 perc).

2015.09.21, hétfő

Hold a Bakban (14 óra 33 perc).

2015. augusztus 14., péntek

Csillagpor

Újhold az Oroszlánban

"Van valami varázslatos egy történet első szavaiban. Sosem tudhatjuk, hová vezetnek minket." (Miss Potter című film)

Minden kezdetnek megvannak az első szavai.
Az első szavak nagyon fontosak, mivel ebből terebélyesedik ki az egész mondanivaló.
A Genezisé ez: "Legyen világosság!". Az újéveké és a születésnapoké a "Boldog", a meséké pedig az "Egyszer volt, hol nem volt".
De ugyanígy a könyveknek, az ébredéseknek, a fordulópontoknak, az elhatározásnak, a találkozásnak, a beszélgetésnek is vannak elindító szavai, mondatai.
A csillaghullásos újholdnak talán ez lehetne: "Váljon valóra mindaz, amit teljes szívből kívánsz!"

Az újhold képlete

Időpont: 2015. augusztus 14. 16 óra 55 perc

A képlet (szerintem) legizgalmasabb aspektusa, hogy három uralkodót is találunk benne: az Oroszlán Napot, a Szűz Merkúrt és a Halak Neptunuszt. Utóbbi kettő ráadásul oppozícióban vannak egymással.

Bónuszképpen: ezekre a napokra esik az egyik legnagyobb augusztusi "csillaghullás", a Perseidák meteorraj átvonulása.
Ők a Perseus csillagkép közelében találhatók (Bika 25°és Ikrek 11° között - ha felnézünk az égre legkönnyebben a mellette található Cassiopeia jellegzetes W-alakzatát fedezhetjük fel).
Bővebben erről: Hulló csillagok - égbe szálló kívánságok

Magamban hiszek

Az újhold a kezdet, az újrakezdés energiája.
Bár a hold mozgásának köszönhetően viszonylag rövid időszakokról beszélhetünk - nem úgy, mint például a Jupiternél, ahol egy évre való "csomagot" kaptunk a jegyváltással - mégis nagyon erőteljes mozdító-erőkről van szó.
Amit az újholdban elindítunk, az a két hét múlva esedékes teliholdban teljesedik ki. A növő holdfázis alatt mindig építő, kiteljesítő, előrevivő energiákról beszélhetünk.

Az Oroszlánban szívvel-lélekkel, tudatosan és vágy-szinten is önmagunkkal azonosulhatunk. Azt, hogy mit is szeretnénk létrehozni, teremteni, megalkotni, a világ elé tárni senki sem tudhatja nálunk jobban.
Pontosabban senki sem tudhatja: csak mi.

Ha rohanunk, ha kapkodunk, nem halljuk meg a szívünk szavát. Üljünk le egy kicsit, és figyeljünk befelé. Ha úgy könnyebb, fogjunk papírt és ceruzát (mobilt, tabletet vagy egyéb kütyüt) és írjuk le, mire vágyunk igazán.

Lehet banálisan hétköznapi vagy akár sorsfordító a kívánság, lehet tárgyi dolog vagy érzelmi természetű, főbb életterületeket érintő vagy akár csak egy látszólagos apróság.
Lehet egy, lehet több, lehet folyamatosan bővülő lista - bármi, amit szeretnénk...

Megvagyunk ezzel?

Ez a rész talán nem is volt olyan nehéz - a Nap-Hold-Vénusz együttállás is támogatja ezt. De most jön a Merkúr-Neptunusz leckéje: összeegyeztetni a vágyakat a valósággal. Hinni a megvalósulásban. hinni önmagunk teremtő erejében.

A teremtésben (is) mindig önmagunkkal azonosulunk: a kétség kétséget hoz létre, a félelmek a félelem tárgyát keltik életre. Csak a tiszta hitből, az önbizalomból, a kitartásból, az egységből jöhet létre a valódi teremtőerőt. Akarom-mégsem akarom. Megérdemlem-nem érdemlem meg. Nagyon szeretném, de jaj, mi lesz ha... Figyeljünk ezekre a reakciókra.
Az elkövetkezendő időszak kemény hitpróba lesz, most indul, ezért is fontosak az első szavak...

Te hogyan kezdenéd a történetedet?

