2013. szeptember 30., hétfő

Én egy másik te vagyok: deszcendens

"Tükörbe sokáig kell nézni, sokszor és sokáig, amíg végre megismeri az ember igazi arcát.
A tükör nemcsak sima ezüstlap, nem, a tükör mély is, mint a tengerszemek a hegyekben, s aki nagyon figyelmesen hajol (…) felülete fölé, egyszerre a mélybe lát, s mindig új és új mélységeket lát, s mindig messzebb dereng az arc, mely a tükör fölé hajol, s mindennap lehull egy álarc az arcról."
- Márai Sándor -

A Mérleg jegyéhez érve elengedhetetlen, hogy rápillantsunk tükreinkre, és ebben a jeggyel analógiában lévő deszcendens, vagyis a párkapcsolatok, a "te" és a külvilág tengelye segít most bennünket.

Jin és jang, fény és árnyék örök tánca
A lélek kiegészülést keresve kutatja az elveszettnek hitt másik felét, ám ezt nem kívül, hanem önmagában találja.
Az aszcendens fényesen ragyogó, ismertnek vélt vagy valóban jól ismert énképét akkor tudjuk kiteljesíteni, ha elfogadjuk a szemben lévő árnyékokat is.
Jung szerint az árnyék a személyiségnek a tudatos psziché által kiszorított, elfojtott, kedvezőtlen vonatkozásait jelenti, amiket leginkább a kiegyensúlyozatlan párkapcsolatokban élünk meg. Rettegünk a sötét, "napnyugati" oldaltól, és az ismeretlenség homályában "szörnyet" nevelünk: féltékenységet, durvaságot, szeretetlenséget, veszekedést, kiszolgáltatottságot, meg nem értést, bántó ellentéteket - s ezekkel másokon keresztül szembesítjük magunkat. Ezeknek az árnyékoknak a megélése lehet aktív (mi alkalmazzuk) vagy passzív (elszenvedjük), sőt az is előfordulhat, hogy ez kapcsolatonként változik.
Az árnyék-részek integrálásának az útja az önismeret és az önelfogadás. Minél teljesebbé válunk önmagunkkal, úgy válnak a kapcsolataink is egyre harmonikusabbá, gömb-élménnyé. Már nem küzdelmet, lehúzást tapasztalunk általa, hanem felemelő egység-érzést.

Kos aszcendens / Mérleg deszcendens
Vezető és kezdeményező alkat, aki szereti a saját útját járni. Lendületes, szenvedélyes és ebből fakadóan meglehetősen türelmetlen is. Élvezi a kihívásokat, a kalandot, szívesen vitázik, konfrontálódik. Aktív és eleven, így a megszokásokkal, rutinokkal, a kiszámíthatósággal járó életet szűknek érzi.
Árnyéka: a határozatlanság, a döntésképtelenség, a társ-függés.
Kapcsolataiban nyugalmas, harmonikus pólust keres, és megértő, stílusos, egyenrangú társra vágyik, ám nehezen tudja elfogadni az ilyen típusú embereket.
Árnyék elfogadása: ha önmagával és a sorsával is békét köt.

Bika aszcendens / Skorpió deszcendens
Szereti az állandóságot, a megbízhatóságot. Egyaránt fontos számára az anyagi és az érzelmi biztonság. Ha túlzásba esik ezen a téren, akkor a szokások és az élvezetek rabjává válik. Nehezen változtat, nehezen mozdul ki a megszokott élethelyzetekből, épp ezért hűséges és ragaszkodó partner.
Árnyéka: a végletesség, a bűntudat-keltés, önsebzés vagy a fanatizmus.
Kapcsolataiban egy erős társra van szüksége, aki lendületet és változatosságot visz az életébe. Vágyódik egy átalakító erejű, mágikus kapcsolat után.
Árnyék elfogadása: ha a látszatbiztonság helyett a belső stabilitásra törekszik.

Ikrek aszcendens / Nyilas deszcendens
Kíváncsi és sokoldalú. Nagyon fontosak számára a kapcsolatok, a beszélgetések. Folyton az újdonságokat, az izgalmakat keresi, mindig mozgásban van, ezért gyakran kapkodó, ideges és szétszórt. Nem szívesen merül bele a dolgokba, mert úgy érzi, akkor cserébe sok minden másról lemarad.
Árnyéka: távolságtartás, túlzott optimizmus, menekülés a problémák elől.
A megváltó nyugalomra, egy szent és felemelkedett kapcsolatra vágyakozik, de elérhetetlennek látja a másikat vagy ő maga válik elérhetetlenné.
Árnyék elfogadása: tudatalattiba merülés és a világ polaritásával való megbékélés.

Rák aszcendens / Bak deszcendens
Finom érzésű, romantikus és álmodozó. Védettségkeresés közben legszívesebben gyermek maradna. Nehezen viseli az egyedüllétet, biztonságra, bejáratott kapcsolatokra, szoros érzelmi kötelékekre vágyik. Érzékenységéből fakadóan mások hangulatait, érzelmeit is könnyen magára veszi.
Árnyéka: érzelmi hidegség, keménység, szellemi- érzelmi és fizikai bezárkózás.
Szilárd, rendíthetetlen és örök kapcsolat után vágyakozik, de nem akar ennek a felelősségéhez felnőni.
Árnyék elfogadása: érzelmi befolyásolhatóság felismerése után a saját korlátok megtartása. Megbocsátás és a múlt lezárása.

Oroszlán aszcendens / Vízöntő deszcendens

Életörömmel teli, öntudatos, ragyogó személyiség. Lendületes, kreatív és nagyvonalú, ám gesztusai olykor lehengerlővé és túláradóvá válnak. Ilyenkor önkényesség és fennhéjázás jellemzi, és minden áron irányítani akarja mások életét.
Árnyéka: kiszámíthatatlanság, excentrikusság, örökös nyugtalanság.
Fontosnak tartja, hogy olyan társ legyen mellette, akitől megkapja a kellő szabadságot, és akinek ő is bizalommal megadhatja azt. Kapcsolataiban az eredetiséget keresi.
Árnyék elfogadása: a saját ereje feletti hatalmat és az önmagával szembeni alázatot kell elsajátítania.

Szűz aszcendens / Halak deszcendens
Szereti a rendet, az áttekinthetőséget, a külső és a belső tisztaságot. Könnyen alkalmazkodik, hamar beilleszkedik. Kapcsolataiban elsősorban praktikus szempontok vezérlik. Önmagával szemben kritikus és perfekcionista, és ezt a tökéletességet keresi másokban is.
Árnyéka: átláthatatlanság, önbecsapás, illúziókergetés, elérhetetlenség idealizmusa.
Kritikusan áll a kapcsolatokhoz is, mivel egy álompartner után vágyakozik. A mindennapok küszködése és szürkesége helyett örök mámorban szeretne úszni.
Árnyék elfogadása: ne alázkodjon meg a szeretetért. Hozza le a földre az álmait.

Mérleg aszcendens / Kos deszcendens
Mindenben az egyensúlyt, a harmóniát és a szépséget keresi, kiváló esztétikai érzékkel bír. Nagy szüksége van az emberi kapcsolatokra, ezért nem csupán udvarias, hanem olykor megalkuvóan kompromisszum kész. Nehezen dönt, mert igyekszik a másiknak megfelelni.
Árnyéka: érzelmi játszmák, intrikák, a másik provokálása, hogy megbékíthesse, tisztességtelenség.
A társ nagyon fontos szerepet játszik az életében, impulzív, spontán és kimozdító partnerre vágyik, akin keresztül kitartást és megvalósító-erőt tanulhat.
Árnyék elfogadása: egyenesség és konfrontálódás, a saját igények felvállalása.

