2015. január 4., vasárnap

Az új év pecsétje: telihold a Bak havában

Általában egy idézettel kezdem a bejegyzést. De ez egy rendhagyó telihold, legyen ezért a mai írásom sorrendje is az.
Exupery csodálatos sorai a poszt végére kerülnek, így fohásza végigkísérheti lépteinket ezen az éven.

A 2015-ös év első teliholdja január 5-én, hétfő 5 óra 53 perckor lesz.
Sajnos, a csillagászati ismereteim hiányosak, ezért nem tudom, van-e pontos szakkifejezés a jelenlegi égi állásra. Ugyanis ha a holdcsomópont-tengely teliholddal vagy újholddal áll együtt fogyatkozásokról beszélünk - itt viszont ezek a virtuális metszéspontok a Nap-Hold felezőpontjára kerülnek.

Minden, ami történik

Holdcsomópontokat elsősorban a védikus asztrológia foglalkozik: az északi pontot Rahu-nak, a déli Ketu-nak nevezi.
Indiában ezt a végtelen vonalat egy karmikus ösvényhez hasonlítják, amit a lélek a jelen életében bejár. (Az utazás kellékeit és mikéntjét a többi planéta és a tengelyek szimbolizálják.)

A leszálló-holdcsomópont a múlt esszenciája.  Itt található az összes emlék: esemény, élmény, érzés, idea és szokás, ami meghatározza tudati és genetikai mintázatunkat.
Ez - mint egy háznak az alapozása - rendkívül fontos része életünknek. Stabil fundamentum szilárdan megtartja felfelé törekvésünket, míg a gyenge lábazat rossz szokásokat, negatív énképeket, visszahúzó félelmeket, ismétlődéseket eredményez.

A felszálló csomópont a jövő irányultsága. Itt van mindaz, ami eddig ismeretlen volt számunkra, új tapasztalatokat, lehetőségeket, kalandokat, kihívásokat ígér. Ez az irányjelző az élet tökéletesítésének
"térképe".

Valójában mindkettő csupán csak látszat: fiktív tájékozódási pontok. Mégis az ember hol a múlt futóhomokjába ragad, hol a jövő illúzió-pillangóit kergeti. A karma maga az utazás. Minden, ami történik...

It(t)élet

A mostani telihold-állás tökéletes rálátást adhat arra, hol is tarunk éppen. A centrum tökéletes ítéletmentességével nézhetünk széjjel életünkben, hiszen a horoszkóp középpontja akarat-, vágy-, múlt- és jövő-mentes, miközben egyenlő távolságra van tőlünk mind a négy irány.

Sorsfordító pillanat meglátni ennek tükrében önvalónkat.
Felismerhetjük vágyaink szövevényességét, életmintázataink sűrű hálóját, ami a jelenünk megteremtéséhez vezetett.
S ez a tisztánlátás lehet a pecsétje a valódi változást hozó (fel)szabaduló levelünknek. Tanúként az Uránusz és a Plútó "aláírása" is ott lesz velünk.

Az egész év leghasznosabb útravalóját most, tőlük kapjuk meg: te ítélkezel önmagad felett, a te választásod köt a különböző élethelyzeteidhez. De a sorsodat is te teremted.

Végül hamuba sült pogácsa helyett útravalóul:

Antoine de Saint-Exupery: Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő
bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot
közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Related Posts with Thumbnails