2015. május 13., szerda

Minden napra egy kristály

"Kristályból épül
a lélek és kristállyá
omlik majd vissza."

(Géczi János)


Olyan régen volt már kristályos rovat, gondoltam, felelevenítem a témát. Amihez most hozzákapcsolom őket, az a maja kalendárium 20 napos szoláris energiaciklusa.
(Hasonló rovat: Maja holdhónapok)

A maják úgy gondolták, hogy minden nap sajátos energiapotenciállal rendelkezik. Ezek a mintázatok húsz naponta ismétlődnek - és egy 13-as (ún. galaktikus) ritmus szerint formálódnak. Az egyszerűség kedvéért csak a húsz alapmintázatot vesszük végig.

A modern kor embere már kiesett ezekből az égi ritmusokból, és a mai tennivalók is jelentősen megváltoztak az elmúlt pár ezer évben.
Így ez a lista a mostani szokásokhoz igazodik.

Hogy kell-e hinni ilyesmiben? Egyáltalán nem. De vesztenivaló nincs, ha az adott nap energiájára hangolódunk. Csak úgy, próbaképpen...
Az aktuális napra (vagy például a születésnapod energiamintázatára ezen az oldalon tudsz rákeresni: Dreamspell | Mayan Kin
Angol nyelven találod, és az ábrán jelölt kifejezést kell figyelembe venned.
Az ajánlott kristály energetikailag passzol az adott naphoz - így akár ez lehet a születési köved is.

1. Vörös Sárkány-napok (Dragon)

Maja istensége: IMIX, akit vízililiomként vagy krokodilként ábrázoltak. Ő a teremtés és a születés erejét személyesíti meg.

Napjai kiválóan alkalmasak új dolgok, projectek, tervek elindítására, dinamikus, erőteljes kezdetekre.

A nap kristálya: hematit, ami erőssé, elevenné tesz. Fokozza a test vitalitását, támogatja az akaratot, a céltudatosságot, megújítja a testi, lelki, szellemi erőtartalékokat.

Hátralévő Vörös Sárkány-napok 2015-ben: 05.14, 06.03, 06.23, 07.13, 08.02, 08.22, 09.11, 10.01, 10.21, 11.10, 11.30, 12.20

2. Fehér Szél-napok (Wind)

Maja istensége: IK, a szél, a levegő és az ebből fakadó életerő. Ő az univerzális lélegzet, a szellem ereje lakik benne.

Napjain minden kommunikációval, inspirációval kapcsolatos tevékenység támogatott. Kiváló beszélgetésekre, félreértések tisztázására, hétköznapi ügyintézésre.

A nap kristálya: kék kalcedon. Nyitottá tesz a kapcsolódásokra, javítja a belső ritmusokat, segít jobban odafigyelni másokra, támogatja az önkifejezést.

Hátralévő Fehér Szél-napok 2015-ben: 05.15, 06.04, 06.24, 07.14, 08.03, 08.23, 09.12, 10.02, 10.22, 11.11, 12.01, 12.21

3. Kék Éjszaka-napok (Night)

Maja istensége: AKBAL, akit a sötétséggel, az éjszakával  és a kora hajnal misztériumával kapcsolták össze. Ereje az intuitív ötletekben, az álmokban rejlik.

Napjain érdemes feljegyezni az álmokat, fokozottan figyelni a megérzésekre, az inspirációkra, illetve a nap folyamán nyugodt, meditatív tevékenységeket folytatni.

A nap kristálya: holdkő. Nyitottá tesz a megérzésekre, segít befelé figyelni, intenzívebbé az áloméletet, javítja az alvást.

Hátralévő Kék Éjszaka-napok 2015-ben: 05.16, 06.05, 06.25, 07.15, 08.04, 08.24, 09.13, 10.03, 10.23, 11.12, 12.02, 12.22

4. Sárga Mag-napok (Seed)

Maja istensége: KAN, akit iguánának vagy leguánnak képzeltek el. Benne van a megújulás, a kivirágzás, a lehetőségek ereje.

Napjai a magvetés ideje. Akár a kertekben, de akár ötleteink kicsíráztatásának is megfelelő táptalaj. Járjunk nyitott szemmel, hogy észre vegyük az élet kínálta lehetőségeket.

A nap kristálya: a különleges szerkezetű hemimorfit. Támogatja, hogy ne csupán ismételjünk, hanem képesek legyünk valami építő, termékeny dolgot elindítani magunkban.

