2016. május 22., vasárnap

A fényt hozó sötétség

Lilith a Skorpió jegyében: 2016.05.21 (16h52p)

"Ezért minden ember, aki az akaratával behatol a világba,
először rombol, mielőtt építeni tudna."
(Susanne Schmida)

A Fekete Hold Lilith nem egy létező égitest, hanem a Hold Föld körüli keringésének tájékozódási pontja. Tulajdonképpen a Föld árnyékában lévő árnyék.
Jogos a kérdés, hogy akkor miért foglalkozik vele az asztrológia, hiszen nem sugároz, nincs energiája, nem egy beazonosítható égtáj, mint az aszcendens keleti horizontpontja, vagy időmutató, mint az MC delelése.

Az árnyék tulajdonképpen egy érzéki csalódás. Saját árnyékunkat látjuk az aszfalton, pedig az a fényhez tartozik: mi álltuk annak útjába. Jung úgy határozta meg, hogy Isten megszemélyesített árnyéka Lucifer, de ha a fényjelenséget vesszük alapul, akkor itt is szükség van valakire, aki megtöri Isten egyenes irányú kiáradását.

Az árnyék fontos része a kultúránknak, léte és nemléte egyaránt félelmet kelt. Úgy tartják, aki elveszíti az árnyékát, az elveszíti a lelkét is. A fenti jungi elmélet alapján érthetővé válik a miértje: ebben a dualista világban az árnyék éppen annyira a részünk, mint a fény, mi pontosan a kettő között helyezkedünk el.
Az árnyékban lévő árnyék központi témája a Skorpió Lilithnek, amit a mostani jegybe lépés konstellációja érdekesen ki is emel: a Fekete Hold belép a jegybe, a Fehér Hold távozik.

Lilith héber-arámi neve eredetileg éjszakát jelent, ami az árnyékok birodalma. Ez egy ellenőrizhetetlen, megzabolázhatatlan terület, ahol a tudatos kontrollnak nincs hatalma.

Manapság a fájdalmas tapasztalatokat igyekezzük messzire kerülni, pedig minden beavatásnak része az alászállás és a sötétségben való megmerítkezés. Olyan világban élünk, ahol megpróbáljuk elhitetni magunkkal, mindent kézben tudunk tartani: az időbeosztásunkat, a megtakarításainkat, a kapcsolatainkat, az egészségünket - és sokszor egy megrázó veszteségélmény szükségeltetik hozzá, hogy ráébredjünk, milyen kevés is a valódi hatalmunk!

A másik véglet az, ha elbagatellizáljuk az ilyen jellegű megéléseket, és pozitívvá hazudjuk azt, amin keresztülmegyünk. Mintha nem engedhetnénk meg, hogy legyen bennünk a sötétségnek akár morzsája is... Pedig a fájdalom, a félelem, a gyász az, ami. Ijesztő, sötét és magányos - de az élet ilyen: vannak mélypontjai.
A spirituális egónak van még egy csapdája, ha megmerítkezünk ebben a feketeségben és ott ragadunk a szenvedésben. Ezzel is megakasztjuk az élet természetes folyását.

Így hangzik a szufi mondás: "Halj meg, hogy élni tudj!". Ez nem a fizikai halálról, hanem az identitás, az egzisztencia haláláról, a tudatos én-feladásról szól. A tarot Halál lapja vagy a Zodiákus Skorpió állomás egy folyamat közepén, nem a legvégén vannak. Utánuk újjászületés, felemelkedés és magasabb perspektívák következnek.

A Skorpió Lilith ennek a sötétségnek az elfogadására, a fény és árnyék kölcsönösségére, az élet és a halál együtt-áramlására tanít bennünket.
  
A skorpióság kapcsán a hatalom, az irányítás (főleg a pénz, a szexualitás és a titkokkal való visszaélés) is megjelenik. Ennek az évnek amúgy is velejárója a "talajvesztés", amit a Lilithen keresztül drámai élményekben, szélsőséges helyzetekben élhetünk meg.
Minél erősebben kapaszkodunk a kontroll látszatába, minél inkább mi akarunk irányítani, annál valószínűbb az összeomlás.

Mivel minél nagyobb a hasadás a valóság és az idealizált énkép között, annál több minden bújik meg az árnyékban. Ezek a rejtegetett élethelyzetek, elfojtások vagy megtagadott félelmek most csontvázként előmerészkednek a szekrényekből. A hazugságok és a látszat fenntartása rengeteg energiát felemésztenek.