Skorpió aszcendens / Bika deszcendens
Körüllengi valami megfoghatatlan, lenyűgöző titokzatosság. Bizalmatlan, zárkózott és távolságtartó szuggesztivitása, szenvedélyessége mégis vonzza az embereket. Ezt ügyesen ki is használja, érzelmileg finoman manipulálja a környezetét.
Árnyéka: mohóság, kimozdíthatatlanság, birtoklási- és bosszúvágy, szexualitás, mint fegyver.
Szélsőséges természete kiegyenlítésre vágyakozik. Az ideális társ számára békülékeny, jóindulatú, állandó és megtartó. Olyasvalaki, aki visszahozza őt a valóság talajára.
Árnyék elfogadása: saját mélységeinek felfedezése, az elengedés megtanulása.

Nyilas aszcendens / Ikrek deszcendens
Idealista, liberális és végtelenül optimista. Nyitott a világra, szívesen utazik, tanul, mindig magasabb célok felé törekszik. Hajlamos azonban eszményképek és légvárak gyártására, melyeket arroganciával és tévedhetetlenséggel védelmez.
Árnyéka: felszínesség, a hétköznapok és a kellemetlenségek elől menekülés.
Sokáig ingadozik a szabadság és a kötöttség között. Olyan társra vágyik, aki sokoldalú, könnyed, és olyan kapcsolatra, ahol elköteleződés mellett is megőrizheti függetlenségét.
Árnyék elfogadása: ne meneküljön ideálokba, hanem fogadja el a valóságban rejlő magasabb rendet.

Bak aszcendens / Rák deszcendens

Felelősségteljes és alapos, az életében felbukkanó nehézségek és akadályok teljesítményre sarkallják. Fegyelmezetten, állhatatosan halad előre, de beleeshet az örömtelenség, az aszketizmus csapdájába. Mindenért keményen megküzd, nehezen fogadja a könnyen jött ajándékokat.
Árnyéka: mély érzelmektől való félelem, múltba ragadás, önsajnálat.
Számára a kapcsolat egy felbonthatatlan szerződés, szabályokkal, kötelességekkel és áldozatokkal, ám a szíve legmélyén melegségre, odaadásra, boldog családra áhítozik.
Árnyék elfogadása: az élet könnyedségének felfedezése és beengedése.

Vízöntő aszcendens / Oroszlán deszcendens
Eredeti, különc és független. Könnyen barátkozik, nyit mások felé, ám lelke mélyén mindig is hűvös objektivitással viszonyul az emberekhez. Excentrikussága odáig fajulhat, hogy minden hagyományos játékszabály alól felmentve érzi magát.
Árnyéka: örök nyughatatlanság, egó-harcok, nem találja az utat a saját szívéhez
Luxus-kapcsolatra vágyakozik, olyanra, amire igazán büszke lehet. Ő maga óvatosan, távolságtartóan megy bele a kapcsolatokba és társától várja el a melegséget, a szenvedélyességet.
Árnyék elfogadása: az állandó jövőben élés helyett a jelen pillanatának teljes átélése.

Halak aszcendens / Szűz deszcendens
Odaadó, beleérző és segítőkész. Rugalmasan alkalmazkodik másokhoz, bár mindig egyfajta álomvilágban mozog. Túlérzékenységéből fakadóan komoly nehézségei lehetnek az elhatárolódással kapcsolatban.
Árnyéka: önfeladás, csodavárás, áldozat és mártír szerepek, kritikátlan rajongás, másik és/vagy önmaga elkábítása
Olyannyira vágyik egy társra, hogy hirtelen egy kapcsolatban találja magát. Szeretné, ha a másik megkönnyítené számára a hétköznapokat, józanságot és rendet teremtene benne.
Árnyék elfogadása: elhatárolódás és önállóság elsajátítása, illúziók és valóság megkülönböztetése

2013. szeptember 25., szerda

A karma ollói, avagy az elengedés időszerűsége

"A megbocsátás a Biblia nyelvén elengedést jelent,
de amíg gyenge vagy, nem tudsz elengedni semmit,
mert gyógyulatlan seb van a sérelmed helyén, és fáj.
Addig nem felejted el, amíg meg nem erősödsz.
A valódi önbizalom sérthetetlen."
- Müller Péter -

Ez most nem egy időpont, hanem egy időszak: úgy két héten keresztül a Szaturnusz és a felszálló-holdcsomópont együtt állt a Skorpió jegyében. (Már a szoros együttállás legvégén járunk, de a hatás még érzékelhető.) A Szaturnusz 29, a holdcsomópont 19 éves ciklusai átlag 11-12 évente keresztezik egymás útját, illetve félidőben a gyűrűs planéta a holdcsomópont-tengely leszálló ágával kapcsolódik össze. Utoljára 2002. májusának végén volt a mostanihoz hasonló konjunkció az Ikrekben.

Ide kapcsolódó olvasnivalók:
Égi fogyatkozások - karmikus emlékeztetők
Holdcsomópont-tengely a Skorpió jegyében
Szaturnusz a Skorpióban

A hatás törvényszerűsége
Karma alatt elsősorban az előző életekben elkövetett tettek jelen életbeli következményeit értjük. Ám nem kell ilyen messzire menni, hiszen minden pillanatban, minden döntéssel, cselekedettel, gondolattal és szóval hatunk. Oda-vissza. A múlt hatással van a jelenre, a jelen a jövőre, de épp úgy a múltra is.
Az idő egy olyan végtelen, ami egyetlen pici pontban, a most-ban sűrűsödik össze. A múlt élményei, tapasztalatai, emóciói határozzák meg a jelent, és az aktuális állapotunk - tervek, vágyak, elhatározások - alakítják a jövőt. De ami volt, az már nincs, ami lesz, az pedig még nincs. Egyetlen valódi és hiteles idő van: a most. Csak ebben az egy időben vagyunk képesek cselekedni és a múlton vagy a jövőn változtatni.
A Szaturnusz és a holdcsomópontok az asztrológiában a karma kiemelt jelölői. A Szaturnusz, mint a küszöb őre mindig a félelmeinkkel, a határainkkal szembesít minket. Ő az a tanító, akinek a vizsgái után mindig magasabb és magasabb szintre léphetünk. Mögötte megnyílik egy kapu, és a transzperszonális égitestek, az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó beavatásai következhetnek.
A holdcsomópont-tengely egy időkapu, ami betekintést enged a jelen életen kívül eső szférákba: a hozott múltba és az ebből következő jövőbe. Leszálló ága azokat az ideákat, mélyen rögzült magatartásmintákat (karmikus lenyomatokat) mutatja, amiken a mostani inkarnáció alapszik. Ezzel szemben állva a felszálló-holdcsomópont az ismeretlen területeket, az új tapasztalatok lehetőségét jelöli. Ez az irány, ami felé a lélek törekszik.
Most a "kitűzött feladat" találkozik a "számon kérő bölcs tanítóval".