Hátralévő Sárga Mag-napok 2015-ben: 05.17, 06.06, 06.26, 07.16, 08.05, 08.25, 09.14, 10.04, 10.24, 11.13, 12.03, 12.23

5. Vörös Kígyó-napok (Serpent)

A maja istensége: CHICCHAN, akit a kozmológiai kígyóval, a Tejúttal azonosítottak. Ő az életerő, az ösztönök és a túlélés megszemélyesítője.

Napjain felébred az életerő, az ösztönök, a vitalitás és a szexualitás. Szenvedélyes életérzést, motiváltságot, kirobbanó energiákat hordoz. Termékeny napok!

A kígyó-napok kristályai: vörös gránátok (pirop, almandin). Ezek segítenek a gátlások feloldásában, a szexualitás teljesebb és örömtelibb megélésében.

Hátralévő Vörös Kígyó-napok 2015-ben: 05.18, 06.07, 06.27, 07.17, 08.06, 08.26, 09.15, 10.05, 10.25, 11.14, 12.04, 12.24

6. Fehér Világáthidaló-napok (World Bridger)

A maja istensége: CIMI, a halál, akit leginkább egy koponya ábrázolt az ősi kultúrában. A felszabadulás és az elengedés üzenetét hordozza.

Napjai támogatják a lezárást, a „halott” dolgok elengedését, azokon való túllépést. Könnyebben búcsút mondhatunk tárgyaknak, korlátozó szokásoknak, embereknek.

A világáthidaló-napok kristályai: tektitek, amik segítenek feloldani a fizikai és a mentális ragaszkodásokat, kötődéseket.

Hátralévő Fehér Világáthidaló-napok 2015-ben: 05.19, 06.08, 06.28, 07.18, 08.07, 08.27, 09.16, 10.06, 10.26, 11.15, 12.05, 12.25

7. Kék Kéz-napok (Hand)

Maja istensége: MANIK, akit leginkább szarvas képében jelenítettek meg. Ereje a tudásban és a gyógyító képességekben rejlik.

Ezek a napok ideálisak a testi, lelki, szellemi megtisztulásra, a saját öngyógyító energiák felébresztésére az intuíciók és az ösztönök segítségével.

A nap kristálya: hegyikristály, ami a vízhez hasonló semleges energiahordozó, javítja az érzékelést, segíti az áramlást, felerősíti a bennünk rejlő tiszta szándékokat.

Hátralévő Kék Kéz-napok 2015-ben: 05.20, 06.09, 06.29, 07.19, 08.08, 08.28, 09.17, 10.07, 10.27, 11.16, 12.06, 12.26

8. Sárga Csillag-napok (Star)

Maja istensége: LAMAT, megjelenése a csillag és a Vénusz bolygó. Gyakran ábrázolták nyúl alakjában is. Ereje a szépség és a harmónia.

Napjai alkalmasak a külső-belső egyensúly megteremtésére. Ébresszük fel a bennünk rejlő kreatív erőket, lépjünk ki a rutinokból, a megszokásokból a művészi önkifejezés felé.

A nap kristálya: nemesopál, ami segít az élet örömteli, napfényes oldalára irányítani a figyelmet és kibontakoztatni az alkotóerőket, a szépérzéket.

Hátralévő Sárga Csillag-napok 2015-ben: 05.21, 06.10, 06.30, 07.20, 08.09, 08.29, 09.18, 10.08, 10.28, 11.17, 12.07, 12.27

9. Vörös Hold-napok (Moon)

Maja istensége: MULUC, aki a víz, az eső, a zápor testesített meg. Ereje a megtisztulásban és az önmagunkra eszmélésben rejlik.

Napjain különösen érzékenyek, fogékonyak lehetünk. Ha odafigyelünk magunkra, az érzelmeink rávilágítanak azokra a dolgokat, amik nincsenek összhangban valódi természetünkkel.

A nap kristálya: jáde, amit a maják szent kőként tiszteltek. Segít a lelki-érzelmi egyensúly megteremtésében, az önmegvalósításban.

Hátralévő Vörös Hold-napok 2015-ben: 05.22, 06.11, 07.01, 07.21, 08.10, 08.30, 09.19, 10.09, 10.29, 11.18, 12.08, 12.28

10. Fehér Kutya-napok (Dog)

Maja istensége: OC, aki kutya képében jelent meg. A szív, a szeretet, az érzelmek és a hűség ereje rejlik benne.

