2013. augusztus 21., szerda

Érzelmi betakarítás - a Szűz hava

"Amint a szimfóniának szüksége van minden egyes hangjegyre,
amint a könyvnek szüksége van minden egyes szóra,
amint a háznak szüksége van minden egyes kőre,
amint az óceánnak szüksége van minden egyes vízcseppre,
amint az aratásnak szüksége van minden egyes gabonaszemre,
az egész emberiségnek szüksége van terád,
ott, ahol te vagy,
egyetlen,
s így helyettesíthetetlen."
- Michel Quoist -

Megkezdődik a nyár utolsó hónapja: 2013. augusztus 22-én (budapesti idő szerint 23 óra 54 perckor) a Nap belép a Szűz jegyébe. Mint ahogy azt a kalászt tartó nőalak is szimbolizálja, ez az aratás, a betakarítás ideje. Szorgalmas munkával a Szűz begyűjti a termést, majd precízen és kritikusan szétválogatja a hasznosat a haszontalantól. Bár a nyár még meleg, ő már a hidegebb, téli hónapokra gondol, és előrelátón takarékoskodik a szűkösebb időkre.

Rend
A Szűz az örök rend őrzője, és a világban - legalábbis egy magasabb szinten - tökéletes rend uralkodik. Hónapról hónapra, képletről képletre ezt igazolja vissza az asztrológia is: csodálatos íve van a jegybe lépések üzeneteinek.
Az asztrológiai évkör a Kos jegyével indul, és a Szűznél fordulóponthoz érkezik. Ez az utolsó állomás, mielőtt az "én"-ből a Mérleg jegyénél a "te" felé billenne a kerék. Érdemes itt megállni egy pillanatra, a jegy támogató energiáját kihasználva számot vetni önmagunkkal és rendet rakni az életünkben.
De előbb lássuk, mi is történt eddig ebben az évben?
•● A Kos jegyénél (Az élet célja: Születés) forgószélszerűen felgyorsultak az események, és ez a hirtelen támadt erős szél megkezdte életünkben a nagytakarítást. Lefújta a megszokásokra, az életünkről alkotott elképzelésekre rakódott porrétegeket, és felfedezhettük a szürkeség alatt valódi szivárványszín önmagunkat.
•● A Bikánál mélyben rögzítettünk a vágyainkat. Érzelmeink új, tavaszi köntöst öltöttek és megkezdődött a kivirágzás. Életünk valós értékei a szélvihar után is megmaradtak, rácsodálkozhattunk jelen-létünk szépségeire és a Bika energiájával rögzíthettük magunkba az életről alkotott új, vagy inkább régóta bennünk érlelődő elképzeléseinket.
•● Az Ikrek hava (A lét elviselhető könnyűsége) az átkelés lelkiállapotára készített fel bennünket, ami átvezethetett bennünket egy új életminőségbe. A Szaturnusz kritikus és szigorú vizsgája után megkönnyebbülten, felszabadultan, táncos léptekkel kelhettünk át a jövő felé vezető hídon.
•● A Rák hónap környékén elárasztottak bennünket az érzelmek (Határtalan határok): a vizes jegyek átvették az uralmat. A hónap arra tanított bennünket, hogy engedjük el, "mossuk le" magunkról a félelmeinket, és tiszta szívvel, bizalommal higgyünk.
•● Az Oroszlán hónap a szív ébredése volt. Az önazonosulás eksztatikus élményére inspirált bennünket, mikor a felvett szerepek, elvárások álarcát elhullajtva, a szívünk hívó szavával válhattunk eggyé.

Érzelmes Szűziesség
a jegybe lépés asztrológiai mutatói
Az említett érzelmi energia még mindig erőteljesen képviselteti magát: aszcendens a Rákban, születési uralkodó Hold a Halakban és a planéták fele vizes jegyben "áztatja" magát.
A víz királytrigont újabb - kardinális - háromszögek váltják fel: az Uránusz, a Jupiter és a Plútó derékszögét a Mérleg Vénusz négyszögesíti.
Az Oroszlán csillagkép központi csillagának jegyváltásával, a Szűz energiáját hosszú évekig átszínezi a Regulus, mivel a jegy küszöbén, a nulladik fokon bő hetven évig tartózkodik.
Ezáltal királycsillagok ismét jelentős szerephez jutnak: a Nap a Regulusszal, az MC-n emelkedő Neptunusz a Formalhauttal és a Jupiter az Aldebarannal áll együtt.

