2014. november 27., csütörtök

A tökéletesség bűne: Lilith a Szűz jegyében

"A boldogságot keressük mindenütt, de olyanok vagyunk, mint Tolsztoj emlékezetes koldusa, aki egész életében egy fazék aranyon ült, de fillérekért könyörgött a járókelőktől, mert fogalma sem volt arról, hogy végig egy hatalmas vagyon birtokában van. A te kincsed - a tökéletességed - már benned van. De hogy jogot formálj rá, fel kell adnod az életed túlbuzgó tevékenykedését és az egód vágyait, és be kell lépned a szíved csendjébe. (...)
A misztikusok azt vallják, hogy a tökéletes boldogság felkutatása az emberi élet célja. Ezért jövünk a világra, és ezért van értelme az elszenvedett összes fájdalomnak és keserűségnek - mert cserébe lehetőséget kapunk, hogy a végtelen szeretet érzését megtapasztalhassuk. És ha egyszer már rábukkantál önmagadban erre az isteni természetre, vajon képes vagy arra, hogy meg is tartsd ezt az érzést? Mert ha igen, akkor elérted az üdvösség állapotát." (Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek)

Lilith az egyik kedvenc témám. Talán azért, mert a képletemben kiemelt pozícióban van. Vagy mert igazi ínyenc lévén, belekóstoltam személyes történeteimen keresztül a mélységeibe-magasságaiba. Esetleg azért, mert nem csak tanultam, de taníthattam is róla, ami egészen más oldalát szabadította fel bennem a Lilith-személyiségnek.
Vagy azért, mert az asztrológiának ez egy olyan szegmense, ami kimeríthetetlen és fantasztikus felfedezéseket ígér.

Mikor a különböző Lilith állomásokat rajzban kellett kifejezni, a Szűznél egy meztelen nőt rajzoltam meg, aki körül egészséges, színes, gömbölyű almák hevernek, ő mégis egy fonnyadt csutkát szorongat. Szűklátókörűsége miatt önsanyargatással bünteti magát, vagy egyszerűen csak nem hiszi el, hogy többet érdemelhet?

2014. november 27-én, csütörtökön, az amerikai hálaadás napjának utolsó óráiban (budapesti idő szerint 23 óra 41perckor) a Fekete Hold Lilith belép a Szűz jegyébe. A Lilith a tradicionális asztrológiában nem kap szerepet, de ha a lélek mélységeibe szeretnénk merülni rajta keresztül visz az utunk. (Mítosza a Bukottak című bejegyzésben olvasható.)

Bhuta ia, dewa ia

Folytatva a bevezető gondolatát, további idézet a könyvből: Az ember egy démon, az ember egy isten. Mindkettő igaz."
A dualitás ennél a jegynél a legélesebb, mivel a tiszta, szellemi ártatlanság és a legmélyebb, elfojtott ösztönösség találkozik össze.

A Szűz a világ rendjének alázatos "angyali" követője, míg Lilith a lázadást szító felforgató "démoni" káosz.
Fogalompárjai ezekkel a kifejezésekkel írhatók le:
Kontroll -- zabolázatlanság
erényes nő -- szajha
lemondással járó önbüntetés -- gyönyörteljes életélvezet
szigorúan koordinált (élet)tervek -- merész fejesugrás a sorsba
menny és pokol ígérete -- elvárás és fenyegetettség nélkül megélt jelen-idő
"ha nem vagyok tökéletes, nem szeretnek" -- "szeressenek olyannak, amilyen vagyok".


