2017. december 19., kedd

Határállomás

Bak jegyében a Szaturnusz: 2017.12.20 (05h49p)

"Termékeny tévhit, hogy másképp is lehetett volna."
(Osvát Ernő)

Az, aki erős szaturnikus képlettel születik, előbb-utóbb megbarátkozik ezzel a planétával. Kezdetben csak a sötét oldalát látjuk: a küzdelmeket, a nehézségeket, a túlzott komolyságot, a felelősség súlyát. Görgetjük magunk előtt az életet, mint Sziszüphosz a kőszikláját. Aztán szép lassan kitisztul a kép és megmutatkozik a Szaturnusz másik, jóval szerethetőbb arca. A korábbi küzdelmek és nehézségek élettapasztalatokká érlelődnek, a felelősségről kiderül, hogy csak mi akasztottunk rá súlyokat, mert ha hagyjuk, akkor az égig emel. A ránk szabott sors pedig nem valamiféle isteni büntetés és hiábavaló, céltalan munka, hanem maga az élet.
És ráeszmélünk, hogy semmi sem változott. Csak a tekintetünk már másképp szűri a valóságot. És hirtelen az idő gyorsan pergő, szűkös homokórájából kiszabadulva a létezés végtelenségében találjuk magunkat. A görögök így nevezték: Elízium. Mindkettőt a Szaturnusz uralja: a szorító időt és a boldogság szigetét. Mindvégig ugyanott vagyunk. Egyszerre mindkettőben.

Ebben a kis bevezetőben nagyjából összefoglaltam mindazt, amit a Szaturnuszról tudni lehet. A Bak jegyében van uralomban és itt hozza a legtisztábban a rá jellemző esszenciákat. Utoljára 1988 februárja és 1991 februárja között érintette a saját felségterületét, most pedig 2020 tavaszági marad. Igaz, a Vízöntőben is folytatódik az uralmi pozíció, de a tartalmak jelentősen megváltoznak.

A Szaturnuszhoz a tradicionális égitestek közül az utolsó beavatás, s mint ilyen a legnagyobb félelmeinkkel, korlátainkkal szembesít. A korábbi röpdolgozatokhoz képest ez egy komplex élet-vizsga. Ijesztően hangzik, mert a legtöbbünknek bekapcsolnak az iskolai reflexek: "Na, lássuk, mit nem tudsz!"
Pedig itt nem egy frusztrált tanár elcseszett életének a kompenzációja a számonkérés motivációja (én szerencsére nem ilyen iskolába jártam!). Egyszerűen csak eljutottunk saját korlátainkig. Addig, ameddig biztonságosan tudtunk fejlődni - nevezzük komfortzónának.
De ha ki akarunk lépni a suliból a való életbe, növekednünk kell. El kell hagyni a biztos kereteket, mert a falakon túl várnak az igazi kalandok! Ha készen állunk erre a megmérettetésre, kifejezetten produktív, jövő-alapozó, építő időszak vár ránk.

S ha nem? Akkor az előttünk álló két és fél-három év alatt lesznek bizony megmérettetések. Akkor le kell győzni magunkban a legnagyobb félelmeinket. Vállalni kell önmagunkért és a sorsunkért a felelősséget. És el kell engedni önmagunk és mások feletti ítélkezést. (Gyönyörű a tarot beavatásával a párhuzam, amiken a 18, 19 és 20 végződésű évek végigvezet majd bennünket.)

Nem is tudom, hol hallottam vagy olvastam: "Az irányítás elvesztésétől való félelem, egyfajta halálfélelem." Rettegéssel tölt el bennünket az ismeretlen és a kiszámíthatatlan lehetősége. A modern korban egyre jobban kézben akarjuk tartani a sorunkat, mindent az ellenőrzünk alá akarunk vonni, mert azt hisszük, akkor megszűnik ez a félelem. Épp ellenkezőleg. A harcainkat nem kívül, egy váratlanul támadó ellenséggel, a hirtelen feltámadó viharokkal, a természettel vívjuk meg. Hanem önmagunkkal. Kontrollálni akarjuk az időt, a jövőt, de még a kapcsolatainkat is. A social media által ellenőrzés alatt állunk, de épp úgy ellenőrizgetjük, "csekkolgatjuk" mi is a szeretteinket. Nő a nyomás, szaporodnak az elvárások, és ezzel együtt a szorongás, a depresszió, a kilátástalanság is.