Hétköznapok öröme
A Szűz az energiáit leginkább a mindennapok rutinfeladataiban tudja kiteljesíteni, így abban segít nekünk, hogyan ültessük át a hétköznapokba az elmúlt időszakok tapasztalatait, esetleg az újonnan formálódó értékrendünket, célkitűzéseinket, vágyainkat.
A józan, kritikus, ám igen sok kisebbségi érzéssel bíró Szűz Nap a csalóka ábrándokkal és illúziókkal bűvészkedő uralmi Neptunusszal kerül szembenállásba.
Ez az életbe vetett bizalom újabb próbatétele.
Egyik csapdája az lehet, ha mindent: minden élményt, benyomást, megérzést, jelenséget be akarunk préselni egy már jól megszokott sémába. Kizárólag mi akarunk irányítani, uralni akarjuk az életünk minden apró mozzanatát, ragaszkodunk az elképzeléseinkhez, megtanult és begyakorolt szerepeinkhez. Pedig a fényszög arra biztat bennünket, adjuk át az irányítást annak a bizonyos, tökéletesen működő felsőbb rendnek és tanuljunk meg együtt "rendezkedni" vele.
A másik csapda, ha az álmodozás irányába billen a mérleg. A tevékeny Szűz cselekvőkedve elgyengül, elbizonytalanodik és ahelyett, hogy tenné a dolgát, vágyakozásba menekül. Várja, hogy megmentsék, felszabadítsák, lépjenek, döntsenek helyette.
Azonban ha a két véglet közötti keskeny sávon óvatosan és éberen lépdelünk a Regulus és a Formalhaut emelő fénye vezet bennünket a spirituális felemelkedésünk (MC) irányába.
Az Uránusz, a Jupiter, a Vénusz és a Plútó négyszöge szintén részt vesz ebben a folyamatban. Az Uránusz és a Plútó, amióta csak kvadrátba kerültek egymással, az átalakulást, a felszabadulást a metamorfózist készítik elő számunkra. A fényszög természetéből adódóan nem mindig kesztyűs kézzel osztogatták nekünk a mélyreható változás lapjait. (Bocsi a képzavarért, valahogy így jött le!) Ehhez a két lázadó, felkavaró, szétrobbantó energiához csatlakozik be egy uralmi Mérleg Vénusz és egy egzaltált Rák Jupiter. Ők a személyes érzelmek, az önbizalom, a párkapcsolat, a szerelem és a kreatív önmegvalósítás területén munkálkodnak.
A Szűz égisze alatt itt választják le rólunk a feleslegessé vált elképzeléseket (esetleg konkrét kapcsolatokat), azért, hogy egy magasabb szintre emeljenek bennünket.
Sokaknál ez a hónap a beérést, a megvalósulást hordozza magában. Azok a dolgok, amiken tevékenyen fáradoztunk, most láthatóvá válnak, létre jönnek. De az aratás, a bőség, a beteljesülés pillanata magában hordozza az elmúlást is. Ez egy csodálatos körforgás.
Így nem szabad megállni, ellustulni sem pedig keseregni emiatt. Érdemes már most el kell kezdeni előkészíteni a földet az új vetésre.
A kör végtelen, és ha felfelé haladunk, spirálként mindig magasabb és magasabb szintekre emel.

