2016. szeptember 8., csütörtök

Újrakapcsolódás

Mérleg jegyébe lép a Jupiter: 2016.09.09 (13h19p)

"A külső dolgok gyökeres átalakulása nem következhet be az egyén belső létezésének gyökeres átalakulása előtt. Bármilyen változásra törekszünk is... először a szívnek kell megváltoznia."
(Ji Ching: Hexagram 49)

2016 egyik jelentős jegyváltásához érkeztünk: a Jupiter átlép a Szűzből a Mérleg jegyébe, egy kerek esztendőnyi feladatot - és a sikeres teljesítésért járó jutalmakat - zúdítva a nyakunkba.

A Jupiter évről évre különböző életterületeken nyújt lehetőséget a kiteljesedésre, a gyarapodásra, a hitünk megerősítésére, a növekedésre, a szerencsés fordulatok megélésére.

Az elmúlt időszakban kevésbé tudta kibontakoztatni az erejét, a Szűz hétköznapiságában meglehetősen beszűkítve érezte magát. Ráadásul bizonyos időközönként a Szaturnusszal és a Neptunusszal került harapófogóba. Fő témája az volt, hogy mennyire tudunk hitelesek lenni, a hitünk szerint élni a mindennapjainkban.

A másik két planétával karöltve igyekezett levagdosni rólunk a feleslegessé vált szokásokat, berögzült gondolati sémákat, kishitűséget, sőt a jegy vége felé már a kapcsolatokat is elkezdte megnyirbálni. Ez utóbbival a Mérlegbeli munkásságát vetítette előre, ugyanis most átvezet bennünket az "én" utolsó Szűz állomásából a "te-élmény" első megtapasztalási fokára.

Az előző jupiteri évben az életterveinkkel, a személyes vállalásainkkal kerülhettünk összhangba.  Azokkal az elképzelésekkel, amiket a jövőben már másokkal közösen, közös életcélként tervezhetünk. Ez volt a Jupiter "vegytiszta" üzenete, minél tudatosabban igyekeztünk létezni, annál közelebb kerülhetünk most ennek megvalósításához.

Ám a megélés most is egyedi élettörténetek alapján zajlott. Sok esetben az elbizonytalanodás érzésével, talajvesztéssel, az önmagunkról alkotott elképzelések zavarával járt. Hozhatott betegségeket is, vagy olyan helyzeteket, ami miatt az életmódváltás mellett köteleződtünk el.
No mármost. A fentiek tükrében minél inkább sikerült letisztítani az önmagunkról alkotott korábbi elképzeléseket, minél inkább megtanultuk jelen lenni, örömöt lelni a mindennapok létezésében, annál magasabb minőségben leszünk képesek most másokhoz kapcsolódni.

Lehet ez egy új párkapcsolat, a régi magasabb szintre emelése, de igaz lesz ez mindenfajta kapcsolódásunkra. Egyszerűen azért, mert a harmóniát már nem kívül keressük, a kiegyenlítést nem másoktól várjuk el. Kreativitást, elevenséget, bőséget, támogatás, szerencsét tapasztalhatunk a külvilág (mások) részéről.

Van azonban egy árnyoldala is, hiszen ha a képletre pillantunk még mindig markánsan kirajzolódik az a (piros színű) feszültség. Vagyis sok esetben a Jupiter előbb bontani fog, aztán lát csak neki az építkezésnek. Nyilas aszcendenssel és az MC-n lévő Jupiterrel elsősorban a túlidealizált elképzelésekkel fogja kezdeni. Minden kapcsolatokkal kapcsolatos elképzelést - sőt továbbra is elsősorban hitrendszert - érint.

Lehet a háttérben túl magasra tett mérce, önértékelési probléma, rossz tapasztalatok, családi minták, negatív elképzelések magunkról, a másikról (minden férfi/nő idióta). Lehetnek régóta cipelt, lezáratlan kapcsolatok is, amiknek a végére pontot kellene tenni ahhoz, hogy fellélegezve továbbléphessünk.

