2015. július 1., szerda

Elengedés és elfogadás: telihold a Rák havában

A PILLANAT
                     fellobban és kialszik.
De akkorra már örökre beégett
valami Megnevezhetetlen
mintái közé


Fodor Ákos

Évek óta figyelem a csillagállásokat és az ehhez kapcsolódó energetikát, s lenyűgöz az a rend, ami a világot áthatja. Láthatatlan pókhálófonál ami összekapcsol mindannyiunkat, és akarva-akaratlanul ugyanazokat a húrokat mozdítja. Nem egyazon másodpercben és mindenkinél másképp, mégis felfedezhető bennük valami egyidejűség. Valami hasonlóság...
Valahol, a mélyben, ugyanazt a közös álmot álmodjuk, ami olykor az ébrenlétben is összetalálkozik.
A Rák hónap "álma" a múlthoz kapcsol bennünket, a teliholdja (2015.07.02, 04 óra 20 perc) pedig a hajnali nap sugarainak fényében a jövő felé szeretne ébreszteni minket...

Életfa

A Rák-Bak teliholdja most izgalmas együttállásokkal feszül fel az égre. A Nap a Mars, míg a Hold a Plútó energiájával itatódik át. De mielőtt rátérnénk erre, elevenítsük fel, miről is szól ez a telihold.

A Rák jegye a család, a gyökerek, az otthon ringató bölcsője. A gyermeki lét, a gyermekkor élménye.
Itt kellene megtapasztalnunk az "anyai beavatást": történjen bármi, szerethetőek vagyunk.
Feltételek nélkül, pusztán önmagunkért.
Itt kellene kialakulni annak a biztonsági hálónak, mely egy életen keresztül védelmez bennünket: tartozunk valahová.
Anyához, apához, testvérekhez, nagyszülőkhöz, felmenőkhöz, ősökhöz, a vér kötelékéhez, fizikai és lelki DNS-mintákhoz.

Felnőtt létünk, élethivatásunk, spirituális felemelkedésünk (Bak jegye) alapjai itt nyugszanak. Minél erősebbek a gyökerek, minél mélyebbre nyúlnak, annál több (érzelmi) táplálékot szívhatunk magunkba, s ágaink-leveleink, vagyis az életben való kiteljesedésünk annál szebbé, terebélyesebbé növekedhet.

Visszatérés a gyökerekhez

Ha hiányzik ez a fajta érzelmi biztonság, nem tud kialakulni az önszeretet sem, továbbá a mások szeretésének képességéből is hiányozni fog a feltételnélküliség.

A gyerekkort - bármi is történt ott - újratervezni nem lehet, de visszatérni a gyökereinkhez, gondosan megszemlélni, s ha kell, megmetszeni, megtisztogatni őket bármikor lehet. Kell is, önismereti út mélyre merülés nélkül lehetetlen.

Mit találhatunk itt a Hold-Plútó fényében? Vagyis inkább árnyékában? Szélsőséges érzelmeket, jó és rossz elveket a neveltetésben, lelki függést, tehetetlenséget, büntetéstől való szorongást. Akkor szeretnek, ha... jól viselkedem, csupa ötöst hozok haza az iskolából, ugyanazt gondolom, mint ők, beteljesítem az álmaikat, nem növök nagyobbra náluk... a sor végtelen.

És mi áll ezzel szemben? Nap és Mars, vagyis kezdeményezőkedv, személyiségünk dinamikus kibontakoztatásának képessége, erő, bátorság és lendület, hogy kiálljunk önmagunkért. Ehhez a megszokott formulákkal, érzelmi stratégiákkal, családi mintákkal kell szembenézni, s ha kell, változtatni. Azokkal, amik állandóan ismétlődnek és ezáltal nyernek megerősítést. Leginkább a kapcsolatainkban.

Dalai láma így fogalmaz: "A lustaság szellemi fejlődésünk bilincse." Ennek lépcsőfokain haladhatunk végig az elkövetkezendő negyedévben.
"Három típusa jelent komoly veszélyt: Az első a tétlenség lustasága, amely a dolgok halogatásához vezet." - a Rák jegyében hajlamosak vagyunk erre, kioldalazunk, kihátrálunk az érzelmi szituációkból, menekülünk a konfrontációk elől.
"A második a kishitűség lustasága, amely kétséget táplál bennünk a képességeinket illetően." - ez az Oroszlán jegy sajátja, végül pedig: "A harmadik pedig a ragaszkodás lustasága, amely nem enged elszakadni minket rossz szokásainktól, negatívumainktól."

A döntés a miénk. A halogatást, a kishitűséget és a negatívumokat választjuk, vagy leoldjuk magunkról a múlt bilincseit...
Related Posts with Thumbnails