Szűz havi horoszkóp csillagjegyek szerint:
a Mindennapi nők oldalán 

Jelentős napok a Szűz havában:
2013.08.22, csütörtök
- Nap a Szűz jegyébe lép (23h45p)
2013.08.23, péntek
- Merkúr a Szűz jegyébe lép, uralomba kerül
2013.08.24, szombat
- Holdtól 3,0 fok távolságban délkeletre található az Uránusz
2013.08.28, szerda
- Mars az Oroszlán jegyébe lép
- Holdtól 6,5 fokra északra a Fiastyúk látható
2013.08.31, szombat
- Holdtól 7,2 fok távolságban északkeletre áll a Jupiter
2013.09.05, csütörtök
- újhold a Szűzben (12h37p)
2013.09.11, szerda
- Vénusz a Skorpióban, rangvesztésben
2013.09.16, hétfő
- a Plútó direkt mozgásban
2013.09.19, csütörtök
- telihold (12h12p): Aratás holdja

Hold a jegyekben:
08.23, péntek: Kos
08.25, vasárnap: Bika
08.27, szerda: Ikrek
08.30, péntek: Rák
09.02, hétfő: Oroszlán
09.04, szerda: Szűz
09.06, péntek: Mérleg
09.09, hétfő: Skorpió
09.11, szerda: Nyilas
09.13, péntek: Bak
09.15, vasárnap: Vízöntő
09.17, kedd: Halak
09.19, csütörtök: Kos
08.21, szombat: Bika

2013. augusztus 18., vasárnap

Jól lakott-e az éhes szellem? Második telihold az Oroszlánban

"Tényleg olyan ritkák a boldog pillanatok? — kérdezte aznap este a csillag.
A fa épp leeresztette szempilláit, hogy kipihenje magát. Megmozzantotta ágait, és álmosan felelte:
— Nem… nem. Nem annyira ritkák. Csak hát… az emberek az eszükkel hajszolják azokat a pillanatokat. Pedig az — hogy mondjam neked? — a szív ügye.
— Mesélj nekem a boldog pillanatokról!
— Hagyjál most, álmos vagyok. (…)
— Adj nekem egy boldog pillanatot. Aztán hagylak aludni.
— Szeretlek! Nagyon!
— Jó éjszakát! — mondta a csillag leírhatatlanul boldogan."
- Alkyoni Papadaki -

Az Oroszlán jegye látványos telihold-nyitánnyal kezdte a hónapot, s mintegy zárójelként, 2013. augusztus 21-én (budapesti idő szerint hajnali 2 óra 45 perckor) egy fényes teliholddal köszön el tőlünk. A planéták jegyváltásai, illetve a teliholdak-újholdak energetikai jelölők a csillagrendszerek országútján. A Nap havonta helyezi máshova a tudatosság fókuszát, míg a lassabb mozgású bolygók, mint például a Jupiter egy éven keresztül az elfoglalt jegy- és házbéli helyzetének megfelelően fejti ki támogató hatását.
A holdfázisok gyorsan változnak: teli- és újholdak kéthetente váltják egymást, így sokkal inkább az érzelmi-hangulati állapotot befolyásolják.
Most, hogy az Oroszlán jegyében két teliholdat is jegyzünk, a második emlékeztet bennünket az első üzenetére, és segít megerősíteni, lefixálni az adott tartalmakat. Ha akkor nem lakott jól az "Éhes szellem" (vagyis nem fordítottunk figyelmet a szívünk és az eszünk ellentmondásaira) most sokkal inkább a telihold feszültségeit érezhetjük, ha viszont teli pocakkal, elégedetten hátradőlhet (mert "dolgoztunk" magunkon), akkor az ajándékait élvezhetjük.

Sejtelmes tudás
A mostani teliholdnál a tudatosságot (a Napot) a Merkúr - a logika, a ráció és az ésszerűség bolygója, míg az érzéseket (a Holdat) a Neptunusz - a határtalanság, a misztikum planétája támogatja. Tudás és sejtelem. Megértés és megérzés.
A Nap a kettes házba kerül, ez az értékek, az érzékek, a fizikai valóság területe. Itt stabilizálunk, megszilárdítunk, anyaggá formálunk.
A Hold a nyolcas házban áll, ami az élet rejtett oldalát jelöli, a titkokat, tabukat, a feloldáson és elengedésen keresztül szerzett érzelmi tapasztalatokat.
A bolygóegyüttállások és a planéták házhelyzete lehetőséget ad belső világunk, legmélyebb vágyaink felismerésére és tudatosítására: ami gátol - engedjük el, ami felemel - rögzítsük le. 

