2013. szeptember 30., hétfő

Én egy másik te vagyok: deszcendens

"Tükörbe sokáig kell nézni, sokszor és sokáig, amíg végre megismeri az ember igazi arcát.
A tükör nemcsak sima ezüstlap, nem, a tükör mély is, mint a tengerszemek a hegyekben, s aki nagyon figyelmesen hajol (…) felülete fölé, egyszerre a mélybe lát, s mindig új és új mélységeket lát, s mindig messzebb dereng az arc, mely a tükör fölé hajol, s mindennap lehull egy álarc az arcról."
- Márai Sándor -

A Mérleg jegyéhez érve elengedhetetlen, hogy rápillantsunk tükreinkre, és ebben a jeggyel analógiában lévő deszcendens, vagyis a párkapcsolatok, a "te" és a külvilág tengelye segít most bennünket.

Jin és jang, fény és árnyék örök tánca
A lélek kiegészülést keresve kutatja az elveszettnek hitt másik felét, ám ezt nem kívül, hanem önmagában találja.
Az aszcendens fényesen ragyogó, ismertnek vélt vagy valóban jól ismert énképét akkor tudjuk kiteljesíteni, ha elfogadjuk a szemben lévő árnyékokat is.
Jung szerint az árnyék a személyiségnek a tudatos psziché által kiszorított, elfojtott, kedvezőtlen vonatkozásait jelenti, amiket leginkább a kiegyensúlyozatlan párkapcsolatokban élünk meg. Rettegünk a sötét, "napnyugati" oldaltól, és az ismeretlenség homályában "szörnyet" nevelünk: féltékenységet, durvaságot, szeretetlenséget, veszekedést, kiszolgáltatottságot, meg nem értést, bántó ellentéteket - s ezekkel másokon keresztül szembesítjük magunkat. Ezeknek az árnyékoknak a megélése lehet aktív (mi alkalmazzuk) vagy passzív (elszenvedjük), sőt az is előfordulhat, hogy ez kapcsolatonként változik.
Az árnyék-részek integrálásának az útja az önismeret és az önelfogadás. Minél teljesebbé válunk önmagunkkal, úgy válnak a kapcsolataink is egyre harmonikusabbá, gömb-élménnyé. Már nem küzdelmet, lehúzást tapasztalunk általa, hanem felemelő egység-érzést.

Kos aszcendens / Mérleg deszcendens
Vezető és kezdeményező alkat, aki szereti a saját útját járni. Lendületes, szenvedélyes és ebből fakadóan meglehetősen türelmetlen is. Élvezi a kihívásokat, a kalandot, szívesen vitázik, konfrontálódik. Aktív és eleven, így a megszokásokkal, rutinokkal, a kiszámíthatósággal járó életet szűknek érzi.
Árnyéka: a határozatlanság, a döntésképtelenség, a társ-függés.
Kapcsolataiban nyugalmas, harmonikus pólust keres, és megértő, stílusos, egyenrangú társra vágyik, ám nehezen tudja elfogadni az ilyen típusú embereket.
Árnyék elfogadása: ha önmagával és a sorsával is békét köt.

Bika aszcendens / Skorpió deszcendens
Szereti az állandóságot, a megbízhatóságot. Egyaránt fontos számára az anyagi és az érzelmi biztonság. Ha túlzásba esik ezen a téren, akkor a szokások és az élvezetek rabjává válik. Nehezen változtat, nehezen mozdul ki a megszokott élethelyzetekből, épp ezért hűséges és ragaszkodó partner.
Árnyéka: a végletesség, a bűntudat-keltés, önsebzés vagy a fanatizmus.
Kapcsolataiban egy erős társra van szüksége, aki lendületet és változatosságot visz az életébe. Vágyódik egy átalakító erejű, mágikus kapcsolat után.
Árnyék elfogadása: ha a látszatbiztonság helyett a belső stabilitásra törekszik.

