2012. január 4., szerda

2012 – a számok és a tarot tükrében

Az előző…
A 2011-es év hatalmas erő- és legfőképpen hitpróba volt.
A mindennapok kitartást, elszántságot, helytállást követeltek.
Egyeseknek kizárólag küzdelmet, feszültséget, nehézségeket, hatalmi harcokat hozott az elmúlt év.
Mások azonban úgy tekintenek vissza, hogy bár nekik is kihívásokkal kellett szembenézni, de vállalták a kockázatot, kiállták az élet próbáit, s közben azt is felfedezték, milyen hatalmas erő rejlik a szívükben, a hitükben.
Milyen kérdéseket hoz az új év:
Megszelídítettük ösztöneinket, félelmeinket vagy pedig továbbra is függünk tőlük? Éltünk az adottságainkkal vagy elpazaroltuk azokat?

12
Az isteni egész száma. Mesékben és mítoszokban 12 tesz ki egy tucatot, ennyi a tündérek, az argonauták, Krisztus tanítványainak, a Kerek Asztal lovagjainak, Izrael törzseinek és az Olümposzi isteneknek is a száma. Tizenkét próbát kell kiállnia Héraklésznek, a hősök hősének. Jeruzsálem is tizenkét drágakővel ékített kapuval, tizenkét oszlopra épült.
Szimbolikus időhatár, az idő körforgása: az év 12 hónappal, az állatöv 12 jeggyel, a nap pedig 12 nappali és 12 éji órával zárul.
A 12-es szám az ellentétes pólusok - a férfias egyes és a nőies kettes - találkozása.
Akarat és kétség, ész és szív, igenlés és tagadás.
Ahelyett, hogy e két véglet között ingadozunk, keressük a harmadik utat, ami a cselekvő, virágzó, kreatív hármas (1+2=3)
Üzenete: a saját meggyőződés megtalálása. 

A világ olyan, amilyennek látod
A klasszikus tarot kártya 12. arkánuma „Az akasztott”.
A képen egy fiatal ember látható, akit (leggyakrabban) a bal lábánál fogva egy fára lógattak, a jobb lába pedig mögötte, behajlítva.
A lap különlegessége, hogy ha megfordítjuk táncoló vagy kitárt karú férfivé változik.
A kötél, amivel az ághoz rögzítették azokat a KÖT-elességeket, KÖT-elékeket szimbolizálja, amiktől függünk. Nem az anyagiak, sokkal inkább az illúzióink, az elképzeléseink, a lelki-fizikai függőségeink, a berögzült viselkedési mintáink, amik miatt képtelenek vagyunk a cselekvésre, a változtatásra.
Ezek azok a folyamatosan ismétlődő élethelyzetek, amikkel kudarcot vallunk, megfeneklünk, holtpontra jutunk.
Ezektől kell most megszabadulnunk.
Ahogy a kártyát megfordítva megváltozik a lap előjele, úgy a nézőpont megváltoztatásával megváltozik az egész élet. Lezárulhat a kör és elindulhat a változás...
Útravalóul:
METAOPTIKA

Nagyon figyelj, mert a világot
teszed is azzá, aminek látod.

Fodor Ákos
Related Posts with Thumbnails