Érzem. Értem. Élem.
A szív és az értelem csak együtt, harmóniában létezhet.
Nem elég felfogni, "fejben átélni", tudni a dolgokat, átérezni kell őket, sőt beleégetni a szívünkbe.
Igaz ez az ellenkezőjére is: ha csak a vágyak, megérzések, sejtelmek hullámain hánykolódunk tudás és megértés nélkül, nem lesz meg az egyensúly. Elbizonytalanodunk, talajt vesztünk.
A spirituális utak akkor teljesednek ki, ha az ott szerzett tudást megéljük a fizikai síkon, átültetjük a mindennapokba.
Nem csak beszélünk róla, nem hajszoljuk vagy keressük... Hanem éljük.
Szerintem ez a valódi tapasztalás. Mikor az érzések bölcsességé nemesednek, a tudás pedig bizonyossággá érik.

2013. augusztus 10., szombat

Hulló csillagok - égbe szálló kívánságok

"Egy kívánság sem hiábavaló, és egy kérés sem haszontalan. Mindenki tudja, hogy mivel táplálja a lelkét."
- Paulo Coelho -

Tévedés, hogy az életben a valódi fordulatok látványosan, tűzijátékkal, harsogó zenével és pezsgőspalackok pukkanásától kísérve köszöntenek be. A fordulópontok emberi szemmel láthatatlanok. Mélyen, legbelül a szívekben fogannak, aprócska, ám annál nagyobb horderővel bíró vágyak formájában.

Ezekre a sóhajtásnyi fohászokra az Univerzum elementáris módon reagál: azonnal átrendezi az élettervet. Találkozásokat, lehetőségeket sodor az utunkba, és fiktív jelzőtáblákat helyez elénk, ilyesforma feliratokkal: „Bátran!” „Erre!” „Előre!”. Az álmodozó pedig csak áll döbbenten, megriadva a dolgok váratlan alakulásától. Erős késztetést érez, hívja a kaland, végül aztán mégsem lép előre. Sőt, inkább megszokásból hátrálni kezd. De a vágy beteljesülésének ígérete olyan heves, olyan édes, olyan lehengerlő, hogy nincs többé megállás. Túlcsordul a szíven és eggyé olvad a mindenséggel. A dolgok irányítása észrevétlenül kicsúszik az ember markából.

Szerencsére a megüresedett kezek sem tétlenkednek: fehér zsebkendőt lengetve intenek búcsút az unalmassá vált, megszokásokkal és rutinoknak zsúfolt hétköznapoknak. S így tárt karok fogadhatják az élénk, lüktető, szenvedélyes új életet. Ám, ha egy hosszú percre elmélyülten figyelünk, felfedezhetjük magunkban a morzsányi vágy-magvak elvetésének pillanatát...

Csillagles
Augusztust gyakran a csillaghullás havának is nevezik, mivel 11. és 13. között vonul át az égen az egyik legismertebb, legfényesebb és legsűrűbb csillaghullással járó meteorraj: a Perseidák.

Ez az "égi méhkas" tulajdonképpen egy üstökösből (109P/Swift-Tuttle) kiszakadt anyagtörmelék-felhő, tele porszemcsékkel, amik a földi légkörbe érve felhevülnek és felizzanak végül teljesen elpárolognak.

Legintenzívebb csillagesőre 11-ről 12-re virradó éjjel és hajnalban számíthatunk, ilyenkor akár 60-100 felvillanó és fénycsóvát húzó meteort is megszámlálhatunk az égen.
A megfigyelésre legalkalmasabb a városi fényektől távoli, sötét égbolt.

Aranyeső, néphiedelem és lázadó csillagok
A Perseidák nevének jelentése "Perseus családja", mivel a meteorraj kisugárzási pontja (radiánsa) a Perszeusz csillagkép területére esik.

Perszeusz királyfi születési történetében is felfedezhetjük a hullócsillag-motívumot, hiszen édesanyját, Danaét Zeusz aranyeső formájában csábított el.

Az emberi lét és a csillagok története szorosan összefonódik, így bizonyos mítoszok szerint a sorsistennők az újszülött élet fonalát egy-egy csillaghoz rögzítették, és amikor a halál szétszakította ezt a köteléket, a lezuhanó lélek magával rántotta a csillagot is.