Ikrek aszcendens / Nyilas deszcendens
Kíváncsi és sokoldalú. Nagyon fontosak számára a kapcsolatok, a beszélgetések. Folyton az újdonságokat, az izgalmakat keresi, mindig mozgásban van, ezért gyakran kapkodó, ideges és szétszórt. Nem szívesen merül bele a dolgokba, mert úgy érzi, akkor cserébe sok minden másról lemarad.
Árnyéka: távolságtartás, túlzott optimizmus, menekülés a problémák elől.
A megváltó nyugalomra, egy szent és felemelkedett kapcsolatra vágyakozik, de elérhetetlennek látja a másikat vagy ő maga válik elérhetetlenné.
Árnyék elfogadása: tudatalattiba merülés és a világ polaritásával való megbékélés.

Rák aszcendens / Bak deszcendens
Finom érzésű, romantikus és álmodozó. Védettségkeresés közben legszívesebben gyermek maradna. Nehezen viseli az egyedüllétet, biztonságra, bejáratott kapcsolatokra, szoros érzelmi kötelékekre vágyik. Érzékenységéből fakadóan mások hangulatait, érzelmeit is könnyen magára veszi.
Árnyéka: érzelmi hidegség, keménység, szellemi- érzelmi és fizikai bezárkózás.
Szilárd, rendíthetetlen és örök kapcsolat után vágyakozik, de nem akar ennek a felelősségéhez felnőni.
Árnyék elfogadása: érzelmi befolyásolhatóság felismerése után a saját korlátok megtartása. Megbocsátás és a múlt lezárása.

Oroszlán aszcendens / Vízöntő deszcendens

Életörömmel teli, öntudatos, ragyogó személyiség. Lendületes, kreatív és nagyvonalú, ám gesztusai olykor lehengerlővé és túláradóvá válnak. Ilyenkor önkényesség és fennhéjázás jellemzi, és minden áron irányítani akarja mások életét.
Árnyéka: kiszámíthatatlanság, excentrikusság, örökös nyugtalanság.
Fontosnak tartja, hogy olyan társ legyen mellette, akitől megkapja a kellő szabadságot, és akinek ő is bizalommal megadhatja azt. Kapcsolataiban az eredetiséget keresi.
Árnyék elfogadása: a saját ereje feletti hatalmat és az önmagával szembeni alázatot kell elsajátítania.

Szűz aszcendens / Halak deszcendens
Szereti a rendet, az áttekinthetőséget, a külső és a belső tisztaságot. Könnyen alkalmazkodik, hamar beilleszkedik. Kapcsolataiban elsősorban praktikus szempontok vezérlik. Önmagával szemben kritikus és perfekcionista, és ezt a tökéletességet keresi másokban is.
Árnyéka: átláthatatlanság, önbecsapás, illúziókergetés, elérhetetlenség idealizmusa.
Kritikusan áll a kapcsolatokhoz is, mivel egy álompartner után vágyakozik. A mindennapok küszködése és szürkesége helyett örök mámorban szeretne úszni.
Árnyék elfogadása: ne alázkodjon meg a szeretetért. Hozza le a földre az álmait.

Mérleg aszcendens / Kos deszcendens
Mindenben az egyensúlyt, a harmóniát és a szépséget keresi, kiváló esztétikai érzékkel bír. Nagy szüksége van az emberi kapcsolatokra, ezért nem csupán udvarias, hanem olykor megalkuvóan kompromisszum kész. Nehezen dönt, mert igyekszik a másiknak megfelelni.
Árnyéka: érzelmi játszmák, intrikák, a másik provokálása, hogy megbékíthesse, tisztességtelenség.
A társ nagyon fontos szerepet játszik az életében, impulzív, spontán és kimozdító partnerre vágyik, akin keresztül kitartást és megvalósító-erőt tanulhat.
Árnyék elfogadása: egyenesség és konfrontálódás, a saját igények felvállalása.

