2012. február 23., csütörtök

Losar, a tibeti újév

Tegnap, 2012.02.22-én megkezdődött a tibetieknél is a Víz Sárkány éve.

A tibeti újévet éppúgy, mint a kínait a hold éves járásához igazítják, bonyolult számításokkal határozzák meg, de más kiindulási pontot vesznek alapul - innen adódik a két időpont közti eltérés.
A tibeti holdújévhez viszonyítva határozzák meg az éves bőség napokat, amiket tízmilliószoros napok néven is váltak ismerté - és az első MINDIG TELIHOLD-NAPON VAN!
Ezeken a napokon, ha együtt imádkozunk a tibeti szerzetesekkel, rákapcsolódhatunk arra a tiszta rezgésre, ami felerősíti az érzéseink, vágyaink erejét.

Ebben az éveben tízmilliószoros napok:

   2012.03.08 - Choe-nga Choepa, a Vajlámpások fesztiválja
   2012.06.15 - Saga Dawa
   2012.07.23 - Choekor Duechen / Tukbe Tseshi
   2012.11.06 - Lhabab Duechen

2012. február 19., vasárnap

Két éves lett a blogom!

Köszönöm Nektek!

Halak hónapja

"Nem történik olyan, amit ne előzne meg egy álom."
- Carl Sandburg -

2012. február 19-én, 7 óra 16 perckor a Nap belépett a Halak jegyébe.
A Halak jegy az évkör utolsó, tizenkettedik állomása.
De a világ végtelen ciklusaiban az utolsó egyben az első: a köztes lét állapota, ami felold mindent, majd újraálmodja az életet. Ez a végtelen mélységű és látóhatárokat elmosó óceán vagy Léthé és Mnemoszüné alvilági folyói. Spirituális és transzcendens tapasztalatok, a testen túli érzékelés, a pára, a köd, a sejtelem és a bódulat. A megérzések és intuíciók ingoványos, örökké változó szivárványszínű talaja. A mesék, a fantáziák, a filmek és az álmok magával ragadó birodalma. Csupa misztikum és  csupa varázslat!

nagyítás a képre kattintva
Az idei Halak képlet nagyon izgalmas, mivel a Nap együtt áll a jegyet uraló Neptunusszal, a saját 12-es házában, ráadásul az aszcendens is a Halak jegy közepére esik.
Ez azt jelenti, hogy a jegy összes fentebb felsorolt ismérve most fokozottan érvényesül.
A dolgok megélése azonban csak rajtunk múlik.
A hétköznapok realitása elől álmodozásba, vágyakozásba menekülhetünk, vagy képzeletünkkel mi magunk formáljuk a valóságot. (Képes vagyok rá = van képem róla, vagyis el tudom képzelni. Aztán ráérünk a Kos havában tettekre váltani őket.)
A körülmények, helyzetek, emberek áldozatává válhatunk, vagy hozhatunk önként áldozatot.
Sodródhatunk az élet vad folyamán, sziklától szikláig csapódva vagy átadhatjuk magunkat az áramlásra és felfekhetünk a ringató hullámokra.

Kiemelt napok
2012.09.19, vasárnap
Nap a Halak jegyébe lép
2012.02.21, kedd
újhold a Halak jegyében
2012.02.24, péntek
szökőnap
esti szürkületben a Hold, a Merkúr, Vénusz és a Jupiter bolygók egy vonalba rendeződve látszanak
2012.03.01 csütörtök
Hold első negyed az Ikrek jegyében
2012.03.03 szombat
Merkúr a Kos jegyébe lép
2012.03.05, hétfő
Vénusz a Bika jegyébe lép, uralomba kerül
2012.03.08, csütörtök
telihold a Szűzben
tízmilliószoros nap
2012.03.15, csütörtök
Hold utolsó negyed a Nyilas jegyében

További olvasnivaló a Halakról
Jegyköszöntő: Halak
Híres férfiak a Halak jegyében
Híres nők a Halak jegyében
A Halak jegy kristálya: ametiszt
A Halak csillagjegy borajánlója
Egy sorozat, ami hemzseg a Halaktól: Szívek szállodája 
A Halak jegy kristálya: opál

2012. február 10., péntek

Kezdetben vala...