A keresztény néphagyomány "Szent Lőrinc tüzes könnyeinek" nevezi ezt a meteorzáport. Ehhez az égi jelenséghez gyakran félelemmel teli hiedelmek társultak, s halált jósló óment véltek felfedezni benne, mivel az égbolt fixnek vélt, biztonságot és tájékozódást adó fénylő pontjai "kimozdultak" a megszokott kerékvágásból. Más megközelítésben a Purgatórium tisztítótüzéből felszabadult, megtisztult lelkek suhannak át hullócsillag képében az égen. De a nomád népeknél egy leány ártatlanságának elvesztését vélték felfedezni a csillaghullásban. (Ezt még Petőfi Négyökrös szekér című versében is felismerhetjük, amikor Erzsikével "választanak maguknak csillagot".)

A skandináv mitológia szerint a hullócsillagok eredetéhez rendhagyó történet fűződik. Kezdetben az ég összes csillaga össze-vissza száguldozott, mígnem az istenek mindegyiknek kijelölték a helyét és pályáját. Ám néhány lázadó csillag üstökösként tovább kóborolt az égen, kivonva magát az isteni rend és terv alól. 

Óhajcsillag
Manapság a meteor-aranyesőhöz fűződő legismertebb hagyomány, hogy aki megpillant egy hullócsillagot az égen, az belesuttogja az éjbe szíve óhaját, és a kívánság valóra válik.

A tarot-ban a 17-es, a kozmikus rend, az új reménység és a főnix száma kapcsolódik a "Csillag" laphoz. Itt a kívánságok hatalmával találjuk szembe magunkat.

Van egy mondás: "vigyázz mit kérsz, mert még megkapod!". Ezért a tarotlap a kívánságcsillagon keresztül az alázatra és a kitartásra tanít bennünket. Itt nem az "úgy vágyom egy pónira, sportkocsira, dögös pasira" óhajokról van szó, hanem azokról a vágyakról, melyek közelebb visznek bennünket valódi rendeltetésünkhöz.

Most az égi csillagállás is ehhez próbál közelebb vinni mindenkit, mivel a Perszeusz alfa csillaga, az Algenib vagy más néven Mirfak részese az Uránusz, a Jupiter és a Plútó közötti fényszög-kapcsolatnak (egzakt kvadrátban van a Plútóval). Ezen keresztül a jövőbe, az átalakulásba, a felszabadulásba vetett hit és bizalom formálódik bennünk, rengeteg belső feszültséggel, kétséggel kísérve a folyamatot. Az Algenib üzenete is ez: siker, emelkedés, nagy eredmények, de küzdelmek árán (Baktay).

Hullócsillagokat kutatva vagy csak befelé, magunkra figyelve: higgyünk a vágyaink és a csillagok erejében!

2013. augusztus 6., kedd

Királyi csillagok

fotó INNEN
"A születéssel egy egész világot kap ajándékba az ember,
a Napot, amely bearanyozza a nappalait, a Holdat,
amely éjszaka világít, a csillagokat és a kék égboltot.
Ajándékba kapja a tengerpart fövényét,
a partot mosó hullámokat, az erdőket, amelyek olyan mélyek,
hogy még maguk sem ismerik titkaikat,
és melynek fái között állatok játszadoznak.
A világ soha nem unalmas.
Amíg gyermekek születnek a világra,
a világ mindig új, csillogó formájában mutatkozik meg."
- Jostein Gaarder -

2013. július 22-én, a hivatalos bejelentések szerint londoni idő szerint 16 óra 24 perckor megszületett Katalin hercegnő és Vilmos herceg kisfia, György. A várva-várt királyi utód királyi csillagállással látta meg a napvilágot.
Cambridge legifjabb hercegének születési horoszkópja a Mindennapi nő oldalán olvasható: Királyi fényszöggel született

