2014. szeptember 13., szombat

Előre, az álmokért! Mars a Nyilasban

"Elveszítjük az elragadtatást a Nemes Harcban elszenvedett kicsiny és szükségszerű vereségeink miatt. És minthogy nem tudjuk, hogy az elragadtatás nagyobb erő, amely a végső győzelemben teljesedik ki, hagyjuk, hogy kicsússzon az ujjaink közül, anélkül, hogy észrevennénk, elszalasztottuk életünk igazi értelmét. A világot hibáztatjuk bosszúságunkért, kudarcunkért, és megfeledkezünk arról, hogy mi voltunk azok, akik hagytuk elillanni ezt a magával ragadó erőt."

(Paulo Coelho)


Alig volt ideje a Marsnak felkavarni a lelki életünket (2:1 Skorpió Mars és Oroszlán újhold) máris új területeket hódít meg. 2014. szeptember 13-án, szombaton (22h59p) átlép a Nyilas jegyébe.

Lángra lobbanó szikra

A Mars a legkoncentráltabb tűzenergia. Olyan, mint a kipattanó szikra, ami attól függően, milyen anyaggal (elemmel) kerül kapcsolatba, könnyen kialszik vagy hosszan lángol.
A vizes Skorpióban, bár uralomban volt, úgy égett, mint egy barlang gyomrában lévő örökmécses - lassan, a legmélyebb érzéseket, a rejtett szenvedélyeket fűtve.
Most kétféle tűz olvad össze. Míg a Kosban gyorsan, hevesen hódít, s hosszan és stabilan világít az Oroszlánban, addig itt, a Nyilas jegyében a láng a magasabb régiók felé törekszik.
Ha a szimbólumokat összeolvassuk, akkor a csillagos eget megcélzó kentaur nyila most gyújtóanyaggal van átitatva és lángolva száguld céljai felé. Épp ezért nagyon tud lelkesedni minden elképzelésért, meggyőződésért, hitrendszerért. Sem a vágy, sem az ideológia nem ismer lehetetlent, bármilyen távoli vagy elérhetetlen a cél, a lendület repíti előre.

Megzabolázott gondolatok

Nyilas jegyében születnek a világról alkotott nagy elképzelések. A sok apróság, amit megtanultunk komplex összefüggésekké rendeződik bennünk, és ezt a sajátos filozófiát közvetítjük mások felé.
A tüzet a föld elem követi, vagyis az eszméket második lépésben formáljuk anyaggá. A Kost követő Bikában a legösztönösebb vágyak öltenek (szó szerint is) testet, a Szűzben az Oroszlán túláradó kreativitását "hétköznapisítjuk", a Nyilas nagyszabású álmai pedig a Bakban válnak megvalósított életcéllá.
A Nyilas túlzó tendenciózussága, ösztönökkel, indulatokkal, sőt, olykor agresszióval párosul.
Vagyis, amit a fejünkbe veszünk, azt hajlamosak lehetünk szent meggyőződésként, egyedüli, üdvözült igazságként kezelni. Ez viszont összetűzésekhez, vitákhoz, a másik véleményének semmibe vételéhez, arrogáns, fennhéjázó megnyilvánulásokhoz vezethet.

Emlékeztek még, miről is szól a Ló éve? Segítségünkre van egy hatalmas, előrevivő erő, de nem szabad hagynunk, hogy elragadjon bennünket, és átvegye az irányítást. Az a tiszta, józan, előrelátó szellemiség, vagyis a lovas dolga! A mitológiában a kentaurok vad, összeférhetetlen, duhaj népség voltak (csakisnekemvanigazam), egyetlen kivétellel. Ő pedig Kheirón, a tanító és gyógyító volt. Míg az előbbiek ostoba és céltalan csatákat vívtak, addig az utóbbi valódi hősöket nevelt, aki nemes harcokat vívtak.
Te döntesz, hogy melyik útra lépsz, követed-e a benned rejlő bölcs hívó szavát.

Tűzz ki célokat, lődd az égbe a vágy-nyilakat, álmodj bátran, merészen, olyasmit is, amiről eddig talán még álmodni sem mertél! Tudd, hogy a távoli vágyad is te magad vagy, akit épp most a jövőbe imaginálsz. Nevezd néven, amire vágysz, de ennyi épp elég. Nem kell erről fűt-fát győzködni! Ha arra forgácsolod szét az energiáidat, hogy másoknak bizonygasd az igazad, a következő lépcsőfokhoz szükséges megvalósító erőt pazarlod el!
Related Posts with Thumbnails