2013. augusztus 5., hétfő

A szív alkímiája: Újhold az Oroszlánban

"Egyszer. Mindig csak egyszer.
Mindig először, mindig utoljára.
Nem a törvényt keresni. Szabadnak lenni.
Nem alkalmazkodni. Elhatározni.
Nem a megszokás. A váratlan. A kaland. A veszély. A kockázat.
A bátorság… a küszöbön állni. Folytonos átlépésben lenni.
Élve meghalni, vagy meghalva élni.
Aki ezt elérte, szabad.
És ha szabad, belátja, hogy nem érdemes mást, csak a legtöbbet.
Szeretni."
- Hamvas Béla -

2013. augusztus 6-án, kedden éjszaka (budapesti idő szerint 22h52p) az Oroszlánban lévő Nap uralma alá vonja a vele együtt álló Holdat. A Nap a tudatot, míg a Hold a tudatalatti, ösztönös részünket képviseli. Újholdnál egységbe kerül az akarat és az érzelem. Ezekkel az összevont erőkkel, ezzel a totális azonosulással lehetőség nyílik az újjászületésre, a megújulásra. Az Oroszlán jegyében ez ez én-kibontakoztatás területét jelenti. 

Emlékeztetők
Az előző Rák újhold-képlet bizonyos vonásai - mintegy megerősítésképpen - megismétlődnek.
A Nap-Hold együttállás a IV-es házba, a Rák házába kerülnek.
A nagy trigon, aminek a két fix csúcsát hónapok óta a Szaturnusz és a Neptunusz jelzi, ezzel az újholddal búcsúzik, mivel a Jupiter továbbhaladásával felbomlik ez a támogató konstelláció. De még utoljára ez a Jupiter fontos üzeneteket közvetít, amit a Plútó szembenállása és az Uránusz kvadrátja hangsúlyoz. 
Az állócsillagok is emlékeztetnek minket: a Rák-újhold a felállásban az Algol az MC-n ücsörgött, most az aszcendensen találjuk meg. Ott a Hattyú, itt egy sas emel bennünket: az MC-n az Altair (az Aquila, vagyis a Sas csillagkép alfa csillaga) áll.

Sasok szárnyalása
A Sas csillagkép mitológiája Zeuszhoz kapcsolódik, aki állítólag sassá változva ragadta el Ganymédés királyfit, akit később az istenek pohárnokává tett. De a főisten a sas álruhát Létóval szemben is felöltötte, aki az egyesülésükből később Apollót, a Napot és Artemiszt, a Holdat szülte.
A sas a világ kultúráiban a napkultusz egyik fontos szimbóluma.
Az Altair egy viszonylag közeli, 16 fényév távolságban lévő csillag, ami a repülő sas nyakán halvány sárga fényben ragyog. Ptolemaiosz szerint a hatása marsi és jupiteri, ami nagy képzelőerőt, erős szenvedélyeket, fékezhetetlenséget, ám éles elmét és tisztánlátást is adományoz.
A maja horoszkóp szerint Kék Ritmikus Sas ennek a napnak az energiája, ami azt támogatja, hogy önmagunkra és a világra egy magasabb nézőpontból tekinthetünk. A sérült Sas az áldozati a hiányos öntudatot jelenti, amikor áldozati szerepeket veszünk magunkra, mikor nem tudunk nemet mondani, mikor mindenki mást meg akarunk menteni, mikor nem tudunk repülni és csak vágyódunk a szabadság után. Perspektívák nélkül, céltalanul bolyongunk a világban vagy rögeszmésen keressük a desztinációnkat.
Azonban a magasban köröző Sas szemén, vagyis víziókon, látomásokon és álmokon keresztül, felfedezhetjük a planetáris tudatosságot - valódi önmagunkat az Univerzumban. Beteljesíthetjük azt, ami a REND-eltetésünk. Eggyé válhatunk a szüntelen áramlással, mint ahogy a sasok is kitárt szárnyakkal emelkednek a széllel. Aktivitásra, cselekvésre és egyben befogadásra, vagyis a dinamikus egyensúlyra inspirál bennünket. 

Érzelmi alkímia
Az elmúlt időszak csodálatos lehetőségeket, új távlatokat nyitott meg előttünk. Minden szinten - tudatosan, érzelmileg - felkészített bennünket, hogy felismerjük, megnevezzük, megálmodjuk azt az életet, amire vágyunk. Egyeseknél ez a folyamat "finomhangolásként" zajlott, másoknál megdöbbentő, látványos és váratlan események formájában.
A Rák jegyében késszé váltunk a befogadásra, az Oroszlán a megtermékenyülés aktusa, a teremtőerők, a kreativitás megnyilvánulása. A kiáradó férfi-energia. A cselekvés. A létezés. Kezdd el végre élni önmagad!
Az i-re a pontot, vagy hogy az Oroszlán havában stílszerűek legyünk: a fejre a koronát most a Jupiter teszi fel. Arra biztat minket, hogy higgyük el, mindez (és minden) lehetséges. Bízzunk a felsőbb erőkben.
Mélyreható változások indulnak el a kiteljesedésünk, a felszabadulásunk irányába. Ha elbizonytalanodnák, csak hívjuk elő a bevezetőben leírt Hamvas-sorokat.
Mert ha akadályok, nehézségek vagy visszalépések bukkannak is fel az életünkben, ez az érzelmi alkímia tovább zajlik. A szívünkben.
Related Posts with Thumbnails