2011. június 23., csütörtök

Szent-Iván-éj varázslata

Ma van a Szent-Iván-éj előestéje. A nyári napfordulóról olvashattál már a blogon, most a szerelmi varázslatokról szeretnék írni néhány (nem túlságosan komoly) gondolatot.
E jeles dátum legfontosabb mágikus eszköze a tűz, hiszen máglyákkal támogatták a nappal világosságát és rövidítették a sötétség erejét. Énekelve, táncolva járták körül a lángokat, míg a lányok felette ugrottak.
A tűz, a láng a szenvedély szimbóluma, szerelmi varázslásokban piros vagy rózsaszín gyertyákkal, vörös szalagokkal helyettesíthetjük. (Pláne hogy holnapra vihart, szelet és esőt prognosztizálnak).
A péntek Vénusz istennő napja, figyelem hölgyeim, ez most nekünk kedvez!
Számtalan kristályt is alkalmazhatunk szerelmi varázslásra.
Az egyik legismertebb szerelemvonzó-kő a megnetit. Bizonyos történetek szerint az ókori Rómában magnetitből faragott Vénusz-szobor vonzotta magához a vasból készített Mars párját. A Vénuszhoz és a Holdhoz, vagyis a két női planétához kapcsolódó kristályok mind ajánlhatók szerelmi varázslásra, mint például a holdkő, a rózsakvarc, a jáde, a gyöngy vagy a peridot.
Növények közül ilyen jellegű praktikákhoz a rózsa, a levendula is alkalmas.
Vagy egy jó kis Margarita... :))
Hozzávalók:
jégkockák
2 rész tequila
1 rész Triple Sec
1 lime leve
Harry Nilsson "Coconut"-ja teljes hangerőn

2011. június 21., kedd

Rák jegybe lépés és havi bolygómozgások

Ma, budapesti idő szerint 18:15-kor, a Nap a Rák jegyébe lépett. Elérkeztünk a nyári napfordulóhoz, és a mágikus Szentivánéjhez. Ez a hónap sok mindent ígér: képzelődést, vágyakat, illúziókat és azok elvesztését, kitartást és az álmok megtalálását. Elveszhetünk az ábrándok szivárványszínű útvesztőjében vagy épp beleálmodhatjuk magunkat abba a helyzetbe, amiben létezni szeretnénk. Korlátokká válhatnak a vágyak, vagy épp felszabadulhatnak a magunkról és a világról alkotott elképzeléseink.
Shakespear örökbecsű művénél nem tudom szebben megfogalmazni ezt az állapotot, így hát őt idézem:
If we shadows have offended / Ha mi árnyak nem tetszettünk,
Think but this, and all is mended, /
Gondoljátok, s mentve tettünk:
That you have but slumber'd here /
Hogy az álom meglepett,
While these visions did appear. /
S tükrözé e képeket.
And this weak and idle theme, /
E csekély, meddő mesét,
No more yielding but a dream, /
Mely csak álom, semmiség,
Gentles, do not reprehend: /
Nézze most el úri kegy,
if you pardon, we will mend /
Másszor aztán jobban megy.

A Midsummer Night's Dream / A Szent-Iván-éji álom

A Rák jegyéről olvashatsz még a tavalyi jegyköszöntőben.
2011.06.21, kedd
   03:36 - Mars az Ikrek jegyében
   18:15 - Nap a Rák jegyébe lép
2011.06.23, csütörtök
  Hold, utolsó negyed a Kosban
2011.06.24, péntek
  Szent-Iván-éj
2011.07.01, péntek
    09:54 - újhold a Rák jegyben
2011.07.02, szombat
   06:30 - Merkúr az Oroszlán jegyébe lép
2011.07.04, hétfő
   05:06 - Vénusz a Rák jegyébe lép
2011.07.08, péntek
   Hold, első negyed a Mérlegben
2011.07.11, hétfő
   Uránusz retrográd mozgásra vált
2011.07.15, péntek
   07:40 - telihold a Bakban

