2015. szeptember 17., csütörtök

A valóság szavatossága

Nyilas jegyébe lép a Szaturnusz

"A valóság jó eséllyel létezik.
Csak még senkinek nem sikerült bebizonyítania."

(Esko Valtaoja)


Újabb jelentős és hosszan tartó hatásfokkal bíró jegyváltáshoz érkeztünk: a Szaturnusz másodszor lép a Nyilas jegyébe, s most már nem is tér vissza a Skorpióba.
A lassú mozgású planétára gyakorta jellemző, hogy háromszor érintik a "kaput", vagyis a jegy 0. fokát. Belépnek, visszalépnek, majd "véglegesen" megérkeznek.

Az alapvető üzenet ettől mit sem változik. Inkább ahhoz hasonlítható ez a folyamat, mint amikor az iskolában egy fontos tananyaghoz érkezünk. Beszél róla a tanító néni, egyszerűen megfogalmazva, majd átismételteti velünk a leckét, végül felső tagozatban ismét elővesszük, már a kibővült tudáshoz, összegyűjtött tapasztalatokhoz igazítva a kérdést.

És hogy mi most a feladat?
A hitrendszereinkben rejlő korlátok felismerése, tudatunk kitágítása, saját valóságunk minél "valóságosabb" észlelése.
Ugye milyen szuperül hangzik?

A Szaturnusz jegyváltás képlete

Időpont: 2015. szeptember 18, 4 óra 50 perc

Az általam megadott időpontok Magyarországra, Budapestre vonatkoznak. Így a tengelyek (mint például az aszcendens) a világ különböző pontjain eltérőek, csak a fényszögek ugyanazok.
De miért is fontosak most különösképpen ezek a tengelyek?

Magyarország a Nyilas jegyhez tartozik. Egy-egy ország asztrológiai besorolása az analógia elve alapján történik.
A Nyilas: egy kentaur. Ez a mitikus félig ló, félig emberi lény ábrázolása éppen olyan, mint az ősmagyaroké, akik olyan magabiztossággal ülték meg hátasukat, hogy ló és lovas a vágtában szinte eggyé váltak. Vadak voltak, félelmetesek - éppen olyanok, mint a mondabeli kentaurok, de ősi, spirituális tudással is rendelkeztek, mint a Nyilas csillagkép névadója, Kheirón.
Hatalmas területeket hódítottak meg, nagy távolságokat utaztak be, míg megérkeztek ide, a Kárpátmedencébe.

A Nyilas a "nagy távolságok" jegye, nem csupán földrajzi, hanem filozófiai értelemben is. A Skorpió totális vagy-vagy transzformáció végrehajtója: az ösztöni skorpió a halál és az újjászületés misztériumán keresztül szellemi sassá változik. A Nyilas átalakulása és-és állapot, egyszerre kell ötvöznie magában az anyagot és a szellemet. Ha az egyik vagy a másik dominánsabb, felborul az egyensúly.

Magyarország történelmében a megosztottság, a kettészakítottság hosszú évezredeken keresztül jelen volt. (Nem kell túl messzire menni az időben: ma is érzékelhető.)
Ám ez a kettősség/kétség nem csupán társadalmi - egyéni jelenség is. Amint kint, úgy bent - és fordítva is: vagyis a kollektív nemzeti tudat tükrözi minden egyes szereplőjének harmóniáját, diszharmóniáját. Oda-vissza. Tömegek gondolkodásmódját nem orvosolhatjuk, de saját világképünkkel, közérzetünkkel, a világhoz való viszonyulásunkkal foglalkozhatunk.

Visszakanyarodva a képlethez, Magyarország Nyilas-érdekeltsége kapcsán különösen fontos a Szaturnusz jegyváltás, de a tengelyekkel együtt álló planéták további nyomatékot is adnak neki. Jupiter az aszcendensen, vele szemben Neptunusz a lenyugvó ponton, a mélyben, az IC-n pedig a Szaturnusz. Mélyen gyökerező hitrendszerek átalakítására lesz most lehetőség. Vajon tényleg az a valóság, amit mi annak gondolunk? Kizárólag? Vagy mindenkinek megvan a saját "alternatív" valósága?

Nézőpontváltások

Az Ikrek jegyében felfedezzük a világ jelenségeit, kérdezünk, tanulunk, kialakul a kommunikáció, a gondolkodásmód. A Nyilasban ezeket egységes világképpé, hitrendszerré kovácsoljuk.
Gyakran használtam a kifejezést, hogy "hitrendszer", ezért szeretném megmagyarázni, mire is gondolok.
A világról alkotott véleményünket, nézeteinket tudatosnak gondoljuk, de rengeteg tudatalatti elemből, mintából is áll.

