2010. május 27., csütörtök

A hetedik

fotó innen: hu.wikipedia.org
Az Uránusz a Naprendszer hetedik bolygója.
1781. március 13-án fedezte fel Friedrich Wilhelm Herschel. Ekkor ez a planéta az Ikrek jegyében tartózkodott, és a mostanihoz hasonló helyzetben, szemben állt a Szaturnusszal.
Jelenleg 27 ismert holdja van, melyeket rendhagyó módon nem az ókori mitológia alakjairól, hanem túlnyomórészt Shakespeare műveinek szereplőiről neveztek el.
Szimbóluma a magasabb szellemiség felé törekvő szellem.
Asztrológiai színre lépése a francia forradalommal időszakával esett egybe, annak eszmeiségét magában hordozza. Alapelve a "Szabadság", "Egyenlőség" és "Testvériség", az emberben rejlő individualizmus kibontakoztatása, a függetlenségre törekvés.
Átlag hét évet tartózkodik egy jegyben, így alapvetően generációs mintákat képvisel. Jegybeli elhelyezkedésén felül a házbeli helyzete, fényszögkapcsolatai is fontosak. Az egyetlen transzperszonális égitest, aminek visszatérése egy emberi élet alatt bekövetkezhet, úgy a 84. életév körül. (Utoljára az Uránusz a Kos jegyében 1927 és 1934 között tartózkodott).
A 42. életév környékén kialakuló ún. "életközépi válság" is uránuszi (illetve együttesen szaturnikus) hatással hozható összefüggésbe, amikor a személyiség felvállalása kerül a fókuszba.

Uránuszi analógiák
keringési ideje az állatövben: 84 év
egy jegyben: ~7 év
eleme: levegő
uralomban van: a Vízöntő jegyében
a planéta üzenete: hirtelen felismerések, inspirációk, individualizmus, határtalan szabadság, az időtlenség és az időn kívüliség pillanata
megjelenési formája: lázadás a mindenkori elfogadott norma ellen, elhatárolódás a szokványostól, az átlagostól
kulcsszavak: lázadás, egyenlőség, változás, eredetiség, forradalom, szabadság, felszabadítás, összeomlás, zsenialitás, őrület, isteni szikra, feltalálás, technológia, elektromosság, egyetemesség, testvériség, barátság
archetípusa: bölcs bolond /szabadságharcos
árnyék-személyisége: őrült /felforgató /áruló
hajtóereje: a mindenkori hatalom megdöntése, az egyenlőség és a határtalan szabadság megteremtése
színei: vibráló színek, acélkék
féme: urán
kristálya: cirkon
száma: 0 és 22
az uránuszi princípium képviselői: feltaláló, technikus, pilóta, forradalmár, anarchista, asztrológus, jövőkutató, különc, bogaras, excentrikus
egészségügyi asztrológiában: idegrendszer, feszültségek, rándulások, ritmuszavarok, törések, balesetek
Boris Vallejo festménye innen: coffecup.hu
Related Posts with Thumbnails