2014. december 31., szerda

Sors, mint esély: 2015 évébe lépünk

Legyen tiéd, ha kell,
az imádott szerencse,
de engem őrizzen
tetteimnek bilincse,

hagyjon a véletlen
a mézben vagy a sárban,
magam-varrta sorsot
hordjon mindég vállam.


Weöres Sándor: Rongyszőnyeg, 103

Furcsa anyagból vagyunk összegyúrva itt a huszonegyedik században. A világ története folyamán talán még nem volt sosem ennyire központi téma, ennyire divat a sorsot fürkészni.
"Mi az életfeladatom?" - hangzik el oly sokszor ez a kérdés. Senki sem határozhatja meg helyettünk ezt, mivel az élet hívása (hív-atás) a szív hangján szólal meg. Mégis másoknak szegezzük a kérdést, és csodálkozunk, hogy nem érkezik egyértelmű felelet. Nincs iránymutatás.
Mert elfelejtettük, milyen egyszerű rá a válasz: élni...

(Természetesen a tömegek korszelleméről beszélek. Nem egyes emberekről, hiszen sokan vannak, akik W.S.-hoz hasonlóan vállukra terítették már sorsuk /színes és széles vásznú/ álomkabátját...)

Maga az élet személyre szabott utazás, melynek vannak rögzített tételei. Kisebb-nagyobb "holmik", amiket karmikus hátizsákunk rejt. Itt őrizzük eredetünket, származásunkat, adottságainkat, korlátainkat és vágyainkat. Ezen jelen életünk keretein belül nem tudunk változtatni, ezért nevezzük őket "eleve elrendelésnek".
De ez még csak mesénk bevezetője. A valódi kaland még csak most kezdődik! Ezeknek az adottságoknak a felismerésével.

Élni akkor kezdünk el igazán, ha felelősséget tudunk vállalunk azért, amit e csomagból alkotunk.

Az élet kalandja egy egész életre szól. Nincsenek gyors, készen kapott megváltások, nincsenek bevált élet-receptek. Sőt, egy-egy megoldott feladatnak még csak jutalmai sincsenek. Ezért ne akarj végigrohanni önmagad megismerésén, ne akard legyőzni és két vállra fektetni önmagad.
Tápláló anyaggá nem a "junk food" élmények, a rapid megoldások, hanem a mély és átformáló élettapasztalatok válnak.

Mindenki megismételhetetlenül egyedi. Ezért a saját történetedet senki sem írhatja meg helyetted. Ajándékozd meg magad türelemmel, megértéssel, elfogadással, bátorsággal, kitartással, és ne rohanással, elvárással, félmegoldásokkal.

Sorsod esély. Ahogy a hasonló című könyvben Thorwald Dethlefsen írja: "A kereső ember számára az anonim sors, amelynek vak véletlenszerűségétől az emberiség annyira reszket, egyáltalán nem anonim. Feltárulnak törvényszerűségei, és kiderül, hogy a sors az az instancia, amely gondoskodik róla, hogy minden lény bejárja előírt pályáját. (...) Aki viseli a felelősséget sorsáért, önmagát az univerzum törvényszerűségeibe ágyazva éli meg, megszabadul szorongásaitól - mert megtalálja a visszakapcsolást az ősalapokhoz. A religio tartalma eredetileg éppen ez a visszakapcsolás. Csak akkor ismerhetjük fel célunkat, ha ismerjük eredetünket."

Még mindig: metamorfózis

2013 január elsejét kezdtük az Uránusz és a Plútó kvadrátjával, és 2017-ig, öt éven keresztül, kettejük meghatározó fényszög-kapcsolata rányomja bélyegét az új évre.
A két legnagyobb átalakító lépett szövetségre, hirtelen, ám mélyreható változásokat ígérve. Ők a semmiből támadt tornádók, melyek tövestől tépik ki gyökeret eresztett elképzeléseinket és ők az évek, évtizedek óta bennünk forrongó indulat-vulkánok is, mik láthatatlanul mozgolódnak, hogy végre a felszínre törjenek.

Az óév újholddal indult és a tiszta lapok lehetőségét végig fenntartotta számunkra. Ez az év, bár mozgalmas volt, leginkább belső munkát jelentett, kézzel fogható eredményeket, realizálást 2015 hozhat el.
Két izgalmas t-kvadrát segít bennünket ebben, ráadásul a két fővilágosítót fogva présbe. Tudatosan és ösztönösen, gondolati és érzelmi szinten is érintettek leszünk.

Jóval indulatosabb, hevesebb és ezért kívülről is látványosabb lesz ez az időszak. Add meg az esélyt a sorsnak: mozdulj együtt önmagaddal!

Útelágazás

Minden pillanat egy döntés: apróbb-nagyobb útelágazás.
De vannak olyan elhatározások is, melyek jól láthatóan másfelé vezetnek. Ha ezeket követjük már nem a megszokott körbe-körbe futó sínpáron haladunk tovább, hanem a végtelen lehetőségek felé.

Onnantól kezdve világ között kelhetünk át és a kozmikus törvényekkel együtt cselekedhetünk.
2015 évének egyik hírnöke a holló lesz, a bölcs, intelligens beavatás jelképe. Ő egyszerre a fény és a sötétség madara, nem fél az árnyékokkal szembesülni, így képes feloldani azokat. Felelősségvállalásra, az élet teljességére, a sorsszerű egybefonódásokra tanít.

Az idei év kártyahúzásánál a klasszikus kirakást javaslom:
1. a múlt év összegzése
2. a jelen pillanat eszenciája
3. a jövő iránya

De legyen egy negyedik is. Nevezzük őt sorsfeladatnak 2015-re. Ez a kártya lesz az, aminek útmutatását követve kiszabadulhatsz az eddig feloldatlan, önmagába mindig visszatérő élethelyzeteidből.

(Ha kérdésed van a kihúzott lapokkal kapcsolatban, most is írj bátran! Lehetőleg a tarot nagy arkánumait használd.)

Kívánok Mindenkinek csodákban és felismerésekben gazdag boldog új esztendőt!
Eszter

2014. december 23., kedd

Világkép-válság: Nyilas jegyében a Szaturnusz

"- Nyuszi csöppet sem buta - mondta Micimackó elmélyedve.
- Úgy van. Okos. - vélte Malacka.
- Esze az van neki.
- Van neki - vélte Malacka. - Esze az van neki.
Mire hosszú hallgatás következett.
- Úgy vélem - mondta Micimackó -, hogy ez az oka annak, hogy soha semmit meg nem ért."
(A. A. Milne: Micimackó kuckója)

Az égiek az idei karácsonyra még egy jelentős eseményt tartogatnak számunkra: 2014. december 23-án, 15 óra 18 perckor a Szaturnusz jegyet vált és belép a Nyilasba, ahol 2017 decemberéig tevékenykedik. Fennkölt barangolását egy rövid időre megszakítja és jövő év júniusa-szeptembere között még visszatér a Skorpió mélységeibe.

A gondolat, ami egyben tartja a világot

A Szaturnusz a Naprendszer utolsó planétája. A régi korok csillagtudománya (legalábbis ahogy most ismerjük) a gyűrűs bolygó határáig terjedt, így vált a Szaturnusz a küszöb őrzőjévé.
Mögötte már csak a transzperszonális (személyesen túli) égitesteket találjuk.
Az archetípusok közül Szaturnusz a remete, a bölcs öreg, aki legtöbbször igen kellemetlenkedő alakként tűnik fel életünk történetében. Akármerre is jár, legelőször a korlátainkkal szembesít. Zsákjából ilyen fogalmak kerülnek felszínre: rend és törvény, idő, sors, rögzítés, felelősség, kötelesség, hivatás. Próbáin nem szeretünk részt venni, de nála a sikeres vizsgatétel jutalma nem egy piros pont, egy szelet csokoládé vagy egy kitüntetés, hanem életre szóló, megváltoztató tapasztalat.

A Nyilas jegyében a világról alkotott nézeteinkkel szembesülhetünk a Szaturnusz objektív, hideg (és olykor bizony kíméletlen) meglátásain keresztül.
Gyermeki szívvel (az Ikrek szemüvegén keresztül) a körülöttünk lévő világ felfedezése a nagy kaland: előítélet és válogatás nélkül gyűjtjük össze az információkat. A Nyilas jegyben egyesül mindez a megszerzett tudás. Itt szintetizáljuk nézeteinket világlátássá, vallássá, filozófiává, hitrendszerré. Ezek a gondolatok meggyőződésként tartják egyben a világunkat.
Felnőttként szelektálunk: emezt elfogadjuk, azt pedig elutasítjuk. Ez még nem is lenne probléma, mivel ez a szűrő akár életbölcsesség is lehet. De akár dogmatizmus is. Elmerevedett, rugalmatlan nézetek, amitől a világ, vagy legalábbis bizonyos szegmensei feketévé-fehérré válnak.

Itt lép be a Szaturnusz a Nyilasba és megmutatja gondolkodásunk határait.

Távolságok közelítése

Micimackó az egyik legnagyobb zen mester. Bagoly lexikális tudása, Nyuszi fontoskodó okoskodása mellett nyugodt, derűs, egyszerűsége teszi őt valódi lényeglátóvá.
Az élet tele van Baglyokkal és Nyuszikkal, akik sokkal jobban tudják, mi a jó a másiknak, akik megmondják a tuti, osztják az észt, kötözik a ködöt (kötözködnek), számon kérnek, kioktatnak, lesajnálnak.
Erre jön egy Micimackó, akit látszólag a mézen kívül semmi sem foglalkoztat, és tesz egy ilyen velős kijelentést, hogy Nyuszit éppen ez a hatalmas tudás korlátozza.

Szaturnusz a Nyilas jegyében pontosan ezt a magas röptű mindentudás szárnyait töri le. Megmutatja, hogy a külső világ csak egy tükör, a belső világunk, a lélek hasonmása. Ezért minden, amit látunk, érzékelünk, felfogunk és megengedünk belőle a gondolkodásunk kereteit jelenti. Ez szabja meg a szűk vagy tág határokat.

