2015. augusztus 25., kedd

Kapcsolati tükröződések

Lilith a Mérleg jegyében

"A szépség az örökkévalóság, mely önmagát tükörben szemléli.
De ti vagytok az örökkévalóság, és ti vagytok a tükör is."
(Kahlil Gibran)


Újabb jelentős égi váltás következik be, aminek hatását kilenc hónapon keresztül (közvetve vagy közvetlenül) érzékelhetjük.
A Fekete Hold Lilith belép a Mérleg jegyébe.

A Mérleg az egyetlen eszköz a Zodiákusban, ami azt jelenti, hogy nem ösztönök és nem gondolatok irányítják, mint az állati, illetve az emberi jegyeket.
Ő az objektivitás, az ítélet nélküli ítélet. Mutat. Viszonyít.
Másik szimbóluma a tükör, ami szintén hasonló funkcióval bír: visszatükrözi a valóságot. Hogy mi mit látunk meg benne; szépséget, kövérséget, kócos hajat, fáradt tekintetet, az szemünk (és elménk) szűrőjén múlik.

Lélektanilag a Mérleg jegye a párkapcsolat, a társulások területe.
Hogy kapcsolódik össze a kettő?
Úgy, hogy a külvilág, a környezetünk - és elsősorban a kapcsolataink - az objektív mutatóink, belső harmóniánkhoz vagy diszharmóniánkhoz igazodnak.
Saját értékeink szerinti súlyt helyezzük az egyik serpenyőbe, pakolhatunk ide bármit: önbizalomhiányt, életszeretetet, féltékenységet, függetlenséget, félelmeket, gátlásokat, egészséges önértékelést, a mérleg "másik fele" mindig hozzánk igazodik.

Lilith, aki most ezeket az energiákat megmozgatja, a tradicionális asztrológiában nem kap szerepet. De ha a lélek mélységeibe szeretnénk merülni, rajta keresztül vezet az utunk.

Az égitestek jegyváltásai egy folyamat részét képezik. Ahogy a ma a tegnap következménye és a jövő előrevetítése, úgy az adott konstellációk is egymást követve aktiválódnak. Létrehoznak egy egyetemes tartalmat, amit a személyes történetünkbe a tapasztalataink, jelen élethelyzetünk alapján illeszthetünk be.

A Mérleg Lilith képlete

Időpont: 2015. augusztus 25, 6 óra 35 perc

A képletben a Lilith, együtt áll a felszálló holdcsomóponttal és feszes kvadrátot alkot a Bak Holddal.

Ennek a képletnek a "tegnapja" a 2014-es év eleje volt. Amikor az Uránusz, a Jupiter, a Mars és a Plútó átfutó kvadrátja "bazi nagy metszőollóként" funkcionálva elkezdte levagdosni rólunk a felesleget, hogy személyiségünknek csak a tiszta lényege maradhasson.

A nyirbálás finoman szólva kissé fájdalmas volt. Érzékeny pontokat érintett: a világban jól bejáratott önképeket.
Családi mintákkal, újraálmodott élettervekkel, felboruló vagy átstrukturálódó párkapcsolatokkal, elfojtott indulatokkal szembesülhettünk.
A Mérlegbe lépő Lilith kapcsán most mélységeket érintve találkozhatunk ugyanezekkel az energiákkal.

Lázadó és lázító

Lilith története ezzel a mondattal kezdődik:
"A nő így szólt a férfihoz: nem akarok alattad lenni. A férfi azt mondta: nem akarok alattad lenni, inkább feletted, mert megérdemled, hogy alul maradj, én pedig felül. A nő így válaszolt: egyformák vagyunk, mivel mindketten a földből vétettünk. De nem hallgattak egymásra."

Lilith egyenrangúságot szeretett volna a kapcsolatban, mivel ezt nem kapta meg, fellázadt, kitaszítottá vált egy olyan világban, ahol kizárólag férfi értékrendek uralkodnak.