2013. augusztus 5., hétfő

A szív alkímiája: Újhold az Oroszlánban

"Egyszer. Mindig csak egyszer.
Mindig először, mindig utoljára.
Nem a törvényt keresni. Szabadnak lenni.
Nem alkalmazkodni. Elhatározni.
Nem a megszokás. A váratlan. A kaland. A veszély. A kockázat.
A bátorság… a küszöbön állni. Folytonos átlépésben lenni.
Élve meghalni, vagy meghalva élni.
Aki ezt elérte, szabad.
És ha szabad, belátja, hogy nem érdemes mást, csak a legtöbbet.
Szeretni."
- Hamvas Béla -

2013. augusztus 6-án, kedden éjszaka (budapesti idő szerint 22h52p) az Oroszlánban lévő Nap uralma alá vonja a vele együtt álló Holdat. A Nap a tudatot, míg a Hold a tudatalatti, ösztönös részünket képviseli. Újholdnál egységbe kerül az akarat és az érzelem. Ezekkel az összevont erőkkel, ezzel a totális azonosulással lehetőség nyílik az újjászületésre, a megújulásra. Az Oroszlán jegyében ez ez én-kibontakoztatás területét jelenti. 

Emlékeztetők
Az előző Rák újhold-képlet bizonyos vonásai - mintegy megerősítésképpen - megismétlődnek.
A Nap-Hold együttállás a IV-es házba, a Rák házába kerülnek.
A nagy trigon, aminek a két fix csúcsát hónapok óta a Szaturnusz és a Neptunusz jelzi, ezzel az újholddal búcsúzik, mivel a Jupiter továbbhaladásával felbomlik ez a támogató konstelláció. De még utoljára ez a Jupiter fontos üzeneteket közvetít, amit a Plútó szembenállása és az Uránusz kvadrátja hangsúlyoz. 
Az állócsillagok is emlékeztetnek minket: a Rák-újhold a felállásban az Algol az MC-n ücsörgött, most az aszcendensen találjuk meg. Ott a Hattyú, itt egy sas emel bennünket: az MC-n az Altair (az Aquila, vagyis a Sas csillagkép alfa csillaga) áll.

Sasok szárnyalása
A Sas csillagkép mitológiája Zeuszhoz kapcsolódik, aki állítólag sassá változva ragadta el Ganymédés királyfit, akit később az istenek pohárnokává tett. De a főisten a sas álruhát Létóval szemben is felöltötte, aki az egyesülésükből később Apollót, a Napot és Artemiszt, a Holdat szülte.
A sas a világ kultúráiban a napkultusz egyik fontos szimbóluma.
Az Altair egy viszonylag közeli, 16 fényév távolságban lévő csillag, ami a repülő sas nyakán halvány sárga fényben ragyog. Ptolemaiosz szerint a hatása marsi és jupiteri, ami nagy képzelőerőt, erős szenvedélyeket, fékezhetetlenséget, ám éles elmét és tisztánlátást is adományoz.
A maja horoszkóp szerint Kék Ritmikus Sas ennek a napnak az energiája, ami azt támogatja, hogy önmagunkra és a világra egy magasabb nézőpontból tekinthetünk. A sérült Sas az áldozati a hiányos öntudatot jelenti, amikor áldozati szerepeket veszünk magunkra, mikor nem tudunk nemet mondani, mikor mindenki mást meg akarunk menteni, mikor nem tudunk repülni és csak vágyódunk a szabadság után. Perspektívák nélkül, céltalanul bolyongunk a világban vagy rögeszmésen keressük a desztinációnkat.
Azonban a magasban köröző Sas szemén, vagyis víziókon, látomásokon és álmokon keresztül, felfedezhetjük a planetáris tudatosságot - valódi önmagunkat az Univerzumban. Beteljesíthetjük azt, ami a REND-eltetésünk. Eggyé válhatunk a szüntelen áramlással, mint ahogy a sasok is kitárt szárnyakkal emelkednek a széllel. Aktivitásra, cselekvésre és egyben befogadásra, vagyis a dinamikus egyensúlyra inspirál bennünket. 