A megbocsátás lépcsőfokai
A Skorpió jegy energiája a legerőteljesebb és a legszélsőségesebb az egész Zodiákusban. Nála tapasztaljuk meg azokat a főnixi élményeket, amik elvezetnek minket a totális átalakuláshoz. Ide tartozik a szexualitás, a halál, a mágia és minden ami tiltott, titkos vagy tabu, minden olyan szenvedélyes érzés, amibe belehalva újjászülethetünk porainkból.
Rajta keresztül élhetjük meg a forradalmi változásokat önmagunkban. Tapasztalni szólít bennünket, arra biztat, hogy ugorjunk fejest az anyagi világ élvezeteibe, kóstoljunk bele az élet szépségeibe (Bika), majd oldozzuk el magunkat ezektől. Ha lerázzuk a kötelékeket ugrásszerű kibontakozás kezdődik. Ám a Skorpió ehhez a puszta énig lecsupaszít bennünket. Megmutatja a sebeket, fullánkjával pedig a legérzékenyebb pontokra tapint. Azokat a kötődéseinket veszi célba, amik félelmeinkhez, lelkünk legsötétebb árnyoldalához, a bűntudatunkhoz rögzítenek bennünket. A feloldozás útja pedig a megbocsátás.
Az, aki végigjárja a megbocsátás megtisztító lépcsőfokait hatalmas erőket nyer vissza. Megbocsátani elsősorban önmagunknak kell: a tévedéseket, a hibákat, a félelmeket, a meghunyászkodást, a rossznak vélt döntéseket, a kerülőutakat, az önbecsapást, a haragot...
A Skorpió állomásáig sok megelőző grádics vezetett. Már felismertük a lelkünket sértő tüskéket, érzéseket kapcsoltunk hozzá: szorongás, migrén, gyomorgörcs vagy más fizikai tünet társult mellé. Ellentmondásokba keveredtünk, hogy valóban jól érezzük-e azt, amit érzünk. Utána vagy menekültünk előle vagy a mélyére merültünk és elkezdtük megtisztítani a tudatalattiban kavargó képeket. (Erről szólt a Rák időszaka.) Gyakran ez után a pont után kapcsol be az az egójátszma, ami megpróbálja elhitetni velünk, már túl vagyunk mindenen, már megbocsátottunk. De a szó kevés, hiába állítja valaki, hogy túl van az exén, ha negyedóránként nézegeti a Facebookon annak adatlapját, vagy ha újra és újra visszatérnek a gondolatai a főnöke múlt heti beszólásaira. (Ezek csak példák, ebben az intenzív időszakban ennél jóval mélyebben megbúvó sérülések kerülhettek felszínre.)
Ekkor még a dologhoz való hozzáállás mit sem változott. Ha azonban különválasztjuk az érzéseket és a gondolatokat, elhatárolódunk, kitakarítunk (Szűz jegy üzenete), akkor szembenézhetünk vele, mit is tükrözött valójában számunkra ez vagy az a helyzet.
Itt lép be a folyamatba a Skorpióban kialakult Szaturnusz-holdcsomópont karma-kapu. Ez az időszak, az egyik kedvenc szófordulatommal élve "gyorsítósávként" működik. Ha "ráhasalunk" erre az energiára, eloldozhatjuk magunktól a régi kötődéseket, túlnőhetünk saját határainkon. Ehhez azonban intenzív és személyes részvétel szükségeltetik. Ez az elvárások elengedésével, az indulatok, keserűségek elbocsátásával együtt járó folyamat.

Rég volt, hogy a blogon egy témához a tarot-t, mint eszközt javasoltam, de aki szeretne erre a helyzetre a kártyán keresztül is rápillantani, húzzon három lapot a nagy arkánumok közül a következő kérdésekkel:

1. Melyik ponton van bennem az elakadás?
2. Mi kell az átalakulási folyamathoz?
3. Mit nyerek általa?

És végül egy zárógondolat: "Vagyok, aki voltam. Leszek, aki vagyok."
Tartalmas és átmozdító felismeréseket kívánok mindenkinek!

2013. szeptember 23., hétfő

Sokcsillagos összegzés

"A siker esélyét mindenkinek magának kell megteremteni. Minimális versenyszellem nélkül senki nem viheti sokra, vagy szerezhet meg olyasmit, amit mások nagyra becsülnek."
- Napoleon Hill -

Lezárult a blogon a "Mi a csillagjegyed?" felmérés.
Meglepően sokan vettek részt benne, köszönöm mindenkinek a lelkesedést!
Nem is gondoltam volna, hogy egy ilyen egyszerű kérdésből játékos verseny kerekedik, de néhányan igazán drukkoltatok érte, hogy a csillagjegyetek végezzen dobogós helyen.

Ebben a szellemben gratulálok a BIKA jegyűeknek, ők lettek a befutók.

A felmérésen 212-en szavaztatok, a megoszlás a következő volt:
Bika        24    11,32%
Vízöntő    22    10,38%
Halak       21    9,91%
Szűz        20    9,43%
Rák         19    8,96%
Ikrek       19    8,96%
Mérleg     18    8,49%
Oroszlán   15    7,08%
Kos          15    7,08%
Skorpió     14    6,60%
Nyilas       14    6,60%
Bak          11    5,19%

A következő ilyen csoportos "megmozgatás" egy játék lesz, figyeljétek a blogot és a Facebookot!

2013. szeptember 21., szombat

Fordulatos kapcsolatok: a Mérleg hónapja

"Mint egy kerék, ami forog, szinte soha meg nem áll,
így az ember tipeg-topog, örök útvesztőben jár.
Mint a mámor, ami kerget, ami űz és visszatart,
mint az óra, mit percek szédült karneválja hajt.
Látod, mindig egymást váltva jön az árnyék meg a fény,
míg a világ körbe-körbe forog fáradt tengelyén,
vihar tépte szárnyakon, mint egy régi szélmalom."
- Michel Legrand -

2013.09.22-én, vasárnap (budapesti idő szerint 22 óra 35 perckor) a Nap átlép a Szűzből a Mérleg jegyébe. Ez az őszi napéj-egyenlőség időszaka. A most következő negyedév a nappalok rövidüléséről, a természet elcsendesüléséről szól. A fák pompás őszi színeket öltenek, szűrt fények játszanak a faleveleken, az emberek pedig fázósan, az elmúlás hangulatától megérintve közelebb húzódnak egymáshoz.
Az aszcendenssel megszülető "én" a Mérleg jegyénél eléri az árnyékpontját, szembesül a rajta kívül létező világgal. A lélek önmaga tükröződését keresve találkozik másokkal és igyekszik összekapcsolódni a kiegészítő pólusával. Célja az újraegyesülés, hogy a benne lévő hiány és a kettőjük közt feszülő ellentét a harmónia erejévé váljon.

Mérlegelő hinta 
Mit mutat az égi térkép?
A Mérleg jegye nem is indulhatna stílusosabban, mint egy mérleghintát formázó T-kvadráttal.
Egyik oldalon a Skorpióban járó felszálló holdcsomópont, Szaturnusz és Vénusz, míg a másikon - a Bika jegyében - a leszálló holdcsomópont és a Hold. A tengely pedig az Oroszlán Marson egyensúlyoz.
Ez főleg érzelmi feszültségeket hozhat a felszínre, felkorbácsolva a szenvedélyeket, az indulatokat. Megnyilvánulása végletes is lehet: féltékenységgel, kapcsolati hatalmi harcokkal, "se veled, se nélküled" játszmákkal kísért. (A folyamat a következő időszak "nagyon" skorpiós energiáira készít fel bennünket.) A Bak Plútó a hetes házból tartja-támogatja ezt a libikókát, hogy az ne billenjen sem egyik, sem másik szélsőségbe, hanem helyette inkább intenzív, mélyreható változásokat indítson el.
Az aszcendens-deszcendens tengelye is egyensúlyoz, itt a Mérleg Nap áll a talpponton. Fényszögek nélkül igyekszik diplomatikusan "kimaradni" az eseményekből, elodázni, halogatni a döntéseket. Pedig az önmagunk melletti elköteleződés elkerülhetetlen. A belső békét nem másoknak való megfeleléssel vagy önfeladással lehet megteremteni. Olykor konfrontálódni kell érte. A béke nem rajtunk kívül, mások függvényében létező valami. Hanem belső lelkiállapot.