Napjain a szeretet és az odaadás területei kínálnak különféle próbákat. Érdemes ilyenkor felidézni a maják gondolatát: „IN LAKECH”, azaz „Én egy másik te vagyok”, mivel kapcsolataink minket tükröznek.

A nap kristálya: rózsakvarc, ami fokozza az érzékenységet, segít ráhangolódni mások igényeire, vágyaira, erősíti a szívet és javítja a keringést.

Hátralévő Fehér Kutya-napok 2015-ben: 05.23, 06.12, 07.02, 07.22, 08.11, 08.31, 09.20, 10.10, 10.30, 11.19, 12.09, 12.29

11. Kék Majom-napok (Monkey)

Maja istensége: CHUEN, akit leggyakrabban bőgőmajomként ábrázoltak, de kézműves mester alakjában is feltűnt. Ereje a humorban, a játékosságban rejlik.

Napjai a pozitív energiákról, az önfeledt szórakozásról, a felszabadult játék élvezetéről szólnak. Kacagjunk, nevessünk, tréfálkozzunk minél többet, legyünk könnyedek.

A nap kristálya: több színű fluorit, ami élénkíti az érzelmeket, találékonnyá, játékossá tesz, pozitív életfelfogásra késztet.

Hátralévő Kék Majom-napok 2015-ben: 05.24, 06.13, 07.03, 07.23, 08.12, 09.01, 09.21, 10.11, 10.31, 11.20, 12.10, 12.30

12. Sárga Ember-napok (Human)

Maja istensége: EB, akit halálfejként, fog alakjában, de seprűként is ábrázoltak. Benne rejlik a szabad akarat és az életbölcsesség ereje.

Napjain konstruktív módon kell élni a saját energiáinkkal. Igyekezzünk én-szuverenitásunk, individualitásunk megnyilvánítani. Vállalva a teljes felelősséget tetteinkért, döntéseinkért.

A nap kristálya: ónix, ami erősíti az öntudatot és a felelősségérzetet, önfegyelem és kontroll mellett javítja az érvényesülési képességeket.

Hátralévő Sárga Ember-napok 2015-ben: 05.25, 06.14, 07.04, 07.24, 08.13, 09.02, 09.22, 10.12, 11.01, 11.21, 12.11, 12.31

13. Vörös Égenjáró-napok (Skywalker)

Maja istensége: BEN, akit a fiatal, zöld kukorica, az éretlen magvak és a nádszál testesített meg. Ereje a kíváncsiság, a kutatás és a kiteljesedés.

Napjai alkalmasak a kíváncsiság kielégítésére, a tudásszomj csillapítására. Kutassunk bátran, keressük meg a válaszokat a kérdéseinkre.

A nap kristálya: malachit, élénkséget és intenzitást ad, növeli a kalandvágyat. Javítja a megfigyelőképességet, segít gyorsabban felfogni az információkat.

Hátralévő Vörös Égenjáró-napok 2015-ben: 05.26, 06.15, 07.05, 07.25, 08.14, 09.03, 09.23, 10.13, 11.02, 11.22, 12.12

14. Fehér Mágus-napok (Wizard)

Maja istensége: IX, akit a jaguár és az ocelot reprezentál. Ő a kezdet, az eredet, akinek az ereje a mágiában, a varázslatban rejlik.

Napjain gyakorolhatjuk az élet hétköznapi mágiáját, teremtő képességünk kibontakoztatása és az önmagunkba vetett hit által. Bízzunk a kívánság erejében!

A nap kristálya: rutilkvarc, fokozza a határtalanság érzését, segít az újratervezésben, merészen, teremtő és termékeny módon gondolkodni.

Hátralévő Fehér Mágus-napok 2015-ben: 05.27, 06.16, 07.06, 07.26, 08.15, 09.04, 09.24, 10.14, 11.03, 11.23, 12.13

15. Kék Sas-napok (Eagle)

Maja istensége: MEN, akit madár, és elsősorban sas alakban testesítettek meg. Ereje a víziókban, a látomásokban rejlik

Napjain javasolt a belső látást felébreszteni, az ösztönök és a megérzések szerint cselekedni. Felerősödhetnek a mentális képességek is.