Érzelmi alkímia
Az elmúlt időszak csodálatos lehetőségeket, új távlatokat nyitott meg előttünk. Minden szinten - tudatosan, érzelmileg - felkészített bennünket, hogy felismerjük, megnevezzük, megálmodjuk azt az életet, amire vágyunk. Egyeseknél ez a folyamat "finomhangolásként" zajlott, másoknál megdöbbentő, látványos és váratlan események formájában.
A Rák jegyében késszé váltunk a befogadásra, az Oroszlán a megtermékenyülés aktusa, a teremtőerők, a kreativitás megnyilvánulása. A kiáradó férfi-energia. A cselekvés. A létezés. Kezdd el végre élni önmagad!
Az i-re a pontot, vagy hogy az Oroszlán havában stílszerűek legyünk: a fejre a koronát most a Jupiter teszi fel. Arra biztat minket, hogy higgyük el, mindez (és minden) lehetséges. Bízzunk a felsőbb erőkben.
Mélyreható változások indulnak el a kiteljesedésünk, a felszabadulásunk irányába. Ha elbizonytalanodnák, csak hívjuk elő a bevezetőben leírt Hamvas-sorokat.
Mert ha akadályok, nehézségek vagy visszalépések bukkannak is fel az életünkben, ez az érzelmi alkímia tovább zajlik. A szívünkben.

2013. augusztus 3., szombat

Égi iránytűk: látványos együttállás

„Az életben semmi sem történik véletlenül. Sem emberek, sem pedig események nem bukkannak fel ok nélkül az életünkben.
Kapcsolataink alakulásának és fejlődésének semmi köze a szerencséhez. Minden azért történik, mert erő hat rá.
Ez az erő mindenkit összeköt. Ez dönti el, megtaláljuk-e magunkat vagy sem. Ez határozza meg, mit érzünk, és hogyan viselkedünk.
Ha megértjük ezt az erőt, és tudatosan alkalmazzuk, pontosan azokat az embereket és eseményeket vonzzuk be az életünkbe, akikre és amelyekre mindig is vágytunk.”
- Ruediger Schache -

2013.08.04-én a hajnali szürkületben látványos együttállást csodálhatunk az égen: a vékony holdsarló mellé sorba rendeződnek a Merkúr, a Mars és a Jupiter bolygók. Ez az égi jelenség azonban nem csupán asztronómiai szempontból izgalmas, de a csillagok üzenetébe is érdemes belepillantanunk.

Útelágazások
A már oly sokat emlegetett királytrigon és T-kvadrát konstelláció még mindig erőteljesen érezteti a hatását, és ebbe kapcsolódik bele most a Hold-együttállás. Útelágazáshoz érkeztünk.
Eddig "fejben" történt az átalakítás, vagyis új célokat, új irányokat jelöltünk ki magunknak, esetleg új álmokat álmodtunk meg.
De ahhoz, hogy élni tudjuk ezt az életet, amit szeretnénk, nem elég csupán megérteni, hogy másra vágyunk. A lelkünkön is át kell égetni. És most ez az érzelmi "átégetés" zajlik.
Ehhez elszántság, lelkesedés, kitartás, és legfőképpen hit szükségeltetik.
Hatalmas átalakító-erők munkálkodnak, nem érdemes küzdeni ellenük. Hagyni kell és várni.
És közben magunkat is hozzáigazítani, finoman hozzáhangolni a változásokhoz.
Elengedni minden félelmet, ami a régi mintákhoz köt. Leválasztani magunkról a felesleget.
Abban a pillanatban, hogy legbelül megszületik a béke és a nyugalom, a külső körülmények is hozzánk igazodnak.

2013. augusztus 1., csütörtök

08.01. az aratás ünnepe

"Hamarosan felvirrad az újév első reggele, és ilyenkor az emberek, amikor felébrednek, arra gondolnak, hogy vajon mit hoz nekik a jövő, mit várnak tőle, mit szeretnének elérni, miben reménykednek. De én ezen a reggelen azt akarnám üzenni nekik, hogy ne szerelmi boldogságot vagy sikert vagy gazdagságot vagy hatalmat vagy hosszú életet vagy éppen jó egészséget kívánjanak maguknak. Azt szeretném, ha összekulcsolnák kezüket, és gondolatban egyetlen fohászt fogalmaznának meg: Istenem, mielőtt eljön az aratás ideje, engedd megérlelődni a lelkem!"
- Selma Lagerlöf -

Az év körforgásában nyolc kiemelt kelta ünnep van: a Lammas vagy más néven Lughnasad a nyár és az ősz határvonala. A Lammas az aratás kezdete és az új kenyér megszentelésének az ünnepe, ezt a hagyományt vette át később a katolikus egyház is.