Tükröződések
A Mérleg hónap elsősorban a külvilággal szembesít minket, ezért a kapcsolatok fokozottan előtérbe kerülnek. Akinek van párkapcsolata ezért, akinek nincs, azért foglalkozik ezzel a kérdéssel.
"A lelki társak gondolata még Platóntól származik. Tudod, az ókori görög filozófus elképzelése szerint az embereknek négy karjuk, négy lábuk és két arcuk volt. Zeusz fenyegetve érezte magát az erejüktől, ezért kettévágta őket, arra ítélve bennünket, hogy életünkben végig a másik felünket keressük." ez az idézet a Dr. Csont című filmből van, de Coelho Tizenegy percében is találkozhatunk ezzel a történettel.
Ám a lelki társ nem egyetlen valaki. Lelki fejlődésünk, érettségünk és kész/ségünk függvényében különböző lelki társakkal találkozunk az úton. A lelkek energia-szinten csatlakoznak össze: a vágyakra, reményekre, gondolatokra hasonló vágyak, gondolatok, remények reagálnak, s kiegészülést keresve jönnek létre a sorsközösségek. Tükörre vágyunk, amibe pillantva önmagunkat látjuk. Ha drámák, önbecsapások, belső harcok, küzdelmek, elvárások, megalkuvások, bizonytalanságok vannak bennünk, előbb-utóbb a kapcsolatainkban is ezt látjuk viszont. A lélek az árnyékaival szembesülve tapasztalja meg a saját fényét.
Ebben az időszakban lehetőségünk lesz a kapcsolatainkra más szemmel tekinteni. Akár az önismeret felől közelítünk, akár vitás helyzetekbe megyünk bele, megtörténik az átértékelődés. Lezárhatunk, elengedhetünk magunkban olyan én-képeket, amiket már nem akarunk tovább cipelni, s amiket már a kapcsolatainkban sem akarunk viszontlátni.
Itt, a Mérleg havában még mérlegelhetjük, mi is az, amit elengedünk és mi az, ami maradjon. A Skorpióban pedig megtörténik a metamorfózis.

Mérleg havi horoszkóp csillagjegyek szerint:
a Mindennapi nők oldalán 

Jelentős napok a Mérleg havában:
2013.09.22, vasárnap
- Nap a Mérleg jegyébe lép (22h35p)
- Mabon, a bőség ünnepe
- őszi napéj-egyenlőség
2013.09.25, szerda
- Szaturnusz és felszálló holdcsomópont együttállása
2013.09.29, vasárnap
- Merkúr átlép a Skorpió jegyébe
2013.10.05, szombat
- újhold a Mérlegben(2h35p)
2013.10.07, hétfő
- Vénusz a Nyilasban
2013.10.15, kedd
- Mars a Szűz jegyébe lép
2013.10.19, szombat
- telihold (1h37p): Vadászok holdja
- Magyarország területéről is látható (!) félárnyékos holdfogyatkozás

Hold a jegyekben:
09.24, kedd: Ikrek
09.26, csütörtök: Rák
09.29, vasárnap: Oroszlán
10.01, kedd: Szűz
10.04, péntek: Mérleg
10.06, vasárnap: Skorpió
10.08, kedd: Nyilas
10.10, csütörtök: Bak
10.12, szombat: Vízöntő
10.14, hétfő: Halak
10.17, csütörtök: Kos
10.19, szombat: Bika
10.21, hétfő: Ikrek

2013. szeptember 18., szerda

Az áttekintés pillanata: telihold a Szűzben

- mily szerencsések vagyunk, te meg én,
hisz otthonunk az időtlenség: az örök Most
illatos hegyeiről ereszkedünk alá
hogy születés és halál
misztériumába mártózzunk
egy napra (vagy még annyira se tán)
- e.e. cummings -

Mily szerencsések vagyunk, te meg én, hogy ilyen izgalmas teliholdakat, csillagállásokat és időszakokat élhetünk meg! Legalábbis én így gondolom, a 2013. szeptember 19-i (budapesti idő szerint 13 óra 13 perckor bekövetkező) telihold-képletre pillantva...

Kiemelt pontok
Két fontos karmajelölő, a Szaturnusz és a felszálló-holdcsomópont szoros együttállásba kerül, miközben a Vénuszt is közrekerítik. Hogy fokozzuk a kedélyeket, mindezt a Skorpió jegyében teszik. Akit ezen a ponton még nem ragadott el a kézremegős izgalom, az feltételezhetően nem asztrológus.
Vagyis ha rajtam kívül ez a kijelentése senkit nem hozott eksztatikus állapotba, sebaj! Kifejtem, mit is jelent... Egy másik bejegyzésben, mert most a teliholdé a főszerep.
Nap és Hold ebben a képletben kissé elkülönültek, csak egymással foglalkoznak, mivel nincs az oppozíciójukat érintő egyéb fényszög. A Szűz Nap józan tudatossága a rendre, a letisztult struktúrákra fókuszál, miközben a szenzibilis Halak Hold a határtalanságban, a végtelenségben lubickol. A belső feszültségeket is éppen ez adhatja: hogyan tudjuk összeegyeztetni a legmélyebb vágyakat a "rideg" valósággal.
A négy királycsillag ismét őrzi a képletet: a Skorpió szíve az aszcendensen (Merjünk!), Aldebaran a deszcendens-ponton, Formalhaut a Neptunusszal, Regulus pedig a 9-es ház csúcsán.

Eloldódás
Életünket rengeteg ellentétes érzéssel kísért élethelyzet jellemzi. A vágyak sokszor azért nem teljesülnek, mert tudatalatti félelmek, bűntudattal átitatott emlékek, görcsös ragaszkodások erdején kell átverekedni magunkat, hogy a szívünk tiszta, teremtő forrásához eljussunk. Hiába álmodunk egy felemelő kapcsolatról, ha közben a kisördög azt suttogja a fülünkbe, hogy alkalmatlanok vagyunk rá. Hiába szeretnénk egy kiteljesítő hivatást, ha azt sem tudjuk, mivé is szeretnénk válni, mert mások elvárásainak nyomdokán lépdelünk. Hiába kínál ez élet tálcán számtalan lehetőséget, ha nem merünk érte nyúlni, gondolva, hogy nem érdemeljük meg.
A Szűz-Halak tengely az áldozatokról szól. Áldozatot hozni, vagyis elengedni azokat a dolgokat, amik gúzsba kötik a lelkünket. Nem ragaszkodni hitrendszerekhez, elképzelésekhez, önmagunkról kialakított képekhez. Mondok egy példát. Huszonnyolc éve az a szívem leghőbb vágya, hogy táncoljak. De sosem táncoltam, mert mindig is azt mondták rám, hogy kétballábas vagyok. Én pedig elhittem. De a lelkemben örökké szólt a zene. Hívott. Csalogatott. Csábított. Most elérkezett az idő, hogy elengedjem a ragaszkodásomat a "botlábúságomhoz" és táncolj. Csak a saját örömömre. Először egyedül, a szobában. Aztán egy klubban. Végül már az utcán is. Bárhol. Bármikor. Gátlások és félelmek nélkül. És egyszer csak azt veszem észre, hogy élem a ritmust. Hogy nem számít, mások mit gondolnak rólam. Csak az számít, hogy mit érzek közben, hogy felszabadít, hogy élvezem. És miközben átadom magam ennek az érzésnek, az is kiderül, hogy mégsem vagyok annyira esetlen, mint ahogy azt a gyerekkori balett-termi kudarc kapcsán gondoltam. Most pedig önfeledten ropom a salsát, a tangót vagy a hastáncot...
A történetet mindenki helyettesítse be életének azon eseményeivel, jelenségeivel, kudarcaival, gátlásaival, amik megkötik a kezét, lábát, szívét. Ismerjük fel, nevezzük nevén őket. Aztán engedjük el, és merjünk végre táncolni!
A vágy (Halak) és a valóság (Szűz) egy éremnek ugyanaz a két oldala. A vágyak teremtik a valóságot és a világlátásunk hozza el az álmokat. Bármi, ami vágyként megfogan bennünk, a részünkké válik. És ha hittel tápláljuk, cselekvéssel öntözzük őket, előbb-utóbb kivirágzanak.
Fontos útravaló még: semmi sem a miénk, csak az, amit átélünk. Erről szóljon a bejegyzés végén az idézet:

"Nem az enyémek az évek,
melyek időmet emésztik.
Nem az enyémek az évek,
melyeket még megérek;
A pillanat az enyém
és ha erre figyelek,
akkor az enyém az, aki időt
és örökkévalóságot teremtett."
- Andreas Gryphius -

2013. szeptember 16., hétfő

Egy nappal sem hamarabb...