2015. augusztus 10., hétfő

Mindennapok spiritualitása: Jupiter a Szűz jegyében

"A hálában összeér az ég a földdel."
(Gyökössy Endre)


Változások hónapja az augusztus, megint egy jelentős átlépéshez érkeztünk. 2015.08.11-én (13h12p) a Jupiter egy évre félreteszi méltóságát (rangvesztésbe kerül) és megkezdi ténykedését a Szűz jegyében.

Minden jegyváltásnál elsődlegesen az számít, hogy az adott "színész", milyen jelmezt ölt, vagyis mely égitest melyik jegy energetikájával itatódik át.
De ez még csak egy üres váz. Egyedi színdarabbá, élő történetté azáltal válik, hogy milyen díszletet és szereplőgárdát kap maga mellé-köré. Ez pedig nem más, mint a többi planéta elhelyezkedése és fényszög-kapcsolatai.

Az egyszerűség köntösében

Jupiter főistenként, égi hatalmasságként nagyszerű szerepekben szeret tetszelegni. Az elmúlt években volt is erre lehetősége.
Az Oroszlán aranyfényében önbizalommal telve állt elénk: nagyokat vágyhattunk, még nagyobbakat akarhattunk.
Előtte a Rákban felmagasztalta az érzelmi életünket - bár az egzaltációból kilépve sok esetben kellemetlen kijózanodást hozott.

Még korábban (2012-ben) a mostanihoz hasonló szűkös keretek között kellett kihozni magából a maximumot: az Ikrekben szintén rangvesztésben volt. S hogy mi is történt akkor?
"A nagy eszmékhez, a hangzatos szavakhoz erős kétkedéssel, éles kritikával közelít, sőt nyilvános leleplezésekre, a közszférát érintő (elsősorban jogi, egyházi) botrányokra is van kilátás." - 2013. februárjában ezt meg is tapasztalhattuk. XVI. Benedek pápa lemondott, utoljára ilyesmire példa az 1400-as években volt!

Most a Szűzben hasonló kihívásokkal találkozhatunk. Mielőtt még a ránk váró évet feltérképezzük, maradjunk egy kicsit az eredeti példánál. A sztárunk, vagyis a Jupiter, a lehető leghétköznapibb arcát mutatja meg nekünk. Mint a filmszínészek, mozicsillagok, ünnepelt hírességek, ő is lemossa magáról a sminket, leveti a jelmezeit, és az egyszerűség köntösébe bújik.

A Szűz jegyről gyakran elfelejtjük, mekkora jelentőséggel is bír! Ő a mindennapok rendje, az élet menetét meghatározó napi rutinok sorozata. Nagy horderejű pillanatokból jóval kevesebb van, mint álmos hétfőből, rohanó csütörtökből vagy láblógatós vasárnapból. A Szűzben járó Jupiter éppen ezt leplezi le előttünk: mennyire tudjuk "ünnepi" módon élni, mennyire tudjuk megszentelni a hétköznapokat. 

Ki fog derülni, ki tud sallangok nélkül is hiteles maradni. Ki az, aki összhangban van azzal, amit hirdet magáról.

Spirituális alázat

Spirituális egóról gyakran hallani, ez tulajdonképpen egy hatalmi játszma.
Hatalom sok minden lehet: pénz, tudás, státusz, születési jog, pozíció, de még a szexualitás is. Hát még a spiritualitás!

Nekem olyanom van, ami neked nincs! (Bibibi) Spirituális tudásom!
Én tudok manifesztálni, eloldoztam már magam a negatív karmáktól, látom és irányítom a jövőt, sőt mi több, varázsolok! Csak az én világképem az igazi, az egyetlen, az üdvözítő, ezért nekem már senki nem mutathat semmi újat, de én bárkinek megmondhatom a tutit!

Ám ez egy óriási átverés. A lelkiség nem mások felett gyakorolt hatalom és legfőképpen nem mások elkápráztatásáról szól. Az, amit meg kellene tanulnunk önmagunk megismerésén keresztül, nem más, mint a türelem, a hit és az alázat. Az önszeretet és az élet szeretete.
A spiritualitás nem 9-től 5-ig, vagy egy tanfolyam erejéig tart, mint ahogy a hit sem egyenlő a vasárnapi misén való részvétellel. A spirituális/hívő - vagy inkább nevezzük csak így: ember, nem tévedhetetlen, érhetik fájdalmak, csalódások, hozhat ilyen vagy olyan döntéseket. De egyvalami örök: a spiritualitása, illetve a hite. (Egy és ugyanaz, szerintem.)