Energiarablók továbbá azok a szituációk, amikbe tetszhalottként ragadtunk bele. Egy szakítás, haláleset, megszégyenítés vagy más sokk-élmény feldolgozatlanságával lelkünk egy darabkája "lehasad" és elkezd árnyék-életet élni. Ezt a kővé dermedt emléket fényünkkel tápláljuk, hogy árnyék maradhasson - ahelyett, hogy hagynánk meghalni és újjászületni.

A folyamat, ami zajlik nem más, mint a halott részeink elengedése, a rájuk pazarolt erőforrásainkat visszahívása, hogy ősi erőinket birtokba vehessük.
Bizonyos fájdalmakkal, döntésekkel, kudarcokkal meg kell tanulnunk együtt élni. Ott vannak a múltban, ez tagadhatatlan, de nem rejtegethetjük tovább a sötétben őket. Mert csak a fényben vesztik el hatalmukat a sorsunk felett...

Amikor Lilith a Skorpió jegyében járt:

1927. november 28. – 1928. augusztus 24.
1936. október 3. – 1937. június 29.
1945. augusztus 9. – 1946. május 5.
1954. június 14.  – 1955. március 10.
1963. április 20. – 1964. január 13.
1972. február 24. – 1972. november 18.
1980. december 30. – 1981. szeptember 24.
1989. november 4. – 1990. július 30.
1998. szeptember 10. – 1999. június 5.
2007. július 17. – 2008. április 10.
2016. május 21. – 2017. február 14.

2016. május 20., péntek

Férfi és nő egyensúlya

Telihold: 2016.05.21 (23h14p) és tízmilliószoros teremtő nap

"Az egyensúly, drágám, az, ha nem engeded,
hogy mások kevésbé szeressenek, mint te önmagadat."
(Ízek, imák, szerelmek című film)

A mostani telihold az Ikrek és a Nyilas tengelyen feszül. A Nap együtt áll a Vénusszal, a Hold pedig a Marssal, vagyis az ellentétes férfi-női erők néznek farkasszemet. Örök dilemma: a nő vagy a férfi az erősebb?

Ez a kérdés nagyon összetett. Érinti a családi mintákat, a szülőképeket, a személyes párkapcsolati tapasztalatokat, az aktuális társadalmi helyzetet. Olvashatunk a témáról szépirodalmat, mitológiai történeteket vagy szociológiai értekezéseket, az ellentmondások itt is, ott is felfedezhetők: a nők több ezer éves elnyomása és háttérbe szorítottsága mellett párhuzamosan mindig is jelen van a nők láthatatlan hatalma.

A telihold konstellációja sem ígér feloldást, de az igen, hogy az Ikrek-Nyilas szemszögéből pillanthatunk erre a témára.
Bár párkapcsolatokról beszéltünk, az összes férfi és nő viszonyunkat meghatározza, hogyan vagyunk kibékülve a saját belső férfi és női mintáinkkal.
Hiszen így viselkedünk mi is a kapcsolatainkban: alárendelődünk, kiszolgáltatottak vagyunk, függünk a másiktól érzelmileg/anyagilag, játszmákat játszunk, titkolózunk, elhallgatunk, csalunk és megcsalatunk, a másiktól várjuk a boldogságot, túlidealizáljuk őt vagy magát a szerelmet, szavakkal dobálózunk, el nem engedünk, meg nem bocsátunk...

Alapmintázatunkat a szüleink adják. Mik azok a szavak, amikkel anyánkat és apánkat lefestenénk? Nem általánosságban, hanem csontig hatolóan őszintén. (Akár le is rajzolhatjuk: írjuk egyik oldalra anyát, másikra apát.)
Szeretet, hidegség, figyelem, gyengédség, ölelés, elutasítás, verés, sosem volt, mindig számíthattam rá? Ez lesznek a bennünk lévő polaritás pillérei.

Az apaképünk adja az akaratunk helyes megnyilvánítását, az önértéktudatot, a stabilitást, a  fizikai lét biztonságát, az érvényesülés képességét, anyaképünk az érzelmi biztonságot, az önelfogadást, önmagunk, a másik és az élet feltétel nélküli szeretethetőségét.