Felteszi a kérdést: "tudod-e vállalni a felelősséget azért, amit hírül adsz?"
Vagyis minden szavad, kijelentésed maradéktalanul tiszta és őszinte? Világlátásod vajon örök érvényű és megingathatatlan? Ítélkezel-e mások (esetleg önmagad) felett? Keresel-e kifogásokat, bűnbakokat, magyarázatokat, ha valami nem úgy sikerül, alakul, ahogy szeretnéd?
Mennyire tudsz hinni? Nem valakiben vagy valamiben... Csak hinni... Előítéletek nélkül.

Békés, áldott, boldog karácsonyt
és hittel teli új évet Mindenkinek!

Eszter

2014. december 22., hétfő

Egyetemes rend: újhold a Bak jegyében

"Rá kell jönnünk, hogy elsősorban önmagunkért felelünk, saját lelkiismeretünknek tartozunk számadással. Belső ügyeinkben nincs külső felelősségre vonás, büntetés vagy jutalom. Magunk ítélünk magunk felett." (Popper Péter)

A "rendrakás" a Szűz jegyében indult el, mikortól fél éven keresztül minden jegyváltást az újholdak tiszta lapjai követik.
Az újhold energetikájában eggyé olvad a tudatos elképzelés (Nap) és az ösztönös vágy (Hold), így lehetőségünk adódik, hogy nem csak az eszünkkel, de a szívünkkel is rápillanthassunk életünk kiemelt tartalmaira.

Ezen utazásunk során beleláthattunk az életről alkotott elképzeléseinkbe, amiket a napi rutin és a megszokások mozgatnak. Összezúzhattuk a párkapcsolatok görbe tükreit, hogy mögötte végre megláthassuk valódi önmagunkat. Alászállhattunk a mélységeinkbe, hogy eloldozhassuk magunkat a gúzsba kötő, teremtő energiánkat fogva tartó félelmeinktől, majd a Nyilas újholddal elkezdhettünk beletágulni a valóságunkba.
Sok izgalmas felismerést hozott ez a néhány hónap...

Életkerék

A létezés örök körforgásának törvénye: rend és káosz váltják egymást.
Álomból születik az érzékelhető, végighalad a tapasztalatok széles spektrumán, majd, mikor eléri csúcspontját, fokozatosan eloldozza magát a létezés formaiságától és visszahullik az illúziókba.
Csak azért, hogy újból felépíthesse önmagát.

A külsőségek változnak, a lényeg ugyanaz marad: a megszülető sejtek minden információt végig magukban hordoznak. Egyetlen magocskában ott rejtőzik a terebélyes fa képe, a gyermek megfoganásának pillanatában az egész életterve.

Az asztrológiai évkör ugyanezt a folyamatot reprezentálja. A Halak illúzió-állapotában alkotjuk meg önmagunk számára a jelen inkarnációt. Ez az élet-lehetőség minden lehetőségével, nehézségével, kihívásával a legtökéletesebb feltételeket jelenti ahhoz, hogy sorsunkat (kalandunkat) beteljesíthessük. A Kosnál lépünk be a létezés valóságába és a Bak jegyénél érjük el a csúcspontot.
Vagyis ennél az újholdnál szembesülhetünk leginkább azzal, hogyan állunk terveink, elképzeléseink megvalósításával. Mit értünk el abból, amit megálmodtunk magunknak.

Ezt az önmagunknak feltett kérdést most egy stellium (planéta-halmozódás) kíséri a Bak jegyében: itt tartózkodik a Hold, a Nap, a Merkúr, a Plútó és a Vénusz is.

Ami sosem változik

Gondoljunk csak bele, mi az, ami minden történetünkben, kapcsolatunkban, élethelyzetünkben változatlan marad?
Mi.
Változhatnak a szereplők, a helyszínek, a problémák megoldási kulcsai, a szituációk megélései, a hozzájuk kapcsolódó viszonyulásaink. De minden egyes helyzetben, ami velünk történik, középpontjában ott vagyunk.
Nem csak a nagy történetekben - a szerelemben, a szakításban, a búcsúban, a gyermekeinkben, a hivatásunkban - de a hétköznapok apró-cseprő dolgaiban is. Abban, ahogy egy hírre reagálunk, van, akit megérint egy távoli árvíz katasztrófája, más elmegy mellette. Egyesek kutyákat mentenek, másoknak a hajléktalanok sorsa fontosabb. Lehetünk előzékenyek vagy gorombák a közlekedés, a sorban állás, a vásárlás alatt. Mind-mind mi vagyunk.

Ezért tanít a Bak jegye arra, hogy nőjünk fel végre önmagunkhoz, lássuk be, hogy minden, ami körülvesz bennünket, a saját "teremtményünk", és vállaljuk a felelősséget alkotásunkért.
Magunk ítélünk magunk felett...

A Bak stellium erre mutat rá. Egyetlen pontba sűríti az elképzeléseinket, amiket létre akartunk hozni, a vágyat, ami emögött állt, a hozzá kapcsolódó gondolatokat és érzéseket. És ott a Plútó is, ami segíti magasabb minőségbe transzformálni a tapasztalatokat.
Legyen egy kis időnk magunkra. Arra, hogy az ünnep csendjében észrevegyük, hol tartunk most. Lássuk, mint a hegytetőre érve az idáig vezető utat. Ne ítélkezzünk sem mások, sem magunk felett, hiszen ez az út, eddigi életünk alkotása. Lehetőségünk van változtatni, új utakat, új terveket keresni.
Mindben ott leszünk...
Ezért nem mindegy, hogy hogyan...

2014. december 19., péntek

Fény és sötétség határán: Nap a Bak jegyébe lép

"A fény nem azt jelzi, hogy nincs már többé éjszaka,
de azt igen, hogy hajnalodik, és a sötétség legyőzhető."
(Heinrich Fries)

Téli napfordulóhoz érkeztünk.
2014. december 21-én lesz az idei év leghosszabb éjszakája, amit 22-én a legrövidebb nappal követ.
Ám ez éj leple alatt (2014. december 21-én, vasárnap, 23 óra 55 perckor) a Nap átlépi a Bak jegy küszöbét, és elhozza nekünk a fény születésének ígéretét.

Nagyon markáns határvonal a mostani fordulópont. Nem csupán a tél beköszöntét vagy a napszakok változását, hanem sorsfordító időszakot is jelez. Az elkövetkezendő év több szempontból is fordulatot ígér, ami azzal is szembesít bennünket, hogy felismerjük az életünk felett gyakorolt hatalmunk felelősségét.

Pengeélen

A jegyváltás képletét nézve  ez a szó jutott eszembe. Valahogy olyan "éles" rajta minden. Mint egy kimerevített filmkocka, amiben meglátjuk az egyébként láthatatlan.
Azt, amit mozgás közben, a rohanó hétköznapok forgatagában talán észre sem vennénk.
Döntésünknek azt a momentumát, ami átmozdít bennünket a holtponton.
Vagy ahogy az ősz télbe fordul, az óra halkan kattanva 23:59-ről 00-ra vált.
Vagy amikor a Hold utoléri a Napot és energiájuk titokzatosan eggyé olvad. Vagy amikor egzakttá élesedik az Uránusz-Plútó kvadrátja. Ez a sok részlet ebben a képletben megdermed egy másodpercre.

Pengeélen táncoló idő-pillanat.
Ezen sokáig ácsorogni nem lehet: dönteni kell, hogy merre ugorjunk: előre vagy hátra. A fény vagy a sötétség felé...

A remete lámpása

A Bak állomása az, ahol egybe forrasztjuk az utunk során gyűjtött tapasztalatainkat (öreg remete), így felismerhetjük magunkban mindazt az értéket (lámpás), aminek fényét megoszthatjuk másokkal is. Innen tovább pedig már a saját erőforrásainkra támaszkodva (vándorbot) haladhatunk.

Mozgalmas év áll a hátunk mögött - itt az ideje, hogy megálljunk egy rövid időre, rendezzük sorainkat, levonjuk a konzekvenciákat, mielőtt belépünk az újba. Lássuk tisztán magunk előtt a ránk váró újabb útszakaszt.

A változás vagy a változtatás igényét sok minden szülhette: ösztönös vágy, kíváncsiság, tarthatatlanná vált, feszítő életkörülmények. Mindegy... Mindenképp közelebb kerültünk önmagunk megismeréséhez az élményeink, a felismerések által. Elérkezett az a pont, mikor megláthatjuk, mihez is kezdünk mindezzel.
Vállaljuk az ezzel járó felelősséget és hagyjuk magunkat kibontakozni vagy tovább keressük a bűnbakokat az életünkben?

Jelentős napok a Bak havában:

(a vastagon kiemelt címszavakhoz bejegyzés a blogon!)
ASZTRO - 2014.12.21, vasárnap: Nap a Bak jegyébe lép (23h55p)
téli napforduló YULE ünnepe, az év leghosszabb éjszakája
ASZTRO & CSILLAGÁSZAT - 2014.12.22, hétfő: újhold a Bak jegyében (02h37p)
- az év legrövidebb nappala
- az Ursidák meteorraj maximuma
ASZTRO - 2014.12.23, kedd: Szaturnusz a Nyilas jegyébe lép (15h18p)
ÜNNEP - 2014.12.24-26, szerdától péntekig: Karácsony
ÜNNEP - 2014.12.31, szerda: Szilveszter
ÜNNEP - 2015.01.01, csütörtök: Újév
ASZTRO - 2014.01.03, szombat: Vénusz a Vízöntő jegyében
ASZTRO - 2015.01.05, hétfő: telihold a Rák jegyében (05h55p)
- Merkúr a Vízöntő jegyében
ÜNNEP - 2014.01.06, kedd: Vízkereszt
ASZTRO - 2015.01.12, hétfő: Mars a Halak jegyében (11:00)

További csillagászati események a Magyar Csillagászati Egyesület weboldalán!