A Szűz Jupiter idei dramaturgiája is erről szól. A lassan a Nyilasba lépő Szaturnusz és a Halak Neptunusz oppozíciója ezeket a kérdéseket feszegeti majd.
Hited, hitrendszereid szerint élsz?

Spiritualitásunk - és egész életünk - hitelessége nem abban mérhető, mit mutatunk a külvilág felé, mit posztolunk a közösségi oldalakon vagy mit hangoztatunk magunkról. Hanem, hogy csendben, négyszemközt magunkkal, a lelkünk legmélyén is ugyanezt érezzük.
Ha igen, hálásak lehetünk, mert akkor bennünk összeér az ég a földdel...

Olvasnivalók ebben a témában:

Bátraké a szerencse! Oroszlán jegyében a Jupiter

"Haladjunk lépésről lépésre, hiszen magasabb célok felé igyekszünk, oda nem lehet fejvesztve rohanni. Akármennyire is feszít bennünket az, hogy már rengeteg energiát fektetünk magunkba, a változásokba, "szívben is meg kell oda érkezni"."

Gyöngyök a tengerfenéken: Jupiter a Rák jegyébe lép

"Olykor áldás a felejtés, de most ebben az állapotban az emlékezés is azzá válik. Akár azokra a múltbéli dolgokra, amik kellemetlenek voltak számunkra, olyan döntésekre, utakra, amik (látszólag) messze vittek céljainktól - azért, hogy most másképp dönthessünk. De emlékezhetünk még távolabbi múltakra - arra az önvalónkra, akinek eredetileg megálmodtuk magunkat erre a földi játszótérre. Arra, akivé most is válni szeretnénk."

Sorsfordító: Jupiter az Ikrek jegyébe lép

"Fontos szem előtt tartani, hogy önmagunkért és ne mások ellenében cselekedjünk, szóljunk! A kritikusság egyfajta szűrő legyen és ne mások szüntelen kritizálása.
A saját életünkben azt a sorsterületet alakítja, ahol a születési képlet házhelyzete szerint tartózkodik. Ott ad lehetőséget a tisztázásokra és ezen keresztül a kiteljesedésre."

2015. augusztus 9., vasárnap

A cselekvésben rejlő erő: Mars az Oroszlánban

"A mese egyébként sem használja a "megvalósíthatatlan" fogalmát. Az ember olyan képességeit őrzi, amelyek nem ismerik a lehetetlent: ha a hős valamit el akar érni, megtalálja a megfelelő formát és segítőt a cél eléréséhez. A 'lehetséges' erői ugyanis nem rajta kívül, hanem benne vannak."
(Boldizsár Ildikó)


A hónap tüzessége fokozódik még egy kicsit. 2015. augusztus 9-én (éjjel 1 óra 33 perckor) a Mars is belépett a jegybe, így néhány napig a Jupiterrel együtt őrzik az Oroszlán két kapuját, míg az uralomban lévő Nap középen tartózkodik.

A Rák jegyében a Mars a múlt-csatáinkat hozta felszínre, az Oroszlánban pedig a jelen megélésére, az életörömmel teli cselekvésre tanít. Arra, hogy harcoljunk önmagunkért.

Elemek alkímiája: tűz és tűz

Az előző állomáson a Rák vize visszafogta, elfojtotta a Mars tüzességét (belül, érzelmi szinten forrongott), itt azonban két tűz-elem találkozik össze.
Tűz a tűzben jól érzi magát: kiáradó, heves, szenvedélyes, perzselő és lendületes, ám könnyen lehet túl sok a jóból.

"Olvassuk össze" a kétféle tűz képét:
Az Oroszlán tüze stabil, állandó és folyamatos meleget adó - mint a nap, ami szüntelenül árasztja magát a világra.
Egyenletes hőenergia - az, hogy ebből mit érzékelünk érzékelünk számtalan tényezőtől függ: a dőlésszögtől, ahogy a sugarak elérik a földet, a felhőktől, a széltől, de még az egyéni hőérzettől is.

A Mars leginkább egy szikrához, hirtelen fellobbanó gyufalánghoz hasonlítható. Gyorsan és vehemensen ég, mindent felfal, felemészt, és ha nincs mivel tovább táplálnia magát, belehal saját szenvedélyességébe.