Bűntudat keresztje

Rend van. Legalábbis égi rend... Amióta a blog kapcsán napi szinten figyelem az eseményeket, felfedeztem egy fantasztikus "mintázatot". A konstellációk nem összevisszaságban hatnak, hanem, mint ahogy a virág szirmai, lassan kibomlanak. Előbb ez, majd az kapcsol be: ugyanarra a dologra irányítva a figyelmet.
Hosszadalmas lenne felsorolni ezeket a lépcsőfokokat, elegendő szerintem, ha a saját életünk ez évi fejezeteire visszagondolunk.
Azért hogy az asztrológia nyelvén is értelmezzük, miről is van szó, nézzük meg az ábrát. Már most jól látható egy átfutó kvadrát a Fekete Hold, a Szaturnusz (plusz Merkúr) és a Neptunusz között. Ez a Szaturnusz decemberi jegyváltásával válik teljes értékűvé. Felállásuk üzenete valahogy így hangzik: Régi minták, hitrendszerek, korlátok határai feloldódnak és az élet áramlatával összhangban mozdulva új struktúrákat hoznak létre. Lilith ehhez a lázadás szikráját adja.
Legfőbb szembesüléseinket az áldozatszerepekben, a bűnbak-keresésben, a bűntudat-játszmákban ismerhetjük fel. (És lám, milyen véletlen, a 2015-ös év számmisztikai tartalma is valami hasonlókat ígér...)

Mind-ÉN vagyok

A Szűz Lilithnél óhatatlanul is megjelenik a bírálat, a megkülönböztetés. Végül a kitaszítottság. Tipikus karaktere a Skarlát betű Hester Prynne-je, aki belső, tiszta erkölcsisége összeütközésbe kerül a kor álszenteskedő, vádaskodó, szó szerint is megbélyegző társadalmi normáival. (Az "eredendő bűn" fogalmának kulturális és vallási gyökerei több ezer évre nyúlnak vissza, ami a mai napig érezhető hatást gyakorolnak a hitrendszereinkre. Lesz még erről szó a bejegyzésekben, de most inkább a személyes, hétköznapi vonatkozásokról szeretnék írni.)

A megbélyegzés elég gyakori jelenség, és nem csak a látványos, vörös "A" betűkre gondolok. A közösségi oldalakon, de a hétköznapi beszélgetésekben is általános megnyilvánulás. Egyik embert a "sapkája" miatt, másikat a "sapkátlansága" miatt rekesztjük ki. És közben nem vesszük észre, hogy minden elutasításban saját teljességünkből is elutasítunk egy-egy darabot. Nem kell azonosulni mindenféle nézettel, legyen mindenkinek egyéni véleménye, saját világlátása, gondolatai, de az elfogadás és a megengedés fontos lenne.

És haladjunk tovább ezen a vonalon: önmagunkkal szemben is! Sok embernél (nálam is!) hétköznapi rutinná vált az önbecsmérlés. Nem voltam elég hatékony, elég spirituális, nem fogytam eleget, megint elcsábultam egy új táska megvételére... vagyis ma sem voltam tökéletes. A jó érzést, a lazítást, az örömet okozó tevékenységet gondolatbeli nádpálcázás követi. De a tiltott gyümölcs édessége sóvárgás okoz, elfojtjuk, mégis újra harapunk, s végül újra büntetünk. Az önostorozás szadista élvezet. Tudom, hogy meg fogom tenni, várom az alkalmat, hogy jól lecsaphassak önmagamra.

Ennél a pontnál érhetjük utol a mókuskerék-szindrómákat, a kényszer-tüneteket, az irányítás-mániákat. Ahelyett, hogy átadnánk magunkat az élet áramlatának, felfedeznénk a bennünk lakó kíváncsi, fejlődő-kiteljesedő énünket. Ha elfogadnánk a hibáinkat, a tévedéseinket, és nem mentesítenénk magunkat, hanem levonnánk a megfelelő konzekvenciákat, és mennénk tovább a boldogságkeresés útján, az üdvösség felé...

Akiknek a Lilith a Szűz jegyében van:

1926. június 10 – 1927. március 5
1935. április 15 – 1936. január 9
1944. február 18 – 1944. november 14
1952. december 24 – 1953. szeptember 19
1961. október 29 – 1962. július 26
1970. szeptember 3 – 1971. május 31
1979. július 9 – 1980. április 5
1988. május 13 – 1989. február 8
1997. március 19 – 1997. december 14
2006. január 22 – 2006. október 20
2014. november 27– 2015. augusztus 25
Related Posts with Thumbnails