"Nem hiszek a véletlen találkozásokban.
A világ törvénye olyan, hogy ami egyszer elkezdődött, azt be is kell fejezni. Nem valami nagy öröm ez.
Semmi nem érkezik idejében, semmit nem ad az élet akkor, amikor felkészültünk reá. Sokáig fáj ez a rendetlenség, ez a késés. Azt hisszük, játszik velünk valaki.
De egy napon észrevesszük, hogy csodálatos rend és rendszer volt mindenben…
két ember nem találkozhat egy nappal sem előbb, csak akkor, amikor megértek e találkozásra."
- Márai Sándor -

Szerencsésnek érzem magam, hogy az asztrológián keresztül nap mint nap rácsodálkozhatok a világot irányító fantasztikus és olykor félelmetes törvényszerűségre. Hiszek a sorsban, és hiszem, hogy életünk jelentős találkozásai már jóval a földi megvalósulás előtt valahol - talán az égben - megköttettek. (Igaz ez mindenfajta életeseményre, de most kiemelten a kapcsolatokról lesz szó.)
Örök dilemma az eleve elrendelés és a szabad akarat kérdése. Számomra a kettő - bár paradoxonnak tűnik - egy és ugyanaz. Az eddigi életemre pillantva sosem voltak felesleges lépések benne. Követtem a nekem szánt utat, de olykor makacsságból, kíváncsiságból vagy valami megmagyarázhatatlan indíttatástól vezérelve letértem a kijelölt ösvényről. A kényelmes, napfényes sétányok helyett is inkább hegyeket másztam meg, mélységekbe ereszkedtem, szúrós bozótokon vágtam keresztül magam. Előbb-utóbb azonban kiderült, hogy ezek a kanyarulatok is az eredeti célom felé vezettek. A szabad akaratom, a döntésem abban állt, hogyan viszonyultam ezekhez a helyzetekhez. Dühöngtem, mert kényelmetlenségek adódtak, mentem a saját fejem után, hiába próbáltak meggyőzni, hogy a sárga téglás úton maradjak, megcsodáltam a hegyek kopár szépségét vagy felfedeztem a mélységek kiapadhatatlan bőségét... Ezen a téren mindig van választásunk...

Amit ezen a blogon megfogalmazok természetesen az én világlátásom. Mindenkinek a saját szabad akaratán múlik, hogyan gondolkodik az élete felől. Hisz-e egy magasabb hatalomban - Istennek, Teremtőnek, Univerzumnak - nevezve azt, hisz-e a sorsban, a karmában, vagy úgy hiszi, kizárólag ő irányítja az életét. Ezt döntsétek el ti, kedves Olvasók! Senkit sem akarok meggyőzni arról, hogy kizárólag az én világlátásom a helyes, a jó vagy az egyetlen. Ezek csupáncsak az én személy tapasztalataim, elképzeléseim a világról.
Eddig ebben a formában nem is osztottam meg őket. De ahhoz, hogy azt a témát, amiről írni szeretnék bővebben kifejtsem, szükségét éreztem ennek a bevezetőnek. Az egész gondolatmenet onnan indult el, hogy épp a prognózisokról (az asztrológiai előrejelzésekről) tanítok. Arról, hogy mennyi mindennek kell együtt állni hozzá, hogy egy esemény bekövetkezzen. És milyen gyakran döntünk úgy, hogy elodázzuk egy szerelem, egy gyermek, egy költözés vagy akár a hivatásunk, küldetésünk felvállalását. Talán még nem érezzük készen magunkat, még tanulni vágyunk. Az élet lehetőségeket kínál, amikre mondhatunk igent is, nemet is. Amikhez később vissza is térhetünk, tapasztalatokkal, bölcsességgel gazdagabban. Belemehetünk ismétlésekbe, de le is tehetjük a feleslegessé vált feladatokat.

Amit itt most bemutatok, az feltételezi a magasabb szintű rendezőelv meglétét, ami izgalmas "forgatókönyvet" írt egy találkozásról, s amibe mindkét szereplő szabad akaratától vezetve belesétált...

Derűs tél
Száraz, napsütéses téli délután volt. Mindketten érezték, hogy ez a nap megváltoztat valamit az életükben, izgatottan várták, hogy megpillantsák egymást, utóbb mégis azt állították, hogy az első találkozás csalódás volt. Talán igaz, talán nem, a viselkedésünk minden esetre rácáfolt erre. A felismeréssel öntudatlanul is megpecsételték sorsukat. Onnan kezdve mindent megtettek, hogy közelebb kerüljenek. Mintha valami láthatatlan mágnes vonzotta volna őket egymáshoz, s a körülmények is úgy rendeződtek, hogy lépten-nyomon egymásba botlottak. A szerelem, ami köztük kibontakozott olyan erős volt, hogy szinte szétszakíthatatlannak látszott...
A romantikus bevezető után egy kis "szakmai" rápillantás. A fiú és a lány képletének leghangsúlyosabb pontja egy Uránusz-felszálló holdcsomópont egzakt együttállása, amire a találkozás pillanatában rálépett a Hold. Persze a Vénusz, Szaturnusz és a Plútó égi közjátékára is szükség volt, hogy mindez megvalósuljon. A háttérben a direkciók (primer, Glahn) Nap-Vénusz szextilt, holdcsomópont szextilt, Vénusz-Neptunusz trigont mutattak.

Borús nyár
A nagy szerelmek általában drámai véget érnek, még ha nem is rómeóésjúliás halállal, de valahol mégiscsak meghal az ember lelkének egy darabkája. Ezért a kapcsolatokat épp úgy meg kell gyászolni, fel kell dolgozni és el kell engedni, mint bármely szerettünket a halál kapujában. Hiszen két ember összefonódásakor létrejön egy önállóan létező harmadik is, maga a kapcsolat, amit az asztrológia a felezőpont-horoszkóppal szimbolizál.
A szakítások sokkal inkább nyomon követhető folyamat részei, mint a láthatatlan világból materializálódó kezdetek, mégis nehéz visszagörgetni a folyamat elejét. Csalódások, elhanyagolások, az érzelmek kihűlése, megcsalás, unalom, veszekedések jelzik az irányt, amiből aztán előbb-utóbb megfogalmazódik a szó: "Vége".
Itt a direkciók is gyakran előbb mutatkoznak, mint a tényleges szakítás pillanatában, mégis az utolsó felvonáshoz is szükséges, hogy az égi színpad a fináléhoz rendeződjön.
Itt a holdcsomópont a Holddal és a Plútóval állt együtt, és a Jupiter-Szaturnusz konjunkcióját a Neptunusz támadta meg. Ez utóbbi egy kicsit zavarossá, illuzórikussá tette az egészet, megnehezítve a tiszta, egyszerű lezárást.

2013. szeptember 14., szombat

A Merkúr arcai: taktikus vagy inkább filozofikus?

