2012. június 6., szerda

Ikerjogok, avagy ikrek a világkultúrában

Ikrek születése, amióta világ a világ, különleges eseménynek, misztikumnak, sőt gyakran emberfeletti eseménynek számított.

Legjellemzőbb az ikrek esetében a kettősség, a megosztottság: a történetek ikrei közül az egyik jó, a másik gonosz, az egyik világos bőrű, a másik sötét, az egyik gondolkodó, míg a másikat az ösztönök vezérlik. Az ikerszületéshez való viszonyulás is meglehetősen szélsőséges, bizonyos kultúrában rettegtek tőlük, üldözték őket, máshol viszont az ikrek kiváltságokat, rajongó csodálatot élveztek és gyógyítói képességeket feltételeztek róluk.

Azokban a társadalmakban, ahol az elsőszülöttek kiváltságokat kaptak, az ikerszületés komoly problémát vetett fel. Két egyforma közül vajon lehet-e egy első?
A mítoszokban, mesékben épp az elsőség kérdése szakította ketté a legszorosabb testvéri köteléket. Sok esetben halálos ellenségeskedéssé, küzdelemmé fajult a kérdés eldöntése, ami már az anyaméhben elkezdődött. Egyes esetekben az erő győzött - de mivel Ikrekről van szó, akiket Merkúr isten pártfogol - leggyakrabban a csalafintaság, a cselszövés diadalmaskodott.

Küzdelem az elsőségért
A perzsa mazdaizmus nézete alapján a dualista világ a jó és rossz színtere: így érthető hogy egyazon sejtből származtatják a Szent és a Gonosz Szellemet. Ormuzd (Ahura Mazda) az anyaméhben alul maradt testvére Angra Mainju, vagyis Ahrimán hazug, gonosz cselszövésével szemben. Mivel Ahrimán bújt ki elsőnek, így ő örökölte apja királyságát. (Bizonyos feltételezések szerint nevéből ered az "ármány" szavunk.)

A Bibliában a legismertebb ikerpár Ézsau és Jákob, akik nem csak mentalitásukban, külsőleg is nagyon különböztek. Jákob fondorlatos módon egy tál lencséért szerezte meg az elsőszülöttséggel járó jogot bátyjától, és az atyai áldásához is megtévesztés útján jutott. Mesterkedését egy életen át tartó bűntudat kísérte, míg végül az angyallal megküzdve saját erejéből és hitéből érdemelte ki új nevét. Így lett Jákobból, "csalóból" Izrael "Isten harcosa" és az egyik ősatya.

A római mitológiában a városalapító testvérpár is ikerként jött a világra. Romolus és Remus Mars isten és Rhea Szilvia Vesta-szűz gyermekei voltak. A tisztaság és a harciasság, szent tűz és elemésztő szenvedély keveredett ebben a nászban. Szélsőségesség egész élettörténetüket kísérte: farkas szoptatta őket, de pásztorokká cseperedtek. Küzdelmük a kettejük alapította város irányításáért folyt, ami a bölcsebb és ravaszabb Romolus győzelmével és Remus halálával dőlt el.

Poláris egyensúly
Az ikrek nem csupán ellenfelei lehetnek egymásnak, hanem egymást kiegészítő ellenpólusok. Az istenségek a mitológiában sok esetben ellentétes nemű ikrekként jönnek a világra, akik felnőve házastársként újra egyesülnek (duálpárok).
Egyiptomban ilyen Ozirisz és Ízisz, a görög mitológiában Zeusz és Héra.
Zeuszhoz több ikergyermek története is kapcsolódik, többek közt Amphión és Zéthosz, a thébai királyfiak, akiknek élete meglehetős hasonlatosságot mutat Róma városalapítóival.
Létó istennőtől Apollón és Artemisz - a Nap és a Hold fogantak meg.

Égi ikerpár
A görög mitológia talán legismertebb ikerpárja az Ikrek csillagkép névadói: Castor és Pollux, szintén Zeuszhoz kapcsolódnak. A főisten hattyú alakban elcsábította Lédát, aki tőle is és férjétől is megfogant. Egyszerre adott életet egy fiú és egy lány ikerpárnak, köztük egy-egy halandónak és egy-egy halhatatlannak.
Az ikerfiak rendkívüli módon ragaszkodtak egymáshoz, mikor a halandó Castor egy csatában életét vesztette, fivére Pollux is lemondott isteni természetéről. Hogy együtt maradhassanak Zeusz a csillagok közé emelte őket, azzal a feltétellel, hogy egy napot az alvilágban, míg a másikat az égben töltenek.
Így talán még inkább érthető, hogyan kapcsolódik az Ikrekhez a kettős természet. Mivel egyszerre járatosak az alvilágban (a lélek birodalmában) és az égben (a szellem birodalmában), így az Ikrek jegy feladata megteremteni a hidat az ellentétes pólusok, a bennünk rejlő polaritások, a fény és a sötétség között.
Gyakran az értelem és az érzelem csatája ez, ahol ha felborul az egyensúly és az egyik diadalmaskodik a másik felett, a lelkünk egy darabja vész oda a küzdelemben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts with Thumbnails