2012. szeptember 7., péntek

Bukottak

„Minden spirituális út, amely nem szembesül az árnyékokkal, csak menekülés”
- Hannelore Traugott -

A napokban újabb jegyváltásnak nézünk elébe: a Fekete Hold Lilith is újabb területen folytatja útját.
Felvezetésképpen, illetve azért is, mert mostanság olyan sokszor előkerül ez a téma, a „bukottakról” fogok írni.
A bibliai történet két szereplőhöz köti az elbukást: Luciferhez és Lilithez. Kettejük sorsa nagyon különböző és nagyon hasonló.
Az asztrológiai képletben Lucifer aszteroida, Lilith pedig három különböző arccal is felbukkan. Szintén aszteroidaként, teoretikus égitestként, illetve a Hold-Föld pálya metszéspontjaként (ez a Fekete Hold Lilith). Ezeken a területeken blokkolt energiákat, mély sebeket találunk, melyekben ott csírázik az erő felismerésének, felvállalásának és a felszabadítás lehetősége.

Lucifer

Lucifer neve ismerősebben csenghet. Lucifer az egyik legfőbb angyal volt, aki fellázadt Isten ellen, amiért kitaszították a mennyből. Később a Sátánnal és az ördöggel azonosították, az őt követő angyalokat pedig a démonokkal. Ebben a jelentésében a szót I. Gergely pápa honosította meg.
Lucifer eredeti jelentése latinul „fényhozó”. Ennek görög megfelelője Éósphoros, ami hajnalhozót jelent. A héber Bibliában a „helel ben-shachar” kifejezés szerepel. Helel a Vénusz bolygó héber neve, ben-shachar jelenése pedig „a hajnal fia”. Ebben a pozícióban a Vénusz (a testiség) a Nap (a szellem, az abszolútum) előtt kel fel, vagyis elé helyezi magát, innen eredeztethető a túlzott büszkeség bűnének történet.

Lilith

Lilith mítoszát Hannelore Traugott Lilith, a Fekete Hold erósza című könyvéből idézem:
„Amikor Isten megteremtette az első embert, így szólt: „Nem jó az embernek egyedül.”, és teremtett neki egy nőt – hozzá hasonlóan – a földből, és Lilithnek nevezte el. Azok azonban hamarosan veszekedni kezdtek. A nő így szólt a férfihoz: nem akarok alattad lenni. A férfi azt mondta: nem akarok alattad lenni, inkább feletted, mert megérdemled, hogy alul maradj, én pedig felül. A nő így válaszolt: egyformák vagyunk, mivel mindketten a földből vétettünk. De nem hallgattak egymásra. Amikor Lilith rájött erre, kimondta Isten különleges nevét, és felemelkedett a levegőbe. Ádám (az ember) hívta teremtőjét, és azt mondta: Világ Ura, a nő, akit nekem adtál, elment tőlem. Erre a mindenható Isten – áldott legyen – azonnal utána küldött három angyalt, hogy hozzák vissza. A Mindenható – áldott legyen - így szólt Ádámhoz: ha vissza akar jönni, rendben van. Ha azonban nem, akkor naponta fog meghalni száz fia. Az angyalok utolérték Lilithet annak a víznek a mélyén, amibe az egyiptomiak annak idején belefulladtak. Közölték vele Isten szavait. Ő nem akart visszatérni…”

Anyagba zuhanás

Történetüket két különböző aspektusból is szemlélhetjük, attól függően, hogy Istenhez az embertől különálló elérhetetlenként vagy pedig az embert is magába foglaló Világmindenségként közelítünk.
Előbbi esetben fellázadtak az isteni rend ellen, hogy bizonyítsák egyenlőségüket, amiért Isten kitaszította őket a Mennyből, illetve a Paradicsomból.
Másik megközelítés szerint minden és mindenki része az isteninek, ezért a tökéletes összeolvadásra, a feloldódásra törekszik. Lucifer és Lilith már kellő tapasztalattal, bölcsességgel rendelkeztek ahhoz, hogy kiállják az utolsó próbát, hogy eggyé váljanak a Fénnyel. Hogy felvállalják saját isteni mivoltjukat.
Azonban még nem álltak készen bennük rejlő hatalmas erőre.
Fényük ereje kettéhasította őket, ami által kiszakadtak az Egységből, és az így kialakult dualizmusban, az anyag, a sötétség, a lélek, a tudatalatti és az árnyák ismert és biztonságosnak tűnő birodalmát választották.

Kettős világ

Karakterükhöz egyaránt kapcsolódik mindezek árnyék- és fényoldala:
spirituális arrogancia és spirituális bölcsesség
büszkeség és alázat
anyagba ragadás és az anyag integrálása
bűntudat és megbocsátás
ösztöni és szakrális szexualitás
tabuk felállítása és tabuk feloldása
káosz és rend
sebzettség és gyógyulás
fekete és fehér mágia, illetve
hatalommal való visszaélés, illetve a hatalom felvállalása.
És ezek között a határvonal leheletnyi csupán...
Related Posts with Thumbnails