2014. december 5., péntek

Régi válaszok helyett új kérdések: telihold a Nyilas havában

„Ha nem bírod el a választ, ne is tedd fel a kérdést!”
(Doktor House című filmsorozat)


Az év utolsó, decemberi teliholdja általában hideget és havat ígér, legalábbis az észak-amerikai indiánok hold-nevei erre utalnak. Meglátjuk, nálunk hogy alakul holnap az időjárás...

Ha hó vagy hideg nem is befolyásolja a Mikulás idei munkáját, az biztos, hogy telihold-fényben pakolgathatja ajándékait a csizmákba, ugyanis a december havi telihold épp 6-ra (13 óra 27 percre) esik.

A peregrinus meséje

A Nyilas-Ikrek teliholdnál egyik oldalon a világról ösztönösen begyűjtött információk, benyomások, gondolatok állnak, míg a másik végén ezeknek az összefüggéseiből tudatosan megalkotott világkép. Az Ikrek archetípusa a diák, a Nyilasé a tanító. Kettejük között (jó esetben) nem alá- és fölérendeltségi viszony van, hanem nyitottság, befogadás, kölcsönös áramlás.

Hiszen a Nyilas, a tapasztalatival már tudja, hogy a tanulás - főképp az önmegismerési folyamat - végtelen.
Fellobban egy szikra, megfogalmazódik bennünk egy kérdés, és a megérteni vágyással  aprócska rést nyitunk a világra. Ám a válaszok újabb kérdéseket szülnek, amik már ablakká szélesítik látóterünket. Utána egy kertkapunyi, majd egy egész rétnyi birodalom tárul fel előttünk.
A diák útra kél, lépdel, hívja a kalandvágya, és ahogy halad előre Élete országútján rájön, hogy ott terül el előtte az egész Világmindenség széltében-hosszában, mélységében-magasságában.

Rejtélyek, titkok csak addig vannak előtte, míg meg nem érti, fel nem ismeri őket. ("Semmi nincs elrejtve, ami nyilvánossá ne lenne, sem eltitkolva, ami ki ne tudódnék és napfényre ne jönne." idézet a Bibliából) Az úton mindig állnak készen tanítók - akár szó szerinti guruk, mesterek - akik segítenek neki továbbhaladni.
Ezek a magiszterek azonban álruhába is bújhatnak: lehetnek szülőnek, ex-házastársnak, főnöknek, gyereknek vagy akár hétköznapi élethelyzeteknek álcázva.

A peregrinusnak, a vándorló diáknak, nincs más dolga a továbbhaladás érdekében, mint nyitott szemmel járni és "jól kérdezni". Emlékszünk még a népmesékből erre a mondatra: "szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál!". Mit is jelent ez? A mese hőse felismeri és tisztelettel nevén nevezi majdani segítőjét. Még az álnokabb fajta banyákról is utólag kiderül, jelentős szerepük volt abban, hogy hősünk megerősödjön, önmagára ébredjen, kiteljesedjen, éretté váljon.

A mostani telihold-állásnál a régóta ismétlődő, örökösen felbukkanó kérdéseink kerülhetnek ismételten felszínre.

Ajándék önmagunknak

Nekem sokszor tele a hócipőm magammal, mikor folyamatosan kérdezek, kérdezek (leginkább magamtól) és mégsem kapok választ.
Időbe telt, míg rájöttem, hogy sokszor a kérdésekben van a hiba. Vagy azért, mert lényegtelenek, vagy mert a helyzethez nem illőek, vagy - és ez a leggyakoribb: eleve félek a válaszoktól.

Amíg ezt nem vesszük tudomásul, addig csupán a régi válaszokat pörgetjük magunkban, mint egy karcos bakelitlemezt. Megpróbáljuk a világot hajlítani saját elképzeléseinkhez, így nem vesszük észre azt, ami nyilvánvaló.

Doktor House-t idézve, ha elakadunk magunkba két dolgot tehetünk. 1. lenullázunk mindent és kezdjük elölről. Vagyis visszabontjuk a problémagubancokat a gyökerekig. Illetve 2 . azt keressük, ami különleges, ami kilóg a sorból, ami egyedi.

Neked vannak ilyen visszatérő kérdések az életedben? ("Miért történik mindig ez velem?") Próbáld meg a fenti módszert, és lepd meg magad egy sokkal jobban feltett kérdéssel. A válasz (és abból következően a megoldás) is megérkezik hamarosan...
Hócipőket kiüríteni, hogy jövőre indulhasson az újabb hétmérföldes kaland!

2014. december 4., csütörtök

Forrongás: Mars a Vízöntő jegyében

"Tenyeremben erő bizsereg
szemem mögött
készülnek az örömök és a könnyek.
Szavát gyűjti, nehogy dadogjon a kürt,
ha szólni kell
hogy jele vészjel
vagy éppen az a hang indítja el
a vágyak hatalmas rohamát,
most még nem tudod,
mert most még titok."

(Ákos: Titok)

Valami készülődik... Érzékelhető változás mozgolódik, érlelődik a levegőben, egyelőre még konkrét körvonalak nélkül. De már ott van, szinte tapintható. Müller Péter példájával élve, olyan ez, mint a víz forralása. Melegszik, egyre csak melegszik, míg el nem éri a száz Celsius fokot, s a folyadékminőség átcsap más minőségbe. A víz hirtelen gőzzé változik.

A planéták is hasonló módon "mozgolódnak", a sorban most épp a Mars villanykörtéje izzik fel, mikor 2014. december 5-én, pénteken (budapesti idő szerint 0 óra 32 perckor) belép a Vízöntő jegyébe.

A tettek uralma

A Mars az egyik uralmi cseréből a másikba ugrik fejest. Erről a rajzfilmek dinamitos hordói jutottak eszembe: apró szikra lángra kap a kanóc végén, kanyarogva falja, harapja, égeti a gyújtózsinórt, majd eléri a robbanóanyagot, fellobban és fergeteges tűzijátékot okoz.

Valahogy így néz ki a mostani égi állás is. A Bak jegyében a Mars a Szaturnusszal uralmi cserében volt, együtt gyűjtötték, fókuszálták mind az irányokat, mind pedig a szükséges energiatartalékokat. A Vízöntőbe érve tovább folytatódik a felségcsere, itt a Kos Uránusszal kölcsönös egyetértésben robbantanak.

Ebben az időszakban mindenfajta felszabadító változás támogatott.
Számtalan régi kerítés, ami életünk eddigi kereteit jelölte, elkorhadt már, s lassan (vagy állapotuktól függően minél előbb) le kell bontani őket. A hamarosan bekövetkező Szaturnusz jegyváltás is ezt a folyamatot jelzi előre: elkezdenek feloldódni a határok.

Hagyd magad felforrni

Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szerintem az igazi változás nehéz. Van benne valami végérvényesség, mert az új fejezet megnyitásához le kell zárni a régit.
Teljesen. Különben más formában, álruhába öltözve ismételten felbukkan.
Ám ahhoz, hogy ezt tudatosan megtegyük először a változást magunkban elő kell készíteni, meg kell érlelni és erőt kell gyűjteni a végrehajtáshoz.
Változásra kész állapotban tudunk csak robbanni - ehhez azonban a legtöbb esetben el kell menni a falig.

Mint minden folyamatban, ebben is részt vehetünk passzívan vagy aktívan: vagyis mielőtt felforrna a víz leemelhetjük az edényről a fedelet, de megvárhatjuk azt is, míg lerepíthetik a körülmények.

Hatalmas erők állnak össze, az Uránusz és a Plútó kvadrátja ismét egzakt módon feszül össze, erről rengeteg szó esett már itt a blogon is (Felsorakoztak... Kezdődik...). Most azonban a Nyilas Nap egy - szintén pontos - trigonnal fel is oldja. Vagyis forralhatjuk magunkban tudatosan, előrelátóan és az életbe vetett bizalommal a változások jövőterveit. Akkor is, ha a megvalósulás még láthatatlan...

"Pajkos csöndemen ősrobaj távoli zaja zizeg át,
Élet, Halál
közös himnuszát hallom minden sóhajodban
majd ha robban (...)
de most még nem tudod,
mert most még titok.

Most még titok..."

2014. november 27., csütörtök

A tökéletesség bűne: Lilith a Szűz jegyében

"A boldogságot keressük mindenütt, de olyanok vagyunk, mint Tolsztoj emlékezetes koldusa, aki egész életében egy fazék aranyon ült, de fillérekért könyörgött a járókelőktől, mert fogalma sem volt arról, hogy végig egy hatalmas vagyon birtokában van. A te kincsed - a tökéletességed - már benned van. De hogy jogot formálj rá, fel kell adnod az életed túlbuzgó tevékenykedését és az egód vágyait, és be kell lépned a szíved csendjébe. (...)
A misztikusok azt vallják, hogy a tökéletes boldogság felkutatása az emberi élet célja. Ezért jövünk a világra, és ezért van értelme az elszenvedett összes fájdalomnak és keserűségnek - mert cserébe lehetőséget kapunk, hogy a végtelen szeretet érzését megtapasztalhassuk. És ha egyszer már rábukkantál önmagadban erre az isteni természetre, vajon képes vagy arra, hogy meg is tartsd ezt az érzést? Mert ha igen, akkor elérted az üdvösség állapotát." (Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek)

Lilith az egyik kedvenc témám. Talán azért, mert a képletemben kiemelt pozícióban van. Vagy mert igazi ínyenc lévén, belekóstoltam személyes történeteimen keresztül a mélységeibe-magasságaiba. Esetleg azért, mert nem csak tanultam, de taníthattam is róla, ami egészen más oldalát szabadította fel bennem a Lilith-személyiségnek.
Vagy azért, mert az asztrológiának ez egy olyan szegmense, ami kimeríthetetlen és fantasztikus felfedezéseket ígér.

Mikor a különböző Lilith állomásokat rajzban kellett kifejezni, a Szűznél egy meztelen nőt rajzoltam meg, aki körül egészséges, színes, gömbölyű almák hevernek, ő mégis egy fonnyadt csutkát szorongat. Szűklátókörűsége miatt önsanyargatással bünteti magát, vagy egyszerűen csak nem hiszi el, hogy többet érdemelhet?

