2012. június 21., csütörtök

A Rák hava

"Olyan szövetből
vagyunk, mint álmaink, s kis életünk
álomba van kerítve."
- W.Shakespeare: A vihar, 4. felvonás -

2012. június 21-én, mint egy valamire való mesében, éjfél után néhány perccel átlépünk a Rák jegyébe.
A Rák jegye amúgy is az álmok, a mesék, a gyerekkor, a tudatalatti, az intuíció megfoghatatlan, varázsos birodalma.
A kapkodó, változékony Ikrek után most az idő és az érzékelés egy teljesen más dimenzióját tapasztalhatjuk.

Ezt a hónapot két, a tudatalattit szimbolizáló planéta uralja. Az egyik a Hold a Rák jegyében, a saját IV-es házában, a másik pedig a Neptunusz a Halakban, szintén a saját 12-es házában. Az égbolt sejtelmes úrnője és az álmok végtelen óceánjának királya veszi át az irányítást a hónap felett.
Számomra olyan ez az idei képlet, mintha Alice Csodaországába merülnénk: képtelennek tűnő, váratlan fordulatok, gumipertli módra változó idő, kavargó színek, formák, illatok, emlékek, élmények... Feje tetejére áll a világ, fent és lent összekavarodik. A határok elmosódnak, álom és valóság, múlt és jövő eggyé válik.
Ne lepődjünk meg semmin! Legyünk nyitottak, gyermeki lelkűek, kíváncsiak, merészek, rugalmasak, befogadóak: kövessük bátran az életünkben felbukkanó fehér nyulat!
Álmodjuk végre valósággá a saját mesénket!

nagyítás a képre kattintva
Kiemelt napok
2012.06.21, csütörtök
- Nap a Rák jegyébe lép (00h03p)
- nyári napforduló
2012.06.24, vasárnap
- Szentivánéj
2012.06.25, hétfő
- a Szaturnusz direkt mozgásra vált
2012.06.26, kedd
- Merkúr az Oroszlán jegyébe lép
2012.06.27, szerda
- Hold első negyed a Mérleg jegyében
2012.07.03, hétfő
- a Mars jegyváltása a Mérleg jegyébe, rangvesztésbe kerül (13h14p)
 - telihold a Bak jegyében (19h52p)
2012.07.11, szerda
- Hold utolsó negyed a Kos jegyében
2012.07.13, péntek
- retrográd Uránusz
2012.07.19, kedd
- újhold a Rák jegyében (05h252p)

További olvasnivaló a Rák jegyről
Jegyköszöntő: Rák
Híres férfiak a Rák jegyében (hamarosan)
Híres nők a Rák jegyében (hamarosan)
A Rák jegy kristályai: istenek könnye - gyöngy
Csilivili ékszerajánló: a tenger gyöngyei - akvamarin
A Rák csillagjegy borajánlója

2012. június 11., hétfő

Sorsfordító: Jupiter az Ikrek jegyébe lép

"Teremteni jöttél, életed minden pillanata egy világ teremtése - és teremtésed, így sorsod is, közös bárkivel."
(Hioszi Tatiosz)

Ebben az évben mindkét sorsbolygó jegyet vált. Elsőként a Jupiter, ami ma, 2012.06.11-én (17h30p) lép át az Ikrekbe, hogy az elkövetkezendő évben onnan alakítsa életünket.

Központi csillagunk után a Jupiter legek planétája a Naprendszerben: tömege két és félszerese az összes többi bolygó együttes tömegének, holdakból is bővelkedik, 54 van neki. Egy csillagjegyben átlag egy évet tartózkodik, így tizenkét évre van szüksége, hogy végigutazza a teljes évkört.
Nevét a római/görög főistenről kapta. Hogy a planéta természetét megértsük, a mitológiát kell tanulmányoznunk.

Sorsbolygóságát azzal "érdemelte ki", hogy apját, Kronoszt (Szaturnuszt) ugyanúgy taszította le a trónról, ahogy azt ő tette a saját apjával, Uranosszal. Így működik a karma törvénye, még az istenek között is. A hatalomátvétel után bátyaival felosztották egymás közt a világokat: övé lett az Ég, Plútóé az alvilág, Neptunuszé pedig a tengerek feletti uralom. Jupiter fentről derűsen szemlélte az emberek életét, ha felbosszantották, akkor viszont kíméletlenül szórta a villámokat. Felesége a testvére Héra volt, de számtalan kalandjaitól hemzseg a görög mitológia nagy könyve. Ha megkívánt egy halandó vagy halhatatlan asszonyt sem saját féltékeny házastársa, sem a nő férjezettsége, sem tiltakozása nem tarthatta vissza a násztól. Hattyúként, fürjként, Artemiszként, arany eső formájában, arany bikaként, sőt Alkmét a saját szerelme képében csábította el.

