2013. augusztus 21., szerda

Érzelmi betakarítás - a Szűz hava

"Amint a szimfóniának szüksége van minden egyes hangjegyre,
amint a könyvnek szüksége van minden egyes szóra,
amint a háznak szüksége van minden egyes kőre,
amint az óceánnak szüksége van minden egyes vízcseppre,
amint az aratásnak szüksége van minden egyes gabonaszemre,
az egész emberiségnek szüksége van terád,
ott, ahol te vagy,
egyetlen,
s így helyettesíthetetlen."
- Michel Quoist -

Megkezdődik a nyár utolsó hónapja: 2013. augusztus 22-én (budapesti idő szerint 23 óra 54 perckor) a Nap belép a Szűz jegyébe. Mint ahogy azt a kalászt tartó nőalak is szimbolizálja, ez az aratás, a betakarítás ideje. Szorgalmas munkával a Szűz begyűjti a termést, majd precízen és kritikusan szétválogatja a hasznosat a haszontalantól. Bár a nyár még meleg, ő már a hidegebb, téli hónapokra gondol, és előrelátón takarékoskodik a szűkösebb időkre.

Rend
A Szűz az örök rend őrzője, és a világban - legalábbis egy magasabb szinten - tökéletes rend uralkodik. Hónapról hónapra, képletről képletre ezt igazolja vissza az asztrológia is: csodálatos íve van a jegybe lépések üzeneteinek.
Az asztrológiai évkör a Kos jegyével indul, és a Szűznél fordulóponthoz érkezik. Ez az utolsó állomás, mielőtt az "én"-ből a Mérleg jegyénél a "te" felé billenne a kerék. Érdemes itt megállni egy pillanatra, a jegy támogató energiáját kihasználva számot vetni önmagunkkal és rendet rakni az életünkben.
De előbb lássuk, mi is történt eddig ebben az évben?
•● A Kos jegyénél (Az élet célja: Születés) forgószélszerűen felgyorsultak az események, és ez a hirtelen támadt erős szél megkezdte életünkben a nagytakarítást. Lefújta a megszokásokra, az életünkről alkotott elképzelésekre rakódott porrétegeket, és felfedezhettük a szürkeség alatt valódi szivárványszín önmagunkat.
•● A Bikánál mélyben rögzítettünk a vágyainkat. Érzelmeink új, tavaszi köntöst öltöttek és megkezdődött a kivirágzás. Életünk valós értékei a szélvihar után is megmaradtak, rácsodálkozhattunk jelen-létünk szépségeire és a Bika energiájával rögzíthettük magunkba az életről alkotott új, vagy inkább régóta bennünk érlelődő elképzeléseinket.
•● Az Ikrek hava (A lét elviselhető könnyűsége) az átkelés lelkiállapotára készített fel bennünket, ami átvezethetett bennünket egy új életminőségbe. A Szaturnusz kritikus és szigorú vizsgája után megkönnyebbülten, felszabadultan, táncos léptekkel kelhettünk át a jövő felé vezető hídon.
•● A Rák hónap környékén elárasztottak bennünket az érzelmek (Határtalan határok): a vizes jegyek átvették az uralmat. A hónap arra tanított bennünket, hogy engedjük el, "mossuk le" magunkról a félelmeinket, és tiszta szívvel, bizalommal higgyünk.
•● Az Oroszlán hónap a szív ébredése volt. Az önazonosulás eksztatikus élményére inspirált bennünket, mikor a felvett szerepek, elvárások álarcát elhullajtva, a szívünk hívó szavával válhattunk eggyé.

Érzelmes Szűziesség
a jegybe lépés asztrológiai mutatói
Az említett érzelmi energia még mindig erőteljesen képviselteti magát: aszcendens a Rákban, születési uralkodó Hold a Halakban és a planéták fele vizes jegyben "áztatja" magát.
A víz királytrigont újabb - kardinális - háromszögek váltják fel: az Uránusz, a Jupiter és a Plútó derékszögét a Mérleg Vénusz négyszögesíti.
Az Oroszlán csillagkép központi csillagának jegyváltásával, a Szűz energiáját hosszú évekig átszínezi a Regulus, mivel a jegy küszöbén, a nulladik fokon bő hetven évig tartózkodik.
Ezáltal királycsillagok ismét jelentős szerephez jutnak: a Nap a Regulusszal, az MC-n emelkedő Neptunusz a Formalhauttal és a Jupiter az Aldebarannal áll együtt.