2014. november 27-én, csütörtökön, az amerikai hálaadás napjának utolsó óráiban (budapesti idő szerint 23 óra 41perckor) a Fekete Hold Lilith belép a Szűz jegyébe. A Lilith a tradicionális asztrológiában nem kap szerepet, de ha a lélek mélységeibe szeretnénk merülni rajta keresztül visz az utunk. (Mítosza a Bukottak című bejegyzésben olvasható.)

Bhuta ia, dewa ia

Folytatva a bevezető gondolatát, további idézet a könyvből: Az ember egy démon, az ember egy isten. Mindkettő igaz."
A dualitás ennél a jegynél a legélesebb, mivel a tiszta, szellemi ártatlanság és a legmélyebb, elfojtott ösztönösség találkozik össze.

A Szűz a világ rendjének alázatos "angyali" követője, míg Lilith a lázadást szító felforgató "démoni" káosz.
Fogalompárjai ezekkel a kifejezésekkel írhatók le:
Kontroll -- zabolázatlanság
erényes nő -- szajha
lemondással járó önbüntetés -- gyönyörteljes életélvezet
szigorúan koordinált (élet)tervek -- merész fejesugrás a sorsba
menny és pokol ígérete -- elvárás és fenyegetettség nélkül megélt jelen-idő
"ha nem vagyok tökéletes, nem szeretnek" -- "szeressenek olyannak, amilyen vagyok".


Bűntudat keresztje

Rend van. Legalábbis égi rend... Amióta a blog kapcsán napi szinten figyelem az eseményeket, felfedeztem egy fantasztikus "mintázatot". A konstellációk nem összevisszaságban hatnak, hanem, mint ahogy a virág szirmai, lassan kibomlanak. Előbb ez, majd az kapcsol be: ugyanarra a dologra irányítva a figyelmet.
Hosszadalmas lenne felsorolni ezeket a lépcsőfokokat, elegendő szerintem, ha a saját életünk ez évi fejezeteire visszagondolunk.
Azért hogy az asztrológia nyelvén is értelmezzük, miről is van szó, nézzük meg az ábrát. Már most jól látható egy átfutó kvadrát a Fekete Hold, a Szaturnusz (plusz Merkúr) és a Neptunusz között. Ez a Szaturnusz decemberi jegyváltásával válik teljes értékűvé. Felállásuk üzenete valahogy így hangzik: Régi minták, hitrendszerek, korlátok határai feloldódnak és az élet áramlatával összhangban mozdulva új struktúrákat hoznak létre. Lilith ehhez a lázadás szikráját adja.
Legfőbb szembesüléseinket az áldozatszerepekben, a bűnbak-keresésben, a bűntudat-játszmákban ismerhetjük fel. (És lám, milyen véletlen, a 2015-ös év számmisztikai tartalma is valami hasonlókat ígér...)

Mind-ÉN vagyok

A Szűz Lilithnél óhatatlanul is megjelenik a bírálat, a megkülönböztetés. Végül a kitaszítottság. Tipikus karaktere a Skarlát betű Hester Prynne-je, aki belső, tiszta erkölcsisége összeütközésbe kerül a kor álszenteskedő, vádaskodó, szó szerint is megbélyegző társadalmi normáival. (Az "eredendő bűn" fogalmának kulturális és vallási gyökerei több ezer évre nyúlnak vissza, ami a mai napig érezhető hatást gyakorolnak a hitrendszereinkre. Lesz még erről szó a bejegyzésekben, de most inkább a személyes, hétköznapi vonatkozásokról szeretnék írni.)

A megbélyegzés elég gyakori jelenség, és nem csak a látványos, vörös "A" betűkre gondolok. A közösségi oldalakon, de a hétköznapi beszélgetésekben is általános megnyilvánulás. Egyik embert a "sapkája" miatt, másikat a "sapkátlansága" miatt rekesztjük ki. És közben nem vesszük észre, hogy minden elutasításban saját teljességünkből is elutasítunk egy-egy darabot. Nem kell azonosulni mindenféle nézettel, legyen mindenkinek egyéni véleménye, saját világlátása, gondolatai, de az elfogadás és a megengedés fontos lenne.

És haladjunk tovább ezen a vonalon: önmagunkkal szemben is! Sok embernél (nálam is!) hétköznapi rutinná vált az önbecsmérlés. Nem voltam elég hatékony, elég spirituális, nem fogytam eleget, megint elcsábultam egy új táska megvételére... vagyis ma sem voltam tökéletes. A jó érzést, a lazítást, az örömet okozó tevékenységet gondolatbeli nádpálcázás követi. De a tiltott gyümölcs édessége sóvárgás okoz, elfojtjuk, mégis újra harapunk, s végül újra büntetünk. Az önostorozás szadista élvezet. Tudom, hogy meg fogom tenni, várom az alkalmat, hogy jól lecsaphassak önmagamra.

Ennél a pontnál érhetjük utol a mókuskerék-szindrómákat, a kényszer-tüneteket, az irányítás-mániákat. Ahelyett, hogy átadnánk magunkat az élet áramlatának, felfedeznénk a bennünk lakó kíváncsi, fejlődő-kiteljesedő énünket. Ha elfogadnánk a hibáinkat, a tévedéseinket, és nem mentesítenénk magunkat, hanem levonnánk a megfelelő konzekvenciákat, és mennénk tovább a boldogságkeresés útján, az üdvösség felé...

Akiknek a Lilith a Szűz jegyében van:

1926. június 10 – 1927. március 5
1935. április 15 – 1936. január 9
1944. február 18 – 1944. november 14
1952. december 24 – 1953. szeptember 19
1961. október 29 – 1962. július 26
1970. szeptember 3 – 1971. május 31
1979. július 9 – 1980. április 5
1988. május 13 – 1989. február 8
1997. március 19 – 1997. december 14
2006. január 22 – 2006. október 20
2014. november 27– 2015. augusztus 25

2014. november 25., kedd

Horoszkóp a Nyilas havára (2014.11.22 – 2014.12.21)

„A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye;
nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.”

(Albert Einstein)


A Nyilas hónap az elképzeléseinkkel, a jövőterveinkkel szembesít. Ha nem a megfelelő irányba haladunk, itt az idő a korrekcióra, az újratervezésre. Ez megmutatkozhat belső ellentmondásokban, de feszült, kényelmetlen helyzetekben is találhatjuk magunkat, aminek hatására kénytelenek leszünk elgondolkodni, mit és hogyan szeretnénk a továbbiakban...
A teljes cikk elolvasásához kattints a csillagjegyed linkjére!

Csillagjegyek szerinti havi horoszkóp:


KOS: Előnyös időszak ígérkezik, elsősorban a kommunikáció, a kapcsolatépítés területén. Gyorsan átlátod az ismeretlen helyzeteket is, és a lehető leggyorsabban reagálsz is a kihívásokra. Határozottan, szervezetten intézed a dolgaidat, sok esetben mások nem is bírnak veled lépés tartani. ...
A Kos havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

BIKA: A hónap ritmusa nem igazán egyeztethető össze a tempóddal. Túl gyors, kapkodó és változékony. Ez nem jelent feltétlenül nagy, látványos kimozdulást, de a hangulatodban vagy a körülötted zajló hétköznapi események terén mindenképpen észrevehető lesz a kaotikusság. ... 
A Bika havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

IKREK: A december 22-ig tartó időszak előkészít egy nagyobb változást. Mielőtt azonban ez bekövetkezne, régóta halogatott dolgok kerülhetnek a felszínre – elsősorban a felelősségvállalás témakörét érintve. ... 
Az Ikrek havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

RÁK: A nosztalgikus, régi emlékek a legváratlanabb formában kerülhetnek most elő. A közelgő karácsony is beleringathat ebbe az idillikus állapotba, de a múltból elfeledett, hirtelen előbukkanó személyek is kiválthatják belőled az emlékezést. ...
A Rák havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

OROSZLÁN: Dinamikus, lendületes, sőt egyenesen pozitív hónap elé nézel, legfeljebb a saját önbizalomhiányod állhat az utadba. Próbálj meg minden helyzetben szívvel-lélekkel jelen lenni, a problémákat pedig akármennyire is kellemetlenek, a lehető legrövidebb úton-módon letisztázni. ...
Az Oroszlán havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

SZŰZ: A hatékonyságodat éri csorba, ha belefeledkezel az álmodozásba vagy elveszel a felesleges részletekben. Előbbi esetben csak halogatsz, utóbbi esetben pedig olyan dolgokkal „szöszmötölsz”, amivel nem kellene annyit foglalkoznod. ...  
A Szűz havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

MÉRLEG: Ahol valódi cselekvésre, helytállásra van szükséged, ott ne lavírozz el a problémák megoldása felett. Ez most nem a „megúszás” időszaka. Még akkor is, ha megerőltetőnek, kellemetlennek érzed ezeknek a helyzeteknek a felvállalását, hosszú távon jobban jársz, ha most tisztázod őket. ...
A Mérleg havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

SKORPIÓ: Amennyiben az elmúlt időszakban sikerült nagy változásokat végrehajtani önmagadban, akkor itt az idő, hogy a mindennapokba gyakorlatába is átemeld.
Csak szépen lassan, lépésről, lépésre! Az akaraterő és elszántság mellett az időzítés is fontos. ...
A Skorpió havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT MINDEN KEDVES NYILAS JEGYŰ OLVASÓMNAK!
NYILAS
: Visz a lendületed előre. Olyannyira magával ragadó az optimizmusod, a szenvedélyességed, hogy másokat is lelkesítesz. Ötleteidet, elképzeléseidet meggyőzően prezentálod, így könnyen követőkre, támogatókra találsz. ...
A Nyilas havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

BAK: Míg a legtöbben egy őrült rohanásként élik meg az ünnepek előtti időszakot, te tudod, hogy felesleges kapkodni. Így is, úgy is minden összeáll a maga idejében.
Megfontolt, céltudatos, sőt komótosabb tempóddal jóval hatékonyabb lehetsz az összevissza futkosó embereknél. ...  
A Bak havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

