2018. január 15., hétfő

Hold-pont

2018 a tarot és a numerológia tükrében

"A félelem hangja ezt mondja: 'Rakj tüzet a kandallóban, és maradj ott a melegénél.'
A hit hangja azonban azt mondja: 'Lobbantsd lángra a szívedet, és indulj megvalósítani terveidet!'"
(Bob Gass)

Folytatom a 2018-as évről szóló átfogó elemzéseket. Az új alapok megteremtésének éve bejegyzésben az asztrológia szemszögéből közelítettem meg a helyzetet. Ebben elsősorban azokról a konstellációkról írtam, amik a jelenlegi állapotok kialakulásához vezetettek bennünket. Az égi mozgások dinamikusak, míg a numerológia, illetve az ahhoz kapcsolódó tarot képek statikusak, mégis az utóbbiban felfedezhető mozgásábrázolás segít nekünk abban, hogy az előttünk álló időszakra kidolgozzunk egyfajta stratégiát, viselkedési-cselekvési mintát.
Ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, szükség van egy értelmezési kulcsra.

Az ezredfordulóval egy évezredre vonatkoztatva kettes számmal kezdődik az idő meghatározása. Numerológiai szempontból a kettes a feminin energia, még a személyi számnál is a férfiakat az 1, míg a nőket a 2 jelöli. A kettes a kétségek, a belső vívódások, a megérzések és az intuíciók száma, továbbá az ezek feloldásában és megértéseben megtalált bölcsességé.
fotó: innen
Nem kell messzire menni, elég csak a jelenlegi társadalmi-kulturális viszonyokra pillantani, a női erő ébredőben van. Ezer évnyi (vagy még több?) elnyomás után követeli a helyét a világban. És most elsősorban nem a nőiségről, mint nemi identitásról van szó, hanem nemtől független feminitásról. Az érzékenységről, az együttérzésről, a belső tartalmakról.

A 2000 év további, kisebb egysége a 20, ami egészen 2099-ig - további 81 évig - lesz érvényben. A húszas szám az "isteni bölcsesség" száma, ami emberi viszonylatban gyakran a kétségek megsokszorozódásának érzését hozza magával. A tarotban az Ítélet képe kapcsolódik ide, ami az újjászületés, a feltámadás, az ébredés ígéretét hordozza. Asztrológiai párhuzama a transzperszonális égitestek megtisztító ereje - amit például az előző hét évben a saját bőrünkön is megtapasztalhattunk. Ezeken keresztül nem csak a személyes sorsunkban indíthatunk el változásokat. Azt kell belátnunk, hogy a legapróbb POZITÍV változásainkkal is hatással vagyunk az egész világra. (Lásd: "kritikus tömeg" fogalma)

Az évszám szempontjából a következő egység a 18-as, ugyanis 365 napon keresztül ezt illesztjük a dátumok végére. A tarot-beavatások közül ez a Hold állomása, amihez én ezt a kérdést szoktam feltenni: "Vannak még az életedben elakadások, krízisek, félelmek?"
Kazanlár, Atlantis és Luis Royo tarot
Hajo Banzhaf szám-szimbolika könyvében a 18-t, a sötétség számának és a fényhez vezető út küszöbének nevezi. Ez a szám a nap- és a holdfogyatkozásokkal hozható összefüggésbe. A két fővilágosító elsötétedése mindig is nagy hatással volt az emberiségre. Gondoljunk csak 1999 augusztusára, a hazánkból látható utolsó teljes napfogyatkozásra, aminek a "testvére" tavaly az USA-ban volt. A régi korokban, mikor jóval kevesebb ismerettel rendelkezett az átlagember, a Nap "elfeketedése" óriási riadalmat váltott ki és világvége-érzetet teremtett. A legnagyobb félelem kelt életre ezzel, hogy az életet adó, növényeket érlelő fény eltűnik örökre.

Ebből adódóan a 18-as szám egy ciklus végét és egy új kezdetét is jelöli. Asztrológiában a nap- és holdfogyatkozások a korábbi életekkel, a karmatengellyel (felszálló-leszálló holdcsomópont) vannak összefüggésben. Ilyenkor nem csupán az adott élethelyzetek vonatkozásaival, például félelmeivel tudunk "dolgozni", hanem még mélyebbről fakadó családi- és karmikus mintákkal is.

Jelképeit tekintve a Kazanlár-féle megjelenítés a legrészletgazdagabb és a legpontosabb. A "főszereplő" egy óriási rák egy aprócska pocsolyában. A rák a Holdat, a női energiát szimbolizálja. Mit tudunk a rákokról, Víz közelében élnek, vagyis lételemük az érzelem, amit a gyakorlatiassággal, a hétköznapi tartalmakkal kapcsolnak össze. Hátrafelé és oldalazva haladnak - igyekeznek kitérni a kellemetlen érzelmi szituációkból, kerülik a konfrontációt. Puha, érzékeny belsejüket kemény páncéllal óvják, amit azonban előbb-utóbb kinőnek, kénytelenek levedleni ahhoz, hogy tovább növekedhessenek. A páncél elvesztése sebezhetővé teszi őket.