Hétköznapok öröme
A Szűz az energiáit leginkább a mindennapok rutinfeladataiban tudja kiteljesíteni, így abban segít nekünk, hogyan ültessük át a hétköznapokba az elmúlt időszakok tapasztalatait, esetleg az újonnan formálódó értékrendünket, célkitűzéseinket, vágyainkat.
A józan, kritikus, ám igen sok kisebbségi érzéssel bíró Szűz Nap a csalóka ábrándokkal és illúziókkal bűvészkedő uralmi Neptunusszal kerül szembenállásba.
Ez az életbe vetett bizalom újabb próbatétele.
Egyik csapdája az lehet, ha mindent: minden élményt, benyomást, megérzést, jelenséget be akarunk préselni egy már jól megszokott sémába. Kizárólag mi akarunk irányítani, uralni akarjuk az életünk minden apró mozzanatát, ragaszkodunk az elképzeléseinkhez, megtanult és begyakorolt szerepeinkhez. Pedig a fényszög arra biztat bennünket, adjuk át az irányítást annak a bizonyos, tökéletesen működő felsőbb rendnek és tanuljunk meg együtt "rendezkedni" vele.
A másik csapda, ha az álmodozás irányába billen a mérleg. A tevékeny Szűz cselekvőkedve elgyengül, elbizonytalanodik és ahelyett, hogy tenné a dolgát, vágyakozásba menekül. Várja, hogy megmentsék, felszabadítsák, lépjenek, döntsenek helyette.
Azonban ha a két véglet közötti keskeny sávon óvatosan és éberen lépdelünk a Regulus és a Formalhaut emelő fénye vezet bennünket a spirituális felemelkedésünk (MC) irányába.
Az Uránusz, a Jupiter, a Vénusz és a Plútó négyszöge szintén részt vesz ebben a folyamatban. Az Uránusz és a Plútó, amióta csak kvadrátba kerültek egymással, az átalakulást, a felszabadulást a metamorfózist készítik elő számunkra. A fényszög természetéből adódóan nem mindig kesztyűs kézzel osztogatták nekünk a mélyreható változás lapjait. (Bocsi a képzavarért, valahogy így jött le!) Ehhez a két lázadó, felkavaró, szétrobbantó energiához csatlakozik be egy uralmi Mérleg Vénusz és egy egzaltált Rák Jupiter. Ők a személyes érzelmek, az önbizalom, a párkapcsolat, a szerelem és a kreatív önmegvalósítás területén munkálkodnak.
A Szűz égisze alatt itt választják le rólunk a feleslegessé vált elképzeléseket (esetleg konkrét kapcsolatokat), azért, hogy egy magasabb szintre emeljenek bennünket.
Sokaknál ez a hónap a beérést, a megvalósulást hordozza magában. Azok a dolgok, amiken tevékenyen fáradoztunk, most láthatóvá válnak, létre jönnek. De az aratás, a bőség, a beteljesülés pillanata magában hordozza az elmúlást is. Ez egy csodálatos körforgás.
Így nem szabad megállni, ellustulni sem pedig keseregni emiatt. Érdemes már most el kell kezdeni előkészíteni a földet az új vetésre.
A kör végtelen, és ha felfelé haladunk, spirálként mindig magasabb és magasabb szintekre emel.

Szűz havi horoszkóp csillagjegyek szerint:
a Mindennapi nők oldalán 

Jelentős napok a Szűz havában:
2013.08.22, csütörtök
- Nap a Szűz jegyébe lép (23h45p)
2013.08.23, péntek
- Merkúr a Szűz jegyébe lép, uralomba kerül
2013.08.24, szombat
- Holdtól 3,0 fok távolságban délkeletre található az Uránusz
2013.08.28, szerda
- Mars az Oroszlán jegyébe lép
- Holdtól 6,5 fokra északra a Fiastyúk látható
2013.08.31, szombat
- Holdtól 7,2 fok távolságban északkeletre áll a Jupiter
2013.09.05, csütörtök
- újhold a Szűzben (12h37p)
2013.09.11, szerda
- Vénusz a Skorpióban, rangvesztésben
2013.09.16, hétfő
- a Plútó direkt mozgásban
2013.09.19, csütörtök
- telihold (12h12p): Aratás holdja

Hold a jegyekben:
08.23, péntek: Kos
08.25, vasárnap: Bika
08.27, szerda: Ikrek
08.30, péntek: Rák
09.02, hétfő: Oroszlán
09.04, szerda: Szűz
09.06, péntek: Mérleg
09.09, hétfő: Skorpió
09.11, szerda: Nyilas
09.13, péntek: Bak
09.15, vasárnap: Vízöntő
09.17, kedd: Halak
09.19, csütörtök: Kos
08.21, szombat: Bika

2 megjegyzés:

Related Posts with Thumbnails