A Bak Szaturnusz titka a flow-ban rejlik. Ajánlom Csíkszentmihályi Mihály könyvét! Igazi "galaxis útikalauz" lehet ezekben az években.

A lassú mozgású planéták általában háromszor lépnek át a jegyhatáron, a Szaturnusz most csak egyszer. Úgyhogy ez a képlet megpecsételi az egész időszakot.

Nap együttállással indítunk, ami a téli napfordulóval egzakttá válik. Ezáltal az egész folyamat jóval tudatosabbá tehető. Felismerhetjük a gátakat az önmagunkhoz való viszonyulásban. Nagy önfegyelemmel és belátással leszünk képesek tenni a céljaink eléréséért. De épp a konjunkciónak köszönhető az is, hogy a félelmeink beárnyékolhatják a személyiségünket. A fény és árnyék kettősségét tovább fokozza a Hold-Plútó együttállása, szintén a Bak jegyében. Meglehetősen szélsőséges megélések fog hozni ez az időszak. Tele intenzív érzelmi tapasztalatokkal. Nehéz lenne prognosztizálni, hogy kinek mit tartogat, mert elsősorban a közérzetünkkel, önértékelésünkkel, önismeretünkkel analóg sorsot fogunk átélni.

A 72°-kal nem szoktam foglalkozni, de ez a kvintil igencsak meghatározó: a Szaturnusz és a Neptunusz között van. A Nyilas Szaturnusz alatt a kettejük közti kvadrát igencsak megtépázta a valóságról alkotott elképzeléseinket és szinte az egész áthaladást végigkísérte. Káosz, zavar, csalódások, kiábrándulások, szorongások és bűntudatérzések és talajvesztés jellemezte ezt a két és fél évet. Nehéz volt ebben az időszakban realizálni bármit is, valahogy a valóság és az álomvilág darabkái nem illettek össze.

A kvintil egy átmeneti alapozás (2018. január 12-ig tart) az új és egyedi életterv megálmodására. Teljesen új irányok, elképzelések bontakozhatnak ki bennünk. Áthangolódhatunk a megvalósításra. Azért is nagyon erős ez a fényszög-kapcsolat, mert két uralmi planéta közt jön létre a szövetség.

Apropó uralmak! Lesz belőlük rengeteg, rögtön hárommal indítunk (Skorpió Mars is itt van). Az uralmak erőt adnak, de magasak a követelmények is. Sokfelé kell megfelelni - akár önmagunkkal szemben is.

Idővonal: a Bak Szaturnusz útján haladva

Csak a legfontosabbakat emelem ki, különben az elkövetkezendő éveket olvasással és nem átéléssel töltenénk. Nem időrendben, hanem planétasorrendben haladok.

Jupiter

2018. november 8-án a Jupiter átlép a Nyilasba, így egy évig 3 nagy hatalmú uralom lesz!
2019. decemberben pedig a Jupiter átlép a Bakba, ahol a Szaturnusz az uralma alá vonja. Igen komoly sorsformáló időszak, a fejlődés, a kiteljesedés lehetőségeivel.