VÍZÖNTŐ: Egészen jó időszak ígérkezik, mégsem tudod maradéktalanul kiélvezni. Ennek az lehet az oka, hogy hirtelen felgyűlnek a tennivalók. A hétköznapi dolgokat, a házimunkákat, de akár a karácsonyi bevásárlást és készülődést is kifejezetten nyűgnek érezheted. ...  
A Vízöntő havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

HALAK: Azok a dolgok, amik felett most legszívesebben elsiklanál, december közepe felé ismét visszaköszönhetnek. Minél sürgetőbb lenne rendezni őket, s minél kényelmetlenebb a velük való foglalatoskodás, annál kevésbé halogasd. ...  
A Halak havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

2014. november 22., szombat

Beletágulni a valóságba: újhold a Nyilasban

"Ősszel, amikor egy lámpás fénye elég ahhoz, hogy otthon érezzük magunkat - valójában az emberi sors, az emberi helyzet misztériumát éljük át. A természet elalszik - s mi fölébredünk. Látszatra leszűkül életünk; bezárkózunk. De ez a kiterjedés nélküli hely - ahol szobánk áll, és lámpásunk világít - a "kör középpontja". Valódi helyünk. Mivel az ember, bár a természetben él, igazában a mindenség, az univerzum polgára. Mi több, az idő természetes folyamán túl az öröklété: Isten meghívottja. Valódi helye ezért jelképes. Látszatra egyetlen kiterjedés nélküli pont. Valójában az öröklét időtlen tágassága. Égessük lámpásunkat!" (Pilinszky János)

Hetekkel ezelőtt bukkantam rá erre az idézetre, és tudtam, hogy itt, a Nyilas újholdnál szeretném megosztani veletek. Bár a Nyilas a nagy távlatok jegye, minden utazás egyetlen, aprócska pontból indul: onnan, ahol a vágy megfogan, életre kel... Kiszakad belőlünk, mint egy sóhaj és belezuhan az Univerzum spirális körforgásába.
Ezernyi, milliónyi elképzelés-nyílvessző száguld a végtelen irányába, mégis oly kevés talál a százas kör közepébe. Vagy egyszerűen csak nem vesszük észre, ha mégis célba érnek?

2006 decemberében (hogy, hogy nem, a Nyilas havában) tettem fel a kérdést életem egyik nagy tanítómesterének (akinek van némi Nyilas-érdekeltség a képletében):
- Ismered a mondást: vigyázz, mit kívánsz, mert még megkapod?
- Hogyne... - felelte.
- Én megkaptam, de az élet nem mindig úgy ad, ahogy elképzeltük. (elárulom: pasi volt a dologban, csak kicsit bonyolultabb szituációban találtam magam, mint ahogy terveztem)
- Dehogynem! Csak fogadd el, hogy a dolgok elképzelése és megvalósulása között a tudatalattid áll. Benne kavarognak a félelmek, a kishitűséged, bizonytalanságod és a kétségek... Ezért fontos, hogy tisztába kerülj valódi személyiségeddel. Az önismeret olyan, mint egy híd, amin keresztül átjuthatsz a túlsó partra.
Később, az asztrológiatanulmányaim során találkoztam ezzel a csodálatos kifejezéssel, ami más szavakkal írja le ugyanezt: merj beletágulni a valóságodba!

Szintetizálás képessége

A jegyébe lépést követő pár óra alatt a stellium erőviszonyai átrendeződtek a Nyilas javára: vagyis ebben a jegyben található 3:2 arányban a több planéta.
A grandiózus tervezek birodalmában a harmónia, a szépség iránti vágy vezeti a sort, őt követi az újhold, ahol egybe fonódik a tudatos akarat és a tudatalatti ösztönösség.
A Skorpióban hátramaradva a Szaturnusz és a Merkúr közös erővel tevékenykedik azon, hogy a mélyen nyugvó gondolati mintákat a felszínre bányássza és ha kell, átlényegítse valami nemesebbé.

Elnézve ezt az égi rendet: tökéletes lehetőség hitrendszereink felülvizsgálatára, kitakarítására, rendbe tételére.
A szintézis szó (szeretem fellapozni az Idegen szavak szótárát) több mindent is jelent. Egyrészt összefoglalást, másrészt két ellentétnek egy magasabb egységben való feloldását is kifejezi. Hát nem erről szólt a bevezetőben leírt személyes történetem is?

Végtelen különbözőségek

A víz csupán hidrogén és oxigén elegye, mégis azt mondják, hogy minden hópihe más és más formát ölt, mikor kristállyá dermed.
Az ember jóval összetettebb ennél, nem csak fizikai értelemben, de a lélektani DNS-e is rendkívül sokrétű.
Kultúránk, vallásunk, származásunk, családunk története, karmikus múltunk, személyes élettapasztalataink határozzák meg gondolkodásunkat. Olyan sajátos szűrővé állnak össze a szemünk előtt, amin keresztül a világ történéseit egyéni módon érzékeljük.
A Nyilas-állomásnál egyesítjük magunkban mindezt ahhoz, hogy az álmainkat, a jövőterveinket felépítsük. Minél toleránsabbak, elfogadóbbak, rugalmasabbak vagyunk - önmagunkkal és másokkal szemben is - annál jobban tágulnak előttünk a megvalósítás lehetőségei is.
Míg a szemben álló Ikrek jegyében a kíváncsiság vágya hajt, itt az ismeretek, a tudás befogadása megosztásra, kiterjedésre vár. Ez a megosztás lehet dogmatikus: "csak az a helyes, amit én gondolok", de lehet nyitott is, elfogadom, hogy mindenkinek a saját szűrőjén keresztül érzékelhető a valóság.
Minden vízcsepp H2O, de mindegyik tündökletesen egyedi hópiheként mutatja meg magát.

Mielőtt megszületik a fény

A Bak jegyében, a téli napfordulóval újjászületik a fény. Spirituális értelemben a lélek végigjárta a beavatás útját, önmagára talált, így beteljesítheti küldetését, hivatását.
Ez előtt érdemes szétnézni az életünkben, mik azok a gondolkodásbeli minták, amik elválasztanak bennünket attól, akivé lenni szeretnénk.
A Nyilas azt üzeni: mind-ÉN-le-7-s-ÉG-es, vagyis minden lehetséges, hiszen minden teremtett dologban ott rejtőzik a végső értelem.
Az már a mi "szűrőnk" eredménye, hogy mennyit hagyunk ezekből megmutatkozni, megvalósulni, kézzel fogható valós formát ölteni.

A jégkristály, bár gyönyörű, mégiscsak egy merev alakzat. Visszaváltozva folyékony természetté azonban képes bármilyen információt befogadni, továbbadni, másokkal egyesülni, vagy más vízcseppekkel folyóvá duzzadva még a messzi tengerekbe is eljutni.
Így van ez velünk, emberekkel is. Ha lebontjuk magunkról azokat az elképzeléseket:
- csak így működhet
- én ezt nem érdemlem meg
- képtelen vagyok rá
- mások sokkal, ügyesebbek, kitartóbbak, tehetségesebbek... satöbbi nálam
máris közelebb kerülhetünk önmagunkhoz, és így vágyaink, álmaink beteljesüléséhez is.

Közeledik az Advent időszaka, ami most pontosan átíveli a Nyilas hónapját, hogy december 22-én, a napfordulóval, szívvel-lélekkel, tudatossággal, újholddal megszülethessen bennünk a fény. Érdemes ebben a hónapban legalább néhány perc erejéig befelé figyelni, szemügyre venni a lámpásunkat. Hogy előbb-utóbb a világgal is megoszthassuk ezt a ragyogást...

Hogy felvállalhassuk sorsunkat... Hogy bizalommal a Végtelenbe dőlve beletáguljunk a valóságunkba...

2014. november 20., csütörtök

Metamorfózis lépésről lépésre: a Nap a Nyilas jegyébe lép

"Egyetlen esemény felébresztheti a bennünk lakó, számunkra ismeretlen valakit. Élni annyit jelent, mint lépésről lépésre megszületni."

(Antoine de Saint-Exupéry)

2014. november 22-én, szombaton (10 óra 39 perckor) izgalmas és érdekes stelliummal lépünk be a Nyilas jegyébe.
A különlegességet az adja, hogy a bolygóhalmozódás a Skorpióban indul és a planétasorakozó a Nyilasban ér véget. Továbbá az újhold a Nap jegyváltása után 3 órával következik be: ennél szorosabb jegybe lépés és Hold-együttállás csak a következő Bak-hónapban ígérkezik.
Olyan ez a konstelláció, mintha a planéták "átkísérnének" bennünket a főnixi élményeken keresztül a bennünk élő ellentétek egyesítése felé.

Mitikus transzformációk

Az asztrológiai évkör a Mérleg jegyénél billen át, a személyes (ezoterikus) élményekből a másokkal közösen megélt tapasztalatok irányába.
Itt a tanulási feladat az integráció, vagyis az "én" és a "te" egyesítése.
Látszólag...
Mert ezeket az ellentétek bennünk vannak, önmagunkban kell egyesíteni őket.
Az asztrológiai szimbolika is ezt mutatja. A leglátványosabb átalakulásra a Skorpió képes, aki magasabb minőségében sassá változik. Így képes a legmélyebb, alsó, tudatalatti világot összekapcsolni a felső, szellemi szférával.
Ebben az átváltozott alakjában láthatjuk őt a tarot 20-as és 21-es lapjain, illetve a négy fix jegyet (Bika, Oroszlán, Skorpió, Vízöntő) megszemélyesítő evangélista közül János is sasként jelenik meg.

Mezei lovasból kentaurrá válni

A Nyilas a nagy távolságok jegye. Ez jelentheti a világ felfedezését távoli utazásokon, más kultúrák megismerésén keresztül. Vagy spirituális utazásokkal, látókörük szélesítése, kitágítása által. Úgy, hogy első lépésben gondolkodásmódunkban, a világról alkotott elképzeléseinkben, hitrendszereinkben felismerjük a korlátokat. Majd befogadjuk a végtelen lehetőségeket. Nyilas nyílhegye az eget célozza: vagyis határ a csillagos ég!