Magyarországi olvasóimnak ezen a ponton nem kell túlerőltetnie a fantáziáját, ha a két (sőt három) tüzes istenséget szeretnék megtapasztalni. Elég, ha kimennek egy pár percre a szabadba. Kánikula van, a levegő forró és mozdulatlan, a növényzet kiégett. Már csak egy kipattanó szikra kell, és a tűz mindent elborít.
Futótűz, bozóttűz (GOT-rajongóknak: sárkánytűz) - lélektanilag nem más, mint a harag, a düh, az agresszió.

Oroszlánharc

Az Oroszlán Mars azonban megzabolázható. Tűz-ereje építő-teremtő akarattá válhat, ami képessé tehet bennünket az ihletett cselekvésre, a félelmekkel szembe néző, szív által vezérelt előrehaladásra.

Az elmúlt közel másfél hónapban akarva-akaratlan szembekerülhettünk azokkal a küzdelmekkel, sérelmekkel, amiket már jó ideje hordozunk-érleltünk magunkban.
A rák néma, az oroszlánt azonban félelmetes üvöltéséről is ismerjük. Nagyra nyitja a száját, kiengedi a hangját, vagyis szavaival, kiállásával nyíltan és egyenesen konfrontálódik.
A képlet Ikrek aszcendense és Szűz uralmi Merkúrja is erre próbál minket ösztönözni: beszéljünk!

Nem is olyan könnyű ez a feladat. Sokszor jóval egyszerűbb más érdekeiért fellépni, más csatáit megvívni saját harcaink helyett. Sokszor nem azzal üvöltözünk, aki kiváltotta belőlünk a haragot. Hazavisszük a munkahelyi stresszt és kiabálunk a házastárssal, a gyerekkel, vagy az otthoni feszültséget zúdítjuk a munkatársakra, a vevőkre.

Ok nélkül kötekedünk, veszekszünk, erőszakoskodunk, féltékenykedünk, osztjuk egymást - miközben rettegünk a valódi indulatoktól, szenvedélyektől.
Pedig az indulat szóban ott van a kulcs: indulj!
Túl nagy a nyomás, és ha nem engedünk ennek az ösztönzésnek jön a feszültség, a magas vérnyomás, az állandó idegeskedés, végül pedig a kiégés.

Az Oroszlán hatalma: az önuralom. Az önuralom nem elfojtott agressziót jelent. Nem... Ő kiereszti a hangját ha szükséges, harcol azért, ami megilleti. Ott és akkor áll ki saját magáért, amikor helye is ideje van. A természetes megvalósító erő kapcsolódik össze a magabiztos határozottsággal.

A Szaturnusz tanításai most sem maradnak el: az egyenesség, a nyíltság, a bátorság, a célirányosság egy trigon által támogatott, míg a szőrszálhasogatás, a félrebeszélés, a mások kritizálása és az önbizalomhiány kvadrátot kap tőle. Választhatunk - és majd meglátjuk, hogyan reagál a környezetünk, a világ.

Ezt üzeni az Oroszlán Mars: merd őszintén megmutatni magad. Szavakkal, tettekkel. Legyél JELEN az életedben. Fedezd fel magadban a "lehetségeshez" szükséges erőt. Hiszen benned is ott van...

2015. augusztus 4., kedd

Sorsfeladatok: a Jupiter és a Szaturnusz kvadrátja

,,Megtanulni tisztelni a másik méltóságát azt jelenti, hogy nem fosztjuk meg őket problémáik megoldásának lehetőségétől.
Csak azok tehetnek szert szilárd önbecsülésre, akik aktívan részt vesznek saját válságaik megoldásában, akik nem passzív, gyámoltalan fogadói a külső segítségnek.
Segíteni másokat, miközben megvonjuk tőlük azt a lehetőséget, hogy maguk keressék a megoldásokat, maguk lépjenek fel saját érdekükben, egyértelmű azzal, hogy megfosztjuk őket a fejlődés lehetőségétől. Egy ilyen segítség valójában nem gazdagításuk, hanem kifosztásuk – mert a méltóságuktól fosztjuk meg őket. Az ilyen segítség nem működik." (Saul Alinsky)

Megoldásra váró életfeladatokból rengeteg van. Mondhatni: egy egész életre való.
Ám bizonyos időszakokban valahogy úgy érezzük: megszaporodnak. Ilyen ez a mostani is...

