2010. február 27., szombat

Poszeidón és Hermész

Ezen a hétvégén egymást váltják az izgalmasabbnál izgalmasabb égi események.
Ma 14:59-kor a Merkúr együttállásba kerül a Neptunusszal, holnap, pontban délben a Nap és a Jupiter sorakozik egymás mellé, napnyugtakor pedig a teliholdban gyönyörködhetünk.

Csillagászati vonatkozásai:

Neptunusz a Naptól számított nyolcadik bolygó. Hivatalosan 1846. szeptember 23-án, Johann Galle fedezte fel. 
13 Holdja van, a legnagyobb a Triton, amit a bolygóval egy évben azonosítottak. Az utolsó öt holdját, későn, 2002-2003-ban fedezték fel. Átmérője 3,8-szor nagyobb a Földnél, tömege a földinek 17-szerese.
Kékes színét a légkörben lévő metán adja.
Amikor észlelését feljegyezték, a bolygó hasonló pozícióban volt, mint most: a Vízöntő 26. fokán. Ez az első visszatérése ide, mivel az Ekliptikát 164,88 év alatt járja körbe. Akkor a Szaturnusszal került konjunkcióba, és éppen őszi napéj-egyenlőség volt.

Mitológiai vonatkozásai:
Poszeidón a görög mitológiában a tengerek, a folyók és a tavak és a földrengés legfőbb istene. Római megfelelője Neptunus. Ő a három főisten egyike: testvérei Zeusz és Hádész.
Szimbóluma a háromágú szigony, amit a küklopszok ajándékoztak neki. Ezzel uralta a tenger hullámait, éppúgy, mint Zeusz villámával az ég viharait.
Felesége szintén tengeri istenség volt, Amphitrité, Ókeanosz és Téthüsz leánya. Gyermekei voltak többek közt Triton, aki Poszeidón parancsait hirdette, Pégaszosz, a szárnyas ló, és Próteusz, aki alakváltásairól és jóstehetségéről volt ismert.


Asztrológiai vonatkozásai:
Asztrológiában a Neptunusz a Halak jegy és a 12-es ház ura.
Eleme a víz, szimbóluma a háromágú szigony.
Asztrológiában a transzperszonális (személyesen túli, kollektív tudattalanban működő) égitestek közé soroljuk.
A léleknek azt a területét szimbolizálja, ahonnan az inspirációk, a sejtések, a víziók és álmok, az értelemmel fel nem fogható bizonyosságok érkeznek, de itt születnek a hallucinációk, a vágyálmok, a kényszerképzetek és az önámítások is. Hozzá tartoznak a szenvedélybetegségek, a mérgezések.
Fogalmai továbbá: álmok, fantázia, illúziók, vágyakozás, köd, félrevezetés, befolyásolhatóság, feloldódás, egyetemes szeretet, káosz, határtalanság, feltétel nélküli hit.

Kettejük találkozása:
A görög mitológiában Poszeidón és Hermész együttműködésére nincs utalás. Az Odüsszeiában mindkét isten szerepelt, de ezen kívül nem tartottak kapcsolatot. Hermész az istenek hírnöke volt, de a tengeristen parancsait Triton közvetítette.
Pedig a tengerjáró (Poszeidón) kereskedelem (Hermész) az ókori világ alapját jelentette.
Neptunusz és Merkúr fényszögkapcsolatainál az álom és a ráció, az éles logika és a ködös gondolatok, a tájékozódás és a bódulat kerül egymással kapcsolatba
A Merkúr segít a felmerülő képek, az álmok megértésében, a látomások kifejezésében. Teremtő fantázia, művészi önkifejezés jellemzi, főleg az írás területén. Negatív viszonylatban nem tudja megkülönböztetni a hazugságot a valóságtól, vágyálmokba menekül.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts with Thumbnails