Uránusz

Eleve trigonnal indítunk, ami most csak december 25-ig marad, de június 9-től november 11-ig megismételjük. 2018. augusztus végén a Nappal szép királytrigonban csúcsosodik ki a folyamat, ahol visszaköszön az idei év újholdja-napfogyatkozása. (A létezés hullámhosszán) Minden, ami ott megfogant az akarat, a vágy tüzében, most földies síkon megvalósíthatóvá válik. Áttörhetjük a régi struktúrákat. Képesek lehetünk arra, hogy egészen új meglátásokat, elgondolásokat illesszünk a hétköznapjaink keretei közé.
A már feleslegessé vált helyzeteket, régi értéktudatokat, negatív önértékelési mintákat itt jó lenne letenni, mert ezután a két planéta között feszült időszak következik és akkor az élet választja majd le a ragaszkodásainkat.


Neptunusz

A kvintil 2018. június 12 és október 25. között megismétlődik, majd év végétől egészen egy éven át tartó szextilre vált! Ez már abszolút támogatása annak, hogy amit az elmúlt évek során lebontottuk magunkban, most teljesen új formában újraépíthessünk. Kiváló időszak a befelé tekintésre, de az elrugaszkodott spiritualitás helyett próbáljunk meg a két lábbal a földön maradni. Ha ötvözni tudjuk a kettőt, akkor sokkal világosabban érzékelhetjük önmagunkat, a vágyainkat és a valóságot is! Ezáltal jóval pontosabban tudjuk tervezni a jövőt.

Plútó

Ez lesz a legkényesebb pontja az Bak Szaturnusz időszaknak. Amint belép a jegybe, uralma alá vonja a Plútót, majd 2019.01.27-én belépnek a konjunkció vonzáskörzetébe és 2020. december 26-ig maradnak is, miközben a Szaturnusz már Vízöntőből diszponál.

Együttállásukkal nagyon lassú és nagyon mélyre ható átalakulási folyamatok indulnak be. (A nagy finálé 2020. január 12., egzakt együttállás, amihez a Nap is csatlakozik). Utoljára 1518.01.13-án volt hasonló konstellációebben a jegyben, ami a reformáció időszakára esett.

Valószínűleg egy újabb világvége dátumot kapcsol hozzá a köztudat ehhez az időponthoz, bár ez is csak úgy lesz apokalipszis, mint a legutolsó maja kalendárium felhajtás. Valami véget fog érni, a korábbi szilárd struktúrák megváltoznak, megújulást hoznak. De maga a reformáció, a felvilágosodás eszméje sem egyik pillanatról ütötte fel a fejét, hanem fokozatosan szivárgott be az emberi tudatba. (Flow!)

Leszálló-holdcsomópont

A sorsalakító metamorfózis centrifugájába kerülünk, mert a holdcsomópont tengelyek is épp a Bak területet érintik. 2019.03.18 és november 5-között lesz a Szaturnusz és a leszálló a konjunkció hatókörében (egzakt: 2019.05.20). Közben lesz egy "kis" átfedés a Plútó együttállással.

Szóval, aki várja a változásokat, kifejezetten kedvező időszakot ígér a Bak Szaturnusz. Aki pedig nem, nos... Így is, úgy is, felköthetjük a gatyánkat!
Szerencsére a korábbi évek fokozatosan felkészítettek minket, eljött az ideje, hogy mindazt, ami a láthatatlan energiák szintjén lezajlott, átültessük a valóságba.

A végére csak ennyit fűznék hozzá:

Korábbi bejegyzések ebben a témában:

Szaturnusz a Skorpióban (2012.10.05-2014.12.22)
Szaturnusz-holdcsomópont együttállás: A karma ollói, avagy az elengedés időszerűsége (2013.09)
Jupiter-Szaturnusz: Kegyetlen őszinteség és kegyes hazugságok (2014.10.21)
Szaturnusz a Nyilasban először: Világkép-válság (2014.12.23)
Szaturnusz a Nyilasban másodszor: A valóság szavatossága (2015.09.18-2017.12.19)


Tetszett a bejegyzés? Köszönöm, ha megosztod másokkal is!
Ha érdekelnek az asztrológiai aktualitások, kérlek kövess a Padparadsa facebook oldalán.

Related Posts with Thumbnails