Ilyen az adott korszak hitrendszere. Befolyásol bennünket, hogy melyik történelmi korba születünk: az adott éra rendelkezik vallási-filozófiai elvekkel, technikai fejlettséggel, szépség- és korideálokkal. De ezen belül vannak országonkénti eltérések is, faji és kulturális különbségek, előző korokból hozott hitrendszerek. Továbbhaladva az is meghatározza gondolkodásunkat, hogy az adott ország melyik területén, azon belül pedig milyen közegben élünk.

Újabb egység a család és annak hitrendszerei: nagyon erősen élnek bennünk a szülői minták, bennük az ő szüleik - generációról generációra.
Vannak személyes tapasztalatokon alapuló hitrendszerek is, sőt karmikus múltunkból hozottak is felfedezhetők tudatalatti motivációinkban. Ez utóbbi a legkevésbé megfogható, mivel a "hozott életek feladataiból" alakul ki a többi, érdemes inkább azokra fókuszálni. Praktikusabb és hatékonyabb a saját házunk táján körülnézni, mint a ködös, ingoványos múltban kutakodni.

Miért fontos mindez? Mert ezeken a szűrőkön keresztül szűrjük meg a valóságot. Ebből teremtjük meg önmagunkat. Ezek a szemüvegek pedig olykor bizony korlátoznak. Abban, hogy viszonyuljunk egy párkapcsolathoz, az önmegvalósításhoz, az anyasághoz, a pénz kérdéséhez, a tehetségünk kibontakoztatásához.

A Nyilas vágyik arra, hogy különleges legyen, hogy valami nemes dolgot hozzon létre. Szeret álmodozni, a jövőben élni ("boldog leszek, ha...", "sokkal jobb lesz az életem, amikor"). Ez a "fej", a lovas. De szükség van hozzá a lóra, hogy négy lábbal, stabilan a földön maradjunk, megvalósítsunk, ne csak képzelegjünk.
Az ideálképek teremtésével nincs is semmi probléma, az a legtöbb embernek egészen kiválóan megy, de ezeket le kell tudni hozni a hétköznapok gyakorlatába is. A fantázia szerteágazó, hatalmas és végtelen világát bele kell tudni sűríteni, préselni a mindennapokba.

Mire tanít bennünket az összhangban létező Nyilas?
Hogy ne mások ideáljait kövessük, hanem keressük meg a saját válaszainkat.
Kövessük önmagunkat, higgyünk magunkban.
Ne másoknak mondjuk meg, mi lenne (szerintünk) nekik a legjobb: saját életünkkel mutassunk követendő példákat.
A jövő utópiája helyett éljük a jelent.
A spiritualitást össze lehet kötni a gyakorlatiassággal, az anyagi síkkal.
Ha elakadunk, változtassunk nézőpontot, mivel a gondolkodás dinamikus, kötetlen, szabad, szerteágazó és rugalmas.

Az erre a területre érkező Szaturnusz ezeket tanítja. Letöri a magasban való szárnyalást, lemetszi gondolkodásunkról a sallangot, a felesleget, a korlátozót, azért, hogy itt és most élni tudjuk az álmainkat. Eleven, felfedező belső utazásokra invitál bennünket. Lámpásával rávilágít, hogy nem léteznek örök érvényű igazságok, világról alkotott elképzelések, csak az, ami bennünk kel életre.

Olvasnivalók ebben a témában:

Világkép-válság: Nyilas jegyébe lép a Szaturnusz (először)

"Felteszi a kérdést: "tudod-e vállalni a felelősséget azért, amit hírül adsz?"
Vagyis minden szavad, kijelentésed maradéktalanul tiszta és őszinte? Világlátásod vajon örök érvényű és megingathatatlan? Ítélkezel-e mások (esetleg önmagad) felett? Keresel-e kifogásokat, bűnbakokat, magyarázatokat, ha valami nem úgy sikerül, alakul, ahogy szeretnéd?
Mennyire tudsz hinni? Nem valakiben vagy valamiben... Csak hinni... Előítéletek nélkül."

Sorsfeladatok: a Jupiter és a Szaturnusz kvadrátja

"A változó kvadrát (Nyilas Szaturnusz - Szűz Jupiter) a fenti életleckét emeli tovább. Hitrendszereket takarít majd, spirituális egókat dönt romba, meggyőződéseket változtat füstté, illúziókról rántja le a leplet. Az előző negyed alatt megtanult (és jó esetben megszilárdított önbizalomnak) jó hasznát vesszük majd.
Mert a hétköznapokban kell majd felvállalni: "ez vagyok én!". A világról alkotott nézeteim és a mindennapi megélésem között nincs különbség.
Hit élés... Vagyis: hitelesen!"
Related Posts with Thumbnails