2015. július 19., vasárnap

Mi van a szívedben? Tízmilliószoros teremtő nap 2015.07.20

"A mű visszamutat az alkotóra, a teremtés a Teremtőre."

(Popper Péter)


Idén, 2015. július 20-ra, hétfőre esik az év harmadik nagy buddhista ünnepe, amit tízmilliószoros teremtő napként is szoktunk emlegetni.

A Chokhor Düchen-en, vagyis "Az imakerék ünnepén" a tibetiek Buddha első beszédére, a Négy Nemes Igazság tanára emlékeznek.

A teremtésgondolat bölcsője

A keleti és a nyugati gondolkodás jelentősen eltér - szinte ég és föld egymáshoz viszonyítva a két világlátás. A buddhizmus a teremtő napokon is a szenvedésről beszél, még mi szívesebben közelítünk a pozitív gondolkodás oldaláról. "Ott" teljesen természetes a karma és a lélekvándorlás fogalma, míg "itt" épp csak barátkozni kezdtünk vele.
A keresztény-katolikus kultúrkör, amiben Európa nevelkedett az elmúlt évezredekben, a feltámadásban hisz, míg kelet a felébredésben.
Ha csak e két szót ízlelgetjük, micsoda különbséget fedezhetünk fel!

Jó egy évtizeddel ezelőtt Héjjas István írt egy rendkívül izgalmas könyvet. Már maga a címe is figyelemfelkeltő: Buddha és a részecskegyorsító. Az író párhuzamot vont az ősi, keleti vallási tanítások és a modern nyugati tudományok között. A lényeg zanzásítva talán ennyi lenne: nyugatnak évezredekbe telt újra felfedezni azt, ami kelet sosem felejtett el.

A tízmilliószoros nap alkalmából szeretnék kiemelni pár gondolatot:

"A védánta bölcselet (...) így fejezi ki: 'Tat Tvam Aszi', vagyis: 'Az te vagy.' Ismerd fel, hogy minden, amit valaha is tapasztalhatsz, azonos önmagaddal."

"A keleti vallások azt tanítják, hogy (...) a cél érdekében gyökeresen át kell alakítani az emberi tudatot, és meg kell szabadulni a negatív tudati tényezőktől, mint amilyen az önzés, az ellenséges indulatok, az előítéletek és a hamis tudat, amelynek hatása alatt valóságnak hisszük azt, ami nem létezik és illúziónak azt, ami létezik."

"(...) a tudat és a 'materiális' jelenségek, vagyis belső és külső világunk egymás tükörképei, és ezek kölcsönösen tartalmazzák egymást. Nemcsak arról van szó, hogy a világban benne van a tudat, hanem arról is, hogy az egyetemes tudatban benne van a világ."

Az Oroszlán szívében

A mostani teremtő napon a Vénusz a Szűz első fokán együtt áll a Regulusszal (napnyugtakor látható).

A Vénusz a szépség, a szerelem, a harmónia és az egyensúlyteremtés planétája, hozzá tartoznak azok a dolgok, amik érzések formájában, "szívből fakadóan" áradnak szét a világban.

A Regulus az Oroszlán csillagkép szíve: így is hívják Cor Leonis (arabul Al Kalb al Asad). Az oroszlán az önbizalom, a saját magunkba és képességeinkbe vetett hitet és a legmagasabb szintű teremtőerőt reprezentálja. A kardinális erények közül az erő, a bátorság és az akarat megnyilvánulása.

Ha teremteni szeretnénk, tegyük fel magunknak a kérdést, milyen érzések kapcsolódnak a vágyott dologhoz? Félelem? Bizonytalanság? Harag? Vagy öröm és bizalom? Figyeld a választ, mert most  - a hagyomány szerint -  sokszorosan érvényesül az ima, az imagináció ereje...

Végül a tavalyi bejegyzés arról, hogy a tarot hogyan írja le azt a tíz lépcsőfokot, ami a Szerencsekerékhez vezet: Lehetőséget nem kapni nehéz...
Related Posts with Thumbnails