"Gondolkodás nélkül tanulni: kárba veszett munka.
De tanulás nélkül gondolkodni veszélyes."
- Konfuciusz -

Püthagorasz előtt a Naprendszer két belső - vagyis a Föld és a Nap közé eső - bolygóját, a Merkúrt és a Vénuszt kettős arcú égitestnek tekintették. Mivel mindig a Nap közelében jártak, így vagy hajnalban előtte keltek vagy napnyugtakor a nyomában nyugodtak. A Vénusz hajnali és esti megjelenéséről "A Vénusz arcai" című bejegyzésben olvashattok, most viszont a legfürgébb léptű istenről elnevezett Merkúrról lesz szó.

Nap és Merkúr a képletben
A Merkúr az összes planéta közül a legsebesebben, 88 nap alatt kerüli meg a Napot, ám attól legfeljebb 28°-ra képes eltávolodni. Ez azt is jelenti, hogy az asztrológiai képletben a Nap és a Merkúr távolsága maximálisan ennyi lehet, vagyis vagy azonos jegyben vagy egymást követőben állnak, fényszögkapcsolatuk legfeljebb az együttállás lehet. Az ideális távolság a két planéta között az 4-8°, ha túl szoros a közelség, akkor a Merkúr a Nap hevességében "elég", vagyis elveszíti egyéni erejét.
A Merkúr a képletben az értelmet, az intellektust, a kommunikációs és taktikai képességet, a szellemiséget képviseli. Tőle függ, hogy gyorsan hozunk-e döntéseket, mennyire vagyunk kritikusak, humorosak, ítélkezők, kíváncsiak, könnyen tanulunk-e nyelveket, érdeklődünk a tanulás, az olvasás iránt, rugalmas vagy épp hajlíthatatlan a gondolkodásunk.

Az istenek hírnöke, a szárnyaló szabad szellem
Ahhoz, hogy egy planéta széleskörű megnyilvánulását, sokszínűségét megértsük, érdemes a mögötte rejlő (csillag) mitológiában alaposan megmártózni. Ennek a mozgékony kis bolygónak a névadója a görög Hermész, a római Merkúr, az etruszk Turms, az asszír Nabú vagy a germán Wotan.
Az istenek hírnöke nem hétköznapi csecsemőként kezdte pályafutását, mivel születése napján meglovasította Apollón féltve őrzött tehéncsordáját és egy teknőspáncélra erősített belekből létrehozta a pengetős hangszerek ősét, a lírát. Ez utóbbival ráadásul olyan szépségesen zenélt, hogy a lopásos stiklit is elnézték neki. Hermész a hangszerért cserébe elnyerte a teheneket, így kitanulhatta a pásztorkodást. Később megismerkedett a számokkal, a betűkkel, a mértékegységekkel, elsajátította a jóslás és a gyógyítás művészetét. Leleményességének a tűzgyújtó szerszám feltalálása, zenei érzékének pedig a furulya kifaragása köszönhető.
Hermész a földi síkon olyan volt mint egy kíváncsi, rosszcsont gyermek. Nem csak a különböző tudományokban vált jártassá, de csínytevései révén a tolvajok és útonállók védelmezőjévé is vált. Ő lett továbbá az utazók, a kereskedők, az ékesszólás, az irodalom, sőt mozgékonyságából adódóan az atlétika istene is.
Ám az Olümpszra lépve fontos feladatot kapott: az istenek hírnökév vált. Szabad bejárása volt a legnagyobb magasságokba, az Olümpuszra és a legnagyobb mélységekbe, Hádész birodalmába, de az emberek világában is remekül elboldogult. Ő volt az istenek és emberek közötti kapcsolat fenntartója, Hermész, mint lélekvezető kísérte az Alvilágba a holtakat és ő hozta esténként az elalvók szemére az álmokat.

Hajnali és esti Merkúr
A korán kelő és a Nap után nyugvó Merkúr a gondolkodás karakterológiáját - vagyis a mentális temperamentumot - írja le.
A két megjelenési forma titánokról, Prométheuszról (Előre gondolkodó) és Ephiméteuszról (Későn gondolkodó) kapta a nevét.
Ha a képletünkben a Merkúr megelőzi a Napot, akkor a "Prométheusz" típusba tartozunk, ha viszont a Nap van a Merkúr előtt, akkor az "Ephiméteusz" csoportba tartozunk (lásd az ábrán).

Prométheusz, az előrelátó
Prométheuszt a mitológiából leginkább onnan ismert, hogy ellopta a tüzet az istenektől, amit az embereknek ajándékozott.
Asztrológiában az Ikrek Merkúrhoz hasonló.
Az ilyen típusú emberek a változásokat segítik elő. Mindig új eszmék felé tartanak, maguk mögött hagyják a múltat és kifejezetten jövő-orientált gondolkodásúak. Az első megérzéseikre hallgatva döntenek, taktikus, konkrét gondolkodásúak, gyors észjárásúak. Kommunikációjuk igen határozott. Ők az azonnali válaszok és a szójátékok mesterei. Ügyesen közvetítenek, szívesen vitáznak. Tudásszomjuk szinte csillapíthatatlan.
Hajlamosak azonban az elhamarkodott döntésekre. Szétszórtak és túlzottan fecsegők is lehetnek.

Ephimétheusz, a visszatekintő
Ephiméteusz neve leginkább felesége, Pandóra révén maradt fent, aki az emberiségre szabadította a világ bajait.
Az asztrológiai Szűz Merkúr ehhez hasonló.
Az Ephiméteusz típusba tartozókat az elvontabb gondolkodás jellemzi. Képesek távlatokban látni a világot, jóval megfontoltabbak a Prométheusz-karaktereknél.
Megfigyelnek és analizálják a világ jelenségeit. Gondolkodásuk filozofikusabb, holisztikusabb. Szeretnek mindent utólag kiértékelni. Szóban és írásban is a pontosságra, a precizitásra törekszenek. Élvezik a részleteket, bár hajlamosak elveszni bennünk. Ügyesen kiszűrik és szétválasztják a hasznos és a haszontalan eszméket, gondolatokat. Mindenre keresik a magyarázatot, és közben gyakran megfeledkeznek arról, hogy a dolgokat pusztán önmagukban szemléljék.

2013. szeptember 10., kedd

Gyógyító kövek

"Kristályból épül
a lélek és kristállyá
omlik majd vissza."
- Géczi János -

A Szűz jegyéhez tartozik az egészség, ezért a "hónap kristálya" témakörben a kövek gyógyászati felhasználásáról írok.

6000 éves történelem
Bár a kristályok története egyidős az emberiséggel, a gyógyászati célú alkalmazásról írásos feljegyzések "csak" a Krisztus előtti 4. évezredből maradtak ránk. Ezek szerint az egyiptomi orvosok alabástrommal, gránáttal, türkizzel és lazúrkővel kezelték a magas rangú udvari méltóságokat. Innentől kezdve egészen az 1500-as évekig, Paracelsus koráig nyomon követhető az ásványok mindennapi felhasználása a nyugati orvoslásban. Európától keletre - Indiában, Kínában - és nyugatra - Észak- Közép- és Dél-Amerika területén szintén fontos részét képezték a gyógyításnak a különböző kristályok. Akkoriban a sebészeti beavatkozásokra használt késeket obszidiánból, jádéból faragták. A római légiósok hegyikristályból készült prizmákkal gyűjtötték össze a napsugarakat, és így égették ki a beteg testrészeket. Kezdetekben lézerkőnek még valódi korundkristályokat (zafír, rubin) alkalmaztak.
Már a régebbi korokban is felismerték, hogy a kristályok mind a fizikai, mind a lelki eredetű problémák kezelésére kiválóan alkalmasak, ezért bizonyos kristályokat a bátorság fokozására, míg másokat a könnyű álmok érdekében ajánlottak. 