Skorpió aszcendens / Bika deszcendens
Körüllengi valami megfoghatatlan, lenyűgöző titokzatosság. Bizalmatlan, zárkózott és távolságtartó szuggesztivitása, szenvedélyessége mégis vonzza az embereket. Ezt ügyesen ki is használja, érzelmileg finoman manipulálja a környezetét.
Árnyéka: mohóság, kimozdíthatatlanság, birtoklási- és bosszúvágy, szexualitás, mint fegyver.
Szélsőséges természete kiegyenlítésre vágyakozik. Az ideális társ számára békülékeny, jóindulatú, állandó és megtartó. Olyasvalaki, aki visszahozza őt a valóság talajára.
Árnyék elfogadása: saját mélységeinek felfedezése, az elengedés megtanulása.

Nyilas aszcendens / Ikrek deszcendens
Idealista, liberális és végtelenül optimista. Nyitott a világra, szívesen utazik, tanul, mindig magasabb célok felé törekszik. Hajlamos azonban eszményképek és légvárak gyártására, melyeket arroganciával és tévedhetetlenséggel védelmez.
Árnyéka: felszínesség, a hétköznapok és a kellemetlenségek elől menekülés.
Sokáig ingadozik a szabadság és a kötöttség között. Olyan társra vágyik, aki sokoldalú, könnyed, és olyan kapcsolatra, ahol elköteleződés mellett is megőrizheti függetlenségét.
Árnyék elfogadása: ne meneküljön ideálokba, hanem fogadja el a valóságban rejlő magasabb rendet.

Bak aszcendens / Rák deszcendens

Felelősségteljes és alapos, az életében felbukkanó nehézségek és akadályok teljesítményre sarkallják. Fegyelmezetten, állhatatosan halad előre, de beleeshet az örömtelenség, az aszketizmus csapdájába. Mindenért keményen megküzd, nehezen fogadja a könnyen jött ajándékokat.
Árnyéka: mély érzelmektől való félelem, múltba ragadás, önsajnálat.
Számára a kapcsolat egy felbonthatatlan szerződés, szabályokkal, kötelességekkel és áldozatokkal, ám a szíve legmélyén melegségre, odaadásra, boldog családra áhítozik.
Árnyék elfogadása: az élet könnyedségének felfedezése és beengedése.

Vízöntő aszcendens / Oroszlán deszcendens
Eredeti, különc és független. Könnyen barátkozik, nyit mások felé, ám lelke mélyén mindig is hűvös objektivitással viszonyul az emberekhez. Excentrikussága odáig fajulhat, hogy minden hagyományos játékszabály alól felmentve érzi magát.
Árnyéka: örök nyughatatlanság, egó-harcok, nem találja az utat a saját szívéhez
Luxus-kapcsolatra vágyakozik, olyanra, amire igazán büszke lehet. Ő maga óvatosan, távolságtartóan megy bele a kapcsolatokba és társától várja el a melegséget, a szenvedélyességet.
Árnyék elfogadása: az állandó jövőben élés helyett a jelen pillanatának teljes átélése.

Halak aszcendens / Szűz deszcendens
Odaadó, beleérző és segítőkész. Rugalmasan alkalmazkodik másokhoz, bár mindig egyfajta álomvilágban mozog. Túlérzékenységéből fakadóan komoly nehézségei lehetnek az elhatárolódással kapcsolatban.
Árnyéka: önfeladás, csodavárás, áldozat és mártír szerepek, kritikátlan rajongás, másik és/vagy önmaga elkábítása
Olyannyira vágyik egy társra, hogy hirtelen egy kapcsolatban találja magát. Szeretné, ha a másik megkönnyítené számára a hétköznapokat, józanságot és rendet teremtene benne.
Árnyék elfogadása: elhatárolódás és önállóság elsajátítása, illúziók és valóság megkülönböztetése
Related Posts with Thumbnails