2016. május 22., vasárnap

A fényt hozó sötétség

Lilith a Skorpió jegyében: 2016.05.21 (16h52p)

"Ezért minden ember, aki az akaratával behatol a világba,
először rombol, mielőtt építeni tudna."
(Susanne Schmida)

A Fekete Hold Lilith nem egy létező égitest, hanem a Hold Föld körüli keringésének tájékozódási pontja. Tulajdonképpen a Föld árnyékában lévő árnyék.
Jogos a kérdés, hogy akkor miért foglalkozik vele az asztrológia, hiszen nem sugároz, nincs energiája, nem egy beazonosítható égtáj, mint az aszcendens keleti horizontpontja, vagy időmutató, mint az MC delelése.

Az árnyék tulajdonképpen egy érzéki csalódás. Saját árnyékunkat látjuk az aszfalton, pedig az a fényhez tartozik: mi álltuk annak útjába. Jung úgy határozta meg, hogy Isten megszemélyesített árnyéka Lucifer, de ha a fényjelenséget vesszük alapul, akkor itt is szükség van valakire, aki megtöri Isten egyenes irányú kiáradását.

Az árnyék fontos része a kultúránknak, léte és nemléte egyaránt félelmet kelt. Úgy tartják, aki elveszíti az árnyékát, az elveszíti a lelkét is. A fenti jungi elmélet alapján érthetővé válik a miértje: ebben a dualista világban az árnyék éppen annyira a részünk, mint a fény, mi pontosan a kettő között helyezkedünk el.
Az árnyékban lévő árnyék központi témája a Skorpió Lilithnek, amit a mostani jegybe lépés konstellációja érdekesen ki is emel: a Fekete Hold belép a jegybe, a Fehér Hold távozik.

Lilith héber-arámi neve eredetileg éjszakát jelent, ami az árnyékok birodalma. Ez egy ellenőrizhetetlen, megzabolázhatatlan terület, ahol a tudatos kontrollnak nincs hatalma.

Manapság a fájdalmas tapasztalatokat igyekezzük messzire kerülni, pedig minden beavatásnak része az alászállás és a sötétségben való megmerítkezés. Olyan világban élünk, ahol megpróbáljuk elhitetni magunkkal, mindent kézben tudunk tartani: az időbeosztásunkat, a megtakarításainkat, a kapcsolatainkat, az egészségünket - és sokszor egy megrázó veszteségélmény szükségeltetik hozzá, hogy ráébredjünk, milyen kevés is a valódi hatalmunk!

A másik véglet az, ha elbagatellizáljuk az ilyen jellegű megéléseket, és pozitívvá hazudjuk azt, amin keresztülmegyünk. Mintha nem engedhetnénk meg, hogy legyen bennünk a sötétségnek akár morzsája is... Pedig a fájdalom, a félelem, a gyász az, ami. Ijesztő, sötét és magányos - de az élet ilyen: vannak mélypontjai.
A spirituális egónak van még egy csapdája, ha megmerítkezünk ebben a feketeségben és ott ragadunk a szenvedésben. Ezzel is megakasztjuk az élet természetes folyását.

Így hangzik a szufi mondás: "Halj meg, hogy élni tudj!". Ez nem a fizikai halálról, hanem az identitás, az egzisztencia haláláról, a tudatos én-feladásról szól. A tarot Halál lapja vagy a Zodiákus Skorpió állomás egy folyamat közepén, nem a legvégén vannak. Utánuk újjászületés, felemelkedés és magasabb perspektívák következnek.

A Skorpió Lilith ennek a sötétségnek az elfogadására, a fény és árnyék kölcsönösségére, az élet és a halál együtt-áramlására tanít bennünket.
  
A skorpióság kapcsán a hatalom, az irányítás (főleg a pénz, a szexualitás és a titkokkal való visszaélés) is megjelenik. Ennek az évnek amúgy is velejárója a "talajvesztés", amit a Lilithen keresztül drámai élményekben, szélsőséges helyzetekben élhetünk meg.
Minél erősebben kapaszkodunk a kontroll látszatába, minél inkább mi akarunk irányítani, annál valószínűbb az összeomlás.

Mivel minél nagyobb a hasadás a valóság és az idealizált énkép között, annál több minden bújik meg az árnyékban. Ezek a rejtegetett élethelyzetek, elfojtások vagy megtagadott félelmek most csontvázként előmerészkednek a szekrényekből. A hazugságok és a látszat fenntartása rengeteg energiát felemésztenek.

Energiarablók továbbá azok a szituációk, amikbe tetszhalottként ragadtunk bele. Egy szakítás, haláleset, megszégyenítés vagy más sokk-élmény feldolgozatlanságával lelkünk egy darabkája "lehasad" és elkezd árnyék-életet élni. Ezt a kővé dermedt emléket fényünkkel tápláljuk, hogy árnyék maradhasson - ahelyett, hogy hagynánk meghalni és újjászületni.

A folyamat, ami zajlik nem más, mint a halott részeink elengedése, a rájuk pazarolt erőforrásainkat visszahívása, hogy ősi erőinket birtokba vehessük.
Bizonyos fájdalmakkal, döntésekkel, kudarcokkal meg kell tanulnunk együtt élni. Ott vannak a múltban, ez tagadhatatlan, de nem rejtegethetjük tovább a sötétben őket. Mert csak a fényben vesztik el hatalmukat a sorsunk felett...

Amikor Lilith a Skorpió jegyében járt:

1927. november 28. – 1928. augusztus 24.
1936. október 3. – 1937. június 29.
1945. augusztus 9. – 1946. május 5.
1954. június 14.  – 1955. március 10.
1963. április 20. – 1964. január 13.
1972. február 24. – 1972. november 18.
1980. december 30. – 1981. szeptember 24.
1989. november 4. – 1990. július 30.
1998. szeptember 10. – 1999. június 5.
2007. július 17. – 2008. április 10.
2016. május 21. – 2017. február 14.
Related Posts with Thumbnails