Kettejük együtt is jellemezhetjük: milyen szavakkal írnánk le viszonyukat? Intimitás, veszekedés, megcsalás, alkoholba menekülés, válás, hidegháború, törődés, támasz, elkicsinylés, istenítés, alulértékelés... (Ezekkel a szavakkal kapcsoljuk össze apát és anyát.)
Rajzoltunk egy hidat, amin életünk halad.
Milyen ez a híd? Olyan, amilyet mindig is szerettél volna? Erős, biztonságos, széles, kényelmes, megnyugtató? Vagy imbolyog, nyikorog, elkorhadt és hullanak ki a lécek alólad?

Ez a telihold tízmilliószoros teremtő nap is egyben.
A buddhisták Saka Dawa Düchen, vagyis "A születés, a megvilágosodás és a halál napját" ünneplik. Ezeknek az ünnepeknek semmi köze ahhoz a nyugati elképzeléshez, hogy ha valamit nagyon kívánunk, az sokszoros erővel teljesülni fog. A buddhisták nem egy új autó, lánykérés vagy előléptetés imaginálására használják ezt a napot.

A valódi ünnep csendben, békében - a szívünkben - zajlik. Akár úgy, hogy megköszönjük szüleinknek, szerelmeinknek azt, hogy rajtuk keresztül magunkra pillanthattunk. Megérthetjük, hogy mindenki úgy szeret, ahogy szeretni tud. Hiszen előttük is voltak apák és voltak anyák, akik bennük a hidakat felépítették.

Ha tetszik a saját pillérünk és hidunk, erősítsük meg. Ha nem, építsünk önmagunkból valami újat, szebbet. Tanuljuk meg szeretni önmagunkat, és ebből senki kedvéért se engedjünk.

A teljesség a bennünk lévő különbözőségek: férfi- és női erők, eszünk és szívünk, álmaink és valóságunk egyensúlya. A kapcsolatok csupán ennek a kivetülései...

2016. május 18., szerda

Megtart vagy szorongat?

Nap az Ikrekben: 2016.05.20 (16h37p)

Az elmúlt években finoman ösztökéltek minket arra, hogy legyünk olyan kedvesek, és lépjünk ki végre a komfortzónánkból. Idén - legalábbis ahogy én látom - nemhogy noszogatnak, egyenesen lökdösnek bennünket.

A "komfortzóna" hétköznapi értelemben egy igazán kényelmes hely; nekem puha karosszékek, lustálkodós délutánok, lebilincselő könyvek és ehhez hasonló képek jutnak eszembe. Miért is akarnék hát ebből kimozdulni?
Mert lélekfejlődés szempontjából a komfortzóna egészen mást jelent: azokat az élethelyzetek, amikben elakadunk. Bár ideig-óráig jól esik megpihenni, de a hosszú időre szóló megrekedés maga a halál. Nem lehet mindig csak várni és álmodozni: az életet megtapasztalni kell. Az élet pedig csupa mozgás, fejlődés, változás.

Ez az év meglehetősen eseménydús. Alig oldunk meg egy helyzetet, máris újabb próbatétel előtt találjuk magunkat. Falakat bontunk, falakat építünk, és közben csak szusszanásnyi idő jut feltölteni az erőtartalékainkat.

Az idei év "Az átépítés éve",  aminek az egyik jelentős állomása most van az Ikrek havában: teliholddal lépünk be, s teliholddal ér véget a hónap - ilyenkor nagyon intenzíven tudjuk magunkba integrálni az adott energiákat.

Az Ikrek jegy a világ tüdejének ritmusa. Belélegezzük a tudást, az információkat, az emberekről alkotott benyomásokat, és ha jól működik a szív és az ész összhangja, megértésként, tanításként lélegezzük ki magunkból ezt a szubsztanciát.A jegybe Mérleg aszcendenssel és deszcendensen lévő Uránusszal lépünk be. Nagyon erőteljes lesz a Nap-Mars és a Hold-Merkúr oppozíciója, illetve a Vénusz-Algol együttállása.
Ennek függvényében a hónap kulcskérdése:
Mennyire tudunk mások felé őszintén önmagunk lenni.

Ez sosem volt könnyű feladat, hiszen annyi elvárásnak, elképzelésnek akarunk megfelelni - szüleinknek, a társadalomnak, a párunknak, a főnökünknek és még folytathatnánk a sort. A mai világban hozzá jön mindehhez az úgynevezett közösségi médiai is, ahol újabb elvárásokkal találkozunk.