Több ezer éven keresztül mindez szó szerint így volt, a nő apja, majd férje tulajdonaként sem vagyonnal, sem egyéni célokkal, de még személyiséggel sem rendelkezhetett. (A témához ajánlom elolvasásra Jack Holland: Nőgyűlölet című könyvét).

Mára már látszólag helyrebillent az egyensúly, a nők szavazhatnak, elválhatnak, lehetnek nagy iparvállalatok vezetői vagy akár sebészprofesszorok, asztronauták, rendelkezhetnek a testük felett fogamzásgátlással, s a világban való értéküket nem csupán egy egészséges elsőszülött fiú világra hozatalában határozhatják meg.

De az egyensúly csupán látszólagos. Nem beszélhetek a harmadik világ nősorsairól, bizonyos vallási közösségek mai napig fennálló megkülönböztető szokásairól - nem ismerem, nem élem őket.
Nem is kell ilyen messzire menni, elég a saját életünkben körbenézni. A kifelé áradó, avagy férfias energiák világát éljük, ahol a csendes, befogadó, elfogadó, intuitív, érzékeny női energiák háttérbe szorulnak. Nőben, férfiben egyaránt, mivel ez nem nemiség kérdése.

Lilith először lázad: egyensúlyt szeretne. Majd lázadást szít.

Ez a történet ismertebb, mivel néhány olvasatban az Évát megkísértő kígyóval azonosítják őt.
Nem szeretnék teológiai értekezést folytatni, csupán a történetet és a benne rejlő szimbólumokat felidézni. Adott egy kert, a világmindenség kicsinyített, eszmei mása. Eszmei, vagyis elvont, vegytiszta, tökéletes, kezdet előtti. Az idő még áll, nincsenek személyes tapasztalatok, nincs mulandóság, nincsenek érzelmi-fizikai megélések.
Minden egy harapással kezdődik, abba a bizonyos almába, amivel elkezdődik az emberiség földi élete. Innentől kezdve a paradicsomi életszerűvé válik. Szenvedéllyel és szenvedéssel teli, amit vágyak, ambíciók, elengedések, mélységek és magasságok színeznek olyan emberivé.

A lázadó Lilith a Kos analógiája, a lázító a Mérlegé. Békétlenséget teremt, hogy visszaállíthassa az egyensúlyt. Másokon keresztül manipulál - felhasználja Évát, hogy újra megmutathassa a lázadást.

Rávilágít a tökéletesnek (vagy legalábbis sziklaszilárdnak) hitt önképek, párkapcsolati elképzelések gyenge, sebezhető pontjaira.
Olyan akarsz lenni, mint egy teremtő isten? Akkor ne csak a rózsaszín és szép dolgokkal, hanem döntéseid súlyával, sorsod alakításának a felelősségével is azonosulj!

Szerelmi minták szövevénye

Szeretni, szerelmesnek lenni olyan természetes, olyan egyértelmű. Hogy lehetséges mégis az, hogy ez a legtöbb probléma, szomorúság és frusztráció okozója?

Az önismeret hiánya miatt. Ha téves elképzeléseimet, elvárásaimat, másoktól átvett vágyaimat vetítem bele a másikba: csalódni fogok.

Önbizalomhiányom van, de jó lenne, ha valaki megdicsérne, megerősíteni. Nem szeretem magam, hát jöjjön valaki más, és szeressen.
Nem láttam otthon sem intimitást, sem összetartást, sem őszinte, egymásra figyelő szeretet, de nagyon vágyom erre, elképzelem, milyen is lenne...

A kiegészülés azonban mindig a hiányhoz igazodik.
Így ha jön valaki, aki minket tükröz (objektív módon, mert ugyebár ő csak egy eszköz), akkor egyre kevésbé tetszik a kép.