Válásokat éppúgy hozhat az időszak, mint házasságokat. Ahogy a bejegyzés címében is írtam: újrakapcsolódások várhatóak.

Egyik sarkalatos pont november 25. (illetve már picit korábban), amikor a Jupiter a Bak Plútóval kvadrátba, a Kos Uránusszal oppozícióba kerül. Cserébe viszont az elmúlt időszak feszültségét okozó Nyilas Szaturnusza szinte mindvégig támogatni fogja.
Ezzel az aspektussal könnyebben vállalunk felelősséget önmagunkért, a döntéseinkért, még akkor is, ha a kilépés nehézségekkel jár.
2017. februárjában a Jupiter elkezd hátrálni, majd áprilisban kilép az Uránusz oppozícióból.

Utána picit nehezebb lesz a nem megfelelő kapcsolatokból való kilépés. Június közepétől ismét előrehalad, és lesz egy utolsó nagy megmérettetése, mikor a Rák Marssal és a Bak Plútóval kerül kvadrátba. Itt a szőnyeg alá söpört, elfojtott kapcsolati indulatok bukhatnak felszínre, vagyis ha húztuk-halasztottuk, itt sokkal keményebb feltételekkel "borulhatnak" a dolgok.
Igazából a heppined egy év múlva várható, amikor a Jupitert újra kézen fogja a Szaturnusz és együtt rögzítik azt, amit rögzíteni érdemes.

Nem lesz ennyire borús azért ez a menet, annak függvénye, mennyire szolgáltatjuk ki magunkat a körülményeknek. A belső egyensúly inkább stabilizálódást hoz.

Numerológiai érdekessége a mostani Jupiter-útnak, hogy 9-es év (2016) 9. hónapjának 9. napján lép be, és 10-es év (2017) 10. hónap 10-én lép tovább a Skorpióba.
Peter Orban, zseniális asztrológus Ingrid Zinnellel és Thea Wellerrel közösen alkotott egy asztrológiai témájú kártyacsomagot, amit Symbolonnak neveztek el.
Ennek a Mérleg-Nyilas lapja maga a Symbolon. Hogy mit is jelent maga a szó?

"A symbolon olyan szó, amely egyidejűleg jelöl egy tárgyat és egy tevékenységet. Éspedig olyan tárgyat, amely egykor széttörött, és részei szétszóródtak a világban. Ha például valamikor régen kezükbe vettek az emberek egy gyűrűt, egy érmét, vagy egy tányért, kétfelé törték, és a két részt különböző embereknek adták, akik egymást nem ismerték (manapság általában papírpénzt tépnek el e célból). Most mindketten tudják, hogy hiányzik nekik valami, és úgy érzik, meg kell keresniük a másik felet.

A mítosz is elbeszéli ezt a történetet. A borda, amelyet Isten kivett Ádám oldalából, és amelyből Évát elkészítette, maga is egy symbolon, és ugyanilyen a megkettőzött ember Platón Arisztophanés beszéde című művében: az embernek - így mondja Platón - eredetileg két feje volt, négy lába és négy karja. Ez az ember azonban vétkezett az istenek ellen, és ezért Zeusz kétfelé vágta, két részét pedig a világ két különböző részén helyezte el. Azóta keresi az egyik fél a másik felet, hogy újra symbolonná váljanak. (...)

A szó fordítása a következő: sym = együtt és ballein = vetni, az "összevetett" vagyis: az egyik oldal keresi a másik oldalt, hogy újból összekapcsolódhassanak."

Másik felünket önmagunk megismerésében találjuk. Párunk csupán "megkettőzi", letükrözi azt, ahogy és amilyennek magunkat látjuk.
A harmonikus, kiteljesedett párkapcsolat kulcsa a kezünkben van, és a zárat nem másvalakinél, hanem a saját szívünkben találjuk. Ott kell először megnyitni magunkat.Ha tetszett a bejegyzés, és megosztod, megköszönöm. Ha még nem lájkoltad a Padparadsa facebook oldalát, itt megteheted.
Related Posts with Thumbnails