A kapcsolataink sok esetben már nem biztonsági hálót jelentenek, ahova bátran hanyatt dőlhetünk, hanem fojtogató kötelékekké váltak. A vélt imázs miatt titkolózunk, szégyenkezünk, sérül az önértéktudatunk, sőt feláldozzuk igazi önvalónkat. Mások a viszonylagos arctalanság mögé rejtőzve kéretlenül véleményt nyilvánítanak, folyamatosan kioktatnak mindenkit. Ellenőrizgetjük egymást vagy épp rejtegetünk mások elől valamit.

A folyamatos túlfeszítettség kudarcélményekhez, türelmetlenséghez vezet, lelkiállapotunk, kitartásunk, életbe vetett hitünk rapszodikusan csapong ide-oda. Ráadásul ebben az időszakban olyan kapcsolati helyzetekkel találhatjuk szembe magunkat, ahol azt érezzük, hogy a másik fojtogat, élve eltemet, bebetonoz, összeroppant.

Ha felszámoljuk ezeket a válságállapotokat, s nem azonosulunk többé múltunk nehézségeivel, korábbi nézőpontjainkkal, illúzióinkkal, nem megyünk bele emberi játszmákba, a belső világunk elkezd megváltozni.
Sokkal bátrabban felvállaljuk azt, amit igazából érzünk, gondolkodásunk, szavaink letisztulnak, és előbb-utóbb külső körülményeink is ehhez a belső önazonossághoz igazodnak.

Jelentős napok az Ikrek havában

2016.05.20, péntek

16 óra 37 perckor a Nap átlép az Ikrek jegyébe. Az utolsó tavaszi hónap kezdődik, ami már átvezet bennünket a nyárba.

2016.05.21, szombat

16 óra 50 perckor a Fekete Hold Lilith átlép a Skorpió jegyébe.

Az Ikrek hónap első teliholdja (23 óra 14 perckor) egyben egy tibeti teremtőnap is.

2016.05.24, kedd

Majd egy hónapnyi retrográd mozgás után végre direktben a Merkúr.

A Vénusz átlép az Ikrek jegyébe.

2016.05.27, péntek

15 óra 52 perckor a hátráló Mars visszalép a Skorpióba.

2016.05.29, vasárnap

Gyereknap

2015.05.31, kedd

Mars földközelben, 75 millió km-re a Földtől.

2016.06.05, vasárnap

04 óra 59 perckor újhold az Ikrek jegyében.

2016.06.13, hétfő

A Merkúr átlép az Ikrek jegyébe.

2016.06.14, kedd

A Neptunusz retrográd mozgásban.

2016.06.17, péntek

A Vénusz átlép a Rák jegyébe.

2016.06.20, hétfő

Az Ikrek hónap második teliholdja. (13 óra 02 perc)

Aktuális havi holdnaptár a Hold oldalon!

2016. május 13., péntek

Skorpió Lilith, a félelmetes istennő

Beszélgetés a női erőről: 2016.05.22 (16h00p)

Május 21-én nagyon izgalmas konstellációk mellett a Fekete Hold Lilith átlép a Skorpió jegyébe. A Lilith az ősi, mély, ösztönös, intuitív női ERŐT képviseli. (Igen, így csupa nagy betűvel.) Róla csak a legritkább esetben tanítok, beszélgetek, mivel az ő útja személyes beavatás, és stabil önismeretet igényel. Legalábbis szerintem.

De a hozzá kapcsolódó üzenetekről érdemes szót ejteni. Ehhez a területhez a félelmetes istennők, a mágusnők tartoznak - különböző mitológiai történeteken, archetípusok keresztül fedezzük fel a Skorpió Lilith kilenc hónapig érvényes energiáit.

Kulcsgondolat: a feláldozott női erő visszahívása.

"Az áldozat révén olyan sok hatalmat nyerünk,
amely felér az istenek hatalmával."
(C. G. Jung)
 
Az előadáson természetesen a férfiakat is szívesen látjuk!

Kivételesen tényleg kérlek, jelezd, ha részt szeretnél venni. A jelentkezők az előadással kapcsolatban kapnak egy kis személyes "itinert".

Az előadás részletei

Időpontja:
2016. május 22, vasárnap
16-tól 18 óráig

Helyszín:
Liebling (Fogas Ház)
1073 Budapest, Akácfa utca 51.