A jegy szimbóluma a kentaur, egy félig ló, félig ember mitológiai lény. Míg a Skorpió a transzformáció során ízeltlábúból madárrá válik, addig itt egy alakon belül figyelhetjük meg az átmenetet.
Azt mutatják, hogy ezen az állomáson már/még egyszerre van meg bennünk az állati és az emberi, az anyagi és a szellemi, az ösztönös és a tudatos.

A "kezdő lovast" a több mázsányi akarat kénye-kedve szerint zötyögteti a hátán. Vagyis ha a ló-részünk irányít, akkor akkor ki vagyunk téve emócióink, indulataink, szenvedélyeink, ösztönös vágyaink elragadtatásának.
Ha az emberi rész kerekedik felül, akkor ostorral csapkodja az őt cipelő állatot. Ilyenkor a spirituális egó javára sérül a fizikai világ, megjelenik az önsanyargatás vagy a földtől elrugaszkodott, azzal kapcsolatot nem ismerő gondolkodás.

Az összhang a kentaurban egyesül, mikor a ló és lovas közt feltétlen a bizalom. Az ösztöni tulajdonságok harmóniába kerülnek a szellemiséggel, az élet élvezete eggyé válik a bölcs-derűs életvezetéssel.
Ezt láthatjuk például az indián lovas ábrázolásokon, ahol nyereg és zabla nélkül ülték meg a lovakat.
De a magyarok hagyományának, mondavilágának is része ez az állapot. Olyan tökéletes volt az együttműködés, hogy a lovasok, miközben hátrafelé fordulva nyilaztak, rábízták a lóra az előrehaladást. És ez a rendhagyó képesség ott rejtőzik a kollektív tudatmezőnkben.

Innen folytatjuk az újholdas bejegyzéssel...

Jelentős napok a Nyilas havában:

(a vastagon kiemelt címszavakhoz bejegyzés a blogon!)
ASZTRO - 2014.11.22, szombat: Nap a Nyilas jegyébe lép (10h39p)
- újhold a Nyilas jegyében (13h33p)
ASZTRO & ÜNNEP - 2014.11.27, csütörtök: Fekete Hold Lilith a Szűz jegyében
- Hálaadás napja az Egyesült Államokban
ASZTRO - 2014.11.28, péntek: Merkúr a Nyilas jegyében
ÜNNEP - 2014.11.30, vasárnap: Advent első vasárnapja
ASZTRO - 2014.12.05, péntek: Mars a Vízöntő jegyébe lép (0h57p)
ASZTRO & ÜNNEP - 2014.12.06, szombat: telihold az Ikrekben (13h27p)
- Mikulás-nap
ÜNNEP - 2014.12.07, vasárnap: Advent második vasárnapja
ASZTRO - 2014.12.08, hétfő: retrográd mozgásban a Jupiter
ASZTRO - 2014.12.10, szerda: Vénusz a Bak jegyében
ÜNNEP - 2014.12.13, szombat: Luca-nap
ÜNNEP - 2014.12.14, vasárnap: Advent harmadik vasárnapja
ASZTRO - 2014.12.17, szerda:  Merkúr a Bakban
ASZTRO & ÜNNEP - 2014.12.21, vasárnap: Uránusz direkt mozgásban
- Advent utolsó vasárnapja

További csillagászati események a Magyar Csillagászati Egyesület weboldalán!

2014. november 17., hétfő

Határmezsgye: Nap-Szaturnusz együttállás a Skorpióban

"Minden korlát egy elfogadott szabály, ami arra vár, hogy átlépjenek rajta. De csak akkor léphetünk át bármilyen határt, ha előbb felfogjuk, hogy azt tesszük." (Felhőatlasz című film)

Egészen más bejegyzést terveztem ide, egy személyes történetet szerettem volna megosztani a családi karmáról, a sors szövedékéről, az ismétlődő mintákról, de ember tervez, az ihlet pedig végzi a dolgát, és úgy jön, ahogy jönnie kell. A mondanivaló változott, de a lényeg ugyanaz maradt: 2014. november 18-án, délelőtt 10 óra környékén a Herkules csillagképben, a Skorpió jegy 26. fokán összetalálkozik a Nap és a Szaturnusz.

A hős útja...

... határtalan és végtelen. De a hétköznapokban mégis minden "hőstett" feladattól teljesítésig, célkitűzéstől beteljesítésig, kihívástól megvalósításig, időtől óráig terjed.
Tudatunk korlátokat állít önmaga elé, percekre, évekre, szakaszokra tagolja az életet, hogy a világ áttekinthetővé váljon számára.
Az asztrológiai képletben a Szaturnusz jelenti ezeket a határpontokat - spirituális értelemben pedig a beavatási állomásokat.

Az életben fontosak a keretek; támasztékot, biztonságot adnak. Ilyen például a házakat körülvevő kerítés, ami visszatartja a gyereket attól, hogy kellő élettapasztalat nélkül messzire elcsatangoljon. De ahogy növekszik, egyre távolabbra vágyik, és már nem lesz elég a négy fal közé szorított világ kalandja, ő az azon túli mezőket, városokat, univerzumot is felfedezni, meghódítani akarja.
Bármilyen korlátozó tényező hasonlóképpen működik. Először is fel kell ismerni tényszerűségét, szükségszerűségét, csak utána tudunk kívül kerülni rajta. Akkor már lerombolhatjuk, átbújhatunk alatta, keresztülmászhatunk rajta és élvezhetjük a szabadságunkat.
Pontosan addig, míg a végtelennek hitt térben újabb kerítéseket fedezünk fel, amin túl újabb ismeretlen tágasság vár ránk.

A legnagyobb hőstett

Míg a legtöbb gyermeket a kalandvágy csábít, addig felnőttként hajlamosak lehetünk a jól bevált életrendbe beleragadni. Sok esetben a kényelem, a megszokás jóval nagyobb kísértés, mint az újdonság vonzása.

A Nap-Szaturnusz együttállás segíthet ezt felismerni.
Hogyan?
Úgy, hogy körülnézünk az életünkben, hol vannak olyan pontok, amiken gondolatban már rég túlnőttünk: emberi kapcsolatokban, elképzelésekben, célkitűzésekben, mégis jó ideje egy helyben toporgunk. Hiába ismertük fel a korlátokat, eggyé váltunk a falakkal. A személyiségfejlődésben vannak olyan állomások, ahol biztonsági játékot játszunk. A százszor ismételt leckét önmagunkkal ismételtetjük. Hiába engedett át minket a szigorú vizsgabiztos, a Szaturnusz, az utolsó próbán még nem álltunk helyt. Ez pedig az önbizalom próbatétele. Elhisszük-e magunkról, hogy minden tudás, minden tapasztalat a birtokunkban van ahhoz, hogy továbblépjünk?

Régen ajánlottam kártyahúzást, ha van kedved, vedd elő a tarot kártyát (virtuális verzióban itt is találsz néhányat: Lótuszvirág Pagoda), és tedd fel a következő két kérdést:

1. Hol/milyen életterületen, mintámon próbálok épp túljutni a "kerítésen"?
2. Hogyan tudom végrehajtani ezt az "akciót"?

Ha elakadsz az értelmezésben, írj nyugodtan. Néhány gondolattal segítek megfejteni a képek üzenetét.

2014. november 12., szerda

Tízmilliószoros nap: mindenképp teremtünk?

"Egyetlenegy probléma sem oldható meg azon a tudatossági szinten, amelyen az keletkezett."

(Albert Einstein)


2014. november 13-án, csütörtökön elérkezünk az év utolsó nagy buddhista ünnepéhez. Ez a Lha bab Düchen, Buddha alászállása a mennyekből. "A tibeti naptár kilencedik hónapjának 22. napja. 41 évesen Buddha a mennyekbe emelkedett, hogy az isteneknek tanításokat adjon, és édesanyjának meghálálja, hogy hozzásegítette Őt a Szamszárából való szabaduláshoz. A követői kérésére Viswakarma isten által készített különleges létrán visszatért a mennyekből." (forrás: Mantra)

Nem vagyok buddhista, még csak a tanításokban sem mélyedtem el különösebben, ám mint oly sok nyugati embert, engem is megérintett ez az ősi vallás. Távoli keleten járva az volt a benyomásom, hogy a buddhizmus jóval több, mint vasárnap délelőtti áhítat (vagy rosszabb esetben kötelezően letudott program) Életszemlélet, filozófia, az embereket körülvevő sajátos aura.

A buddhista templomokból végtelen nyugalom árad, a szertartások akkor is elérik a szívet, ha egyetlen szót sem értünk a recitálásból. Az ima, a meditáció: átszellemültség.
Úgy gondolom, ez más vallású hívőknél sincs másképp, bár a hétköznapi tapasztalatok azt mutatják, hogy nyugaton sokszor már hiányzik a szentség, az elmélyültség, az önátadás. Az ünnepek elsősorban szabadnapot jelentenek és a megszokások gyakorlását.

Valami ilyesmi történik akkor is, ha egy buddhista ünnepet nyugati divattá változtatunk. "Kívánj valamit, és az most tízmilliószorosan teljesül!"

Minden pillanatod: teremtés

Minden pillanatban, minden gondolatunkkal, szavunkkal és érzésünkkel a saját világunkat teremtjük meg. Kisugározzuk azt, ami bennünk van, akaratunktól függetlenül. Hiába próbálunk látszólag pozitívak, vidámak lenni, ha a félelem, a fájdalom, az aggódás szorongatja minden porcikánkat. Mondatainkkal hazudhatunk, rezdülésünkkel nem. Még önmagunkat is megpróbálhatjuk becsapni azzal, ha csak fejben mantrázzuk a kellemes dolgokat.
Ám érdemes belegondolni abba, hogy a latinban a "pozitív" szó nem csak ígéretest vagy biztatót jelent, hanem elsősorban valóságost és ténylegest.
Fontos, hogy a maga valóságában lássuk a dolgokat, ahhoz, hogy megszabaduljunk a visszatartó momentumoktól előbb fel kell ismerni őket, a hozzájuk kapcsolódó érzésekkel, indulatokkal egyetemben.

