2012. november 9., péntek

Pusztítás vs. teremtés

"- Ketut, járt már a pokolban?
Elmosolyodott. Hát persze, hogy járt már ott.
- Milyen a pokol?
- Ugyanolyan, mint a mennyország - felelte.
Látta rajtam a megrökönyödést, mert hozzáfűzte: - Liss, a világegyetem egy kör.

Nem voltam biztos benne, hogy értem.
Azt mondta: - Fel, le - mindkettő hasonló.
Eszembe jutott az ősi keresztény mondás: "Miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön". - Akkor hogyan tudunk különbséget tenni a mennyország és a pokol között? - kérdeztem.
- Attól függ, hogyan utazol. A mennybe felfelé mész, hét boldog helyen át. A pokol - oda lefelé mész, hét szomorú helyen keresztül. Ezért jobb, ha felfelé mész, Liss - nevetett.
- Úgy érti, az ember jobban teszi, ha azzal tölti életét, hogy felfelé halad, a boldog helyeken keresztül, mivel a menny és a pokol - a végállomás - ugyanaz?
- Ugyanaz-ugyanaz. A végén ugyanaz, tehát jobb, ha az utazás során boldog az ember.
- Szóval, ha a mennyország szeretet, akkor a pokol...
- Szintén szeretet - világosított fel.
Ezen elgondolkodtam egy darabig, ahogy próbáltam összeadni a dolgokat.
Ketut megint elnevette magát, és kedveskedve rácsapott a térdemre. - A fiatalok olyan nehezen értik ezt meg!"
- Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek -

Az elmúlt napokban-hetekben kissé feje tetejére állt a világ. Megdöbbentő, drámai hírek, felkavaró találkozások, szembesülések, hideg zuhanyként érkező felébredések azt hiszem kijutottak mindenkinek.
Néhány nap múlva (11.13-án a Skorpió újhold idején) teljes napfogyatkozás lesz, ez is hozzájárul ezekhez a történetekhez.
Titkos "fűszerezése" az égi eseményeknek, hogy a legdiszharmonikusabb állócsillag, az Algol, együtt áll a leszálló holdcsomóponttal.

Medusa történetete
A Gorgók, mint a görög mitológia női minőséget megjelenítő istennői (Gráciák, a kellem, Erinnüszek, a bosszúállás, Moirák, a sors) szintén hárman voltak: Sthennó, Euryalé és a történet főhőse, Medusa.
Nevük jelentése "erős", "széles tenger" és "tenger uralkodónője". Míg előbbi kettő halhatatlan, addig Medusa halandó volt, de a különbség külsejükben is megmutatkozott. Mindhármójuknak tekergőző kígyóhaja és aranyszárnya volt, de a halhatatlan nővérek szájából vadkanagyarak meredtek elő, testüket pikkelyek borították. A halandó Medusa ezzel szemben szép arcú, vonzó testű nő volt. Bárki, aki rájuk pillantott, vagy az ijedtségtől vagy a döbbenettől azonnal kővé dermedt.
Perszeusz egyik hősi próbatétele volt Medusa fejének megszerzése. A lehetetlennek tűnő vállalkozáshoz isteni segítséget kapott. Így Hádész láthatatlanná tevő köpenyében osont be az alvó gorgókhoz, Hermész szárnyas sarujában magasra szökkent, és Athéné tükröződő pajzsába pillantva vágta le Medusa fejét. Halhatatlan nővérei hiába próbáltak bosszút állni húgukon, hiába keresték a gyilkost, a köpeny rejtekén nem láthatták meg.
Medusa Poszeidóntól volt viselős, és abban a pillanatban, mikor a feje elvált testétől, előpattant belőle Khrysaór és Pegazus.
A levágott fej rémisztő tulajdonsága holtában is megmaradt. Perszeusz Pallas Athénének ajándékozta azt, cserébe a támogatásért, aki pajzsára tűzve ellenségeivel szemben a csatákban vette hasznát.

Az Algol
Az Algol a Perszeusz β csillaga. Kettős csillag a csillagképben: a hős a kezében tartja a levágott gorgófejet, és annak a homlokán helyezkedik el az Algol. 2000-ben a Bika csillagkép 26°10'-vel állt együtt.
Az Algol jelentése démon, az arabok "Ras al Ghul"-nak, a démonok vezetőjének nevezik. Kezdetben a démon az istenek és az emberek közt elhelyezkedő lényeket jelentette, a főistenek kísérőit, megnyilvánulásait. Lehettek akár pusztító vagy akár segítő lények az isten természete szerint. Például Árész mellett Deimosz és Phobosz - a rettegés és a félelem - jártak.
A démonok szinte minden nép mitológiájában felbukkantak, Egyiptomban, a hindu vallásban, a perzsáknál és a zsidóknál egyaránt találkozhatunk elemi erőkben - vízben, földben, levegőben, fában - lakozó démonlényekkel.
Később a kereszténység a démonokat az ördöggel, a gonosszal, az ártó szellemekkel és a bukott angyalokkal azonosította.

Az Algol felbukkanása a képletben
Medus történetéből következtethetünk az állócsillag jelentőségére. Azokat az élettörténeteket, sorsfeladatokat, szörnyűségeket jelöli, amire rápillantva "kővé váltunk". Diszharmonikus hatása erőszakos tettekben, gyilkosságok formájában is manifesztálódhat. (Miről is szólnak mai napság a hírek?)
Ebben az időszakban a leszálló holdcsomópont és az Algol hatása összeadódik. A karmikus múlt elfeledett, eltemetett, lezáratlan - kővé dermesztett dolgai kerülnek felszínre. Múlt, jelen és jövő - egy - így nem kell időutazásba kezdenünk: álmainkban, valós élethelyzetekben szembesülhetünk saját "gorgófőinkkel".
A démonok legyőzésének fegyvere: ha nevén nevezzük őket.
Félelem a... - ide mindenki helyettesítse be a saját szavát - ...ami akadályoz sorsom beteljesítésében.
A démonok ettől nem szűnnek meg létezni, hiszen nem emberi lények, de erejüket így már nem pusztításra, hanem teremtésre használhatjuk.
Related Posts with Thumbnails