2013. szeptember 14., szombat

A Merkúr arcai: taktikus vagy inkább filozofikus?

"Gondolkodás nélkül tanulni: kárba veszett munka.
De tanulás nélkül gondolkodni veszélyes."
- Konfuciusz -

Püthagorasz előtt a Naprendszer két belső - vagyis a Föld és a Nap közé eső - bolygóját, a Merkúrt és a Vénuszt kettős arcú égitestnek tekintették. Mivel mindig a Nap közelében jártak, így vagy hajnalban előtte keltek vagy napnyugtakor a nyomában nyugodtak. A Vénusz hajnali és esti megjelenéséről "A Vénusz arcai" című bejegyzésben olvashattok, most viszont a legfürgébb léptű istenről elnevezett Merkúrról lesz szó.

Nap és Merkúr a képletben
A Merkúr az összes planéta közül a legsebesebben, 88 nap alatt kerüli meg a Napot, ám attól legfeljebb 28°-ra képes eltávolodni. Ez azt is jelenti, hogy az asztrológiai képletben a Nap és a Merkúr távolsága maximálisan ennyi lehet, vagyis vagy azonos jegyben vagy egymást követőben állnak, fényszögkapcsolatuk legfeljebb az együttállás lehet. Az ideális távolság a két planéta között az 4-8°, ha túl szoros a közelség, akkor a Merkúr a Nap hevességében "elég", vagyis elveszíti egyéni erejét.
A Merkúr a képletben az értelmet, az intellektust, a kommunikációs és taktikai képességet, a szellemiséget képviseli. Tőle függ, hogy gyorsan hozunk-e döntéseket, mennyire vagyunk kritikusak, humorosak, ítélkezők, kíváncsiak, könnyen tanulunk-e nyelveket, érdeklődünk a tanulás, az olvasás iránt, rugalmas vagy épp hajlíthatatlan a gondolkodásunk.

Az istenek hírnöke, a szárnyaló szabad szellem
Ahhoz, hogy egy planéta széleskörű megnyilvánulását, sokszínűségét megértsük, érdemes a mögötte rejlő (csillag) mitológiában alaposan megmártózni. Ennek a mozgékony kis bolygónak a névadója a görög Hermész, a római Merkúr, az etruszk Turms, az asszír Nabú vagy a germán Wotan.
Az istenek hírnöke nem hétköznapi csecsemőként kezdte pályafutását, mivel születése napján meglovasította Apollón féltve őrzött tehéncsordáját és egy teknőspáncélra erősített belekből létrehozta a pengetős hangszerek ősét, a lírát. Ez utóbbival ráadásul olyan szépségesen zenélt, hogy a lopásos stiklit is elnézték neki. Hermész a hangszerért cserébe elnyerte a teheneket, így kitanulhatta a pásztorkodást. Később megismerkedett a számokkal, a betűkkel, a mértékegységekkel, elsajátította a jóslás és a gyógyítás művészetét. Leleményességének a tűzgyújtó szerszám feltalálása, zenei érzékének pedig a furulya kifaragása köszönhető.
Hermész a földi síkon olyan volt mint egy kíváncsi, rosszcsont gyermek. Nem csak a különböző tudományokban vált jártassá, de csínytevései révén a tolvajok és útonállók védelmezőjévé is vált. Ő lett továbbá az utazók, a kereskedők, az ékesszólás, az irodalom, sőt mozgékonyságából adódóan az atlétika istene is.
Ám az Olümpszra lépve fontos feladatot kapott: az istenek hírnökév vált. Szabad bejárása volt a legnagyobb magasságokba, az Olümpuszra és a legnagyobb mélységekbe, Hádész birodalmába, de az emberek világában is remekül elboldogult. Ő volt az istenek és emberek közötti kapcsolat fenntartója, Hermész, mint lélekvezető kísérte az Alvilágba a holtakat és ő hozta esténként az elalvók szemére az álmokat.

Hajnali és esti Merkúr
A korán kelő és a Nap után nyugvó Merkúr a gondolkodás karakterológiáját - vagyis a mentális temperamentumot - írja le.
A két megjelenési forma titánokról, Prométheuszról (Előre gondolkodó) és Ephiméteuszról (Későn gondolkodó) kapta a nevét.
Ha a képletünkben a Merkúr megelőzi a Napot, akkor a "Prométheusz" típusba tartozunk, ha viszont a Nap van a Merkúr előtt, akkor az "Ephiméteusz" csoportba tartozunk (lásd az ábrán).

Prométheusz, az előrelátó
Prométheuszt a mitológiából leginkább onnan ismert, hogy ellopta a tüzet az istenektől, amit az embereknek ajándékozott.
Asztrológiában az Ikrek Merkúrhoz hasonló.
Az ilyen típusú emberek a változásokat segítik elő. Mindig új eszmék felé tartanak, maguk mögött hagyják a múltat és kifejezetten jövő-orientált gondolkodásúak. Az első megérzéseikre hallgatva döntenek, taktikus, konkrét gondolkodásúak, gyors észjárásúak. Kommunikációjuk igen határozott. Ők az azonnali válaszok és a szójátékok mesterei. Ügyesen közvetítenek, szívesen vitáznak. Tudásszomjuk szinte csillapíthatatlan.
Hajlamosak azonban az elhamarkodott döntésekre. Szétszórtak és túlzottan fecsegők is lehetnek.

Ephimétheusz, a visszatekintő
Ephiméteusz neve leginkább felesége, Pandóra révén maradt fent, aki az emberiségre szabadította a világ bajait.
Az asztrológiai Szűz Merkúr ehhez hasonló.
Az Ephiméteusz típusba tartozókat az elvontabb gondolkodás jellemzi. Képesek távlatokban látni a világot, jóval megfontoltabbak a Prométheusz-karaktereknél.
Megfigyelnek és analizálják a világ jelenségeit. Gondolkodásuk filozofikusabb, holisztikusabb. Szeretnek mindent utólag kiértékelni. Szóban és írásban is a pontosságra, a precizitásra törekszenek. Élvezik a részleteket, bár hajlamosak elveszni bennünk. Ügyesen kiszűrik és szétválasztják a hasznos és a haszontalan eszméket, gondolatokat. Mindenre keresik a magyarázatot, és közben gyakran megfeledkeznek arról, hogy a dolgokat pusztán önmagukban szemléljék.
Related Posts with Thumbnails