...a káosz.
Káosz mindennek az alapja. A kezdet és a vég.
Örök körforgás: a teremtés kiemelkedik a káoszból, majd visszazuhan bele. A káosz egyszerre nyugalmi állapot és egyszerre kreatív forrongás. Egyszerre minden és semmi.

Semmi = minden
A mesék így kezdődnek: egyszer volt, hol nem volt...
A káosz az ártatlanság, a lehetőségeket magában rejtő megvalósulatlanság, ezért ez a teremtéstörténetek alapja. Az egyiptomi vallásban az univerzumot a káosz sötét vizei töltötték be. A germán mitológiában a kezdeti semmi egy hatalmas szakadék, a suméroknál édesvíz és a tenger. A zűrzavaros, anyagi jellegű ürességet Khaosznak a görögök nevezték. A jung-i mélypszichológia szerint ez a tudattalan, a kreatív káosz, ahonnan az inspirációk fakadnak.

Így lesz a 0-ból 22
A tarot is ezt a körkörösséget szimbolizálja, a "0" számozású Bolonddal kezdődik, és mire beavatása végső állomására lép, a "22-es" számmal ismét bolonddá válik. Az útnak kezdetén tudatlan kereső, az útja végén mindent tudó szemlélő.
Mesében ő a legkisebb fiú, aki csupán zsigereiben sejti a kalandot és ő a bölcs is, aki megdöbbentő tanácsokkal útba igazít. A nulla a kezdeti állapot, amiben végtelen lehetőség lakozik, huszonkettő pedig a bölcsesség megkettőzéséből született derűs élet-uralom.

A nulla szimbolikája
A nulla különleges szám. Jelenléte Európában egész új keletű, talán ezer éve használják. A semmit illusztráló jel Indiából származik, amit nyugati felbukkanásakor az egyház igyekezett betiltani. Fennmaradásának praktikus oka volt: leegyszerűsítette a számolást. A nulla sok számban jelen van, anélkül, hogy kimondanánk: a tízben, a százban, az ezerben, a millióban.
A nulla semmi, de ha szám mögé tesszük, megsokszoroz, ha osztunk vele, semmissé tesz.
Köralakja az ősállapotot szimbolizálja: az anyaölt, a tojást, a saját farkába harapó Uroborosz kígyót. Alkímiában ez a príma matéria, amiből minden kiindul. Tökéletes, egész, érintetlen és örökkévaló. Ezért a jegygyűrű, az örök hűség szimbóluma, és ezért kör alakúak a koszorúk, hogy az örök diadalra (győzelmi koszorúk), az örök körforgásra (adventi koszorú) vagy épp az öröklétre (sírkoszorúk) emlékeztessenek.

2012. február 7., kedd

Hó-hold

A februári teliholdat (2012.02.07 22:55) az észak-amerikai indiánok hó-holdnak nevezik. Ezt most a meteorológiai is beigazolta...

Ennek a teliholdnak minden elnevezése a hidegre és a tél közepi ínséges időkre utal.
Amikor a pincék és a padlások tartalékai fogyatkoznak, viszont a tavasz első friss termése még messze, két teliholdnyira van.
A keltáknál ez a jég-hold, a cherokee-indiánoknál a csontos hold.
A choctaw indiánok a kis éhínség holdjának nevezték, amit márciusban a nagy éhínség holdja követ.

nagyítás a képre kattintva
Kreativitás tengelye
A Nap és a hold szembenállása minden teliholdnál egy tengelyt hoz létre, ami az oppozícióban lévő jegyek energiáit emeli ki.
Az Oroszlán-Vízöntő jegyek esetében ez a kreativitás tengelye, ami ennél a teliholdnál a IV-es-X-es házakba esik.
Vagyis a családilag hozott, öröklött alkotói energiák és a saját vágyaink kerülnek feszültségbe.
Mi az, amit a szüleink akartak, és mi az, amire mi valójában vágyunk?
Nagy hangsúly van még mindig az önmagunkba vetett hit és a félelmek kérdésén.
Mik azok a régóta cipelt korlátok és akadályok, ami miatt nem merünk szárnyalni?
Mi miatt nem tudunk teljes szívvel hinni?

A két születési uralkodó (Vízöntő hónap lévén az Uránusz, Mérleg aszcendens kapcsán a Vénusz) együtt állnak, két jegy és két ház határán. Arra ösztönöznek minket, hogy engedjük szabadjára alkotói energiáinkat, és a hétköznapok szintjén valósítsuk is meg őket.
Cselekedjünk.
Bátran és merészen. Kicsit őrülten. Lepjük meg még önmagunkat is! Vágjunk bele!