Ebben az időszakban az ismétlődő (karmikus) mintáinkra ismerhetünk rá.
Főképp olyan helyzetekre érdemes figyelni, ahol megjelenik a függőség, az egyenlőtlenség.
Ahol függünk a másiktól, a véleményétől, a figyelmétől, a "szeretetétől", a társadalmi státuszától, a gyerektől, a tulajdontól, a pénztől. Nem a közös megegyezésen és egyetértésen alapuló kötelékekről van szó, hanem arról, amikor ez a függés megbéklyóz, kiszolgáltatottá tesz, indulatokat generál.

A Mérleg Lilith tanítása: a teljesség a kapcsolatokban két egyenrangú, azonos értékű és önértékelésű félen múlik.
Te mennyire vagy egységben magaddal?

Akiknek a Lilith a Mérleg jegyében van:

1927. március 5. – 1927. november 28.
1936. január 9. – 1936. október 3.
1944. november 14. – 1945. augusztus 9.
1953. szeptember 19.  – 1954. június 14.
1962. július 26.  – 1963. április 20.
1971. május 31. – 1972. február 24.
1980. április 5. – 1980. december 30.
1989. február 8. – 1989. november 4.
1997. december 14. – 1998. szeptember 10.
2006. október 20. – 2007. július 17.
2015. augusztus 25 – 2016. május 21.

Olvasnivalók ebben a témában:

A tökéletesség bűne: Lilith a Szűz jegyében

"Sok embernél (nálam is!) hétköznapi rutinná vált az önbecsmérlés. Nem voltam elég hatékony, elég spirituális, nem fogytam eleget, megint elcsábultam egy új táska megvételére... vagyis ma sem voltam tökéletes. A jó érzést, a lazítást, az örömet okozó tevékenységet gondolatbeli nádpálcázás követi. Az önostorozás szadista élvezet. Tudom, hogy meg fogom tenni, várom az alkalmat, hogy jól lecsaphassak önmagamra."

Az árnyék fénye: Lilith az Oroszlán jegyében

"A befogadó, kiegyenlítő női energia a mai napig csapdában vergődik. Bár látszatra a férfi és a nő egyenértékűvé vált, mégis kevés tetőtől-talpig férfi és ízig-vérig nő szaladgál a világban. A külsőségek elvakítják a valódi tartalmakat. Egy nő nem a mindent megmutató ruháktól, a tökéletessé plasztikázott alaktól válik nővé, ahogy a férfit sem a felpumpált izomzata, márkás autója vagy drága telefonja teszi férfivá. A színfalak mögött, lélekben-tudatban kell férfinak-nőnek lenni."

Lilith és én

"S a történetben megláttam magamat, ahogy éveken keresztül hol fellázadtam ellene, hol alárendelődtem ennek az érzésnek. Inkább befagyasztottam a szenvedélyem, csak hogy ne köteleződjek el egyikőjük mellett sem. Odalent a felszín bősége, idefent a mélység gazdagsága után sóvárogtam."

A mélység bölcsessége: Lilith a Rák jegyében

"Le kell ásni a gyökerekig, le a mélybe, ahol óvatosan ki kell emelni azokat, megtisztítani, levágni az elhalt részeket, ápolni a sérülteket, és új, tiszta földbe elültetni. A függőségi állapotokat úgy lehet megszüntetni, hogy nem válunk mások szeretetének, gondoskodásának kiszolgáltatott áldozatává és mi magunk sem manipulálunk a szeretettünkkel."

Az alkímia nyelve: Lilith az Ikrek jegyében

"Csapdaként megjelenhet az indiszkréció, a pletyka, a megszólás, az árulás, akár öntudatlanul, akár tudatos, manipulatív célokkal. A szó fegyverré, a hallgatás páncéllá válik. Tiszta, nyílt, egyenes és őszinte kommunikációra van most szükség. A Lilith ősi tudásunk felébresztését, felszínre hozatalát teszi lehetővé, ám ez az út, előbb befelé - az önismeret, a mélységek felé - vezet.Mert "az alkímia nyelve a szívhez szól, nem pedig az értelemhez"
Related Posts with Thumbnails