A tízmilliószoros nap erejét az adja, hogy ilyenkor a buddhista hívők együtt, egyszerre imádkoznak. Így létrejön egy magas szintű rezgés, egy tiszta frekvencia, amire bárki "rákapcsolódhat". Függetlenül attól, hogy szándék nélkül, magáért az elmélyülésért tesszük ezt vagy egy élethelyzetünk megoldásáért imádkozunk.
Lehetünk egészen gyakorlatiasak is, ám ahogy Einstein megfogalmazta, problémáink megoldásához magasabb perspektíva, egy másik tudatossági szint, rálátás szükséges.
Tökéletes pillanat: csak szív, figyelem és jelenlét kell hozzá...
Ne sajnálj egy kis időt önmagadra!

További olvasnivalók: A teremtés tíz lépése

2014. november 10., hétfő

A lelkierő harca: Mars-Plútó együttállás a Bakban

„Az a legjobb harcos, aki pengét sem ránt, mégis képes bebizonyítani, hogy senki sem győzheti le.”
(Paulo Coelho: Az Ötödik hegy)

Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én egy kis nyugalmas időszakra vágyakozom. Az elmúlt napokban (hetekben, hónapokban) tak-tak-tak, felpörögött ritmusban mozogtak körülöttem a dolgok, ezért - legalábbis lelki szinten - kellemes, fotelban hátradőlős, láblógatós napokról álmodozom.

Ám elnézve a hét eseményeit, erre csekélyke esély lesz. Sőt, az év hátralévő másfél hónapjára is eseménydúsnak ígérkezik a fenti, csillagos színpad. Jegyváltások, együttállások, feszült fényszögek... Így csak egy dolgot tehetünk: alkalmazkodhatunk az áramlathoz. És megpróbálhatunk "zizegés" és szélsőséges kilengések helyett nyitottan, rugalmasan, befogadóan közelíteni a dolgokhoz.

Érzelmi megcélzottság

A hét jelentős részében bolygóhalmozódást láthatunk a Skorpió jegyében. Itt a Nap, a Szaturnusz, most lépett be a Merkúr, és szombaton távozik majd a Vénusz. Felettük a két Skorpió uralkodó egyszerre diszponál.

2014. november 10-én, hétfőn, valamivel éjfél előtt, a Mars eléri a Plútót, és a Bak jegyének 12. fokán együttállásba kerülnek a Nunkival. Az állócsillag másik neve Pelagus, ami "tengerészt" jelent, Mezopotámiában pedig Gu-shi-rab-ba, vagyis a "tenger járma" névre hallgatott.
A Nunki a Nyilas csillagkép sigma csillaga, a kifeszített íj húrjának a végpontja. Itt kezdődik az "Égi tenger", ahol halak, cetek, delfinek "népesítik be" az égboltot. Ahol a víz szimbóluma megjelenik, ott az emóciók is felszínre kerülnek.
Érzelmileg megcélzottá válunk. A nyilat még egy szép fényszög-rajzolat is megerősíti: a Hold-Merkúr-Neptunusz királytrigonját a fenti együttállás formálja nyílhegy-szerűvé.

Lélek-jelen-lét

Metamorfózis, átalakulás, beavatás az érzelmi alámerülés által - ezek jutottak eszembe a képletet nézegetve.
Kép-letesen pedig egy szamuráj. Aki nem a félelmei miatt szorongat kardot, de éberen figyeli a környezetét, és ha kell, azonnal reagál. Aki nem támad meg úton-útfélen mindenkit (biztos, ami biztos alapon), ám szükség esetén megvédelmezi önmagát. Aki nem birka-mód követve másokat csatázik, hanem saját, mély, erkölcsi értékrendjét védelmezi mindhalálig.

Talán az sem véletlen, hogy a maja kalendárium szerint ma Sárga Kristályos Harcos nap van... A benne rejlő erő nem az izmai, hanem az intelligenciájának az ereje. Folyamatosan kapcsolatban van a felsőbb tudatossággal, jelen van az élet univerzális áramlatában. Számára a racionális elemzés és az inspiratív cselekvés nem ellentmondás, hanem tökéletes összhang.

Az égi csillagrajz üzenete hasonló. Ez egy határpont, egy felvillanó lehetőség arra, hogy szembesüljünk saját  mély, belső, erkölcsi törvényeinkkel. Mennyire azokat követve élünk? Vállaljuk-e a felelősséget gondolatainkért, érzéseinkért, önmagunkért, az általunk teremtett világért? Ha nem, hatalmi harcokkal, érzelmi visszautasítással, kiszolgáltatottsággal, elfojtott indulatokkal szembesülhetünk.
Ha pedig változtatni akarunk ezen az állapoton, az akarat- és a lelkierőt a Mars-Plútó együttállása szolgáltatja.Ez a két erő együttesen félelmetes, lenyűgöző hatalom. Magabiztosság, rendíthetetlen nyugalom és totális intenzitás harmóniája, aminek az aurája a szamurájokat is övezi.

2014. november 5., szerda

Az elengedés rögzítése: telihold a Skorpió havában

"Az a szó, hogy megbocsátani, görögül úgy hangzik, hogy aphiémi. Azt is jelenti, hogy elengedni, elbocsátani, figyelmen kívül hagyni, maga mögött hagyni.
Amikor az ember feloldja magában a kötelékeit, amikor nem tapad valamire vagy valakire érzelmileg, sem gondolatilag, amikor fájdalmát és sértettségét maga mögött hagyva elengedi az egészet: az aphiémi. Amikor nem nézünk utána, mert nem a miénk többé: ez a megbocsátás."

(Müller Péter)

A következő telihold 2014.11.06-án, csütörtökön 23 óra 23 perckor lesz.
A Bika és a Skorpió az élet és a halál végpontjai. Míg a tavasz csupa szépséget, kivirágzó lehetőségeket hordoz, addig az ősz az elmúlást, az elengedést jelenti. A fák az évben még egyszer, utoljára tündöklően megszínesednek, de ezek már nem az élet, hanem a halál színei lesznek. Pompás rozsdabarnába, borvörösbe, óaranyba öltözve várják a hattyúdalt. A levelek búcsút intenek a fának, lehullanak és szétbomló lombszőnyeggé válnak a csizmák talpai alatt. S ebből a korhadó avarból lesz tavaszra a legtermékenyebb táptalaj.

Minden, amit most önmagunkban is elengedünk, esszenciává válik, leszivárog a mélybe, a gyökereinkhez, hogy tapasztalat formájában új élettel töltsön el bennünket.

Előbb oldozd el...

Örök körforgás rendíthetetlen törvénye: ahhoz hogy új élet sarjadjon, a réginek meg kell halnia.
Ám az elmúlás minden formája ijesztő lehet számunkra, hiszen a megszokott, bejáratott, szabályos keretek elkorhadnak, szétporlanak.
Ezért van az, hogy olyan dolgokhoz is ragaszkodunk, amik már cseppet sem okoznak örömet, amik gúzsba kötnek, gátolnak minket a fejlődésben, a kiteljesedésben.

Az ősz végi telihold lehetőség arra, hogy mélyre merülve felfedezzük az ilyen kötéseket. A Bika Hold az ösztönös vágyaink irányát mutatja (felfelé!), azokat, amik szépséggel, bizakodással, örömmel, megelégedettséggel töltenek el.
A Skorpió Nap tudatossága pedig bevilágíthatja a legsötétebb sarkokat is (IC), ahol a tudatalattiban megbúvó, energiarabló mechanizmusok rejtőznek.
Azoknak, akik fel akarják számolni ezeket a haszontalanná vált élethelyzeteket, a Bak Plútó-Mars együttállás támogató fényszögével segíti a feldolgozást.

Csak utána köss!

A világban kezd kiveszni az elengedés mozzanata. Egyik kapcsolatból, helyzetből ugrunk a másikba, anélkül, hogy az előzőt méltóképpen elbúcsúztatnánk.
Az átlényegítés lombszőnyege helyett csupán szőnyeg alá söpört problémák maradnak, amik nem tudnak természetes módon elbomlani, így nehezítik a lelkünket.
A plútói energia lehet kikényszerített változás vagy önkéntesen gyakorolt elengedési misztérium. Itt nem csupán, vagyis nem elsősorban az anyagi ragaszkodásainkról van szó, hanem az érzelmi, gondolati, viselkedési sémákról, szokásokról.

Hiába szeretnénk továbblépni, fejlődni, ha lelkünk darabkáit a fájdalmak, az élmények a múltban tartják. Nem köthetünk az élettel új szerződéseket, ha a nem bontottuk fel az előzőeket.
Igaz ez az elmúlt szerelmekre is, mivel a gyűlölet, a harag, a düh, az elfojtott indulatok időtálló cementnek bizonyulnak, hogy két embert hosszú távra összekössenek. Olyan dolgokat táplálunk ezzel, amit már nem kellene. De igaz ez az lejárt szavatosságú álmokra, családi mintákra, elvárásokra is, hiszen túlnőhetünk-túlléphetünk hajdanvolt önmagunkon.

Épp ezért az elengedés, a megbocsátás, az eloldozás kikerülhetetlen lépés azelőtt, hogy új vágyakkal, álmokkal szerelmekkel termékenyítjük meg az életünket.

2014. október 31., péntek

ELŐADÁS! Az átlényegítés mozzanata: 14-ből 15-be

"A világ különleges és bonyolult, akárcsak a pók hálója. Ha megérinted egy fonalát, remegése végigfut az összes többi szálon. Mi nemcsak megérintjük a hálót, hanem bele is szakítunk." (Gerald Durrell)

Sokan kérdeztétek, mikor lesz megint előadás. Nem terveztük, de alkalmazkodunk az igényekhez.
A témaválasztásnál figyelembe vettük az aktuális skorpiós energiákat, és szerintem nagyon izgalmas beszélgetés-alap született.

