2014. április 1., kedd

Szabadítsd fel! Nap-Uránusz együttállás

"Megláttam az angyalt a márványtömbben,
és addig véstem, míg ki nem szabadítottam."

- Michelangelo Buonarroti -

Mindannyian márványtömbbe zárt angyalok vagyunk. Mindaddig, míg valaki (elsősorban saját magunk, másodsorban az élet), le nem vési, ütögeti rólunk a felesleget, mindazt, ami akadályoz bennünket abban, hogy önmagunk legyünk. A minket foglyul ejtő anyag nem más, mint a világról alkotott képünk, megmerevedett szokásaink, korlátok közé szorított szemléletmódunk, elfojtott életenergiánk és kreativitásunk.

Tudatos lázadás

A Kos újholddal elkezdődött valami, most ennek a folyamatnak egy újabb állomásához jutottunk. 2014. április 2-án (budapesti idő szerint reggel 9 óra 8 perckor) a Nap és az Uránusz együtt állnak.
Ahhoz, hogy jobban értsük, milyen energiákról van itt szó, érdemes a két planéta szimbólumára pillantanunk.
A Nap egy kör (a világ), közepén a ponttal (ez az "én").
Minden így érzékelünk, viszonyítunk: a mikrokozmosz a makrokozmosszal egyenes arányban változik. Ha nyomás alatt vagyunk, kicsinek, gyengének érezzük magunkat beszűkül a világ. A felszabadultság, elégedettség, öröm, boldogság a világot is kitágítja.
A szimbólum egy szemet is formál, mutatva azt a "szemüveget", szemléletmódot, tudatosságot, amivel a létezésre, a környezetünkre, önmagunkra pillantunk.
Az Uránusznál szintén megjelenik a napszimbólum, de kiegészül egy felfelé mutató nyíllal.
Ha az előbbi analógiát továbbgondoljuk, akkor mutatja az irányt, amerre a tekintetünket kell fordítanunk: a fény felé, a szellemi felé, az inspirációk felé.
Ez a felfelé törekvő impulzus a tudat kitágítására, az egó korlátainak felszabadítására ösztönöz bennünket. A hagyományos gondolkodást új, magasabb perspektívába helyezi.


Tudom, tudom... Csak nem hiszem!

Az elmúlt napok-hetek beszélgetései során többször találtam magam szembe ezzel az alapvető szemlélettel. Nem csak másoknál, magamnál is.
Akkor is, ha már ismerjük a képességeinket, célkitűzéseinket, álmainkat, magunk elé vetítettük a jövőképet, újraértelmeztük a tervet, megrezegtettük a szárnyainkat - mégsem merünk elrugaszkodni.
Újabb és újabb köröket futunk (leginkább helyben): bizonyítani próbáljuk döntéseink helyességét, visszaigazolásokat, megerősítéseket várunk.
Az Uránusz egy villanás, ő az inspiráció, a belső hang, ami azt súgja: itt az idő. Legyél spontán, önfeledt, ha kell, akkor egy kicsit őrült is! Szabadulj meg attól ami visszatart: szorongásoktól, gátlásoktól, beidegződésektől, sóvárgástól.
A jelen pillanat az életbe vetett feltétlen bizalom és az elrugaszkodás metszéspontja. (Az Uránusz a 22-es tarot kártyával, a Bolonddal mutat hasonlóságot.)

Váratlan és véletlen eseményeket hozhat ez az időszak. Kétféleképpen viszonyulhatunk hozzá. Próbálhatjuk elzárni magunkat a változások elől, de akkor felrázó, megrázó helyzetekkel találhatjuk négyszemközt magunkat.
Vagy lehetünk nyitottak, befogadóak, elébe mehetünk a világ tágulásának, lábujjhelyre emelkedve belevethetjük magunkat az élet áradatába.
Mindkét esetben figyeljünk a lábunk elé, már nagyon közel van a sziklaperem széle!
Related Posts with Thumbnails