A használat nem sokat változott
Manapság már ritkán törjük porrá az értékes drágaköveinket. Anno az igazgyöngyöt ily módon potencianövelésre, a türkizt pedig skorpiómarásra alkalmazták. A középkorban az összezúzott lazúrkőhöz cukrot és bogyós gyümölcsök húsát keverték és az így előállított alkörmöst, vagyis édes likőrt általános gyógyírként fogyasztották mindenféle betegségre.
A porítás helyett elegendő, ha a kiválasztott követ vagy köveket egy pohár vízbe tesszük, egy rövid ideig abban állni hagyjuk, majd az így "behangolt" kristályesszenciát megisszuk.
"A víz... képes mindenféle jellegű információt meghatározott frekvenciamintán tárolni, és ezt más rendszerekre - például az élő szervezetekre - átvinni." - aki erről bővebben szeretne olvasni, annak ajánlom Masaru Emoto: A víz rejtett bölcsessége című könyvét.
A kristályok eleve egyedi információs tartalommal rendelkeznek, ami nagyban függ szerkezetüktől, alkotóelemeiktől, színüktől. Ezért fontos, hogy a különböző problémák kezelésére a megfelelő követ válasszuk ki.
Kristályokat elhelyezhetünk a testünk különböző pontjain, például a homlokra helyezett ametiszttel, smaragddal vagy lápisz lazulival csillapíthatjuk a fejfájást. A kiegyensúlyozott éjszakai alvás érdekében a párnánk alá is tehetünk nyugtató hatású köveket, napközben pedig hordhatunk a zsebünkben élénkítő vagy a koncentrációs képességet fokozó kristályokat.

Tisztítás és tárolás
Nagyon fontos, hogy mielőtt terápiás céllal használni kezdenénk a kristályunkat, legelőször tisztítsuk meg. Ennek legjobb és legegyszerűbb módja, ha 5-10 percre hideg folyóvíz alá tesszük, így a felszínére rakódott negatív információk, rezgések eltávolíthatók. Ha nem vagyunk elég tájékozottak a különböző kristálytulajdonságokról, akkor kerüljük a sóval történő tisztítást, mivel az bizonyos köveket roncsolhat. Sokan javasolják, hogy napfényre téve töltsük fel a köveinket, ám ezzel is legyünk óvatosak: bizonyos ásványok a napfény hatására kifakulnak!
A gyógyító céllal alkalmazott köveket egyszerre csak egy személy használja, azt ne adjuk oda másoknak. Ha mégis "összetapogatják" a kövünket, vízzel tisztítsuk meg, mielőtt újból használni kezdenénk.
A kristályainkat ne tartsuk mobiltelefon, számítógép vagy mikrohullámú sütő közvetlen közelében.
Javasolt a különböző keménységű köveket elkülönítve tárolni, mert a keményebb kristályok megsérthetik a puhábbakat, a sérülékenyebbeket.

2013. szeptember 4., szerda

Nagytakarítás ideje: újhold a Szűzben

"Az embereknek meg kell érteniük, hogy senki sem játszik cinkelt lapokkal, egyszer nyerünk, másszor veszítünk. Ne várd, hogy visszakapj valamit, ne várd, hogy észrevegyék az erőfeszítéseidet, hogy felfedezzék a tehetségedet, hogy megértsék a szerelmedet. Minden egyes ciklust le kell zárni.
Nem büszkeségből, nem azért, mert nem bírsz tovább harcolni, nem is gőgből, hanem egyszerűen azért, mert már nem része az életednek.
Zárd be az ajtót, cserélj lemezt, takarítsd ki a házad, rázd ki a porrongyot. Felejtsd el azt, aki voltál, és legyél az, aki vagy."
- Paulo Coelho -

2013. szeptember 5-én, csütörtökön (budapesti idő szerint 13h38p) a Nap és a Hold együtt áll a Szűz jegyében. Az újhold a megújulás, az új kezdet lehetőségét rejti magában annak a jegynek az energiáján keresztül, ahol a planéták épp tartózkodnak.
A Szűznél az apró, lényegtelennek tűnő, ám észrevétlenül napi rutinná merevült dolgainkban, szokásainkban, életmódunkban végezhetjük el a nagytakarítást. 

Tegyünk rendet (a fejünkben)
A Nap-Hold együttállása a 9-es házba kerül, ennek jellegét erősíti a Nyilas aszcendens - vagyis a világkép, a hitrendszer, az ideálok, a dolgok értelmének a megtalálása kap fontos szerepet.
Az MC szintén a Szűzben áll, amit az uralmi Szűz Merkúr lényeglátásával, kristálytiszta logikájával és megkülönböztető szellemiségével emel a magasba. (Itt áll az Oroszlán csillagkép β csillaga is, a Denebola, ami nagy feszítőerővel, lendülettel támogatja a gondolat-átalakítási folyamatokat. De idegességet, idegi túlfeszítettséget is okozhat ezekben a napokban.)
A két tengely változó jegyekben van, vagyis kimozdítani próbál bennünket a rögzült élethelyzetekből. A Nyilas merész álmait a Szűz kishitűsége letöri, nem mer beletágulni a saját valóságába. Az önbizalomhiány belülről vagy kívülről is megerősítést nyerhet "nem kéne", "ne csináld", "úgysem sikerülhet" mondatokkal.
Ennek leküzdésében, feloldásában a fényszögkapcsolatok jelölik ki az utat. Hagyjuk magunkat keresztülvezetni a Plútó (személyiség és a lélek transzformációja), az Uránusz (metamorfózis) és a Jupiter (jövőbe vetett hit és bizalom) tartalmain, hogy megtisztulva visszaérkezhessünk a kiindulási pontra (önbizalom és érzelmi gazdagság). Oda, ahol képessé válunk az álmainkat megvalósítani a mindennapokban. 

Új alapokra épülő rend
Újholdnál a szellem és a lelek, a tudat és a tudatalatti energiája összeadódik és erős egységet alkot, így tökéletesen azonosulhatunk az elhatározásainkkal. A Szűz esetében a rendteremtés vágya ölt testet, akár a munka területén szeretnénk változásokat, akár az egészségünk javításán akarunk munkálkodni vagy az életmódunkon változtatni - itt az ideje.
De akár az egész életünk stabil alapját képező megszokások és mindennapok sűrű hálóját is újraszőhetjük azáltal, hogy elkezdünk másképp gondolkozni önmagunkról. A Szűz a betakarítás ideje, mikor az értékes termést el kell különíteni a sérülttől, különben az megrohasztja, megfertőzi az épet.
Ezt a szelekciót a gondolatainkban, elképzeléseinkben is megtehetjük: dobjuk ki, ami akadályoz, ami hátráltat, ami már haszontalan, válasszuk külön azoktól, amik a jól-létünket, az egész-ségünket szolgálják. Ez a folyamat azért problémás, mert a káros megszokások is olyan mélyen belénk ivódnak, hogy nehezünkre esik megválni tőlük. Hisz hozzánk tartoznak, a részünket képezik. elsősorban nem a dohányzásról, a sorozat-függésről vagy a kóláról beszélek, hanem azokról az elképzelésekről, miszerint "úgysem viszem semmire", "nekem nem jár jobb élet", "én ezt nem érdemlem meg"... és még sorolhatnám.
A Szűz áldoz az isteneknek, de ő maga sosem válik áldozattá. Azért szűz, mert érinthetetlen. Mert a lelke tiszta. De a megtisztulás áldozattal jár. Az áldozat nem az erőn felüli lemondást, az önmagunk ellenében meghozott, kényszerű kompromisszumokat jelenti, nem is véráldozat és a legkevésbé sem mártíromság.
Hanem könnyű szívvel és örömmel megtett elengedést, mert minden áldás ezekből az áldozatokból születik.