Az asztrológiai képletben a Jupiter képviseli az életbe vetett bizalmat, a hitet, az élet személyes értelmét, növekedési erőket, jólétet, bőséget, méltóságot, bölcsességet, nagyvonalúságot. Ő a fortuna maior, vagyis a nagy szerencse bolygója.

Jupiter az Ikrekben

nagyítás a képre kattintva
Ebben a jegyben a planéta rangvesztésben van, vagyis a saját uralkodó pozíciójával kerül szembe.
A nagy eszmékhez, a hangzatos szavakhoz erős kétkedéssel, éles kritikával közelít, sőt nyilvános leleplezésekre, a közszférát érintő (elsősorban jogi, egyházi) botrányokra is van kilátás.

Tavalyi kényelmes pozíciójához képest, most valódi, mély változásokra sarkall minket. Főként azon a téren, hogy a világnézeti kérdésekhez, a minket érintő eszmékhez fenntartásokkal közelítsünk. Ne elégedjünk meg, a "te ezt úgysem értheted", vagy a "ha majd eljön az ideje" frázisokkal - sem spirituális, sem családi, sem politikai szinten. Romboljuk le a nem tetsző hitrendszereket, hogy felépíthessük végre a saját, valódi értékrendünket. Számítsunk a gyors, felfokozott, forrongó reakciókra, összetűzésekre, vitákra. Ha a türelemmel semmire sem megyünk, gondoljunk Fodor Ákos soraira:

"van, mikor  t i s z t á b b
eltörni egy tányért, mint
elmosogatni"


Fontos szem előtt tartani, hogy önmagunkért és ne mások ellenében cselekedjünk, szóljunk! A kritikusság egyfajta szűrő legyen és ne mások szüntelen kritizálása.
A saját életünkben azt a sorsterületet alakítja, ahol a születési képlet házhelyzete szerint tartózkodik. Ott ad lehetőséget a tisztázásokra és ezen keresztül a kiteljesedésre.

2012. június 6., szerda

Ikerjogok, avagy ikrek a világkultúrában

Ikrek születése, amióta világ a világ, különleges eseménynek, misztikumnak, sőt gyakran emberfeletti eseménynek számított.

Legjellemzőbb az ikrek esetében a kettősség, a megosztottság: a történetek ikrei közül az egyik jó, a másik gonosz, az egyik világos bőrű, a másik sötét, az egyik gondolkodó, míg a másikat az ösztönök vezérlik. Az ikerszületéshez való viszonyulás is meglehetősen szélsőséges, bizonyos kultúrában rettegtek tőlük, üldözték őket, máshol viszont az ikrek kiváltságokat, rajongó csodálatot élveztek és gyógyítói képességeket feltételeztek róluk.

Azokban a társadalmakban, ahol az elsőszülöttek kiváltságokat kaptak, az ikerszületés komoly problémát vetett fel. Két egyforma közül vajon lehet-e egy első?
A mítoszokban, mesékben épp az elsőség kérdése szakította ketté a legszorosabb testvéri köteléket. Sok esetben halálos ellenségeskedéssé, küzdelemmé fajult a kérdés eldöntése, ami már az anyaméhben elkezdődött. Egyes esetekben az erő győzött - de mivel Ikrekről van szó, akiket Merkúr isten pártfogol - leggyakrabban a csalafintaság, a cselszövés diadalmaskodott.

Küzdelem az elsőségért
A perzsa mazdaizmus nézete alapján a dualista világ a jó és rossz színtere: így érthető hogy egyazon sejtből származtatják a Szent és a Gonosz Szellemet. Ormuzd (Ahura Mazda) az anyaméhben alul maradt testvére Angra Mainju, vagyis Ahrimán hazug, gonosz cselszövésével szemben. Mivel Ahrimán bújt ki elsőnek, így ő örökölte apja királyságát. (Bizonyos feltételezések szerint nevéből ered az "ármány" szavunk.)

A Bibliában a legismertebb ikerpár Ézsau és Jákob, akik nem csak mentalitásukban, külsőleg is nagyon különböztek. Jákob fondorlatos módon egy tál lencséért szerezte meg az elsőszülöttséggel járó jogot bátyjától, és az atyai áldásához is megtévesztés útján jutott. Mesterkedését egy életen át tartó bűntudat kísérte, míg végül az angyallal megküzdve saját erejéből és hitéből érdemelte ki új nevét. Így lett Jákobból, "csalóból" Izrael "Isten harcosa" és az egyik ősatya.