2011. június 17., péntek

Ékszer/Neked: Igézés

Az első Zitacsek-Padparadsa koprodukció bemutatásánál kissé gondban vagyok, mert ez a nyaklánc nekem készült.
Az ékszer kékes-fehér holdkő és mélyvörös almandin gránát gyöngyök kombinációja. A kivitelezése könnyed, játékos, csábító, ezért és a kristályok összjátéka miatt lett a neve: Igézés.
Komoly érzelmek fűznek hozzá (nevezhetnénk már-már elragadtatásnak is), így hát nehezemre esik objektívan írni róla. Az asztrológiai és egyéb tudományos fejtegetés helyett álljon inkább itt egy mese, ami számomra kifejezi ennek az ékszernek a mondanivalóját.
"Igézés"

Azóta figyelte a férfit, mióta az az erdőbe lépett. Ismerte minden rezdülését, minden mozdulatát, minden szívdobbanását - ő maga is vadász volt. És ismerte jól a hívást, ami a másikat hozzá vezette.

Korán ébredt, valami megriasztotta. Nem zaj volt és nem is álom, inkább valamiféle sejtelem. Nem akart nevet adni az érzésének, csak hagyta, hogy szétáradjon az ereiben, élettel és bizonyossággal töltse el, majd rajta túlcsordulva egyé váljon a Mindenséggel.
Épp akkor lépett ki a kunyhóból, mikor a nap sugarai keresztülszúrták a keleti horizont fekete bársonyát, és az éjszaka sebéből az első vércsepp kicsordult. Vadász volt, olvasott a vörös derengés üzenetében: vállára akasztotta az íját, a nyilait, és zsákmányáért indult.

Tudta, hogy a férfi észrevette őt. Lustán, már-már közönyösen hevert egy vastag ágon. Hajszálra úgy festett, mint a távoli paloták lépcsőjét díszítő kőszobrok, csak a farka vége rezdült olykor ideges ütemre. Mozdulatlan volt, mégis egész testével, minden érzékével figyelt.

A nap már magasan fent ragyogott az égen, mikor belépett a fákkal benőtt vadonba, oda, ahol a lombok ködszerű félhomállyá szűrték a perzselő fényességet. Megérkezett. Néhány pillanatig hunyorgott csupán, majd figyelni kezdett. Óvatosan mozgott, alig csapott zajt. A közeli ágakon őrülten csivitelő madarak vagy a meghitt, bár zajos családi életet folytató majomcsapat fel sem neszelt jöttére. De ő most nem is őket kereste. Nemesebb préda felé húzta a szíve.

Abban a másodpercben rugaszkodott el, amikor a férfi célba vette. Puha mancsain zajtalanul osont végig az ágakon, és szemvillanás alatt tűnt el a fák sűrűjében.

Szorosan mögötte maradt. Hol egy sötét bundán megcsillanó fénysugár, hol egy apró reccsenés, hol egy felrianó, rémült állat segített lépést tartani vele. Nem érzett sem fáradságot, sem éhséget, nem is figyelt másra, csak az előtte rohanó-rejtőzködő párducra. Azt sem vette észre, hogy fokozatosan beesteledett, megkoptak a zöld-arany színek, s körös-körül minden párduc-fekete lett. A nap helyén már a telihold gömbölyödött az égen. Nem vette észre, mert réges-rég nem a szeme, hanem szenvedélye vezette.

Ahogy csillagossá feszült az égbolt, eljött végre az ő ideje. Észrevétlenül a férfi mögé került, óvatosan becserkészte, izmai megfeszültek, lekuporodott és ugrásra készen várt...

Padpardsa, 2011.06.17

én, az ékszer és egy "fekete párduc"
.

2011. június 15., szerda

Tízmilliószorosan is holdfogyatkozás

Ma van az év második tízmilliószoros napja. Az előző buddhista bőség napról a linkre kattintva olvashatsz.
A maja kalendárium szerint "Égenjáró" nap van, amikor a Föld az Éggel összeér, megnyílik a lehetőségek tárháza, létrejön a világok közti híd.
Mágiával teli, varázslatos, vibráló napunk lesz. A holdfogyatkozás felerősíti az elengedési és újra kezdési folyamatokat. Legyünk még éberebbek, tudatosabbak gondolatainkkal, vágyainkkal, mint más napokon!
Vigyázzunk magunkra és egymásra!