2012. február 2., csütörtök

02.02. az lángra lobbantás ünnepe

Az év körforgásában nyolc kiemelt ünnep van.
Ebben az évben az első 02.02 - ami gyertyaszentelő néven ismert.

A gyertyaszentelőt, a római katolikus egyház Mária megtisztulásának ünnepeként tiszteli. Régebben, ezen a napon, égő fáklyás körmenetekkel igyekezték a városokat a bűnöktől megtisztítani.
A gyertyaszentelés hagyománya a 12. századtól eredeztethető. Ezen a napon megáldott gyertyákat nem hétköznapi világításra, hanem kiemelt alkalmakra tartogatták, például gyógyításra vagy halottvirrasztásra.

A keresztény ünnep gyökerei a kelta-pogány kultúrkörig nyúlnak vissza. Február másodika volt Birgid, a tűz, a termékenység és a házi tűzhely istennőjének ünnepe.
"A hagyomány szerint ez a megtisztulás ideje - takarítsuk ki otthonunkat! Ha maradt itt-ott a karácsonyi díszítésből, égessük el. Készítsünk Brigid-keresztet és akasszuk fel a házban, legjobb a konyhában, ahol áldást hozhat ételeinkre.
Tegyünk ki ételt - aprósütemény, vajas kenyér és tej is megteszi - az ajtó elé: Brigid ezen az éjjelen végigjárja a környéket a tehenével, és örömmel veszi a felajánlást.
Hagyjunk egy selyemszalagot is az ajtó előtt, hogy Brigid megáldhassa: ezt később gyógyító célokra használhatjuk.
Gondoljunk arra, amit szeretnénk, ha az idén egészséges vagy erős lenne: magunk, a családunk, a közösségünk, vagy a Föld, és kérjük a Szűz áldását imáinkra." (idézet innen)

Az évkört nyolc kiemelt nap tagolja, ehhez szinte minden kultúrában-vallásban fellelhetően egy ünnepnap kapcsolódik.
Asztrológiában napfordulók és napéjegyenlőségek a kardinális jegyek belépéseinek időpontjai (Kos, Rák, Mérleg, Bak), a másik négy pedig a felezőpontokon, a négy szilárd jegy (Vízöntő, Bika, Oroszlán, Skorpió) havának közepén találhatók. Ezek a hold nyolc fázisával is megfeleltethetők.

12.21 - YULE
a téli napforduló, a Napisten újjászületése
A keresztény kultúrában ez a karácsony
Holdfázisok közül ez az újhold
02.02 - IMBOLC
a megtisztulás, a növekvő fény, Birgit istennő ünnepe
Keresztény kultúrában ez a Gyertyaszentelő Boldogasszony napja
Holdfázisok közül a növő hold
03:21 - OSTARA
a tavaszi napéjegyenlőség, az ébredő természet
Keresztény kultúrában ez a húsvét
Holdfázisok közül az első negyed
05.01 - BELTANE
a virágba borulás, a szerelem ünnepe
Keresztény kultúrában ez a májusfa állításának időpontja, illetve a Pünkösd.
Holdfázisok közül ez a púpos hold.
A női és férfi energiák .
06:21 - MIDSUMMER vagy LITHA
a nyári napforduló, az isteni nász
Keresztény kultúrában ez Keresztelő Szent János (Szent Iván éj) ünnepe
Holdfázisok közül ez a telihold
08.01 - LAMMAS
az aratás, a bőség ünnepe
Keresztény kultúrában ez a Nagyboldogasszony ünnepnek felel meg
Holdfázisok közül ez az elhintő hold
09:21 - MABON
őszi napéjegyenlőség: harmónia, szüret, betakarítás
Keresztény kultúrában (tudomásom szerint) nincs megfelelője
Holdfázisok közül ez az utolsó negyed
11.01 - SAMHAIN
az alvilág ünnepe
Keresztény kultúrában a Mindenszentek napja
Holdfázisok közül ez a balzsamos hold

További olvasnivalók ebben a témában:
Ostara - 03.20. az ébredő természet ünnepe
Beltane – 05.01. a virágba borulás ünnepe  

Litha - 06.21. az isteni nász ünnepe
Lammas - 08.01. az aratás ünnepe
Mabon - 09.22.  a bőség ünnepe
Samhain - 11.01. az alvilág ünnepe
Yule - 12.21. a fény születésének ünnepe 


Ha tetszett a bejegyzés, és megosztod, megköszönöm. Ha még nem lájkoltad a Padparadsa facebook oldalát, itt megteheted.