A római mitológiában a városalapító testvérpár is ikerként jött a világra. Romolus és Remus Mars isten és Rhea Szilvia Vesta-szűz gyermekei voltak. A tisztaság és a harciasság, szent tűz és elemésztő szenvedély keveredett ebben a nászban. Szélsőségesség egész élettörténetüket kísérte: farkas szoptatta őket, de pásztorokká cseperedtek. Küzdelmük a kettejük alapította város irányításáért folyt, ami a bölcsebb és ravaszabb Romolus győzelmével és Remus halálával dőlt el.

Poláris egyensúly
Az ikrek nem csupán ellenfelei lehetnek egymásnak, hanem egymást kiegészítő ellenpólusok. Az istenségek a mitológiában sok esetben ellentétes nemű ikrekként jönnek a világra, akik felnőve házastársként újra egyesülnek (duálpárok).
Egyiptomban ilyen Ozirisz és Ízisz, a görög mitológiában Zeusz és Héra.
Zeuszhoz több ikergyermek története is kapcsolódik, többek közt Amphión és Zéthosz, a thébai királyfiak, akiknek élete meglehetős hasonlatosságot mutat Róma városalapítóival.
Létó istennőtől Apollón és Artemisz - a Nap és a Hold fogantak meg.

Égi ikerpár
A görög mitológia talán legismertebb ikerpárja az Ikrek csillagkép névadói: Castor és Pollux, szintén Zeuszhoz kapcsolódnak. A főisten hattyú alakban elcsábította Lédát, aki tőle is és férjétől is megfogant. Egyszerre adott életet egy fiú és egy lány ikerpárnak, köztük egy-egy halandónak és egy-egy halhatatlannak.
Az ikerfiak rendkívüli módon ragaszkodtak egymáshoz, mikor a halandó Castor egy csatában életét vesztette, fivére Pollux is lemondott isteni természetéről. Hogy együtt maradhassanak Zeusz a csillagok közé emelte őket, azzal a feltétellel, hogy egy napot az alvilágban, míg a másikat az égben töltenek.
Így talán még inkább érthető, hogyan kapcsolódik az Ikrekhez a kettős természet. Mivel egyszerre járatosak az alvilágban (a lélek birodalmában) és az égben (a szellem birodalmában), így az Ikrek jegy feladata megteremteni a hidat az ellentétes pólusok, a bennünk rejlő polaritások, a fény és a sötétség között.
Gyakran az értelem és az érzelem csatája ez, ahol ha felborul az egyensúly és az egyik diadalmaskodik a másik felett, a lelkünk egy darabja vész oda a küzdelemben.

2012. június 4., hétfő

Csillagmesék - asztrológiai uralmak

"Van mi arany, bár nem fénylik,
Van, ki vándor, s hazaér,
Régi erő nem enyészik,
Fagyot kibír mély gyökér.
Lángját a tűz visszakapja,
Árnyékból a fény kiszáll,
Összeforr a törött szablya,
S koronás lesz a Király."
- J.R.R. Tolkien: A gyűrűk ura -

Néhány nap múlva (06.11-én) a Jupiter belép az Ikrek jegyébe, és rangvesztésbe kerül. Ennek kapcsán az asztrológiai uralmakról szeretnék megosztani néhány meseszerű gondolatot:

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer tizenkét csillagbirodalom. A tizenkét birodalom uralma fölött tíz király és királynő békésen osztozkodott.
A királyságok között akadtak egyeduralmak, voltak uralkodók, akik egyszerre több birodalom kormányzásával is megbirkóztak, és akad olyan terület is, ahol ketten ültek a trónon.
A királyok, mint minden földi halandó és égi halhatatlan saját birodalmukban érezték igazán otthon magukat. Ott minden az ő ízlésüket, törvényüket, erkölcsüket, világlátásukat dicsérte. A Nap Oroszlán-birodalmában minden aranyfényben ragyogott, pompát és fenségességet sugárzott, a Hold Rák-királyságában ezüstös csillogás, lágy patakcsobogás, ölelő puhaság vett körül mindent. Itt voltak uralomban (domicilium).
Azonban, mint minden valamirevaló mesében és a világ rendjét követve ezek a királyok és királynők előbb-utóbb útra keltek...
Az út mindenkinek más és más volt. Volt, akinek hosszabb, volt, akinek rövidebb. A mozgékony Hold alig egy hónap alatt ismét otthonába jutott, bár csak néhány napot tartózkodott a trónon ülve, máris folytatódott számára az út.
A megfontolt Szaturnusznak 29 évre volt szüksége a teljes kör megtételére, bár ő ez idő alatt két kastélyában is megpihenhetett. Az alapos Plútónak volt a leghosszabb a vándorlás. Igaz, ha kedve szottyant 11 év alatt "átrohant" egy birodalmat, de ha királyi kedve úgy hozta, 30 évet is elidőzött.
A szemközti birodalmak (szemben álló jegyek) megfosztották a királyt koronájától - itt bizony rangvesztésben (exilium) voltak. Mintha az udvari bolond tartott volna görbe tükröt elébük: saját árnyékukkal találták szemközt magukat. Minden, ami valaha számukra erény és nemes eszme volt itt értékét vesztette. A Mars a Mérleg királyságában, ahol a diplomácia, a harmónia és a kifinomultság uralkodott semmire sem ment harcos természetével. Az élet bőségét és termékenységét élvező Vénusz elveszettnek érezte magát Plútó sötét, föld alatti birodalmában.

