2014. március 2., vasárnap

Az árnyék fénye: Lilith az Oroszlán jegyében

"Hiszen ki nem talál
Az életben többé gyönyört, úgy gondolom,
Nem élő ember az, csak élő holttetem.
Hiába rakod házad kincsekkel tele,
Hiába vagy király, ha már örülni sem
Tudsz semminek. Ha érte boldogságodat
Kell adni, minden más a füst árnyéka csak."

~ Szophoklész: Antigoné ~


2014. március 4-én, kedden (18 óra 02 perckor) a Fekete Hold Lilith az Oroszlán jegyébe lép, és az év jelentős részében itt tartózkodik. A Lilith a tradicionális asztrológiában nem kap szerepet, de ha a lélek mélységeibe szeretnénk merülni rajta keresztül visz az utunk. (Mítosza a Bukottak című bejegyzésben olvasható.)

Ahol az egó elbukik

Fotó: BULGARI
A Rák jegyében Lilith a Hold energiájával lépett szövetségre, és rajta keresztül megtapasztalhattuk a mélység bölcsességét.
Most a sötét és titokzatos Lilith az Oroszlán napfénytől ragyogó birodalmába vezet bennünket, hogy ott a tudatalattink legrejtettebb zugaiban lapuló tartalmait az egónk lábai elé boríthassa.
(A képletben a Hold-Vénusz-Mars-Lilith átfutó kvadrátja a tanulni-fejlődni vágyóknak, gyors, intenzív leckéket ígér.
A többieknek szintén…)

Lássuk először a szereplőket! Az Oroszlán és a Nap jelenti az abszolút férfi energiát, a teremtő potenciált. Ő az önbizalom, az öntudat, az erő, a középpont, a királyi hatalom.
De mint tudjuk, mindig a legnagyobb fénynek van a legnagyobb árnyéka is: a nagybetűs "ÉN" szeret a legkevésbé szembesülni a hibákkal, a gátlásokkal.
Hogy ezt elkerüljük, a felszínt magabiztossá, látszólag arannyá kalapáljuk. Pompája, csillogása elvakít bennünket, így az árnyék láthatatlanná válik az egótól. Emögött a ragyogás mögött azonban félünk az ösztönöktől, a szenvedélyektől, ezért álruhába bújtatjuk, elfojtjuk, vagy legyőzetve tőlük átadjuk nekik az irányítást. Vagy megtagadjuk őket, s ezzel magát az életet is megtagadjuk.

Lilith onnan érkezik, ahová ezeket a "szörnyeket" zártuk. Jól ismeri a gyenge pontokat. Ezeken keresztül "támad": megingat, csábít, lázadást szít. Miért is? Hogy felszabadítsa a megrekedt energiákat, s hogy felébressze bennünk a kreativitást, az életörömöt, a spontaneitást, a vágyat, a szexualitást. Ám az elragadtatásban, az eksztázis állapotában az egónak el kell buknia…

Férfias nők és férfiatlan férfiak

A klasszikus férfi-női szerepek felborultak. Nem az elmúlt pár évtizedben, mikor a nők egyenjogúságot követeltek maguknak, hanem már jó néhány évszázaddal korábban.
Mikor a női energiát rabláncra vetették, és a férjek asszonyaik, apák lányaik felett rendelkeztek.

Ez a befogadó, kiegyenlítő női energia a mai napig csapdában vergődik. Bár látszatra a férfi és a nő egyenértékűvé vált, mégis kevés tetőtől-talpig férfi és ízig-vérig nő szaladgál a világban. A külsőségek elvakítják a valódi tartalmakat. Egy nő nem a mindent megmutató ruháktól, a tökéletessé plasztikázott alaktól válik nővé, ahogy a férfit sem a felpumpált izomzata, márkás autója vagy drága telefonja teszi férfivá.
A színfalak mögött, lélekben-tudatban kell férfinak-nőnek lenni.

A női erő még nem tudott kiteljesedni, még csak ébredezik. Így a párkapcsolatok jellemzője továbbra is a dominanciaharc maradt. Az Oroszlán Lilithnél is megjelenik a szex, mint hatalmi játszma, (erről már volt szó a Tabu című bejegyzésben), de itt a saját életünk felett gyakorolt hatalom is teret kap.
Sok nő még mindig az önmegvalósítását áldozza fel a férfi támogatásért cserébe. De most már nem tud megalkudni ezzel - elvárásai is vannak. Amiről ő lemondott az életben, azt a férfitól akarja. Ám mások helyett álmokat megélni lehetetlen, nyomában csak csalódás és frusztráció jut mindkét félnek.

Másik véglet, mikor a férfiak mondanak le erőpróbáikról, önkibontakoztatásukról: ők az anya mintától elszakadni képtelen, felnőtté nem váló férfiak. Akik párkapcsolatukban az anyát egy újabb anyára cserélik. Az ilyen játszma női szereplői erős férfira vágynak, de nem ismerik (például hiányzó apai mint miatt) és nem tudják elfogadni őket.

Lilith egyik esetben sem egyenrangú szeretőként, a teremtő nap mellett az éj istennőjeként mutatkozik. Előbbi esetben a férfiak teremtőerejét, lehetőségeit megvető kiszolgáltatott helyzetben sínylődik,  vagy domináns, büszke anyakirálynőként gyakorolja az uralmat.
A férfiak félnek az erős nőktől. De a nők is félnek önmaguk erejétő.

Az árnyék fénye

Fotó: BULGARI
Az Oroszlán Lilith arra tanít bennünket, hogy férfiként és nőként is váljunk teljessé.
Önmagunkban.
Megmutatja a bennünk rejlő erőt, a teremtő férfierőt, a befogadó nőit, akik közül egyik sem a másik legyőzésére, hanem kiegyenlítésére törekszik.
(Ezt szimbolizálja keleten a tai-chi: minden jinben ott egy csipetnyi jang, és minden jang magába foglal valamennyi jint. Az energiák kivirágzása, az ellentétek egyesülése. Fény és árnyék, tudatos és ösztönös, férfias és nőies az élet örök és örömteli tánca.)
Megmutatja tovább, hogy a valódi hatalom nem a másik vagy a bennünk rejlő vágyak leigázása, hanem a jelenlét hatalma.
Ha rátalálunk saját középpontunkra, onnan magabiztosan, szélsőségek nélkül tudunk sugározni.
Minél elfogadóbbak vagyunk önmagunkkal, annál jobban fogjuk szeretni fogjuk a földi létezés minden ízét, illatát, gyönyörét.
Félelmek és korlátozások nélkül mutassuk meg a bennünk lévő egyediséget, kreativitást, a valódi aranyat.
Vegyünk részt aktívan és tudatosan az élet kalandjában, ne hagyjuk, hogy az idő elszaladjon mellettünk.
Ismerjük meg a bennünk lévő tüzet, ne fojtsuk el, és azt se hagyjuk, hogy felperzselje, kiégessen bennünket. Lobbantsuk lángra az életörömet, az életszeretet.

Akiknek a Lilith az Oroszlán jegyében van

1952.03.29 - 1952.12.24
1961.02.01 - 1961.10.30
1969.12.08 - 1970.09.03
1978.10.13 - 1979.07.09
1987.08.18 - 1988.05.13
1996.06.23 - 1997.03.19
2005.04.29 - 2006.01.22
2014.03.04 - 2014.11.26


Related Posts with Thumbnails