2011. június 14., kedd

Vérző Hold

Most már csak az időjárás szeszélyén múlik minden! Örömmel látom, hogy folyamatosan szerveződnek a hold-figyelő rendezvények, készülődnek a fotósok és egyre több embert vonz ez a páratlan látványosság. Bár holdfogyatkozás gyakori jelenség, mégis a Föld meghatározott pontjain csak ritkán csodálhatjuk teljes pompájában. Ha megtehetjük, ne hagyjuk ki!
Csillagászatilag a rövid magyarázat: telihold idején a Hold a Föld árnyékába kerül, színe a földi légkörön megtörő fény miatt vöröses színezetet kap.
A horoszkópábra olvasata:


A bolygók keringési pályája eltér az ekliptikától, vagyis a nappálya síkjától, így a Földé és a vele együtt keringő Holdé is. Az eltérés metszéspontjait holdcsomópontoknak nevezzük. Ezek a csomópontok a bolygómozgásokkal ellentétes irányba, 18 év 224 nap alatt teszik meg a teljes ekliptika-kört. Az asztrológiában gyakran a sárkány fejének, illetve farkának nevezik a két virtuális pontot, amit az ábránszimbólumokkal jelöljük. Holdfogyatkozás idején a szemben álló Nap és Hold ezekhez a metszéspontokhoz kerül közel.
A jelen holdfogyatkozás a Nyilas-Ikrek vonalon jön létre (a Nap az Ikrekben, míg a Hold a Nyilasban jár), ezt gyakran "tanító tengelynek" is nevezik.

Ékszer/Neked: a Z-P sztori

Az egész úgy kezdődött, mint a legtöbb jó dolog az életben: egy véletlennel. Hogy mik is azok a "véletlenek"? Csupa olyasmi, ami úgy változtatja meg az életünket, hogy azzal előre nem számolunk, nem tervezünk, még csak nem is sejtjük létezését, magyarul nem "véljük" bekövetkeztét... A vonzás törvénye azonban reális gondokozástól, az észérvektől, a logikus következtetésektől és a megértésünktől függetlenül működik. Kettőnk egymásra találása is ilyen történet...
Én lassan hét éve foglalkozom kristályokkal, minden lehetséges szinten. A Victoriában drágakő-meghatározást végeztem, majd lázasan vetettem bele magam az ásványgyógyászat felfedezésébe. Évekig dolgoztam a Kristálypárna-projectben. De a szívem mindig is az ékszerek irányába húzott, hiszen a belső, gyógyító energiák mellett ugyanolyan fontos szempontnak tartom a külső, formai szépség erejét is.
Az már a feledés homályába merült, hogy miért is akasztotta magára az első kristályt az első ember - jótékony hatása vagy csillogása végett - de a fizikai és spirituális harmónia így lesz kerek: drágakő - ékszerben.
Az én vonzásom így hát egy ékszer-álmodónak szólt.  

Zitacsek, mint a legtöbb valódi művész, nem kiválasztott magának egy foglalkozást, hanem az ékszer-készítés választotta őt.
S bár viszonylag rövid ideje űzi e mesterséget, annál meglepőbb fantasztikus alkotásai profi kivitelezése, mondanivalója és tökéletessége. A keze alól kikerülő nyakékek, fülbevalók, gyűrűk ahogy ő maga fogalmazta meg "a női lélek szépségét" hivatottak emelni, és ámulva tapasztaltam, ékszereit felvéve milyen széppé, teljessé, "istennővé" válnak a hölgyek.
Zitacsek hamar felfedezte, hogy a műanyaggal, üveggel szemben a valódi kövek történeteket, üzeneteket rejtenek: valami több - drágakőben.
Épp ezért az ő vonzása egy drágakő-ismerőnek szólt.

...Így esett hát, hogy véletlenül egymásra találtunk egy rendezvényen...

folytatása következik...

2011. június 8., szerda

Infók a holdfogyatkozásról

fotó: mcse.hu
Jövő hét szerdán teljes holdfogyatkozás!

"A fogyatkozás alatt nagyon szép égi háttér előtt láthatjuk majd a Holdat, hiszen az Ophiuchus (Kígyótartó) csillagkép legsűrűbb, a Tejútban húzódó részén jár majd, a Scorpius (Skorpió) és a Sagittarius (Nyilas) között. Ez, és a végig alacsony horizont feletti magasság kiváló lehetőséget ad tájképbe komponált, nagyobb látószögű felvételek készítéséhez is. Érdemes lehet hosszú expozíciós idejű és sorozatfelvételek, egyedi expozíciók készítésében is gondolkozni. Külön érdekesség, hogy a fogyatkozás közepén a Nap még csupán 10°-ra lesz a horizont alatt, így kis ügyességgel szép alkonyati, majd kékes hátterű képeket is készíthetünk."
A teljes szöveg és a program a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján olvasható.

