2014. április 22., kedd

Felsorakoztak... Kezdődik...

"A dolgok, amelyeket látunk (...), megegyeznek azokkal, melyek bennünk rejtőzködnek. A legtöbb ember azért nem él valódi életet, mert a külső világ képeit tartja valódinak, saját, belső világát pedig egyáltalán nem engedi megszólalni. Így is lehet boldog az ember. De ha egyszer megbizonyosodtunk, hogy másként is lehet, akkor nem választhatjuk a többség útját."

Hermann Hesse

Sokat beszéltünk már róla, most pedig már a saját bőrünkön tapasztalhatjuk: összeállt az égen az átfutó kvadrát. Ez azt jelenti, hogy a Mars, a Jupiter, az Uránusz és a Plútó látszólagosan egy szabályos négyzetet rajzol ki az égre.

Derékszögek a négyzeten

Asztrológiában a 90°-os távolságot kvadrátnak vagy negyedfénynek nevezzük. Ez a legfeszültebb fényszögkapcsolat, amit leginkább úgy élünk meg: derült égből villámcsapás - oldalról belénk rohant valami - egy élethelyzet, egy külső körülmény, egy idegesítő ember, egy probléma - és ledöntött minket a lábunkról.
Az oppozíciónál legalább mindig tudjuk, mivel állunk szemben: felkészülhetünk, megfutamodhatunk, tárgyalhatunk, félreránthatjuk a kormányt, satöbbi.
De itt nincs rálátásunk arra, mi és főképp miért támad bennünket, így leginkább csak a becsapódást, az összeütközéseket érzékeljük.
A kvadrátra nincs feloldás, nincs azonosulás az egyik vagy a másik oldallal, mivel két, teljesen eltérő dolgot látszólag lehetetlen összeegyeztetni.
Ha a feszültségbe egy harmadik planéta is bekapcsolódik, a felállást t-kvadrátnak nevezzük, és ha azt megduplázzuk, megkapjuk az átfutó kvadrátot.
Ebben az esetben egy erőteljes patthelyzet alakul ki: négyen támadják vagy inkább tartják sakkban egymást. Nincs menekülési útvonal, nincs kilépés.
Csak egy megoldás létezik. Ha az erőket nem egymás ellen fordítjuk, hanem összefogjuk és együttesen produktív, kreatív energiává generáljuk.


Négy lépésben

A kvadrátokat ösztönösen gátnak, korlátnak éljük meg, de tudatos hozzáállással a legösztönzőbb fényszöget kapjuk.
Vegyük azokat az élethelyzeteinket, amik folyamatosan ismétlődnek. Amikor azt hisszük, már rengeteget változtunk, mégis csodálkozva tekintünk a lábunkra, megint ugyanabban a cipőben járunk. Párkapcsolati minták, munkahelyi élmények, önismereti út csapdái...
A kvadrát, ami újabb és újabb köntösbe öltöztetve elénk állítja ezeket. (Szaturnikus fényszög, szereti addig ismételtetni a leckét, míg a részünkké nem válik, sejtszinten be nem épül a tapasztalat.)
Most ráadásul négyen "szorongatnak bennünket".
Először is alaposan ki kell ismernünk a kvadrátban részt vevő planéták természetét, meg kell értenünk a bennünk rejlő ösztönzést.
Kos Uránusz - szabadítsd fel önmagad!
Rák Jupiter - hozd felszínre a benned rejlő értékeket!
Mars Mérleg - másokkal szemben is küzdj meg önmagadért!
Bak Plútó - vállald a felelősséget azért, aki vagy!
A tisztázás után következik a kemény munka. A felismeréseken túl meg kell valósítani a változást a mindennapokban, át kell ültetni a gyakorlatba.
Harmadik lépcsőfok: fel kell venni a keresztjeinket, vállalni kell a sorsunkat. Ez nem megadás, hanem önkéntes áldozatvállalás.
Ameddig igyekszünk kitérni önmagunk elől, folyton saját korlátainkba ütközünk. A belső, átalakító munka elől, a tisztázás elől való kitérés eredményei lehetnek a nyomasztó érzések, az elakadások, a pszichében keletkező lerakódások.
Negyedik pont a változás rögzítése. A kvadrátok megtanítanak bennünket arra, hogy a kudarcokból, a nehézségekből vonjuk le a megfelelő konzekvenciát, lépésről lépésre változtassunk stratégiát. Váljunk lelkileg-szellemileg is edzettebbé. Ezen keresztül az erőpróbán keresztül önmagunk fölé emelkedhetünk.

Kapcsolódó írások:

Égi sakkjátszma
Mozdultál a héten?
Related Posts with Thumbnails