A XII. századig ezen a napon két hétig tartó ünnepségsorozat vette kezdetét. A közösségi szellemet, az összetartozást ápolták ezzel: vásárokat, mesterségbeli megmérettetéseket, versenyeket és játékokat rendeztek, üzleti kapcsolatokat ápoltak, sőt a forgatagban az egyedülállók társat is kerestek. A betakarított termésekből hatalmas lakomák készültek és asztalra kerültek az új búzából frissen sütött cipók.
A nyarat, a bőséget élvezték ki ezen az ünnepen, de a csúcspontban mindig ott van egy csipetnyi búcsúzás, az elmúlás ígérete, így különböző szertartásokkal és mágiákkal már az újjászületésre készültek.

A keltáknál a Lammas legfőbb istensége Lug volt. Jankovich Marcell a Jelkép-kalendáriumban így ír róla: "A Lug név kapcsolatban állhat a latin lux = „fény”, lucus = „szent berek”, lugeo = „gyászolok” szavakkal, külön-külön és együtt. Van, aki a sumer lug = „fiú” szóból származtatja, de tagadhatatlanul összefügg a germán tűzisten, Loki (Loge) nevével. Lugot Llew Llaw Gyffesszel, a „Biztoskezű Oroszlánnal” is azonosítják, aki a régi briteknek amolyan Héraklész-féle istene volt. Llew „oroszlánt” jelent (l. latin leo, angol lion), s ez a jelző Lugot is megillette. ... „Sokoldalúnak” is nevezték, mivel ács, kovács, harcos, hárfás, költő, történész és mágus volt egy személyben. Annak alapján, amit tudunk róla, Triptolémosz ír megfelelőjének tűnik: neki is vannak napisteni, marsi, szaturnuszi és merkúri tulajdonságai. A hagyomány szerint augusztus 1-jén halt meg, az időpont még a gabona-, illetve kenyéristenek vonásaival is megajándékozza."

Augusztus 1-jén a Nap az Oroszlán jegy 9. fokán áll, amit az asztrológia kritikus pontnak nevez. A kritikus pontok fokozzák az adott jegy energiáját. Az évkör napfordulós pontjai (06.21, 12.21) és a napéj-egyenlőségei (03.20, 09.22) a körforgást, a változást mutatják, míg a szilárd jegyek ünnepei (Bika, 05.01, Oroszlán 08.01, Skorpió 11.01 és Vízöntő 02.02) az állandóságot jelképezik.
Minden változik, mégis minden örökkévaló.
A természeti népek a ciklusok szerint éltek és tisztelték az ellentétek misztériumát. A legnagyobb nyári bőségben felismerték a tél szűkösségét, a sötétségben a fény születését köszöntötték.

A görög mitológiában Hádész ezen a napon ragadta magával Korét, akit anyja, Démétér, a gabonaistennő a Mabon ünnepével, kezd el keresni és gyászolni. Az Alvilág istene a fiatal lányt az asszonyává teszi, kinek neve ettől kezdve Perszephóné lesz. A kelta népek hagyományában is megjelent egy különös házassági szokás, amit Taillte-menyegzőnek neveztek. Ez afféle próbaházasság volt, ami egy évre szólt, és a következő Lammas alkalmával a jegyespár dönthetett róla, hogy közös megegyezéssel búcsút vesznek egymástól vagy pedig kapcsolatukat egy életre szólóan érvényesítik.

További olvasnivalók ebben a témában:
Imbolc - 02.02. a lángra lobbantás ünnepe
Ostara - 03.20. az ébredő természet ünnepe
Beltane – 05.01. a virágba borulás ünnepe  

Litha - 06.21. az isteni nász ünnepe
Mabon - 09.22.  a bőség ünnepe
Samhain - 11.01. az alvilág ünnepe
Yule - 12.21. a fény születésének ünnepe.
Related Posts with Thumbnails