A rák a bennünk élő, féltve óvott tudatalatti tartalmakat jelenti, amit már nem csak magunkhoz viszonyítva, de az élethelyzetünket tekintve (pocsolya) is kinőttünk. Így vagy úgy, de életünk elérkezett egy olyan határhoz, amiből már nem tudunk tovább fejlődni, nem gazdagodhatunk, növekedhetünk, ezért ki kell lépni belőle. Lehet ez egy kapcsolat, egy munka, de akár egy viselkedési forma, gondolkodási séma is.

Látjuk, hogy egyetlen út vezet ki innen, de azt nem, hogy hova vezet. Valahova az ismeretlenbe. Sőt, ezt az ösvényt két kutya is őrzi. Ebben a viszonylatban a kutyák a múlthoz való ragaszkodásunk mellett a kivetített és felnagyított félelmeinket is jelölik. A városlakó emberben már nem kelt zsigeri pánikot a holdra üvöltő farkasok hangja, de őseink ösztönreakciói mélyen beleégtek a kollektív tudatalattiba. Kutyaszerű lények állnak az élet és a halál kapujában az ókori Egyiptomban, a görögöknél vagy akár Kínában.

Az idei év kérdés az, hogy benne ragadunk-e a már megszokott, langyos múltban, a homályos, tisztázatlan helyzetben - aminek kellemessége látszólagos, hiszen napról napra fogyatkozik belőle a táplálék, az életerő?
Vagy összeszedjük minden hitünket, bátorságunkat és szembenézünk a változástól való félelmünkkel? Nekivágunk a még felfedezetlen, távoli tájaknak: önmagunkban?

Mindez a tartalom tökéletesen rímel az asztrológiai vonatkozásokra, a Bak Szaturnuszra és a többi előttünk álló kihívásra. A bennünk kavargó káoszra, amiből egyszer csak egyértelművé válnak a kivezető utak. Melyekre bízva az ösztöneinkben, rá kell lépni, különben megrekedünk és szép lassan elsorvadunk érzelmileg.

Ne ijedjünk meg attól, hogy most körülöttünk minden átmeneti és bizonytalan. Azokban az élethelyzetekben, ahol már elveszítettük a régi biztonságot, de az új életkörülmények még nem körvonalazódtak kristálytisztán, általában személyiségválságként éljük meg. Minél inkább azonosulunk a félelmeinkkel, annál inkább pánikba eshetünk. De nagyon fontos, hogy ne adjuk át magunkat ezeknek az érzéseknek, nem meneküljünk önáltatásba, újabb élethazugságokba, vagyis ne süppedjünk álomba! A fejlődésnek van itt az ideje!
Az évszám egyes elemeit összeadva tovább redukálhatjuk:
2+0+1+8 = 11, továbbá 1+1 = 2

A 11 a bennünk lakozó erők próbatétele, amin keresztül eljutunk a bevezetőben leírt feminin karakterhez. A helyesen használt erőkből bölcsesség, a kapkodásból kétség születik. Ez a lap arra tanít bennünket, hogy nehézség esetén szükség van a szellem-lélek-test egységére. Az egyensúlyt nem erőből kell helyrebillenteni , hanem a helyzet átlátása után egyenesbe hozni.

Ez a néhány különböző lap tele van állati szimbólumokkal: rák, kutya, oroszlán, ami azt jelenti, hogy az ösztöneinkkel kerülhetünk kapcsolatba. Bízzunk ezekben, továbbá a megérzéseinkben, az álmainkban, mert ezek mutatják az utat, ami kivezet minket a múltból egy nemesebb, ragyogóbb, hozzánk méltó jövő felé.

Még egy fontos üzenete van ezeknek a tarot-beavatásoknak. Bár folyamatosan a múltról és a jövőről beszéltem, mert ez az átmenet kapuja, megélni mindezt a jelenlét tudatosságában lehet. Csak akkor fénylik fel előttünk az ösvény, ha a változásra nyitottan, az indulásra felkészülten figyelünk.

A 2018-as évben a holdmozgások még erősebben hathatnak ránk. Már az év is egy teliholddal indult, a holdújév, február 16-án pedig egy napfogyatkozással kapcsolódik össze.


Tetszett a bejegyzés? Köszönöm, ha megosztod másokkal is!
Ha érdekelnek az asztrológiai aktualitások, kérlek kövess a Padparadsa facebook oldalán.
Related Posts with Thumbnails