2014. december 22., hétfő

Egyetemes rend: újhold a Bak jegyében

"Rá kell jönnünk, hogy elsősorban önmagunkért felelünk, saját lelkiismeretünknek tartozunk számadással. Belső ügyeinkben nincs külső felelősségre vonás, büntetés vagy jutalom. Magunk ítélünk magunk felett." (Popper Péter)

A "rendrakás" a Szűz jegyében indult el, mikortól fél éven keresztül minden jegyváltást az újholdak tiszta lapjai követik.
Az újhold energetikájában eggyé olvad a tudatos elképzelés (Nap) és az ösztönös vágy (Hold), így lehetőségünk adódik, hogy nem csak az eszünkkel, de a szívünkkel is rápillanthassunk életünk kiemelt tartalmaira.

Ezen utazásunk során beleláthattunk az életről alkotott elképzeléseinkbe, amiket a napi rutin és a megszokások mozgatnak. Összezúzhattuk a párkapcsolatok görbe tükreit, hogy mögötte végre megláthassuk valódi önmagunkat. Alászállhattunk a mélységeinkbe, hogy eloldozhassuk magunkat a gúzsba kötő, teremtő energiánkat fogva tartó félelmeinktől, majd a Nyilas újholddal elkezdhettünk beletágulni a valóságunkba.
Sok izgalmas felismerést hozott ez a néhány hónap...

Életkerék

A létezés örök körforgásának törvénye: rend és káosz váltják egymást.
Álomból születik az érzékelhető, végighalad a tapasztalatok széles spektrumán, majd, mikor eléri csúcspontját, fokozatosan eloldozza magát a létezés formaiságától és visszahullik az illúziókba.
Csak azért, hogy újból felépíthesse önmagát.

A külsőségek változnak, a lényeg ugyanaz marad: a megszülető sejtek minden információt végig magukban hordoznak. Egyetlen magocskában ott rejtőzik a terebélyes fa képe, a gyermek megfoganásának pillanatában az egész életterve.

Az asztrológiai évkör ugyanezt a folyamatot reprezentálja. A Halak illúzió-állapotában alkotjuk meg önmagunk számára a jelen inkarnációt. Ez az élet-lehetőség minden lehetőségével, nehézségével, kihívásával a legtökéletesebb feltételeket jelenti ahhoz, hogy sorsunkat (kalandunkat) beteljesíthessük. A Kosnál lépünk be a létezés valóságába és a Bak jegyénél érjük el a csúcspontot.
Vagyis ennél az újholdnál szembesülhetünk leginkább azzal, hogyan állunk terveink, elképzeléseink megvalósításával. Mit értünk el abból, amit megálmodtunk magunknak.

Ezt az önmagunknak feltett kérdést most egy stellium (planéta-halmozódás) kíséri a Bak jegyében: itt tartózkodik a Hold, a Nap, a Merkúr, a Plútó és a Vénusz is.

Ami sosem változik

Gondoljunk csak bele, mi az, ami minden történetünkben, kapcsolatunkban, élethelyzetünkben változatlan marad?
Mi.
Változhatnak a szereplők, a helyszínek, a problémák megoldási kulcsai, a szituációk megélései, a hozzájuk kapcsolódó viszonyulásaink. De minden egyes helyzetben, ami velünk történik, középpontjában ott vagyunk.
Nem csak a nagy történetekben - a szerelemben, a szakításban, a búcsúban, a gyermekeinkben, a hivatásunkban - de a hétköznapok apró-cseprő dolgaiban is. Abban, ahogy egy hírre reagálunk, van, akit megérint egy távoli árvíz katasztrófája, más elmegy mellette. Egyesek kutyákat mentenek, másoknak a hajléktalanok sorsa fontosabb. Lehetünk előzékenyek vagy gorombák a közlekedés, a sorban állás, a vásárlás alatt. Mind-mind mi vagyunk.

Ezért tanít a Bak jegye arra, hogy nőjünk fel végre önmagunkhoz, lássuk be, hogy minden, ami körülvesz bennünket, a saját "teremtményünk", és vállaljuk a felelősséget alkotásunkért.
Magunk ítélünk magunk felett...

A Bak stellium erre mutat rá. Egyetlen pontba sűríti az elképzeléseinket, amiket létre akartunk hozni, a vágyat, ami emögött állt, a hozzá kapcsolódó gondolatokat és érzéseket. És ott a Plútó is, ami segíti magasabb minőségbe transzformálni a tapasztalatokat.
Legyen egy kis időnk magunkra. Arra, hogy az ünnep csendjében észrevegyük, hol tartunk most. Lássuk, mint a hegytetőre érve az idáig vezető utat. Ne ítélkezzünk sem mások, sem magunk felett, hiszen ez az út, eddigi életünk alkotása. Lehetőségünk van változtatni, új utakat, új terveket keresni.
Mindben ott leszünk...
Ezért nem mindegy, hogy hogyan...
Related Posts with Thumbnails