Regisztráció:
Kérlek, jelezd, ha szeretnél jönni az előadásra.
Ez megteheted
- e-mailben (padparadsa kukac gmail pont com címre küldve) vagy
- Facebookon

Az előadásra a belépés 1.000 Ft, várlak szeretettel!

2016. május 6., péntek

A fizikai valóság illúziói

 Újhold a Bikában: 2016.05.06 (21h30p)


A Zodiákusban a négy elemi energiaforrás (tűz, víz, levegő, föld) három különböző formában van jelen: ezeket nevezzük minőségeknek (kardinális, szilárd, változó).
Ebben a hónapban egy királytrigonnak köszönhetően a földjegyek mindhárom változata aktiválódik.

A Bika hónapban az élet gyakorlatias, praktikus oldala kerül reflektorfénybe, ami most összekapcsolódik a másik két hasonló földies jeggyel, a Szűzzel és a Bakkal. Ez azt jelenti, hogy akárhol oldjuk ki életünkben a gordiuszi csomókat, az hatással lesz a másik kettőre is. De mik azok, amikkel most szembenézhetünk?

Például a TEST. Szeretjük testünket vagy állandóan szépséghibákkal, súlyproblémákkal küzdünk? Egészséges életmódot folytatunk vagy betegeskedünk? Hogyan állunk az életkorunkkal: rettegjük a születésnapról születésnapra szaporodó számokat vagy elfogadjuk az idő múlását?

Milyennek látjuk az ANYAGI VILÁGOT? Biztosnak, kiszámíthatónak vagy örök gond a pénz? Időnkkel és energiánkkal jól gazdálkodunk-e vagy folyton elúszunk a mindennapi teendőkkel? Képesek vagyunk tehetségeink, adottságaink szerint élni, és ezeket a társadalom javára is hasznosítani vagy csak sodródunk, mint egy falevél?
A képletben szépen kirajzolódik a háromszög, ami a 6-os házas újholdat és Merkúrt, a 9-es házas Jupitert és a kettes házas Plútót köti össze. Tág orbisszal (hatókörrel) a Halak Neptunusz is megjelenik ebben a fényszögábrában.
Ezzel az égi nagyítólencsével rápillanthatunk fizikai valóságunk illúzióira.
Az anyagi világ a legsűrűbb, legrögzültebb energia. Ha képszerűek akarunk lenni, akkor tömör, mint a test, a föld, a fatörzs, a kő.
Gondolatainkat sokkal könnyedebben megváltoztathatjuk, érzelmeink intenzívebben hullámoznak, mint a fizikai létezésünk összetevői. De minden ENERGIA!
Vagyis mozgásban, áramlásban van, elemi szinten rezdül, formálódik, alakul.
Épp ezért képesek vagyunk felülről lefelé - tudatosságból az anyag(i)ra - hatni.

Folyamatos szellemi jelenlétet, fegyelmezettséget, kitartást igényel ha az életmódunkon, a rossz szokásainkon, a viselkedési sémáinkon, a szegénységtudatunkon, a kudarcfélelmünkön vagy az önbizalomhiányunkon akarunk változtatni. De annál nehezebb dolgunk van, minél statikusabbnak képzeljük el fizikai valóságunkat. Minél inkább felismerjük ennek statikusságnak az illúzióját, annál csodálatosabb és egyszerűbb lesz az átalakulás.

Összhangba kell hozni a gondolatainkat, az érzelmeinket és a fizikai megnyilvánulásainkat. Ez a kiteljesedés hármassága. A betegségekből való felépülés is jóval hatékonyabb, ha az ember hisz a pozitív kimenetelben, és a háttérben álló lelki okokkal éppúgy foglalkozik, mint teste meggyógyításával.

A mai újholddal elindíthatunk egy folyamatot - már ha bármilyen, fent felsorolt témával kapcsolatban úgy érezzük, elakadtunk. Csak egy aprócska lépés, az első: gondoljuk végig, hogy a múltunkból rágja-e bármi életünk gyökerét? Ha néven tudjuk nevezni, már el is engedtük "őt". És a visszatartó gondolatkísértet nélkül könnyebb lesz az előrehaladás...

Terebélyes fa
hajszál-gyökérből fejlődik,
kilenc-emeletes torony
kupac földből emelődik,
ezer-mérföldes utazás
egyetlen lépéssel kezdődik.
(Lao-ce)

Related Posts with Thumbnails