A sorsfeladatokat az egymással feszültségben lévő Jupiter és Szaturnusz okozza.
(A fényszög egzakttá 2015. augusztus 3-án 12 óra 12 perckor vált. Ha picit visszapörgetjük az időt, tavaly szeptembertől decemberig már feszegették egymás határait, előtte pedig 2006. májusa és decembere között volt hasonló összekapcsolódás, igaz, más jegyekben.
Most pedig szépen, lassan átkísérik egymást az Oroszlán-Skorpió kvadrátból a Szűz-Nyilas jegyekbe.)

A Jupitert és a Szaturnuszt az asztrológia sorsbolygóknak is nevezi.
Ha mitológiai történetüket zanzásítjuk, akkor Kronosz (Szaturnusz) - finoman fogalmazva - letaszította apját, Uranoszt, a trónról - ha nem finomkodunk, akkor nevezzük nevén: kasztrálta őt.
No mármost, a karma, vagyis a kiegyenlítődés törvénye alól az istenek sem mentesülnek, ezért a trónfosztást neki is el kellett szenvednie saját fiától, Zeusztól (Jupiter).

Szaturnusz a bevált rendet, a szilárd, valósághű alapokat jelenti. Mindazt, ami jól ismerős kereteket ad az életnek. Határokat, amiket félünk átlépni.
Jupiter az életbe vetett bizalom, a növekedés képessége. A hit, a vágy, ami előre mozdít, ami magasba repít. Ketten együtt segítenek lépésről lépésre felfedezni a kis belső világunkon túli végtelen univerzumot.

A kerítésen túl...

Képzeljük el, hogy gyerekek vagyunk.
Első kereteink a kiságy rácsai. Botladozó, bizonytalan lépésekkel indulunk neki a szoba "nagyvilágának". A biztos közeg után félelmetes volt a hirtelen tágasság, de hamar rákaptunk a határtalanság ízére.
Többet akartunk! Jöhetett a kert felfedezése, tele újabb "elrettentő" ismeretlen dolgokkal. Fűvel, bogarakkal, esővel, a szél hangjával. Egészen a házunk kerítéséig elmerészkedtünk, és ott újabb kihívást jelentett a kerten túli birodalom.

"Az életben fontosak a keretek; támasztékot, biztonságot adnak. Ilyen például a házakat körülvevő kerítés, ami visszatartja a gyereket attól, hogy kellő élettapasztalat nélkül messzire elcsatangoljon. De ahogy növekszik, egyre távolabbra vágyik, és már nem lesz elég a négy fal közé szorított világ kalandja, ő az azon túli mezőket, városokat, univerzumot is felfedezni, meghódítani akarja.

Bármilyen korlátozó tényező hasonlóképpen működik. Először is fel kell ismerni tényszerűségét, szükségszerűségét, csak utána tudunk kívül kerülni rajta. Akkor már lerombolhatjuk, átbújhatunk alatta, keresztülmászhatunk rajta és élvezhetjük a szabadságunkat.

Pontosan addig, míg a végtelennek hitt térben újabb kerítéseket fedezünk fel, amin túl újabb ismeretlen tágasság vár ránk."

Szilárdból a változóba

A Skorpió Szaturnusz és az Oroszlán Jupiter a legmélyebb mélységek és legmagasabb magasságok között vezetett bennünket. A vakító fényesség és a sötétség árnyakkal teli kihívásai között ingadozhattunk.

A különbség csupán látszólagos: hiszen ami fent, az lent, ami kint az bent és fordítva is igaz. Legnagyobb félelmeinket sokszor saját értékeink, tehetségeink jelentik.
Önmagunk megismerése a világ egyik leghatalmasabb rejtélye. Nincsenek rá üdvözítő módszerek, bevált receptek. Ami az egyiknek segítség, az a másiknak akadály.
A spirituális kaland mindig egyszemélyes, saját tapasztalatokon keresztül fedezhetjük fel mindazt a csodát, amivel születtünk.

A változó kvadrát (Nyilas Szaturnusz - Szűz Jupiter) a fenti életleckét emeli tovább. Hitrendszereket takarít majd, spirituális egókat dönt romba, meggyőződéseket változtat füstté, illúziókról rántja le a leplet. Az előző negyed alatt megtanult (és jó esetben megszilárdított önbizalomnak) jó hasznát vesszük majd.
Mert a hétköznapokban kell majd felvállalni: "ez vagyok én!". A világról alkotott nézeteim és a mindennapi megélésem között nincs különbség.

Hit élés... Vagyis: hitelesen!
Related Posts with Thumbnails