Van kedvetek együtt csodálni ezt a fantasztikus égi eseményt? Akkor találkozunk a Polaris Csillagvizsgálóban!

2011. június 6., hétfő

Körkörös koncentráltság

A Csilivilik rovat folytatódik, az Ikrek jegyéhez ajánlunk most egy szépséges medált.
Ezzel a cikksorozattal összehangoljuk az adott hónap energiáit egy-egy csili-vili szépséggel.
Ha magával ragadott ez az ékszer, megrendelheted a weboldalról!

Az achát a maga sávos mozgékonyságával a Merkúr bolygóhoz, vagyis az Ikrek születési uralkodójához tartozik.
Segít a szétforgácsolódó energiák koncentrálásában, az összeszedettségben.
Támogatja a realitásérzéket és a gyakorlatias gondolkodást.
A rádolgozott ezüst díszítés koncentrikus körei és spirálmintázata szintén a fenti tulajdonságokat erősítik.
Az egyre nagyobbodó-kisebbedő körök a dolgokban való elmerülést, a középpontkeresést, a lényeglátást, a kitágulást és az energia-fókuszálást szimbolizálják.
A befelé forduló spirál a dinamikus fejlődést és a figyelem koncentrációt mutatja.

Így az ékszer kristálya és kivitelezése tökéletes összhangban képviseli a "körkörös koncentráltságot".
Az élénk rózsaszínre festett achát viszont játékos, könnyed, vidám és fiatalos megjelenést biztosít a medálnak.

2011. június 2., csütörtök

Csillagjegyek és borok: HALAK

Végéhez érkezett a borajánló sorozat. Bevallom, nagyon élveztem, hogy szívemnek két ilyen kedves témákat kombinálhatok. Remélem, Nektek is tetszett. Ha igen, a (g)asztro-bejegyzéseknek mindenképpen lesz folytatása! De most lássuk a tizenkettediket!

A Halaknak (február 18 - március 21) sejtelmes, csábító, bódító, illatokban gazdag, édeskés borokat válogattunk. Igazán tökéletes végszava bármelyikőjük, ennek a cikksorozatnak, vagy akár egy borkóstoló megkoronázásának!
Az új-zélandi Pegsus Bay Semillon Sauvignon 2008 lett az egyik finalista. Már megint egy mitológiai alak: Pégaszosz lábnyomából fakadt a költészet ihlető forrásvize. A bor maga éppoly különleges, mint a legendás szárnyaló lóalak, ízében licsi, banán, maracuja, mangó is felfedezhető.
A másik már nevével is tökéletesen passzol a csillagjegyéhez: a tokaji Gizella pince 2007-es Látomás-áról van szó. Hárslevelű és furmint házasítása, szintén egzotikus-őszibarackos ízzel-illattal. Elcsábít és magával ragad.

Korábbi bejegyzések:
A Borbár és Padparadsa közös borajánlója. (Bevezető) 
A Nyilas borajánlója
A Bak borajánlója
A Vízöntő borajánlója
.

2011. június 1., szerda

Csillagjegyek és borok: VÍZÖNTŐ

A Borbár és Padparadsa közös borajánlója. (Bevezető) 
A Nyilas borajánlója
 
A Vízöntő jegyhez (január 19 - február 18) egyetlen fontos kikötés volt: legyen rendhagyó. Akár az ízvilágában, akár az előállításában, de igazi különcöket kerestünk.
Szászi Endre Badacsonyi Rózsakő '09 egyedisége, hogy vele egy régi hagyomány öltözött új köntösbe. A rózsakő egy, az ötvenes években született házasítás, amit a közelmúltig feledésbe merült. Maga a bor aranysárga színű, tiszta, érett, gyümölcsös illatú, ritkaságszámba menő különlegesség.
A második a gyöngyöspatai Losonczi Parola 2010. Szintén fehér házasítás: olaszrizling és zöldveltelini, színe szalmasárga, ízében körte és őszibarack rejtőzik. A neve - parola - vagyis becsületszó/kézfogás, ami tökéletes a Vízöntő jegyhez, mivel hozzá tartoznak a barátok és a támogatók is.
Related Posts with Thumbnails