Luis Royo tarot
Bizonyos uradalmakon keresztül haladva a királyokat és királynőket nagyra becsült vendégként kezelték, kényeztették, dicsőítették, körülrajongták. Mindenből a legjobbat kapták, áhítattal ejtették ki nevüket, ódákat zengtek és a valóságos arcképüknél csodásabb, valószerűtlen képeket festettek róluk.
Ebben az emelt (egzaltáció) pozícióban a Vénusz éteri szépségűvé vált a Halak birodalmában, a Nap pedig a legmagasztosabb királlyá a Kos királyságban.
De mindennek a világon van egy ellenpólusa, így a dicsfény a szemben lévő uradalmakban torzító foncsorüveggé vált.
Bukott pozícióban (esés vagy casus) a negatívumokkal estek túlzásokba. Erényeik elé nem tükröt tartottak, mint az exiliumban, hanem megvetéssel, teljes értetlenséggel beszéltek róluk.
A Kos féktelen, szenvedélyes birodalmában idegen volt a Szaturnusz bölcs tapasztalata, hidegfejű távolságtartása és a Jupiter életszeretete, jó kedélyűsége is furcsa ellenszenvre talált a Bak merev és szigorú királyságában.
A hosszú úton akadtak olyan szakaszok, ahol nyugodtan, felelősség, közfigyelem nélkül sétálhattak át az uralkodók. Itt csupán vándorok, peregrinek voltak.
Ha két király egyszerre lépett egymás birodalmába, különös kapcsolat jött létre közöttük. Az uralmi csere láthatatlan szálai összekapcsolták őket, értesültek egymás minden pozitív vagy negatív rezdüléséről, és rangvesztésben, akár egzaltációban voltak, a kapocs plusz erőt adott nekik. Tapasztalatokat merítettek ebből a helyzetből, mert mintha a másik szemén keresztül láthatták volna saját birodalmukat.

Királyok vándorútja
Nap
   uralomban az Oroszlánban
   rangvesztésben a Vízöntőben
   emelve a Kosban
   esésben a Mérlegben
Hold
   uralomban a Rákban
   rangvesztésben a Bakban
   emelve a Bikában
   esésben a Skorpióban
Merkúr
   uralomban az Ikrekben és a Szűzben
   rangvesztésben a Nyilasban és a Halakban
   emelve a Szűzben
   esésben a Halakban
Vénusz
   uralomban a Bikában és a Mérlegben
   rangvesztésben a Skorpióban és a Kosban
   emelve a Halakban
   esésben a Szűzben
Mars
   uralomban a Kosban és a Skorpióban (tradicionális uralkodó)
   rangvesztésben a Bikában és a Mérlegben
   emelve a Bakban
   esésben a Rákban
Jupiter
   uralomban a Nyilasban és a Halakban (tradicionális uralkodó)
   rangvesztésben az Ikrekben és a Szűzben
   emelve a Rákban
   esésben a Bakban
Szaturnusz
   uralomban a Bakban és a Vízöntőben (tradicionális uralkodó)
   rangvesztésben a Rákban és az Oroszlánban
   emelve a Mérlegben
   esésben a Kosban
Uránusz
   uralomban a Vízöntőben (új uralkodó)
   rangvesztésben a Oroszlánban
Neptunusz
   uralomban a Halakban (új uralkodó)
   rangvesztésben a Szűzben
Plútó
   uralomban a Skorpióban (új uralkodó)
   rangvesztésben a Bikában

2012. június 2., szombat

Vénuszkeringő: ritka égi jelenség!

2012. június 6-án reggel érdemes korán kelni...
...hogy megcsodálhassuk az év egyik leglátványosabb csillagászati eseményét:
vagyis a Vénusz átvonulását a kelő nap korongja előtt!

