2012. augusztus 22., szerda

A Szűz hava

2012. augusztus 22-én, 18 óra 1 perckor a Nap a Szűz jegyébe lép.

Minden évkörben a nyárutó hónapja a betakarítás és a szétválogatás ideje. Az aratás alatt nem csak összeszámláljuk javainkat, hanem gondos figyelemmel elkülönítjük az értékest a hasznavehetetlentől.

Ahogy az ábra mutatja, az idei képletben egy különleges alakzattal van dolgunk. Mintha egy piramis alaprajza bontakozna ki előttünk: háromszög a négyszögbe rajzolva.
A háromszög alapja a két születési uralkodó (Uránusz az aszcendensé, Merkúr a Szűz jegyé), ami a racionális, de újszerű, dimenzióváltó gondolkodást támogatja.
nagyítás a képre kattintva
A négyszög pillérje a négy királycsillag, amihez a Nap-Neptunusz és az MC-IC tengely kapcsolódik. Ők a fix jegyek vezércsillagai: az Oroszláné, a Skorpióé, a Vízöntőé és a Bikáé.
Ők az Őrzők.
Ehhez a négyes fogathoz a legtöbb kultúrában a megrendítő változásokat kapcsolják.
Egyiptomban egyesülésükből a szfinx született, akinek a mancsa és a farka az oroszláné, a szárnya a sasé (átalakult Skorpió), teste a bikáé, arca pedig az emberi Vízöntőé.
Bizonyos feltételezések szerint csillagászati óraként használták, ami előre jelezte a 25.920 évente bekövetkező szeth tepit, vagyis a világvégét. A Bibliában az Apokalipszis négy lovasát társítják a királycsillagokhoz.
Felbukkanásuk nem a fizikai világvégét, hanem egy korszak végét, egy új kezdetét jelöli...

Ebben a folyamatban a Szűz hava a szelektálásról szól. Rosta alá kerül az eddigi elképzelésünk a valóságról, az illúziókról; azért, hogy átszitáljunk minden tényezőt, ami sorsunk beteljesítésének akadályát képezi.
Különösen azokra a helyzetekre figyeljünk, ahol az önbizalmunk meginog, ahol azt hisszük, nem tudunk megfelelni a követelményeknek, amikor kisebbnek-kevesebbnek gondoljuk magunkat másoknál, ahol nem tudunk cselekedni, ahol becsapottnak érezzük magunkat. Ahelyett, hogy a szokásos módon reagálnánk, inkább változtassunk gondolkodásunkon. Ahogy időnként a szekrényünkből is kidobáljuk a feleslegessé vált ruhadarabokat, ugyanúgy megtehetjük hitrendszereinkkel, gondolati sémáinkkal.
Első lépés, hogy tisztán lássunk, hogy felismerjük őket. Ne csak a negatív gondolatokat, de azokat az élethelyzeteket is vegyük szemügyre, ami látszólagos kényelme, csábítása, kellemes mivolta miatt nem mozdulunk.
A "hogyanhoz" Taisha Abelar gondolatait hívtam segítségül az Absztrakt repülés című könyvből:

„Azt állította, hogy a mély és teljes összegező gyakorlattal tudatában leszünk annak, hogy mi az, amin változtatni akarunk, mert ez lehetővé teszi, hogy illúziók nélkül lássuk az életünket.
Ez egy pillanatra megállít, hogy választhassunk, folytassuk-e a szokásos viselkedésmódunkat, vagy megváltoztatjuk, szántszándékunkat ráirányítva elküldjük, mielőtt teljesen becsapna bennünket.
– Hogy tudsz valamit szántszándékkal elküldeni? – kérdeztem. – Csak annyit mondasz, távozz sátán?
Clara elnevette magát és ivott egy korty vizet. – A változáshoz három követelményre van szükség. Először is hangosan ki kell jelentenünk elhatározásunkat, így a szántszándék hallani fog bennünket. Másodszor, tudatunkat el kell foglalnunk egy ideig: mert amikor valamit elkezdtünk, nem hagyhatjuk azonnal abba, ha elbátortalanodtunk. Harmadszor, a cselekedeteink végeredményét teljes lelki függetlenség érzetével kell előrevetítsük. Ez azt jelenti, hogy nem bonyolódhatunk bele a siker és sikertelenség képzetébe. Kövesd ezt a három lépést és ezzel megváltoztathatsz bármilyen nem kívánt érzést és kívánságot önmagadban.
– Nem tudom – mondtam szkeptikusan. – Ahogy mondod, olyan egyszerűnek látszik.
Nem mintha nem akartam volna hinni neki, de mivel mindig gyakorlatias voltam, a viselkedésmódom megváltoztatásának feladata megdöbbentő volt számomra, a három program ellenére is.
Étkezésünket teljes csendben fejeztük be.
Az egyetlen hang a konyhában a folyamatosan csöpögő víz volt, amint keresztülhaladt a mészkő szűrőrendszeren. Hirtelen az optimizmus hulláma áradt szét bennem. Talán mégis van lehetőség az önváltoztatásra, apránként megtisztulni, gondolattól gondolatig, mint ahogy a víz halad a szűrőn keresztül.”

Kiemelt napok
2012.08.22, szerda
- Nap a Szűz jegyébe lép (18h02p)
2012.08.23, csütörtök
- Mars a Skorpió jegyébe lép (16h10p), uralomba kerül
2012.08.24, péntek
- Hold első negyed a Nyilas jegyében
2012.08.31, péntek
- telihold a Halak jegyében (14h58p), a hónap második teliholdja: Kék hold
2012.09.01, szombat
- Merkúr a Szűz jegyébe lép (03h21p), uralomba kerül
2012.09.02, vasárnap
- felszálló holdcsomópont a Skorpió jegyében (04h35p)
2012.09.06, csütörtök
- Vénusz az Oroszlán jegyébe lép (15h40p)
2012.09.08, szombat
- Hold utolsó negyed az Ikrek jegyében
2012.09.12, szerda
- Fekete hold Lilith az Ikrek jegyébe lép ((03h20p)
2012.09.16, vasárnap
- újhold a Szűz jegyében (03h11p)
2012.09.17, hétfő
- Merkúr a Mérleg jegyébe lép (00h09p)
Related Posts with Thumbnails