A kötések átkötése

Két hónap múlva vége az évnek. Nagyon mozgalmas időszak áll a hátunk mögött, a 2014-es év minden tekintetben átmozdító volt: gondoljunk csak a Ló évének szimbolikájára, vagy a Kiegyenlítés tarot kártyájára. De az is elegendő, ha csak visszatekintünk életünk eseményeire...

A következő év a változások rögzítéséről fog szólni. Sorsunk szövetét pillanatról pillanatra szőjük, épp ezért nem mindegy, milyen szálakat viszünk tovább és melyektől oldozunk el magunkat. A Skorpió időszakában azokat a mintákat is felismerhetjük, amikkel esetleg eddig nem akaróztunk szembe nézni.
Beszélgetünk a "mindig" és a "soha" kötéseiről, átkokról, bűnbakokról, családi csontvázakról a szekrényben

Az előadás részletei

Időpontja:
2014. november 9, vasárnap
16-tól 18 óráig

Helyszín:
Fogasház
1073 Budapest, Akácfa utca 51.

Regisztráció:
Kérlek, jelezd, ha szeretnél jönni az előadásra. Ez megteheted
- a bejegyzés alatti megjegyzés rovatban
- e-mailben (padparadsa kukac gmail pont com címre küldve) vagy
- Facebookon

A gondolatcserét Nádas Nándorral közösen vezetjük.

Az előadásra díjtalan a belépés, várunk szeretettel!

2014. október 26., vasárnap

Célirányos energiák: Mars a Bak jegyében

"Mi, mai emberek ritkán tudunk megvalósítani valamit. Bármiről lehet szó: jó párkapcsolatról, hivatásbeli sikerről, pénzkeresetről vagy a Himalája megmászásáról. Először minden belül történik meg. Nem amikor vágysz rá - az még könnyen megy. Hanem akkor, amikor átlátod: mit kell tenned érte, és megtalálod magadban azt a kérlelhetetlen Varázslót, aki meg is teszi. Bármilyen nehéz, bármennyi kudarccal jár, és bármennyi időbe kerül."

(Müller Péter)

A Mars az év első felében rengeteg időt töltött azzal, hogy felkavarja az állóvizet a párkapcsolatok területén. Mostanra visszaállt a saját tempójába: hozzávetőlegesen 57 napot tölt egy jegyben. Vagyis körülbelül másfél hónap áll rendelkezésünkre, hogy az adott jegy tartalmait kibontakoztassuk.

A Mars útvonala

A Zodiákus állomásai egymásra épülnek. Ahogy a Mars keresztülhalad az adott területeken lépcsőfokról lépcsőfokra mutatja meg nekünk a cselekvőerő kibontakoztatásának lehetőségeit.
A Mérlegben (Újabb harcos a színen) a kapcsolatainkon keresztül "rázott fel" bennünket. Bombaként bedobott valakit az életünkbe, aki felforgatta a nyugalmunkat, szembesíthetett a meglévő párkapcsolatunk küzdelmességével, de ha látványos változást nem is hozott életünkben, az "én és te" kérdéskörét legalább a gondolatai szinten megpiszkálta.

A Skorpiónál (2 in 1) azt a szenvedélyt lobbantotta lángra, ami segített szembenézni a legbelsőbb félelemeinkkel. Az itt izzó szikra gyújtotta fel a Nyilas nyílhegyét (Előre, az álmokért), hogy felszabadulva az eddig visszahúzó, gátló gondolatoktól végre messzire célozhassuk álmainkat.
Most pedig, mikor belép a Bak jegyébe (2014.10.26 11h43p) nekiláthatunk megvalósítani őket.

Véráram

A Mars a Bak jegyében emelkedett pozícióban van, ez azt jelenti, hogy ha jól teljesítünk, nem csupán eredményekre, de még az Öreg hadvezér extra jutalmaira is számíthatunk.

A Mars ebben a jegyben olyan, akár a vér az erekben: az életenergiát, a cselekvőerő lendületét megtartja és a megfelelő irányba tereli. Mindig odajuttatja, ahol a legnagyobb szükség van rá, ehhez azonban célkitűzések, álmok, elhatározások, élettervek kellenek.
A Bak kiváló stratéga, az élet játékában ő a "kérlelhetetlen Varázsló", ahogy Müller Péter nevezi,  aki kitartóan, türelmesen, megfontoltan halad előre, hogy beteljesítse a Nyilas nagyszabású elképzeléseit.

Tökéletes (ön)uralmak

A Bak Mars rámutat azokra az életterületekre, ahol megrekedtünk. Azzal, hogy terveket készítettünk, hogy elkezdtünk többre-másra vágyni, lélekben túlnőttünk saját magunkon. Ezzel a fizikai világ kereti szűkössé váltak, feszíteni kezdtek bennünket. Itt az idő, hogy meghaladjuk önmagunkat.
Mint ahogy a gátak felduzzasztják a folyóvizeket, úgy gyűlnek a nagy teremtőenergiák is. A kitartás és a koncentráltság ereje ez, ami az ellenállástól csak tovább növekszik.

A Szaturnusz titka az időzítésben rejlik, a dupla uralmi csere miatt ezt ne hagyjuk figyelmen kívül! A korai cselekvés kapkodást, az erők elfecsérlését eredményezi. A nem-cselekvés a körülmények kényszerítő ereje által roppantja szét a korlátokat.
A helyes út: türelem, kitartás, fókuszáltság. A kritikus pillanat megérlelése, majd a gyors, spontán, célirányos akció. Ha felismered ezt a pillanatot, ne teketóriázz tovább! Indulj! Összpontosíts a feladatra, lépj túl az eddigi határaidon.

2014. október 25., szombat

Skorpió havi horoszkóp (2014.10.23 – 2014.11.21)

„Egyszerűen el kell határozni, hogy az iránytű, amivel kijelöljük, merre menjünk, az ne a félelem legyen. Ne kelljen már menekülni. El kell kezdeni az iránytűt a vággyal összekötni! Azt csinálom, amit akarok, és nem tart vissza a félelem.” (Feldmár András)

A Skorpió hónap meglehetősen mozgalmas lesz: átalakító erejű élményeket, felrázó felismeréseket hozhat. Egész időszakban érzékelhetjük, hogy minden döntésünknek, szavunknak „súlya” és következménye van, ezért érdemes figyelni arra, hogy mit mondunk, mit cselekszünk. Sok dolog, amit hónapokkal ezelőtt elindítottunk most érik be, most válik kézzel fogható valósággá...
A teljes cikk elolvasásához kattints a linkekre!

Csillagjegyek szerinti havi horoszkóp:


KOS: Ha bármilyen nagy erőbedobást kívánó helyzet előtt állsz, fontos, hogy ne legyél türelmetlen! A kapkodással, a gyors reagálással nem jutsz előbbre, csak elfecsérled az energiáidat, és kifulladsz, mielőtt a végére járnál a dolognak... a Kos havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

BIKA: Új ciklus előtt állsz, és ennek megfelelően az életedben alapvető változási folyamatok zajlanak. Ez rengeteg energiát felemészt, ettől érezheted fáradtnak, elcsigázottnak magadat. Akár úgy is tűnhet, hogy... a Bika havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

IKREK: Ez a hónap egy újabb útkereszteződést jelenthet az életedben. Ahhoz, hogy a megfelelő irányba indulhass tovább átfogó látásmódra lesz szükséged, vagyis a józan érvek mellett az ösztöneidet is hívd segítségül... az Ikrek havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

RÁK: Rengeteg kreatív energia és ötlet szunnyad benned, itt az ideje, hogy nekiláss megvalósítani őket. Kifogás rengeteg akad, de ezek hátterében legtöbbször nem az idő- vagy pénzhiány a valódi indok, hanem az önbizalom hiánya...a Rák havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

OROSZLÁN: Alapvetően szeretsz a középpontban lenni, de olykor neked is szükséged van a magányra ahhoz, hogy feltöltsd az energiakészleteidet, hogy harmóniába kerülj önmagaddal. Ez most pont ilyen időszak: aludj jó sokat... az Oroszlán havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

SZŰZ: A kiszámíthatóság, az előrelátó tervezés nem ennek a hónapnak a legfőbb jellemzője. A Skorpió időszakában határtalan és szenvedélyes erők munkálkodnak a háttérben, ez a te életre is hatással lehet... a Szűz havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

MÉRLEG: Nagyon sok mély, emberi emócióval találkozhatsz ebben az időszakban. Nem rejtőzhetsz el ezek elől, kénytelen leszel szembenézni akkor is, ha szenvedésről, fájdalomról vagy félelmekről van szó... a Mérelg havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT MINDEN KEDVES SKORPIÓ OLVASÓMNAK!
SKORPIÓ: A mostani hónap erőteljes Skorpió energiákkal indul, így nincs más dolgod, mint felszínre hozni ezeket magadban. Merj ízig-vérig skorpió lenni. Hallgass az ösztöneidre és bízz a megérzéseidben... a Skorpió havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

NYILAS: Könnyen szétforgácsolhatnak a jelentéktelennek tűnő, értelmetlen viták. Ha folyton jobb-balra hadakozol, a valóban fontos dolgokra már nem marad energiád. Vond ki magad a hétköznapi játszmákból és csatározásokból... a Nyilas havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

BAK: Nagy tervek, célok megvalósításának érkezik el ebben a hónapban az ideje, de legalábbis belátható távolságba kerülnek tőled. Az erőbedobásra azonban nem árt mentálisan és fizikailag is felkészülnöd... a Bak havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

VÍZÖNTŐ: Az előtted álló időszak kitűnően alkalmas az újrakezdésre, az elindulásra, a kezdeményezésre. Ha a dolgok nem felelnek meg úgy ahogy vannak, hagyd a panaszkodást, a jajveszékelést, és változtass rajtuk!... a Vízöntő havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!

HALAK: A meditáció, a spiritualitás vagy a benned lévő művészi érzék kibontakoztatása most egészen új perspektívákat nyithat meg előtted. Éld meg a saját természetedet ezen  keresztül ahelyett, hogy folyton másoknak igyekszel megfelelni... a Halak havi horoszkópjának folytatása a Mindennapi nő oldalán!
Related Posts with Thumbnails