A nap kristálya: sólyomszem, segít a bonyolult helyzeteket áttekinteni azáltal, hogy egy magasabb perspektívából közelítünk feléjük. Oldja a stresszt, a nyugtalanságot.

Hátralévő Kék Sas-napok 2015-ben: 05.28, 06.17, 07.07, 07.27, 08.16, 09.05, 09.25, 10.15, 11.04, 11.24, 12.14

16. Sárga Harcos-napok (Warrior)

Maja istensége: CIB, aki bagoly, keselyű vagy viasz formájában jelent meg. Ereje az intelligencia és a félelemnélküliség.

Napjai kedveznek a stratégiai tervezésnek. Tisztázzuk magunkkal, környezetünkkel milyen irányba akarunk továbbhaladni és ennek megfelelően tegyük meg a szükséges lépéseket.

A nap kristálya: lápisz lazuli, segít ellenőrzésünk alá vonni az életünket, fejleszti a megkülönböztető képességet, az önkifejezést.

Hátralévő Sárga Harcos-napok 2015-ben: 05.29, 06.18, 07.08, 07.28, 08.17, 09.06, 09.26, 10.16, 11.05, 11.25, 12.15

17. Vörös Föld-napok (Earth)

Maja istensége: CABAN, aki a föld erőiben, például a földrengésben mutatkozott meg. Ereje a központosítás, a szinkronizáció.

Napjai azt támogatják, hogy önmagunkra, fizikai valónkra összpontosítsunk. Menjünk a természetben, teremtsünk magunk körül csendet. Meditáljunk.

A nap kristálya: füstkvarc, oldja a feszültségeket, a stresszt. Támogatja a józan megfontolást, segít „földelni”. Enyhíti a veszteségtől, kudarctól való félelmet.

Hátralévő Vörös Föld-napok 2015-ben: 05.30, 06.19, 07.09, 07.29, 08.18, 09.07, 09.27, 10.17, 11.06, 11.26, 12.16

18. Fehér Tükör-napok (Mirror)

Maja istensége: ETZNAB, aki az obszidiánból készült kések, lándzsahegyek, mágikus eszközök szimbolizáltak. Ereje a visszatükrözésben és az önfelismerésben rejlik.

Napjain megfigyelhetjük, hogyan tükröződünk vissza kapcsolatainkban, helyzeteinkben. Másokon keresztül gyűjthetünk információt önmagunkról.

A nap kristálya: obszidián, segít integrálni árnyoldalunkat, megszünteti a sokkot, oldja a gátlásokat, elősegíti a gyógyulást.

Hátralévő Fehér Tükör-napok 2015-ben: 05.31, 06.20, 07.10, 07.30, 08.19, 09.08, 09.28, 10.18, 11.07, 11.27, 12.17

19. Kék Vihar-napok (Storm)

Maja istensége: CAUAC, aki eső és vihar képben öltött testet. Ereje az önmegújulás, az átalakulás és a transzformáció.

Napjai lehetőséget adnak a megtisztulásra és a megújulásra. Robbanásszerű változásokat, hirtelen átalakulásokat tapasztalhatunk. Felszabadulhatunk korlátaink alól.

A nap kristálya: óceánjáspis, támogatja a megújulási folyamatokat, azáltal, hogy megoldjuk a belső konfliktusokat és pozitívan állunk az élethez.

Hátralévő Kék Vihar-napok 2015-ben: 06.01, 06.21, 07.11, 07.31, 08.20, 09.09, 09.29, 10.19, 11.08, 11.28, 12.18

20. Sárga Nap-napok (Sun)

Maja istensége: AHAU, a Nap, akit az uralkodó is reprezentált. Ereje a felemelkedésben és a kozmikus szeretetben rejlik.

Napjain megvilágosító pillanatokat, „aha”-élményeket élhetünk át. Ha ráhangolódunk erre az energiája, akkor megtapasztalhatjuk önmagunk legmagasabb szintű teremtő erejét.

A nap kristálya: citrin, ami életörömet közvetít. Bátorsággal, bizakodással tölt el, javítja az önkifejezést, segít feldolgozni a benyomásokat.

Hátralévő Sárga Nap-napok 2015-ben: 06.02, 06.22, 07.12, 08.01, 08.21, 09.10, 09.30, 10.20, 11.09, 11.29, 12.19
Related Posts with Thumbnails