Az utolsó ilyen jelenség 2004-ben volt észlelhető, a legközelebbihez pedig 105 évet kell várni, úgyhogy aki nem tervez ilyen hosszú időre előre, annak egy korai ébredést megér ez az alkalom!
A nap megfigyeléséhez azonban ne feledkezzünk meg szemünk védelméről. Érdemes előszedni az 1999-es napfogyatkozásnál használt napszűrőket!

Bővebben a témáról itt olvashattok magyarul, és a NASA honlapján angolul.

Kellemes fotózást, szemlélődést!
Ha megosztanátok velem-velünk az elkészült képeket, várom szeretettel!

2012. június 1., péntek

Júniusi telihold: Lovak holdja és még tízmillió áldás...

"A tibeti nyelvben az "áldás" szó átváltozást jelent valamilyen fenség, magasztosság vagy erő segítségével. Egyszerűen szólva az áldás olyan élménynek, tapasztalatnak az eredménye, amely jobbá teszi az elmét, szellemi emelkedést idéz elő."
- Tendzin Gjaco, a dalai láma -

Újabb fantasztikus telihold (2012.06.04 12h13p) és az év második tízmilliószoros napja.
Plusz holdfogyatkozás, bár ez Magyarországról - a déli időpont miatt - ismét láthatatlan. De haladjunk szép sorjában...

Holdnevek
A júniusi telihold kelta elnevezése a "Lovak holdja". Ilyenkor a Hold a Nyilas csillagképben jár, aminek jelképe Kheirón kentaur, a lóval eggyé váló lovas, az ösztönök feletti szellemi irányítás, a bölcs tanító szimbóluma.
A virágba, termésbe boruló természet is megihlette a júniusi holdneveket: "Virág hold" (angol), "Levelek holdja" (cree indián), "Rózsa hold" (gyarmati Amerika), "lótusz hold" (Kína), "Nagy ültetés holdja" (hopi) és már megint a személyes kedvencem a dakoták nyelvén így hangzik: "Hold, amikor a júniusi bogyók megérnek".
Középkori Angliában ez a telihold a "Kettős hold" nevet kapta, mivel az Ikrek havában járunk, ez is érthető elnevezés.

A nagy tanítás tengelye
A Nap és a Hold szembenállása minden teliholdnál egy tengelyt hoz létre, ami az oppozícióban lévő jegyek energiáit emeli ki.
nagyítás a képre kattintva
A Nyilas-Ikrek szemben állása a tanításról, a megértésről, a szellemi tapasztalatokról szól, amit most a Nap-Hold házhelyzete (9-3) is felerősít.
Amikor a holdcsomópontok ilyen kiemelt pozícióban vannak egy képletben, akkor az előző életek tanulságának, a karmának a megértése is fontos lehet.
Az Ikrek a diák, a Nyilas a tanító. Más szavakkal a tézistől a szintézisig. A kérdés felvetésétől és a dolgok, a válasz megértéséig, az ezotériától az exotériáig vezető út.
Szűz aszcendensnél a hasznos és haszontalan dolgok szétválasztása történik, mint egy lomtalanításnál, egyik oldalra mennek azok a nézetek, elgondolások, hitrendszerek, melyek elavultak, másik oldalra kerülnek azok, amelyek megőrzésre érdemesek.
Lehetőségünk nyílik erre a lelki-szellemi nagytakarításra, a mélyről fakadó megérzések, intuíciók, jövőképek, elképzelések tudatosítására.

Tízmilliószorosan
Az év második buddhista teremtő napja jelképesen Buddha születésnapja.
A dalai láma gondolata tökéletesen ötvözi a mostani telihold-minőséget ezzel a bőség-nappal. Az "áldás" a belső átalakulással, a világ felé fordulással, a befogadással érkezik az életünkbe. Az "áldás" nem föntről, elérhetetlen magasságokból, hanem belőlünk fakad.
Vágyainkat, félelmeinket, örömünket, szomorúságunkat sugározzuk a világ felé, és az örök törvény alapján a világ erre rezonál.
(„Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd.” - Smaragdtábla) Az adók és a vevők is magunk vagyunk egyszerre.
Tízmilliószoros napok olyan időpontok, amikor rákapcsolódhatunk egy nagyobb, közös áramlásra, és ezekkel a "spirituális rádióhullámokkal" felerősíthetjük szavaink, gondolataink, imáink erejét. Azt azonban magunknak kell megválasztani, milyen dallamot játszunk: negatívat, rombolót vagy pozitívat, teremtőt!
Related Posts with Thumbnails