2012. február 1., szerda

Múltbéli hangolódás

Pénteken a Neptunusz lepecsételi a belépési kapuját a Halakban, és elkezdi 13 évig tartó vándorútját ebben a jegyben.

Hangolódásképpen pillantsunk vissza arra az időre, amikor utoljára itt tartózkodott: az ezernyolcszázas évek közepére.
A planétát 1846-ban fedezték fel, akkor még a Vízöntőben járt.
A Kosban haladó Uránusz és a Halakban tartózkodó Neptunusz együttes szerepe jellemezte ezt a korszakot: a forradalmi változások kéz a kézben jártak a határok és a távolságok felolvasztási törekvéseivel. (A mostani jegybe lépéskor is hasonló csillagászati felállást láthatunk.)
1848-ban a Marx-Engels-féle kommunista kiáltvány megjelenésével forradalmi hullám söpört végig egész Európán. Világszerte szabadságot, reformokat követeltek. A nemek közti egyenlőség is kérdés lett; a nemzetközi nőnap a mai napig őrzi emlékét a béregyenlőséget követelő varrónőknek.
A távkommunikációban (távolság=Neptunusz, technikai újítás=Uránusz) is hatalmas előrelépés történt: lefektették az első tenger alatti távírókábeleket és beindult a távíró-szolgáltatás.
Kaliforniában is forradalmi "lázongás" vette kezdetét: beindult az aranyláz. Szintén mind a két planéta szerepe jelentős ebben, a Neptunusz az álmok és vágyak kergetését, míg az Uránusz a felfedezésre, a szabad útra való törekvést mutatja.
A több évezredes teremtés-elméletek (hit és spiritualitás = Neptunusz) megkérdőjelezése Darwin "A fajok eredete" művével indult útjára.

A Neptunusz a hétköznapi tudaton való túllépést, a spiritualitást jelképezi, amit egy hajszál választ el a spiritusz (égetett szeszek) vagy más tudatmódosító szerek okozta bódulattól. A spiritualitás felerősödése az 1848-as évektől követhető nyomon: sorra jelentek meg médiumok és divatossá váltak a spiritiszta szeánszok.

fotó innen: corsetsandcrinolines
Egy társadalmi-történelmi kor - és a transzperszonális égitestek több évtizedes korszakainak - bemutatására legjobb, ha megismerkedünk azokkal az emberekkel, akik ebben az időszakban (Halak Neptunusszal) születtek. 
Az emberi lélek vizsgálatának igénye ezekben az években fogant, mint ahogy a pszichoanalitika egyik legismertebb alakja: Sigmund Freud.
Művészetben útjára indult az impresszionizmus, ami az érzéki benyomásokat, a belső élményeket, a hangulatokat hivatott megjeleníteni. Halak Neptunusszal született impresszionista művészek: Paul Gauguin és Vincent van Gogh.
Az építészetben a neptunuszi ideát legérzékletesebben ennek az érának a szülötte, Antoni Gaudí jeleníti meg. Ahogy ő fogalmazta híres templomával kapcsolatban: „Az anyag tisztán, a maga asztrális görbületeiben tárulkozik majd ki, s ekkor majd a világ végre megsejtheti a paradicsom alakzatait.”
Ha az irodalmi élet hangulatát szeretnénk megérteni, olvassunk bele Arthur Rimbaud költeményeibe, vagy lapozzuk fel Guy de Maupassant, Csehov, Arthur Conan Doyle, G.B.Show vagy Oscar Wilde műveit.
A Zenét Mahler képviseli, a tudományos életet pedig Rudolf Diesel, Pierre Curie, Eötvös Lóránt, illetve Nicola Tesla.
Rudolf Steiner nevéről sem szabad megfeledkezni, ő az antropozófia megalkotója, ami szintén tökéletes példája a neptunuszi spiritualitásnak.

Related Posts with Thumbnails