2013. szeptember 3., kedd

Káosz és rend, avagy kicsit másképp a Szűz jegyéről

"Minden káoszban van kozmosz (ékesség, rend, tisztesség) is, minden rendetlenségben rend is rejlik, s minden önkényben folyton ott a törvény, mert mindaz, ami hat, ellentéten alapszik. Ennek fölismeréséhez a megkülönböztető emberi értelemre van szükség."
- Carl Gustav Jung -

Készülődik az újhold bejegyzés, de elindult bennem egy gondolatmenet a káosszal és a renddel kapcsolatban, amit nem akartam ott kifejteni, inkább létrehoztam erre egy külön posztot.

A Zodiákusban a Szűz képviseli az isteni rendet, a vele szemben álló Halak pedig a kreatív őskáoszt. Miközben a bevezető idézetet kerestem, a legtöbb gondolatban azzal szembesültem, hogy a káosz elítélendő, félelmetes, a sötétséggel, a gonosszal, vagyis egyértelműen a rosszal azonos, míg a rend fogalmához a fény, a jó, az isteni kapcsolódik.
Végül Jung gondolatában találtam rá arra az esszenciális megfogalmazásra, ahogy én is szemlélem ezeket a dolgokat: mindenben (földi) létező magában hordja az ellentétét, így lehetséges, hogy a rend a káoszból jön létre, s a káoszba hullik vissza, hogy ismét renddé legyen. Ez a létezés körforgása. A megkülönböztető értelem pedig a Szűz maga.

A teremtésmítoszokban hatalmas ásításból (germán), sötét vizekből (Egyiptom), üres sötétségből (Biblia) vagy ahogy a görögök megfogalmazták az anyagi jellegű ürességből, a Khaoszból formálódott minden. Struktúrába rendeződött, anyagba rögzült a kavargó energia.
Az istenek nem elítélték a káoszt, hanem rendet alkottak belőle. Megvalósítottak.
Ezt a mozzanatot a tarotban is felfedezhetjük, hisz az út a tudatlan keresővel, a Bolonddal indul és vele is ér véget. Tapasztalatokkal gazdagodva önmagává válik. A kalandok, az élmények, a felismerések arra ébresztik rá, hogy mindaz, amit keresett a legelejétől fogva ott volt benne: a bátorság, az átváltozás képessége, a vágyai, az ereje... Mint ahogy az apró, pici magokban magban is benne van az óriás fa teljessége.
A lapok az őskáosz nullájával indulnak, és a 22-essel (2+2=4) érnek véget, ami a világunk feletti uralkodás bölcsességét jelöli. De amint újabb ciklust kezdünk, újra vándorolni kezdünk 0-vá változik. Mert minden ismeretlen útra kíváncsi, nyitott, gyermeki lélekkel lépünk.

Ugyanezt a mintát az asztrológiában is felismerhetjük.
A kör a 12-es házzal, a köztes léttel, az anyaméhben történő érlelődéssel indul. Az aszcendens már a földi leszületés, a megtestesülés pillanatát jelöli. Ez a megnyilvánuló akarat, mint ahogy a tarotban a Mágus lapja.
Életek között, sőt a jelen élet folyamán is sokszor visszatérünk a gazdag, kimeríthetetlen, csodálatos és félelmetesen kaotikus világba: itt merítkezünk meg az álmok óceánjában, itt születnek a kavargó ködökből a megérzések és az intuíciók, itt kapcsolódunk rá az ősforrás erejére, itt pihenünk meg a vágyak formálgatásának időtlenségében, mielőtt lehoznánk őket a valóságba. Itt töltődünk fel, mielőbb újabb karma-köröket, élet-spirálokat kezdenénk. Itt ringatózhatunk a világ megbonthatatlan egységében, mint az óceán hullámain.

S ezt differenciálja majd a szemben lévő Szűz jegye. Ő az, aki különbséget tesz a fogalmak között: a világot jóra és rosszra, fehérre-feketére, hasznosra-haszontalanra bontja. Tiszta, áttekinthető struktúrákat, rendszereket alkot. Segíti a világban való megnyilvánulást.
Ő illeszti be a hétköznapok gyakorlatába mindazt, amit a Halakban megálmodtunk. Ehhez azonban az élet iránti alázat (és nem megalázkodás!) szükségeltetik.
A legnagyobb géniuszok, mint Einsteint (Halak Nappal) vagy Tesla (12-es házas Halak Neptunusszal) hasonlóképpen hozták le a valóságba az inspirációjukat.
Előbbitől származik az az idézet, amivel zárom ezt a bejegyzést, s ami engem is visszavezet ezután a kis kitérő után a Szűz újhold folytatásához:
„A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.”

2013. szeptember 1., vasárnap

Horoszkóp a Szűz havára

Mantra

rendetlenség ott
van, ahol nem vagy képes
látni a rendet

- Fodor Ákos -

Az asztrológiai évkör hatodik jegye a Szűz.
Időszaka a nyár vége: augusztus 22 és szeptember 22 közötti periódus.
(A csillagjegyek kezdete és vége a Nap járásából adódóan évente néhány napon belül mozog.)
Szimbóluma az „M”-hez kapcsolódó búzakalász.
Eleme föld, minősége változó.
Uralkodó planétája a római mitológia szárnyas saruban szárnyaló istenéről elnevezett Merkúr.
Kulcsszavai: alkalmazkodás, precizitás, aprólékosság, szorgalom, rend és rendszer, tisztaság.
Színei: visszafogott színek, homokszín, világosbarna, szürke, finom zöld
Kristálya: achát, kalcedon és a barna jáspis
Virága: az őszi kert virágai

Ha a Szűz jegyében születtél:
A „rend” szó minden formájában illik rád: rend-es vagy másokkal, meghatározott rend-szerek szerint élsz, és szélsőségesen rend-mániás vagy épp végletesen rend-etlen vagy.
Emiatt azonban sokan kedvelnek. Józanságoddal olyan vagy számukra, mint egy nyugodt kikötő, ahol minden gond(juk)ra van mentő körülmény. Segítőkészségedet, alázatosságodat gyakran ki is használják.
Egyetlen apró részlet sem kerüli el a figyelmedet. Agyad olyan, mint egy számítógép, minden beérkező információt feldolgoz, elemez, a megfelelő helyen tárol. Életed precíz ismereteken nyugszik. Épp ezért nem esel kétségbe, ha egy elméleti vagy gyakorlati problémára kell megoldást találni, tudod, hol keresd a megfelelő módszert, és előre számolsz az esetleges hibalehetőségekkel.
Szerelem: kezdetben óvatos és tartózkodó vagy, nem ugrasz fejest az érzelmekbe. Kapcsolataidban gondoskodó, segítőkész vagy, partnered mindig számíthat rád.
Hivatás: kritikus figyelmet és gyakorlatias gondolkodást igénylő területek, például könyvelés, közgazdaság, lektorálás, adatfeldolgozás, tanítás, gyógyászat.
Egészség: ösztönösen figyelsz az egészségedre. Legérzékenyebb szerved a vékonybeled, ami a szétválasztással, a megkülönböztetéssel van összefüggésben. Minden evés után hagyj magadnak 5-10 perc pihenőt, ezzel segítheted a szervezeted táplálékfelvételét.

Havi horoszkóp 2013-ban a Szűz-jegy időszakára:
Ebben a hónapban a legfontosabb feladatod az lesz, hogy az életed minden területén egyértelmű döntéseket hozzál. Meg kell tanulnod állást foglalni valami, illetve valaki mellett, és felelősséget vállalva kitartani ezek mellett az elhatározások mellett. Ezzel a rendíthetetlen hozzáállással igazán meglepő eredményeket érhetsz el... A folytatást elolvashatod a Mindennapi nő oldalán! (kattints a linkre)

További csillagjegyek szerinti havi horoszkóp:
Kos
Bika
Ikrek
Rák
Oroszlán
Mérleg
Skorpió
Nyilas
Bak
Vízöntő
Halak
Related Posts with Thumbnails